HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


ZSONGLŐRÖKKEL EGYÜTT

Az iskolai egészségfejlesztés feladatai

Az egészségnevelés hosszú távú céljait a Pedagógiai Programunkban így fogalmaztuk meg:

  • A felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.
  • Az iskola személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek elősegítik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.

A jelenlegi pandémiás helyzetben különösen fontos, hogy figyeljünk tanulóink egészségi állapotára. Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, a gondossággal, az intézmény szervezettségével.

  • Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről,
  • Megfelelően tájékozódunk az iskola a tanulók tanulást befolyásoló egészségi állapotáról
  • Az osztálytermek berendezése megfelel az egészségügyi szempontoknak
  • A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény kielégítésről.

Tanulóink mozgásigénye nagy, ezért minden lehetőségnek örülnek, ami mozgással kapcsolatos.

Jó dolog a mozgás! Akár még a mentális problémák megoldását is segíteni tudja! De ha különleges dolgokkal fűszerezzük, még érdekesebbé tehető.

Iskolánkban járt egy 3 tagú zsonglőr csapat, akik színesebbé tették a gyerekek napját. Az együtt mozgás öröme lelkesítette a tanulókat, s még a magatartási problémák is eltűntek a zsonglőrök ügyes kezei között.

A zsonglőröket a Tanítsunk Magyarországért program biztosította.