HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok 2021

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 2015 óta biztosít továbbképzési lehetőséget a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatást folytató intézmények pedagógusai számára. A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadóinak támogatása a nemzetiségi tantárgygondozáson kívül egyéb, ún. tematikus pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan is igényelhető. 2020-ban és 2021-ben a járványhelyzetből adódóan a továbbképzéseket, szakmai programokat online valósították meg, melyekre iskolánk pedagógusai is jelentkeztek.

TOVÁBBKÉPZÉS

Gyakran használt szoftverek – felhasználói ismeretek

A továbbképzés tartalma:

 • Feladatok segítségével bemutatásra kerültek különböző alkalmazások, melyek az oktatás során széles körben felhasználhatók (kahoot, redmenta, quizlet, learningapps).
 • A megismertek alapján a résztvevők saját tantárgyukhoz kapcsolódó feladatokat készítettek, ezeket egymással kipróbálták.

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

A bázisintézmények számos hasznos, a gyakorlatban is jól hasznosítható szakmai módszertani programmal segítik a nemzetiségi pedagógusok munkáját. A Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok alkalmával számos program közül válogathattunk.

Az átmenetek pedagógiája – Kihívások és válaszok: Átmenet az alsó tagozatból a felső tagozatba, az általános iskolából a középiskolába

Az előadás és szakmai konzultáció során bemutatásra került egy iskola átmenetekre vonatkozó koncepciója: az egyes nevelési-oktatási szakaszokban alkalmazott módszerek, az intézményen belüli együttműködés formái, valamint külső partnerek bevonásának lehetőségei a zökkenőmentes átmenet érdekében. Iskolánkban is működik Átmeneteket támogató munkacsoport, melyből 2 pedagógus is részt vett az online programon.

Digitális munkarend megvalósítása – Szükség hozta új utak az oktatásban

Hogyan kezdtünk a digitális munkarend megszervezéséhez, milyen rendszeres gondoskodást igényel a tantestület és az iskolavezetés részéről annak hatékony fenntartása a diákok motiválása, lehető legjobb fejlődése, lelki egészségének megtartása érdekében? Hogyan kamatoztathatjuk a digitális munkarendben megszerzett tudásunkat, jártasságunkat, kialakított tanítási stratégiánkat a hagyományos, jelenléti oktatás keretein belül? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az előadás. Sok olyan ötletet hallottunk, melyet mi is így csinálunk, így megerősítést kaptunk munkánkhoz, de újabb jó gyakorlatot is hallottunk, melyet be tudunk építeni a továbbiakban.

Gazdagon rakott pedagógustál kreativitással fűszerezve

Az előadás különlegessége volt, hogy a módszertanok fogyasztható ételekként lettek megszemélyesítve. Az előadó a humort és az emberi kapcsolatokat ötvözve invitálta az érdeklődő pedagógusokat egy virtuális módszertani svédasztalhoz, ahol előételként a motivációt, főételként a különféle IKT-eszközöket, desszertként pedig a tantárgyközi projektpedagógia és gamifikáció, más néven játékosítás kelléktárát kínálta. A játékok és játékelemek alkalmazása már az oktatásban is elvárt, hiszen rendkívül nagy kihívást jelent a tanároknak, hogy lépést tudjanak tartani a legújabb trendekkel, és fenn tudják tartani a tanulók figyelmét az órákon. A játék nem csak örömöt ad, hanem sikerélményekhez is juttatja a gyerekeket, ami nagy motiváló erővel bír, használjuk bátran az oktatásban!

Az eredményes iskola képletét is megtudhattuk, mely könnyen megjegyezhető: 6K!

 1. Kommunikáció
 2. Keretek (közösen kialakított szabályok)
 3. Kavalkád
 4. Kezdeményezés
 5. Kreativitás
 6. Kritikai gondolkodás

Inklúzió és multikulturalizmus kapcsolata. Egy iskola inkluzív jógyakorlatai

Az iskola általánosan értelmezett funkciója lényegesen megváltozik a 21. században, hiszen nem a tudás egyedüli forrásaként kell megjelennie, hanem a gyermekek szükségleteit figyelembe véve kell a tanulási környezetet kialakítani. A hangsúly az iskolában ne a nagy mennyiségű információ közvetítésén, hanem a sokféle információforrás használatán, az információk értelmezésén, és annak egyéni felhasználásán legyen. A tanárnak arra kell felkészteni tanítványait, hogy próbáljanak saját megoldást keresni, majd osszák meg azt egymással. A mai alkalommal négy területen is láthattunk jó példákat az inklúzió és multikulturalizmus kapcsolatára:

 • Művészetek építőkövei komplex művészeti tantárgy keretében
 • Kéttanáros óramodell bemutatásával
 • Egy komplex művészeti tantárgy ötvözése a beás népismerettel
 • Magyar irodalom enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készített több szintű diagnosztizáló feladatlap-rendszer alkalmazása beás nyelvi integrációval

Rendszerszerű oktatásfejlesztés – Együttműködve tanulni, tanítani

A résztvevők egy újszerű pedagógiai módszer keretén belül ismerkedhettek meg

 • a tantárgyköziségre épülő tanórák alkalmazásáról és hasznosságáról
 • a játékos tanítás és tanulás kooperatív munkamódszerekkel való megjelenéséről
 • „Nyitott ajtónál” való tanítással, mely a tanulók felelősségvállalásának erősítését eredményezi
 • a kulturált, szabad véleménynyilvánításról és a tanulói visszacsatolás fontosságáról

Iskolánk pedagógusainak módszertára ismét gazdagodott a Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napokon való részvétellel.