HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


ROBOTOK FORRADALMA AZ ISKOLÁBAN

A BEE-BOT, AZAZ A ROBOTMÉHECSKE

A robotikai eszközök használata – mint bármely más IKT-eszközé is – az eddigi tapasztalataink szerint kiemelkedően motiváló hatású a gyerekek körében. Számos robot eszköz létezik ma már, ezek közül gondos figyelmet igényel az életkori sajátosságoknak megfelelő eszköz kiválasztása. Mi igyekeztünk egy kedves és egyszerű robottal kezdeni az ismerkedést. A választásunk egy robotméhecskére esett. A Bee-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre. Segítségével fejleszthető az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás egyaránt. Az eszköz többféle tanórán is jól használható. Tanulóink az első félévben szakkör formájában és informatika órákon gyakorolták a méhecskék programozását, de az alsós osztályokban szeretnénk több órán is használni az eszközöket, hogy tanulóinkat még motiváltabbá tegyük a XXI. századnak megfelelő tudás elsajátításában.

A robotméhecskékkel történő gondolkodásfejlesztés lehetőségei lehetnek:

  • Matematika órán: számok, alakzatok felismerése, sorba rendezése;
  • Informatika órán: egyszerű és összetettebb algoritmusok készítése, különböző megoldások keresése, nyitott végű problémák megoldása;
  • Környezetismeret órán: távolságmérés, irányok, tér- és időbeli tájékozódás;
  • Magyar nyelv és irodalom órán a robotok segítségével történetek is feldolgozhatók, amelyben akár az egyes szereplők, akár egy-egy olvasmány helyszíne is bevonható a tevékenységbe.
  • Rajz és technika órákon: saját pályák készítése a robotok számára, egyéni vagy csoportmunkával. A pályák elkészítése szintén számos kompetenciát fejleszt a közös alkotás és együttműködés révén.

LEGO ROBOTOK

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” pályázaton iskolánk nagyszerű LEGO oktatási eszközökkel gazdagodott.

Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan és jól tudjuk használni, először nekünk pedagógusoknak is meg kell tanulni a robot világ különös nyelvezetét, a robotok programozását. Ami a mai digitális gyerekeknek egyértelmű, sajnos nekünk tanulással jár. Így iskolánk 8 pedagógusa is részt vett azon a 3 alkalommal megrendezett online oktatáson, melyet a kapott csomagok használatáról tartottak. A kapott csomagok a következők:

LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

A LEGO már közkedvelt oktatási eszköz iskolánk alsó tagozatán. Tanulóink szívesen alkotnak segítségükkel, de az új eszközök már programozhatóak is.

A LEGO® Education egy komplett oktatási rendszer, amelyet készítői a játékon történő tanulás elvét követve fejlesztettek ki. Széles körű szakmai támogatással rendelkezik és olyan tananyagok kapcsolódnak hozzá, amelyek összhangban vannak az alaptantervekkel. A diákokat – és egyenlőre még a tanárok többségét is – kihívások elé állítja. A digitális eszközök arra ösztönöznek bennünket, hogy használjuk a képzeletünket, javítsuk a problémamegoldó készségünket. A feladatok megoldásánál előnyt jelent a közös gondolkodás és közös munka, így a LEGO a másokkal való együttműködésre is késztet bennünket.

https://youtu.be/SpsmARxET7Q

https://youtu.be/Y9wiMjoySJg