HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


„KÖNYVBEN A TERMÉSZET” - KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁS

Az elmúlt napokban iskolánk könyvtárában „Könyvben a természet” című foglalkozásokon vehettek részt az alsó tagozatos tanulóink, ahol a természet volt a központi téma. Ezen a programon a gyerekek azokat a könyveket forgathatták kezeikben, melyekben a növények és az állatok élővilágáról, a természet kincseiről, építményeiről olvashattak, tanulhattak új ismereteket és nézegethettek csodálatos képeket, illusztrációkat.

A foglalkozáson tanulóink beszámoltak társaiknak arról, hogy mi volt számukra az a legérdekesebb információ, amit ezekből a könyvekből tanulhattak és amiről eddig még nem hallottak. Programunk végén az egyik könyvhöz minden tanuló illusztrációt is készített, melyet örömmel mutattak meg a többieknek.

A gyerekek jól érezték magukat ezeken a foglalkozásokon és ígérték, hogy ezután gyakrabban fogják látogatni könyvtárunkat és kölcsönöznek majd könyveket.

„NINCS HULLADÉK, CSAK ALAPANYAG!” - PÁLYÁZAT

A Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnázium a Madarak és fák napja alkalmából pályázatot hirdetett több témában plakát, makett vagy írásos anyag kategóriában felső tagozatos tanulók részére, a Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával.

A versenyt nagy érdeklődés övezte, sok szép és ötletes pályamunka versengett.  Nagy örömünkre iskolánk egyik nyolcadik osztályos tanulója is kiemelkedő eredményt ért el a pályázaton.

Krucsai János Ferenc 8. osztály - I. hely

A helyezést elért tanuló elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesült.

Szívből gratulálunk a helyezést elérő tanulónak és a felkészítő pedagógusnak, Vargáné Kozsik Juditnak a kiemelkedő eredményhez!

ÉNEKELJ AZ ERDŐBEN! - III. ERDEI DALOS TALÁLKOZÓ

„Az éneklés az egyik legtisztább és legerősebb energiaforrás. Olyan erőt hordoz magában, mint a tavasz, ami felébreszti a természet erőit. A hangok aktiválják az életerőt és harmóniát teremtenek. /Marco Pogacnik/

Intézményünk a Fák és Madarak Napja alkalmából csatlakozott az „Énekelj az Erdőben!” elnevezésű országos kezdeményezéshez, melynek célja, hogy mindenki a saját otthona közelében, az erdőben, intézmény udvaron vagy akár a közeli parkban énekeljen 2024. május 10-én. Mi ezt diákjainkkal együtt örömmel tettük!

Alsó tagozatos tanulóink a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt énekelték el. A felsős diákok pedig az Erdő, erdő, erdő kezdetű magyar népdalt dalolták el közösen.

Napjainkban az erdő és a madarak védelme kiemelten fontos mindannyiunk számára. Az „Énekelj az Erdőben!” program az éneklés szárnyaló örömével kapcsolja össze az embereket a természettel.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA – JÚNIUS 4.

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet.”

/Juhász Gyula: Trianon/

 

A Nemzeti Összetartozás Napja, amelyet minden év június 4-én ünneplünk, Magyarország egyik legfontosabb történelmi és kulturális eseménye. Ezen a napon emlékezünk a Trianoni békeszerződés aláírására és annak következményeire, amelyek mélyen befolyásolták Magyarország sorsát. Az ünnep nem csupán egy múltbeli esemény felidézése, hanem a nemzeti identitás, az összetartozás és a közösségi értékek megerősítésének ünnepe is.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából iskolánkban is megemlékeztünk a trianoni tragédiáról, az anyaországtól elszakított magyarok lakta területekről. A Diákönkormányzat zenés összeállításban versekkel, történelmi tényekkel mutatta be ezeket az eseményeket.

KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT ÉS AZ OKTATÁSBAN DOLGOZÓKAT!

„Tanítani annyit tesz, hogy egyszerre ragadod meg a jövő kezét, szívét és elméjét.”

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: Pedagógusnap. A pedagógusok a gyermekek életének meghatározó szereplői, hiszen amellett, hogy oktatnak-nevelnek, a gyermekek lelkével és mentális jóllétével is törődnek, közösséget formálnak, erkölcsi tudást is adnak. Nap, mint nap sokat tesznek a fiatal generáció tagjaiért. A Pedagógusnap nem egy kitüntetett, hangos ünnep, csupán egy lehetőség arra, hogy gyermek és szülei megköszönje pedagógusainak, hogy sokat dolgozik értük.

A pedagógus életforma, nem csak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt. A pedagógusok alakítják, formálják a diákok gondolkodását, cselekedeit.

A Pedagógusnap alkalmából Szabó Árpád tankerületi igazgató úr köszöntését Halász Tamás igazgató úr tolmácsolta a pedagógusok és az oktatásban dolgozók felé. Emellett e jeles nap alkalmából a Szerencsi Tankerületi Központ édességcsomaggal is kedveskedett a dolgozók részére. Ezúton is köszönjük szépen!

Az iskola vezetősége a pedagógusnap alkalmából egy kis meghitt összejövetelt szervezett az intézmény valamennyi dolgozója számára, melynek keretében a Diákönkormányzat és az énekkar ünnepi versekkel és dalokkal köszöntötte a megjelent pedagógusokat és az oktatásban dolgozókat.

 

TANKERÜLETI PEDAGÓGUSNAP

A Szerencsi Tankerületi Központ 2024. május 31-én rendezte meg az immár hagyományos Pedagógusnapi ünnepségét, melynek keretében elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat, akik a 2023/2024-es tanévben kiemelkedő munkát végeztek, kiemelkedő versenyeredményeket értek el diákjaikkal.

Intézményünkből az egész éves pedagógiai munkájáért, kiemelkedő versenyeredményeiért Lesnyószki Lászlóné érdemelte ki Az év pedagógusa címet, akit a Szerencsi Tankerületi Központ a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért elismerésben részesített.

Szívből gratulálunk az elismeréshez, további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

MÁTYÁS TEHETSÉGNAPON JÁRTUNK

Iskolánk 2024. június 6-án meghívást kapott a Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Tehetségnapjára.

A tehetségnapon résztvevő tanulók több kategóriában is bemutathatták tudásukat, tehetségüket, kreativitásukat. A fellépő gyerekek az eseményen résztvevő vendégeket tánc- és zenei produkciókkal, versekkel és rajzalkotásokkal kápráztatták el.

Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói közül is többen szívesen mutatták be előadói és alkotói tehetségüket ezen a jeles eseményen.

Versmondás kategóriában iskolánkat képviselte:

Máté Klementina Heléna 2.o. / Felkészítő pedagógus: Kocsis Andrea

Rontó Ferenc Rajmond 3.o. / Felkészítő pedagógus: Battáné Tóth Krisztina

Krucsai János Ferenc 8.o. / Felkészítő pedagógus: Lesnyószki Lászlóné

 

Rajz kategóriában iskolánkat képviselte:

Borai Mateusz Mózes 3.o., Tóth Zsolt 3.o./ Felkészítő pedagógus: Battáné Tóth Krisztina

Babos Ferenc András 6.o., Krucsai János Ferenc 8.o. / Felkészítő pedagógus: Vargáné Kozsik Judit

 

Gratulálunk minden résztvevő tanulónak és felkészítő pedagógusnak!

Továbbá köszönjük a meghívást és szívből gratulálunk Oroszné Hajdú Marianna igazgató asszonynak, a nevelőtestületnek és valamennyi közreműködőnek ehhez az igazán különleges, szívmelengető, sikeres Mátyás Tehetségnaphoz.

„NYITNIKÉK” PROGRAM

BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS AZ 1. OSZTÁLYBAN

Az iskolánkban működő Óvoda-iskola átmenetet támogató munkacsoport „Nyitnikék” programjai közé tartozik az elsős tanulók nyomon követése. Ebből az alkalomból meghívást kapott Mészárosné Vékony Ida, a Taktakenézi Bóbita Óvoda intézményvezetője, Soltész Györgyi, óvónő illetve Halász Tamás, iskolánk igazgatója. A meghívott vendégek egy komplex foglalkozást tekinthettek meg, melyet Péterné Sallai Andrea tanítónő tartott.

A kicsi elsősök izgatottan várták az óvó néniket, hogy megmutathassák, milyen sokat tanultak és fejlődtek az elmúlt év során. Az óra keretében számoltak, olvastak, interaktív táblán oldottak meg feladatokat, melyeken keresztül megfigyelhető volt, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a számok és betűk országában tanult ismereteket.

Az óra végén tánccal és énekkel köszöntek el a tanulók az óvó néniktől, akik elégedettek és boldogok voltak, hogy a gyerekek sokat fejlődtek magatartás és tanulás terén is egyaránt.

MULTIKULTURÁLIS HÉT

Iskolánkban 2024. május 21. és május 24. között Multikulturális hetet tartottunk, melynek témája a Magyarországon élő nemzetiségek voltak.

Kedden a svábok, szerdán a görögök, csütörtökön a romák, pénteken a magyarok bemutatása volt az osztályok feladata.

Minden reggel az iskola rádióban az adott nemzetiség letelepedéséről, hagyományaikról új ismereteket, míg szünetekben autentikus népzenéket hallgathattak tanulóink.

A tanórákon tovább bővíthették tudásukat ismeretterjesztő videók, Power Point bemutatók és játékfilm részletek megtekintésével.

A tanulók a készségtantárgyak keretein belül német, görög, roma, magyar zászlókat és a nemzetiségekre jellemző motívumokat rajzoltak, festettek. Az elkészített produktumok az iskola folyosóján kihelyezett paravánra kerültek fel, melyet az osztályok közösen megtekintettek.

A Multikulturális hét záró eseménye a táncház volt, amit a tornateremben tartottunk. Az osztályok a nemzetiségekre jellemző táncokat mutattak be, majd ezek alaplépéseit tanították meg a többieknek.

A témahéten tanulóink sok új ismerethez jutottak és élményekben gazdagon zárult rendezvénysorozatunk.

VERSENYEREDMÉNYEK

„ZEMLÉNYI ZOLTÁN” OLVASOTTSÁGI VERSENY

  1. május 17-én került megrendezésre Szerencsen a Kiss Attila Alapítvány szervezésében a „Zemlényi Zoltán” elnevezésű Olvasottsági Verseny, melyen iskolánkat egy felső tagozatos tanulókból álló csapat képviselte:

A csapat tagjai:

Babos Diána 7. oszt

Horváth Dorottya 8. oszt.

Krucsai János Ferenc 8. oszt.

A versenyen az olvasni szerető tanulóknak Majoros Nóra: A néma táltos című művéhez kapcsolódó játékos, kreativitást igénylő feladatokat kellett megoldaniuk. Diákjaink az olvasottsági megmérettetésen ügyesen helyt álltak.

A gyerekek a versenyen való részvételért elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesültek.

Gratulálunk a felkészítő pedagógusnak, Lesnyószki Lászlónénak és tanítványainak a versenyen való eredményes részvételért!

 

MPN2024 LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZAT

Iskolánk felső tagozatos tanulói közül többen részt vettek a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége által kiírt MPN2024 Lélekmozgató Rajzpályázatán, amelynek témái a következők voltak: Élményeim a Magyar Parasport napján, a Lélekmozgató programon. Mindannyiunkban ugyanolyan szív dobog.  Elfogadás, közösség. Parasport, parasportolók, fogyatékosság.

A verseny iránt nagyon nagy volt az érdeklődés és az idei évben rekordszámú pályázat került benyújtásra.

Nagy örömünkre iskolánk egyik nyolcadik osztályos tanulójának beküldött pályaművét a zsűri kiemelkedőnek ítélte és a pályázó tanulót elismerő oklevélben és díjazásban (Decathlon ajándékkártya) részesítette.

Glonczi László 8.o. – kiemelkedő pályamű

Szívből gratulálunk a nyertes pályaművet alkotó tanulónak és a felkészítő pedagógusnak, Vargáné Kozsik Judit tanárnőnek a kiemelkedő eredményhez!

 

„ÍGY KÖZLEKEDTEK TI!” - RAJZPÁLYÁZAT

Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói közül többen részt vettek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett „Így közlekedtek ti!” rajzpályázatán, melynek témája a biztonságos közlekedés volt.

A rajzpályázatot ebben a tanévben is nagy érdeklődés övezte, sok szép, igényes pályázat került beküldésre.

Nagy örömünkre iskolánk egyik ötödik osztályos tanulója a felső tagozatos kategóriában kiemelkedő eredményt ért el a pályázaton.

Lakatos Tifani Renáta 5.o. – I. hely

A helyezést elérő tanulót a zsűri díjazásban (Decathlon ajándékkártya) részesítette.

Szívből gratulálunk a helyezést elérő tanulónak és a felkészítőinek, Halászné Mitró Csillának és Rozgonyiné Szkiba Annamáriának a kiemelkedő eredményhez!

 

PÜNKÖSD - HAGYOMÁNYŐRZÉS

„Mi van ma, mi van
ma piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz,
a második napja.
Királyné pálcája.
szálljon a házára,
ha nem a házára,
az úr asztalára.”

 

Iskolánkban május hónapban is tovább folytatódott a hagyományőrző programsorozatunk. Ez alkalommal a legkisebbek, az 1. osztály tanulói készültek műsorral és mutatták be a Pünkösdi hagyományokat és népszokásokat.

Pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, az egyház születésnapja. Húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik, mozgó ünnep. Pünkösdkor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli, a népszokásokban pedig a nyárköszöntés az ünnep lényege.

Az ünnephez kapcsolódó legismertebb népszokás a pünkösdi király és királyné megválasztása. Pünkösdi királlyá az válhatott, aki a faluközösség fiataljai számára rendezett vetélkedő (pl.: lóverseny) során a legeredményesebbnek bizonyult. A pünkösdi királynéjárás lényege, hogy négy nagyobb lány körbevitt a falun egy ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekeltek és jókívánságokat ismételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal.

A műsort előadta: 1. osztály

A műsort betanította: Péterné Sallai Andrea, osztályfőnök