HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozása

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. új kezdeményezését örömmel fogadtuk, amely a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) keretében szeretné elismerni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik a 2020/21-es tanévben mind a jelenléti, mind pedig a digitális munkarendben sikeresen helytálltak, és a digitális pedagógia terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A DJP köszönete jeléül az elmúlt év pedagógiai munkájának elismeréseként a Digitális pedagógiai munkáért oklevél adományozását kezdeményezte.

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában IKT fejlesztő munkacsoport tevékenykedik, melynek tagjai

 • Buri-Fehérvári Ildikó
 • Kocsis Andrea
 • Molnár Tiborné

A 2020/21. tanévben az ő pedagógiai munkájuk volt a legkiemelkedőbb a digitális térben.

Az IKT munkacsoport tagjainak munkájára jellemző volt

 • a digitális technológia hatékony használata;
 • digitális technológiával megvalósított együttműködés a tanulókkal, a kollégákkal és a szülőkkel;
 • a digitális technológia használata iskolai programok, versenyek és a fejlesztő értékelés támogatásában;
 • a digitális eszközök felhasználását segítő továbbképzéseken való részvétel;
 • a tanítás-tanulás folyamatába innovatív módon beépülő módszertani elgondolások kidolgozása és a jógyakorlatok bemutatása, továbbadása a kollégák felé;
 • digitális eszközökkel segített projektpedagógia alkalmazása;
 • digitális technológia használatával részvétel a Digitális Témahét, Pénz7 és Fenntarthatósági Témahét megvalósításában;
 • közreműködés a digitális munkarend keretében a tanítási-tanulási folyamatok tervezésében, szervezésében;

Ebben az évben a Digitális Jólét Program az intézménnyel egyeztetve az IKT fejlesztő munkacsoport tagjainak munkáját Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozásával köszönte meg.