HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

10 évvel megint öregebb lettél, s bölcsebb is talán

 

10 év gyorsan eltelt, s azt vettük észre, hogy újra születésnapot ünnepelhetünk, s ezzel együtt számba vehetjük, hogy a 10 év alatt mit tettünk le az asztalra.

Eseményekben gazdag évek voltak. Vajon szervezetileg is elégedettek lehetünk?

 

Egy jól működő iskolai szervezetnek a mozgatórugói maguk a szervezet tagjai. A mi kis közösségünk egy stabil, jól működő szervezet. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a nevelőtestület 60%-a (15-ből 9 pedagógus) 20-30-40 éve dolgozik Taktakenéz gyermekeiért.

A hosszú évek alatt nagyon megváltozott a tanulók összetétele, a pedagógusok mégis maradtak.

Ha  szervezetként akarunk működni, először is azt kell megtanulni, hogyan tudjuk elérni, hogy az iskola valamennyi szereplője tudjon együtt dolgozni. Egyik fontos dolog, hogy az iskolán belül legyen egy olyan fajta struktúra, amelyben mindenki megtalálhatja a helyét, hasznosnak  érzi magát és így a rendszer közösségként működhet. Az is fontos, hogy helyi szinten szülessenek meg az ötletek, érezze a közösség azt magáénak.

 

A 2022/23. tanév a 60. tanév ebben az iskolában. Az évforduló ünneplése most szerényebb, mint 10 évvel ezelőtt volt. Nem hívtunk volt tanárokat, régi diákokat. A 60. év rólunk, itt dolgozókról és itt tanulókról szól. Azokról a pedagógusokról, akik kenézi diákból kenézi pedagógussá váltak vagy ide jöttek tanítani és itt is maradtak.

A helyi intézmények dolgozói és Taktakenéz Község Képviselőtestülete vettek részt azon az ünnepségen, melyen 8 pedagógus vehette át a Taktakenéz Gyermekeiért plakettet Molnár Tiborné igazgatótól és az önkormányzat ajándékát Molnár Tibor polgármestertől.

 

Legalább 20 éve végez kiemelkedő munkát az iskolában Halászné Mitró Csilla, Halász Tamás, Péterné Sallai Andrea, Farmosi Katalin.

30 éve Taktakenéz gyermekeit oktatja, neveli sok-sok szeretettel és türelemmel Szabóné Sallai Judit, Battáné Tóth Krisztina és Vargáné Kozsik Judit.

40 évvel ezelőtt kezdett az iskolában tanítani Gulyás Istvánné, aki 10 éve az intézmény igazgató helyettese is egyben, s a gyermekek tanítása, sikerekhez juttatása volt élete célja a 40 év alatt.

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más.

Mindegyik különleges.

Mindegyik gyönyörű."

 

Ők azok a pedagógusok, akik ezt valamennyien tudják és soha nem azt nézik, hogy melyik „pillangó” milyen magasan tud repülni, csak az számít, hogy mindegyik különleges és gyerek.

Köszönet a munkájukért, köszönet és hála, hogy Taktakenéz gyermekeiért dolgoznak.

PETŐFI EMLÉKZÁSZLÓ AZ ISKOLÁNAK

Egy új kezdet jelképe

Egy zászló mindig fontos szimbólum.  Az együvé tartozást, a közösségi szellemet fejezi ki. A zászló alatt fel lehet sorakozni, a zászló előtt lehet tisztelegni.  A zászló azt jelképezi, hogy képesek vagyunk egy közös cél érdekében együtt dolgozni.

Az iskola névadója – Petőfi Sándor – születésének 200. évfordulója alakalmából Molnár Tibor polgármester Taktakenéz Község Önkormányzata nevében egy Petőfi-emlékzászlót adományozott az iskolának. A zászlót Molnár Tiborné igazgató és Gulyás Istvánné igazgató-helyettes vették át.

Az átadás után felcsendült az iskola himnusza, melyet az ünnepségen résztvevők tisztelettel felállva és meghatódva hallgattak.

 

3-AS KOPJAFA ÉS PETŐFI-EMLÉKTÁBLA A KETTŐS ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE

Június 15-én kettős avatásra került sor az iskola udvarán. Az eseményen részt vett Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is.

Iskolánk névadója, Petőfi Sándor 200 éve született és az iskola a 60. tanévét zárta mai helyén, a Fő úti iskolában. A régi katolikus iskola a Petőfi úton volt, így lett az iskola névadója 2001-ben Petőfi Sándor. A kettős évforduló tiszteletére Taktakenéz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egy emléktáblát helyezett el az iskola falán, az iskola nevelőtestülete, Molnár Tiborné igazgató és a Szerencsi Tankerületi Központ pedig egy 3-as kopjafával állított emléket ennek a két jeles eseménynek.

Az iskola tanulóinak műsora és megható ünnepi pillanatok tették emlékezetessé a napot.

Molnár Tiborné igazgató és Gulyás Istvánné igazgató-helyettes utolsó tanévüket zárják és a nők 40 évével megkezdik megérdemelt pihenésüket. Az ünnepség ünnepi perceiben búcsúzott a nevelőtestület és az önkormányzat. Molnár Tiborné iskolaigazgató „Taktakenéz Díszpolgára”, Gulyás Istvánné „Taktakenéz Községért” kitüntetést vehette át Dr. Koncz Zsófiától és Molnár Tibor polgármestertől munkájuk elismeréseként.

 

CSALÁDI NAP ÉS GYEREKHÉT

Az INCLUSION4SCHOOL nemzetközi projekt és az önkormányzat támogatásával nagyszabású családi nappal vette kezdetét a gyerekhét Taktakenézen.

A kemencében pizza sült, az üstökben rotyogott a gulyás leves és sütemény is volt hozzá.

Az iskola udvarán hatalmas csúzda várta a gyerekeket. Egész nap programok voltak. Megismerkedhettek a Fairplay foci szabályaival és együtt játszhattak a Budapestről érkező gyerekekkel. Bűvészkedtek, ügyeskedtek az érkező bohócokkal. Örömmel hallgatták a fellépő zenészeket és táncra is perdültek gyerekek és szülők egyaránt.

Vidám, jó hangulatú nap volt ez, melynek folytatása lesz egy –egy kirándulás Tokajba és a Bükk-hegységbe, fordított nap és további sport programok.

Köszönjük a támogatásokat!

SZAKMAI PROGRAMOK

A KONFLIKTUS AZ ÉLET RÉSZE!

Czankné Szűcs Ágnes a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadója tartott műhelyfoglalkozást iskolánkban a következő témában: A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére

Mint megtudtuk, a konfliktus az élet része. Az  emberek életében  vannak elkerülhető, sőt egyenesen elkerülendő konfliktushelyzetek, s vannak olyan konfliktusok, amelyek előreviszik  a közösség, a szervezet fejlődését. Jellemzően szeretjük elkerülni a vitákat és az esetleges feszült helyzeteket, ahelyett, hogy ezt az energiát a konfliktusok feloldására használnánk.

Naponta szemtanúi vagyunk a gyerekek közötti konfliktusoknak is. Sajnos a média, az internet rengeteg olyan dolgot tartalmaz, ami agressziót vált ki gyermekeinkből és gyakorta megesik, hogy az agresszió konfliktusok forrása lesz.

Az erőszakmentes konfliktuskezelés azt jelenti, hogy olyan megoldást találunk, amely a konfliktusban résztvevők  számára lehetőséget nyújt szükségleteik kielégítésére.

A műhelymunka inkább egy kis szemezgetés volt a konfliktusok megoldásának kezelésére való gyakorlatok között. Aki ezek után kedvet kapott elmélyedni ebben a témában, az az ajánlott irodalmak és továbbképzések között találhat kedvezőt magának.

 

 

 

TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS

Csukerda Lajos a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó pszichológusa érkezett iskolánkba, hogy a  pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló 7. osztályos diákoknak segítséget nyújtson  – készségeik és képességeik feltárásával –a jövőjüket meghatározó megfelelő döntés meghozatalában.

A tanácsadás során egy prezentáció segítségével ismertette a lehetőségeket, majd csoportos és egyéni mérésekkel, kérdőívekkel történt a tanulók adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen pálya- és iskolaválasztás ajánlása.

Az iskolának és a családnak is az az érdeke,hogy a tanulók a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályát, szakmát válasszanak, hiszen a mondás szerint:

„ Válaszd azt a munkát, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod egy napot sem az életben!” /Konfuciusz/

 

INDÍTSD TE A VÁLTOZÁST!

Képzés az egyéni és közös önfejlesztés támogatására

4K – Kritikai- Kommunikációs- Kreatív - Közösségfejlesztő pedagógiai gyakorlatok

Az Inclusion4Schools Horizon2020 nemzetközi projekt részeként, a Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének legújabb képzési fejlesztése pedagógusok számára a 4K gyakorlat. A 2 napos továbbképzést minden olyan pedagógusnak ajánlják, aki szívesen él a megújulás és szakmai fejlődés lehetőségével aktív részvételével. A résztvevők a szakmai és személyes megerősödés mellett fel tudnak készülni arra is, hogy élményszerűen elsajátított új tudásukat és készségeiket saját iskolájukba visszatérve kollégáiknak is tovább tudják adni. A 4K továbbképzés szoros kapcsolatban áll a projekt másik képzési fejlesztésével az Iskola Önértékelés online szemináriummal, annak céljaival és tartalmával, amely a helyi pedagógiai megoldásokat helyezi előtérbe.

Ezen a képzésen Molnár Tiborné intézményvezető és Halászné Mitró Csilla gyógypedagógus részt vettek. Az itt készített szakmai projektjük bemutatására kérte fel őket a program szakmai vezetője, így 2023.04.27-én Esztergomba utaztak, hogy előadóként vegyenek részt a 2 napos továbbképzésen. Az ország minden területéről érkeztek pedagógusok a képzésre, ahol bemutatták innovatív új ötletüket az iskola, mint tanulószervezet témakörben.

 

MI CÉLJA A VILÁGNAK?

„MI CÉLJA A VILÁGNAK? BOLDOGSÁG!”- írja ezt Petőfi Az apostol című művében.

Tavaszi szakmai napunk alkalmából mi is a boldogságot kerestük, abból az apropóból, hogy iskolánk is Boldog iskola és  2 éve vannak boldogságórák az alsós tanulók számára.

 

Delia Steinberg Guzmán filozófusnő így határozza meg:

„A boldogság egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden oldalát és ezzel emberi teljességünket.”

 

A boldogságkutatók értelmezése szerint a boldogság a jóllét, a derű és  a megelégedettség érzése.

 

Szakmai napunk első részében arra próbáltunk választ keresni, hogy vajon HOL LAKIK A BOLDOGSÁG?

 

 

Mai világunk tele van feszültségekkel,  küzdelmekkel, stresszel. Mindezek ellensúlyozására a boldogságot az anyagi javakban próbáljuk megtalálni. Az igazság azonban az, hogy csupán az anyagi dolgok nem tudnak hosszan tartó boldogságot nyújtani számunkra, bár  szükségesek hozzá.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy amikor az alapszükségleteink kielégülnek, a boldogsághoz arra van szükségünk, hogy saját döntéseink alapján éljük az életünket. A  ma divatos flow fogalma is előkerült. Ez egy olyan érzés, ami szerint miután az alapszükségleteink kielégülnek, nagyobb boldogságot nyerhetünk azáltal, hogy olyan tevékenységet keresünk, amelyben örömet lelünk és az apró örömöket is meg kell becsülni. A boldogság megélése  sok esetben az emberi kapcso­latokból ered. A boldogsághoz legtöbb esetben a szeretteinkkel való együttlét vagy a másoktól érkező  elismerés is kötődhet.

 

Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a boldogság nem a sors adománya, nem  jár automatikusan  az embernek, és nem is várhatjuk el másoktól, hogy elhozzák számunkra. Nekünk kell megküzdeni érte. A boldogság bennünk és önmagunk által létezik. Tudjuk, nem mindenki képes ezt elfogadni, és inkább másoktól várja a csodát. Talán ezért is él közöttünk oly sok boldogtalan ember.

 

 

Egy,  2017-ben közzétett, OECD-országok állampolgárainak boldogságindex-felmérésében Magyarország az utolsó helyen állt – a magyaroknál a fejlődő országok lakói is boldogabbak voltak. Ez nagyon is elgondolkodtató! Mit tehetünk, hogy a gyermekeink már boldogabb felnőttek legyenek?

Egyre szélesebb körben népszerű hazánkban egy olyan program, ami az iskolás korosztály számára a boldogságra való képesség fejlesztéséhez ad ötleteket és módszertani segítséget. Ez a Boldogságóra program.

 

A Boldogság órákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány, mi 2 éve csatlakoztunk hozzá.  A program célja, hogy a gyermekek megismerjék a boldogság fő összetevőit, s a program gyakorlatai hozzájáruljanak a gyerekek boldogságérzetének a növeléséhez. További cél, hogy legyen önbizalmuk,  könnyebben nézzenek szembe a problémákkal, képesek legyenek megbirkózni a nehézségekkel. A Boldogság órákon megtanulják a testi-lelki egészség megtartásának módjait is, ezáltal kiegyensúlyozottabbá válnak.

A bemutató óra témája, melyet Halászné Mitró Csilla gyógypedagógus tartott: A harag nehéz teher. Az órát jellemezte:

 • a játékosság
 • a sok kommunikáció
 • drámapedagógiai elemek
 • mese- és zenehallgatás, éneklés

A gyerekek valóban boldogok és felszabadultak voltak. Talán, több ilyen órára lenne szüksége a gyerekeknek!

Szakmai napunkat sikeresen zártuk egy közös ebéddel és azzal a gondolattal, hogy a boldogság bennünk él, s aki tudatosan keresi, az meg is találja!

 

Inclusion4Schools - Nyitott Iskola Tudásmegosztó Műhely

Az Inclusion4Schools - Magyarország harmadik Nyitott Iskola Tudásmegosztó Műhelyét tartotta Taktakenézen  a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában. A műhely témája a káros szenvedélyek, kiemelten a drogprevenció volt. Előadók voltak a témában:

🔶Strébl Attila, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, Miskolc

🔶Tóth Vivien, rendőr őrmester, Szerencsi Rendőrkapitányság – aki az iskola volt tanítványa

Sajnos, Magyarországon is terjed a serkentő típusú drogok fogyasztása és ezzel párhuzamban az alkoholfogyasztás és a dohányzás is, főként a fiatalok körében. Az előadók gyakorlati példákkal fűszerezve beszéltek  a problémákról.

A program része volt egy önismereti tréning bemutató is, majd műhelymunkákban dolgozták fel a csoportok a témát.

Különösen arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan és mikortól beszéljünk a gyerekünkkel a drogokról?

A szülő sokat tehet azért, hogy a lehető legjobban felkészítse gyermekét a káros szenvedélyek csábító hatása ellen. A megelőzés a szülő és a gyerek között kialakuló bizalmi viszonnyal és a meghitt beszélgetésekkel kell,hogy kezdődjön.

Mit tehet a pedagógus, ha tudomására jut a dolog? Igazán eredményes drogmegelőzést úgy valósíthatunk meg, ha a diákokat rendszeresen oktatjuk a témában. Egy alkalomtól csodát várni nem lehet. Eredményt kitartással lehet elérni. Az őszinte beszélgetések, az okok keresése a prevenció legfontosabb része.

A 3 legfontosabb dolog, amit mindenképpen tegyünk meg:

 • BESZÉLSESSÜNK!
 • MUTASSUNK PÉLDÁT!
 • TANÍTSUK MEG NEMET MONDANI!

 

HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK

KÉZMŰVES HITTANÓRÁK

 

A húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó negyvennapos böjt készíti elő, az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét pedig a nagyhét, mely hétfőn megkezdődött. Az iskolában ekkor vannak a hittanórák, így mi is elkezdtük az ünnepre való készülődést, hangolódást.

A hittanórák rendhagyó módon - húsvéti kézműveskedéssel – zajlottak. Gipszfigurákat festettek a gyerekek vagy piros tojást, de készült vesszőből font ajtódísz és nyuszis ceruzatartó is.

Az alapanyagokat a katolikus egyház és a könyvtár biztosította, az elkészült dolgokat a gyerekek hazavihették.

Köszönjük!

 

 

 

HÚSVÉT

KERESZTÉNY HAGYOMÁNYOK

 

Mivel tanulóink a hittanórák keretében megismerik a húsvéti keresztény hagyományokat, hétfő délelőtt az egyik hittanóra keretében Horváth Zsolt katolikus hitoktató segítségével felidéztük ezeket.

A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból, megmutatkozott tanítványainak.

 

A húsvéti szent három napon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

 

 • A nagycsütörtök Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi.
 • Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a legszigorúbb böjt és gyász ideje.
 • Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt.

 

Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, melynek során emlékezetbe idézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút az a kb. 1,5 km-es útvonal, melyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a felment a Golgotára. A keresztútnak 14 állomása van.

Mi is elkészítettük a stációkat laminált lapok segítségével és gondolatban végigjártuk a keresztutat Zsolti bácsi és a hittanos gyerekek közreműködésével.

 

 

HÚSVÉTI NÉPHAGYOMÁNYOK

 

Iskolánk hagyományőrző iskola, a néphagyományokat igyekszünk megismerni és megőrizni.

Így történik ez Húsvét alkalmából is. A hagyományokat megbeszéljük és az éven verseny formájában számot adnak ismereteikről a gyerekek.

A Húsvéthoz nagyon sok néphagyomány kötődik. Mi most kettőt emelünk ki ezek közül.

 

HÚSVÉTI TOJÁSOK

Húsvétkor a  családok sonkából és tojásból álló húsvéti ételt fogyasztanak. Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kell elfogyasztaniuk a tojásokat, hogy ha valamikor eltávolodnának az életben, mindig jusson eszükbe, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak.

 

LOCSOLKÓDÁS

Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolkodás és  a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz tisztító erejébe vetett hit. A tojásból kikelő kiscsibe, kiskacsa a népi hiedelem szerint az életet, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi.

A locsolkodó vers és a kölnivel locsolkodás később terjedt el, ahogy az ajándékot hozó húsvéti nyúl története  is. A nyúl szintén a termékenység és az élet megújulásának jelképe.

 

Ezt a hagyományt mutatták be a 2. osztályosok. A fiúk locsolóverseket mondtak és meglocsolták a kislányokat, akik piros tojással ajándékozták meg őket.

 

HATÁRTALANUL!

HATÁRTALANUL! 

 1. március 27. – április 01.

Erdély

HAT-KP-01-2022/1-001557 Határtalanul kirándulás hetedikeseknek:

PRÜGYIEK ÉS TAKTAKENÉZIEK ERDÉLYBEN

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói osztályfőnökük kíséretében a Határtalanul program keretében egy 6 napos erdélyi kiránduláson vettek részt. Céljuk. Erdély csodás tájainak, történelmének, kultúrájának, lakóinak megismerése.

Az utazást megelőzte egy előkészítő foglalkozás, melynek keretében a tanulók megismerkedtek a vidékkel, amelyet a kirándulás során meglátogattak. Különösen nagy figyelmet fordítottak névadónk, Petőfi Sándor egykori úti céljainak felkutatására, megismerésére.

A kirándulásról naponta tudósították az iskolát, melyet megosztunk.

 

ERDÉLYBŐL TUDÓSÍTJUK

 1. nap: 2023. március 27.

Az első megállónk Bánffyhunyad volt, ahol megnéztük a református templomot. A helyi lelkész elárulta, hogy iskolánk névadója, Petőfi Sándor 1849-ben itt írta Az erdélyi hadsereg című híres költeményét. Meglátogattuk a református templom szomszédságában található Petőfi-emlékművet is.

Ezután buszra szálltunk és Korond irányába indultunk. Korond egy híres fazekas falu, vasas-kénes gyógyfürdővel, négy borvízforrással. A főút mentén egy színes kirakodóvásár tárult elénk, ahol kerámiatermékek, szalma- és gyékényfonatok, gyapjútermékek, faeszközök, használati- és dísztárgyak nagy választékban megtalálhatóak. A szállásunk is itt, Korondon, egy szép kis panzióban volt, ahová az esti órákban érkeztünk meg.

 

 1. nap: 2023. március 28.

Mai első úti célunk a Székely-sóvidék legismertebb, nemzetközi hírű fürdő- és üdülőhelyére Szovátára vezetett, mely a Kárpátok völgyében található. A Medve-tó partján tartalmas órákat töltöttünk. Körbesétáltuk a tavat, megnéztük a színéről elnevezett Vörös- és Zöld-tavat is.

Szovátán  is Petőfi nyomába eredtünk, A Medve tó és a Danubius szálloda között lévő parkban találtuk meg  Bocskai Vince szovátai szobrászművész agyagból készült Petőfi mellszobrát, melynek a másolata Szováta  testvérvárosában, Százhalombattán van.

Ezután észak felé vettük utunkat a Gyilkos-tó és a Békás-szoros felé. A természeti ritkaság egyedülálló látványa mindenkit lenyűgözött. A látvány csak fokozódott, amikor a Kis-Cohard szikla tetejére felértünk.

A mai napon is rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodtunk. A sok-sok látnivaló, természeti szépség, csodálatos táj lenyűgözött mindnyájunkat.

 1. nap: 2023. március 29.

Mindannyian nagyon szeretjük a chipset, ezért már nagyon vártuk a mai első programunkat, a Csíki Chips gyárlátogatást.

Második úti célunk az 1000 éves határ volt. Megtudtuk, hogy az 1000 éves határ mára már igazi zarándokhellyé nőtte ki magát és évente utazók ezrei látogatnak el a kis településre, Gyimesbükkre, hogy ők is megtekintsék a 30-as számú vasúti őrházat. Ez volt a legkeletibb ilyen őrháza az egykori Magyar Királyi Államvasútnak.

Következő állomáspontunk Csíksomlyó volt, ahol betértünk a helyi katolikus templomba. Ez a hely a magyarság legnagyobb zarándokhelye. Hatalmas ez a kegytemplom és meseszép is. A templom kijáratánál megtekintettük Mikes Kelemen sírhelyét és emléktábláját.

Vacsora után egy folklór estre kaptunk meghívást. A műsort a helyi fúvószenekar és az általános iskola tanulói szolgáltatták. Csodálatos erdélyi népdalokat hallhattunk és gyönyörű erdélyi népviseleteket, táncokat láthattunk.

 1. nap: 2023. március 30.

A mai napon meghívást kaptunk a helyi Korondi Szakközépiskolába. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy itt Erdélyben milyen az iskola és örültünk, hogy találkozhatunk és ismeretséget köthetünk helyi diákokkal is.

Ezután ellátogattunk Farkaslakára, ahol Tamási Áron, az Ábel a rengetegben című könyv írójának sírjánál helyeztünk el koszorút. Megnéztük a vulkáni kőzetből kifaragott szobrot, amely a kopjafa előtt található. Majd a helyi kézműves termékekkel ismerkedtünk, vásárolgattunk, sétálgattunk.

A nap második felében lovasszekérre szálltunk és azzal mentünk fel a hegytetőre. A hegyen érdekes bemutatókban volt részünk: helyi pityóka kenyér elkészítése, sófeldolgozás.

De még nem volt vége a napnak!

A szép, tiszta, családias szálláshelyen egy újabb meglepetés várt ránk. Sok-sok finomság érkezett a helyi étteremből: pizzák, hamburgerek, döner boxok, döner tálak, üdítők és az elmaradhatatlan csíki chipsek. Mindez Molnár Tibor polgármester úr jóvoltából. Nagyon finom volt minden, ezúton is köszönjük szépen.

 1. nap: 2023. március 31.

Az erdélyi táborozásunk sajnos lassan a végéhez közeledik. Az ötödik napon esős reggelre ébredtünk. Reggeli után elindultunk Bözödújfaluba, ahol láthattuk az erdélyi falurombolás élő példáját. Egy emlékparkba is látogatást tettünk, ahol megnéztünk egy siratófalat, mely egy összedőlt ház falát jelképezi, illetve a parkban található kopjafákat is szemügyre vettük.

Második állomáspontunk Kőrispatak volt. Itt megtekintettük a Szalmakalap Múzeumot.

Ezután már indultunk is tovább és Segesvár felé vettük az irányt. Újra Petőfi nyomában jártunk. A segesvári csatában látták utoljára a költőt. Fehéregyházán megtekintettük a Petőfi múzeumot, ahol elhelyeztük az emlékül hozott koszorúnkat. A falu szélén, az országúttól 3 km-re délre, egy kis dombon áll a csatában elesett honvédek turulmadaras obeliszkje, valószínűleg a költő is alatta nyugszik.

A nap végén visszaérkeztünk szálláshelyünkre, Korondra. Élményekkel telve, kicsit szomorúan kezdtük el a bőröndjeink bepakolását, hiszen lassan véget ér az erdélyi táborozásunk és a holnapi napon már indulunk haza.

 

VERSEKKEL ÉS DALOKKAL ÜNNEPELTÜNK

Nemzeti ünnepünk alkalmából az osztályok versekkel és Kossuth-nótákkal készültek, melyeket a könyvtárban adtak elő. A versekhez feladatokat készítettünk differenciáltan. A kicsik kokárdát festettek, a nagyobbak a versekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. Az ünnepre rajzpályázatot is hirdettünk és az alkotásokból megnyitottuk ünnepi kiállításunkat is.

 

A Petőfi-emlékév és a költészet napja alkalmából Az én Petőfi-versem – rajzban címmel megyei szintű rajzpályázatot hirdetett 1–8. osztályos tanulók számára a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Pályázni bármelyik Petőfi-vers illusztrálásával lehetett.

Iskolánk tanulói is lelkesen készültek a versenyre a HON képzőművészeti órákon és rajz órákon.

A pályaművek közül a Krucsai János Ferenc alkotása tetszett a zsűrinek, így átvehette jutalmát a Megyei Könyvtárban.

 

Inclusion4Schools - Tudásmegosztó fórum 2.

Az Inclusion4Schools második alkalommal tartott Nyitott Iskola tudásmegosztó fórumot és műhelymunkát   a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában. A rendezvényen részt vettek  az iskola  pedagógusai,  a szülők képviselői, a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei.

A mai alkalom témája a szülő-gyermek kommunikáció volt különböző területekről és szempontokból körüljárva.

Meghívott előadók:

Petrik Krisztina - Taktakenéz  - védőnő

Botos Hedvig - Szerencsi Pedagógiai Szakszolgálat - tagintézmény-igazgató, pszichológus

Majó Márk - PROMISE (Prevenciós, Oktatási, Módszertani és Iskolai Konfliktuskezelést Segítő Egyesület) - facilitátor

A műhelyfoglalkozások háziasszonya - Fleischer Judit, az Inclusion4Schools projekt asszisztense volt.

Néhány ismerettel, jó tanáccsal mindenki gazdagabb lett:

 • A gyermek 3 éves koráig kialakított szülő-gyerek kommunikáció meghatározza a későbbi sikereket is.
 • Ne csak beszéljünk hozzá, figyeljünk is rá!
 • A pozitív kommunikációnak ereje van, a negatív üzenetetek boldogtalan személyiség kialakításához vezetnek.
 • A családi minta kihat a gyermekekre.
 • Szülőnek és gyereknek egyaránt képes kell lenni a kompromisszumok keresésére.