HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


ŐSZI SZAKMAI NAPOK

ŐSZI SZAKMAI NAPOK A LEMORZSOLÓDÁS MEGELŐZÉSÉNEK TÜKRÉBEN

  • Tehetségek azonosítása az intézményünkben
  • Pályaorientáció és pályaválasztás, mint a lemorzsolódás egyik segítője

Őszi szakmai napunkat az éven két naposra terveztük. Mindkét téma fontos a lemorzsolódás megelőzésének érdekében.

Taktakenézen egyetlen iskola működik, amelyben nincsenek párhuzamos osztályok. A tanulók 97%-a RGYK-ban részesül és 97%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A lakosság szegény, sokan csak közmunkából élnek.

A tanulók 8%-a SNI-s, többségében enyhe értelmi fogyatékos, de van középsúlyos és halmozottan fogyatékos tanulónk is. Az összetétel természetes módon alakult ilyenné, mivel a munkahelyek hiánya miatt az iskolázott fiatalok elköltöztek a faluból és az iskolai végzettség nélküli, főleg roma fiatalok telepedtek le.

Szakos ellátottságunk szinte 100%-os, az iskola épülete nagyon jó állapotú, felújított. Tornaterem, könyvtár, jól felszerelt informatika terem, 7 interaktív tábla, fejlesztő eszközök állnak rendelkezésünkre, melyet innovatív pedagógusok maximálisan használnak is az oktatás során. Felzárkóztató, tehetséggondozó programok segítik az adaptív oktatást. Folyamatosan szervezünk versenyeket, szabadidős programokat, pályaorientációs foglalkozásokat és középiskolai felkészítőket.

Várhatóan a település összetétele már nem fog változni. A szülők alacsony iskolázottságán már nem lehet javítani, de szoros iskola-szülő együttműködéssel szemléletmódjukat lehet alakítani, formázni, hogy gyermekeiktől már többet várjanak, mint amire ők vitték. Bízunk abban, hogy sikerül meggyőzni őket arról, hogy a szakma és a magasabb iskolai végzettség jelentheti a kiutat a hátrányos helyzetből.

Miért fontos a tehetségek azonosítása?

A kialakult szegregációt már nem lehet megelőzni, inkább a minőségi oktatásban és nevelésben látjuk a kiutat. Az adott tanulói összetételből kell példaképeket kinevelni, akik húzóerőként működnek majd a hátrányos helyzetű gyerekek között. Vannak sport, művészeti tehetségeink és szeretnénk megtalálni az intellektuális tehetségeket is. Ezt terveztük meg az első szakmai napunk alkalmával.

Megszavazta az Országgyűlés az új szakképzési törvényt!

A változások az általános iskolai pályaválasztásnál már fontos szerepet játszanak, ezért találtuk fontosnak a változások megismerését és kihatásának vizsgálatát pályaorientációs foglalkozásainkra.

Ennek alapján a következő tanévtől átalakul a szakképzés rendszere: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton, az általános iskolát be nem fejezőket pedig „dobbantóprogram” segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig vagy egy részszakma megszerzésig taníttatni.

A 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a szakképző iskola. Mindkettő alapozó képzéssel indul, a szakképző iskolákban az egyéves ágazati alapozót kétéves szakmai képzés követi, a technikumokban pedig a kétéves ágazati alapozó végeztével az eddigi egy évről három évre bővül a szakmai képzés. A technikum végén érettségit is lehet szerezni, a technikusi vizsga pedig emelt szintűnek felel meg. A szakképző iskolában további két év alatt, esti tagozaton lehet érettségizni. A gyakorlati képzést duális képzőhelyeken, cégeknél végzik majd a diákok.

A változásokat mind a szülőkkel, mind a gyerekekkel időben meg kell ismertetnünk és pályaorientációs programunkat a változások tükrében át kell dolgoznunk.