HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

Öko program

TAKTAKENÉZI

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

2019-2020 Beszámoló 2019-2020 Munkaterv 2020-2021 Beszámoló 2020-2021 Munkaterv 2021-2022 Munkaterv 2023-2024 Munkaterv

 

„Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.

Minden, mindennel összefügg, mint a vér, amely egyesíti a családot.

Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa…”

(Seattle indián törzsfőnök)

Az iskola környezeti nevelési programja

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat” (Konrad Lorenz)

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük a környezetünk megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet értékeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelés elsődleges fontosságú a természeti környezet megőrzése szempontjából, de lényeges a gyermek egész személyiségének fejlődése szempontjából is. Segít az énkép és a személyes felelősség tudatának kialakításában, valamint abban, hogy a tanulók személyisége egészségesen fejlődjön. A környezetvédelmi tudatformálás célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése.

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt arra, hogy megismerjék az őket körülvevő közvetlen és tágabb környezetüket, megtanulják, hogy ők mit tehetnek környezetük védelméért. A környezeti nevelésen keresztül tudatosítjuk a problémákat, ráébresztjük a gyermekeket a természet szépségére. A program segíthet abban is, hogy felfedezzék a környezeti értékeken túl a személyes értékeiket is, és segíthet a tanulók önértékelésében és a problémákkal szembeni felelősség kialakításában.

Helyzetelemzés, helyzetkép

Pedagógiai Programunk a kezdetekből tartalmazza az iskola környezeti nevelési programját. A kezdeti programokat folyamatosan értékeltük és felülvizsgáltuk a PDCA – ciklusnak megfelelően és folyamatosan változtattuk, bővítettük. Nevelési értekezleteinknek is volt már témája a környezeti nevelés. Mivel a Tisza partján élünk egy kis faluban, a tanulók rendszeresen járják az erdőket, mezőket. Találkoznak erdei állatokkal, látják a fölművelés lépéseit. A természet védelme azonban nem épül be életükbe, ezért erre meg kell tanítani őket. A tanórákon kívüli környezeti nevelésre a Föld napja és a sport adta az első ötleteteket. A kerékpár túrák és gyalogtúrák a Petőfi-napokhoz kapcsolódnak már 2001-től. A Zöld-hét a Föld napjához kapcsolódik, és ekkor keressük évek óta a „legöko-okosabb” osztályt. Ilyenkor tartjuk a természetismeret versenyünket és évek óta részt veszünk a Föld napjához kapcsolódó versenyeken a tankerületi iskolákban vagy a Tiszatáj Közalapítvány Tavaszlesen elnevezésű versenyén. 2016-ban épült egy filagória kemencével az iskola udvarán, így lehetőségünk nyílt a szabadban taratani a tanórákat. 2015-ben csatlakoztunk a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft Peca-suli programjához, így szakkör formájában a tanulók megismerhetik a halakat és a horgászás etikáját. Új profil az iskola életében a hagyományok őrzése és ehhez kapcsolódik a gyógynövények megismertetése is. Van egy kicsi gyógynövény kertünk is, így be is tudjuk mutatni a legismertebbeket. Az elmúlt években már rendszeresen ÖKO-szakkört működtetünk. Az iskola rendelkezik „Az év élőlényei” faliújsággal. Az éven bővítettük a jeles napokat is és a DÖK is bekapcsolódott a programokba az iskolarádión keresztül. Azt gondoljuk, sok olyan tevékenységünk, programunk, versenyünk van, ami most már megalapozza a későbbi életünket. iskolánk nevelőtestülete is elkötelezett a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Létrehoztuk az ÖKO- munkacsoportot. Munkatervünknek eddig is része voltak a környezetnevelési és fenntarthatósági programok, de most már rendszeresen készítünk egy külön ÖKO- munkatervet, amely hűen tükrözi tevékenységeinket.

 

Alapelvek – célok

 • A természet tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés
 • Érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
 • Család, iskola, közösségek együttműködésének kialakítása a környezeti nevelésben.
 • A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.
 • Alternatív, problémamegoldó gondolkodás
 • Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód
 • Állampolgári részvétel és cselekvés
 • Értékelés és mérlegelés készsége

 

 

Megvalósítás feltételei

A fenti célok megvalósításához a személyi, tárgyi feltételeket az iskola biztosítja. A programok lebonyolításához minden esetben a helyi Öko-munkacsoport biztosít segítséget.

Az éves munkatervünk kiemelt feladatai között szerepel a környezeti nevelés, a Zöld-hét alkalmával a pedagógusok is részt vesznek egy felkészítésen.

Megemlékezünk a jeles környezetvédelmi napokról.

Az Öko-munkacsoport feladata az öko-faliújságon keresztül tájékoztatást adni az aktuális eseményekről.

A Diákönkormányzaton belül működik a ZÖLDÖK, akiknek feladata az öko-iskolarádió működtetése.

 

 

Ökoiskola lettünk 2019-ben

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Agrárminisztérium együttműködésével nyílt pályázatot hirdetett Ökoiskola cím elnyerésére.

A 2018-19. tanévben benyújtottuk pályázatunkat és elnyertük a címet, így már hivatalosan is Ökoiskolaként végezzük a munkánkat.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság elvei, hanem az iskolai élet más területén, mint az iskola működtetése terén, a gyerekek étkeztetése vagy a szabadidős programok terén is. Egy ökoiskola igyekszik

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.

Öko-okos energiatakarékos iskola

Öko-lábnyomaink egyre nagyobbak, ezért felülvizsgáltuk, hogy iskolánk energiahatékonysága, felépítése, működése növeli vagy csökkenti ezeknek a lábnyomoknak a nagyságát.

 • Az iskola épülete, az udvar, a sportpálya és a kert megfelel a környezet és egészségvédelmi követelményeknek.
 • Az épület szigetelt, műanyag nyílászárókkal felszerelt.
 • Az osztálytermek, folyosók tágasak, világosak, energiatakarékos, a szemet nem rontó világítótestekkel felszereltek.
 • Gázkazánjainkat az éven takarékos, új kazánokra cserélte a fenntartó.
 • Az iskola épülete napelemekkel felszerelt.
 • Az udvar a szilárd burkolatú rész mellett elegendő füves, fás területtel rendelkezik, amely a természetes környezetet biztosítja és mozgási, pihenési lehetőséget ad.
 • A sportpálya és a játszóudvar megfelelő teret biztosít az egészséges életmód, a rendszeres mozgásra való igény kialakítására.
 • Gyógynövényekkel beültetett sziklakertünket folyamatosan ápoljuk, a gyógynövények megismerése, jótékony hatásának megtanulása kiemelt célunk.
 • Az iskola minden dolgozójának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára.

Az energia igazi kincs, mindenkinek kötelessége takarékoskodni vele!

Az iskola a második otthonunk, napunk nagy részét itt töltjük, így érdemes megvizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak a takarékosságra az iskolában. Iskolánkban mindenki – a tanárok, a technikai személyzet, a tanulók – együttesen részt vállalnak az energiatakarékosságban.

Szerencsések vagyunk, mert olyan iskolába járunk, ahol van hőszigetelés, jól záródnak az ajtók és a hőszigetelt ablakok, korszerűsítették a fűtési rendszert és a világítást, és napelemmel is gazdagodott az épület. Ezek mind olyan dolgok, amelyek tőlünk függetlenül szolgálják az energiatakarékosságot. Mit tehetünk mi magunk? Lássunk néhány jó ötletet!

Szünetekben a termekben le kell kapcsolni a világítást, órák alatt a folyosókon, hiszen ha nincs ott senki, feleslegesen fogy az energia. Télen a teremben rövid ideig, de intenzíven kell szellőztetni, mert így cserélődik ki a levegő. Ha a termekben a hőszigetelés miatt télen túl meleg van, nem az ablakokat kell kinyitni, hanem a fűtésszabályozóval kell lejjebb állítani a hőmérsékletet. Arra is figyelni kell, hogy a mosdókban a csapok el legyenek zárva.

Energia Őrök vesznek részt az energiagazdálkodási terv megvalósításában, melynek lényege, hogy energiafogyasztásunkra figyeljünk és ne nőjenek az értékek. Havonta leolvasására kerülnek a fogyasztási adatok, így nyomon követhetjük energiafogyasztásunkat. Tervezzük, hogy Ifjú Energia Őröket is bevonunk a következő évek munkájába.

 

A környezeti nevelés színterei az iskolánkban

Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a következőnek:

 • Témahetek, témanapok
 • Akadályverseny
 • Kerékpártúra, gyalogtúra
 • Az év élőlényei
 • Túra a természetben
 • Zöld-hét
 • Szabadtéri sportprogramok
 • Téli madáretetés
 • Szelektív hulladékgyűjtés
 • Öko-szakkör
 • Osztálykirándulások
 • Sziklakert és gyógynövénykert gondozása
 • Öko-faliújság
 • Öko-iskolarádió
 • Versenyek
 • Pecasuli program
 • Biztonságos iskola program

Tanórán megvalósított tevékenységek

A tantárgyak környezeti neveléssel kapcsolatos lehetőségei az adott tantárgy tantervében, tanmenetében szerepel.

Környezettudatos szemléletet alakíthatunk ki testnevelés, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, környezetismeret, fizika, földrajz, biológia, kémia, technika, ének-zene, rajz, etika órákon. A témahetek és témanapok programjai beépülnek a tanórákba.

Tanórán kívüli programok

Különböző szabadtéri programok és versenyek biztosítják a környezeti tudatosságra nevelést a tanórákon kívül. A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontos téma. Több sporteseményt is tartunk a szabadban.

Az osztálykirándulások során a meglátogatott terület kulturális értékei mellett, a természeti értékekkel is megismerkedhetnek a gyerekek.

Témahetek, témanapok

 • Sportnap
 • Őszi és tavaszi gyógynövény-napok
 • Egészséghét
 • Túranap
 • Állatok világnapja
 • Az év élőlényei
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Zöld-hét
 • Madarak és fák napja

Versenyek

 • Távfutás
 • Petőfi-ötpróba
 • Állatvarázs vetélkedő
 • Víz kvíz
 • Természetismeret verseny
 • Kerékpáros ügyességi verseny
 • Legöko-okosabb osztály
 • Föld napi rajz- és plakátverseny
 • Körzeti Föld napja rajz- és esszé író verseny
 • Körzeti Föld napja akadályverseny
 • Madarak és fák napja vetélkedő
 • Tiszatáj Közalapítvány Tavaszlesen versenye

Globális felelősségvállalásra nevelés

„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem formális oktatásban Magyarországon” koncepcióból a következőket építjük be programunkba:

 • békére nevelés,
 • demokráciára nevelés,
 • állampolgári felelősségre, részvételre, aktivitásra nevelés,
 • az emberi jogok ismeretére, tudatosítására, betartására és betartatására nevelés,
 • más kultúrák ismeretére és megbecsülésére nevelés (interkulturális nevelés)
 • környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés
 • fejlődésre és fejlesztésre nevelés.

Ezekkel a témákkal földrajz, biológia, fizika, természetismeret, környezetismeret, történelem, etika és osztályfőnöki órákon foglalkozunk leginkább. De vannak kapcsolódó témanapjaink is és Cigány Interkulturális Oktatás is folyik az iskolában.

 

 

 

Módszerek

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében újszerű módszerek elsajátítása.

 • Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák
 • Játékok
 • Modellezés
 • Projektmódszer
 • Terepgyakorlati módszer
 • Kreatív tevékenység
 • Közösségépítés
 • Művészi kifejezés

Taneszközök

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek.

 

Együttműködés, kapcsolatok

 

Tanárok és diákok

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanítókkal, tanárokkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el.

Tanárok és szülők

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Iskolánkban ez a közös tevékenységben valósul meg. Több programunkon is igénybe vesszük a szülők segítségét. Fórumokon felhívjuk a szülők figyelmét, hogy munka jellegű tevékenységek pozitívan befolyásolhatják a gyermekek viselkedését ( pl. rendrakás, szekrénytakarítás, játékok elpakolása, viráglocsolás, állatgondozás, madáretetés, hulladékok összeszedése, kivitele, szellőztetés, stb.) Szülői értekezleteken javasoljuk, hogy az ilyen típusú munkavégzés rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az intézmény és a család mindennapjaiba. Ezek során olyan készségek, tulajdonságok, szokások alakulhatnak ki, amelyek pozitívan befolyásolják a környezethez való viszonyt, közösségi kapcsolatokat, kötelességteljesítést.

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola területe tiszta, rendezett és a takarítás során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk.

Taktakenézi Polgárőr Egyesület

 

Iskolánkban működik az „Egy iskola egy polgárőr” program.

A polgárőrség feladatai között szerepel:

 • A természeti területek védelme és felügyelete
 • Környezeti nevelés, oktatási intézményekben, tanösvényeken csoportok vezetése
 • Környezetkárosító hatások feltárása
 • Környezetvédelmi szabálysértések, bűncselekmények felderítése, megelőzése

Folyamatosan kapcsolatot tartunk az egyesülettel. minden éven tartanak egy előadást és jelen vannak a közlekedési versenyünkön, ünnepségeinken. Elkísérnek biciklitúrákra, kirándulásokra.

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. Pecasuli programja először a Tisza-tó körüli általános iskolákban indult el 2013-ban. A 2014/15. tanévben a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolát is megkereste a kft., s mi örömmel csatlakoztunk a programhoz. A Pecasuliban a Tisza-tó halaival, élővilágával ismerkedhetnek meg a résztvevők, valamint megismerhetik a horgászetika szabályait, és foglalkoznak a természetvédelem fontosságával is. A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. részletesen kidolgozott tematikát és munkafüzetet, alapvető horgászfelszerelést és horgászengedélyt is biztosít a résztvevőknek, így az elméleti tudnivalók megtanulása mellett a gyakorlati rész elsajátítására is lehetőségük van a gyerekeknek.

Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

A Tavaszlesen vetélkedőn rendszeresen vesznek részt tanulóink. A vetélkedősorozat célja, hogy a gyerekek, fiatalok „közelebb kerüljenek” környezetükhöz, megismerkedjenek régiónk természeti értékeivel, lakóhelyük ősi paraszti gazdálkodási hagyományaival, és tudatosodjon bennük környezetünk védelmének fontossága. A Tiszatáj Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó Tisza menti régiót, amelyben a játékos megmérettetést meghirdetik, nagy arányban vidéki jellegű települések, községek alkotják. 5-8. évfolyamos diákok 2 fős csapatokban, két fordulón keresztül mérik össze tudásukat. A feladatsor mellett minden évben kiírnak a gyerekek számára egy terepi feladatot is, mely során a résztvevő csapatok a lakókörnyezetükben, kint a szabadban végeznek megfigyeléseket adott szempontok szerint.

Czinagro Farm

Iskolagyümölcs-program az 1-6. osztályosok számára. Az alma és gyümölcslé mellett rendszeresen vannak zöldségkóstolások is a gyerekeknek.

HON Alapfokú Művészeti Iskola

Képzőművészeti tagozata több éve működik iskolánkban. Együttműködésünk azért is gyümölcsöző, mert számos helyi és területi rajzversenyhez nyújtanak segítséget, többek között a fenntarthatósággal kapcsolatos versenyeknél is számíthatunk segítségükre.

Bóbita Óvoda és Konyha

A tanulók mindennapi étkeztetését biztosítja. Az élelmezésvezetővel szoros a kapcsolatunk, hogy megtaláljuk azokat az egészséges ételeket, melyeket a gyerekek is szívesen fogadnak és elkerüljük az élelmiszerpazarlást.

Az Óvodával együttműködési megállapodásunk van és számos programot szervezünk az iskola-óvoda átmenet zavartalansága mellett, köztük közös rajzversenyt, melynek témája a természet.

Védőnői Szolgálat

Minden hónapban vendégünk a védőnő, aki rendszeresen ellenőrzi a tisztaságot tanulóinknál. Éves munkaterve alapján felvilágosító előadásokat tart és a pandémiás helyzetben többször tartott előadást a járványról.

Taktakenézi Mezőőri Szolgálat

A mezőőr ismeri legjobban az erdőket, mezőket. Egy-egy túra, kirándulás előtt szívesen hallgatjuk meg véleményét az útvonallal kapcsolatosan. Figyelmeztet a veszélyekre, (kullancs, szúnyog, Tisza áradása) tudja, hogy mit érdemes megnézni az adott időszakban.

Ökoiskolák találkozói

A POK folyamatosan szervez ökoiskolai találkozókat, de az OH részéről is történt már online találkozó szervezése. Ezeket folyamatosan figyeljük és szívesen megyünk el, hogy ötleteket, jó gyakorlatokat gyűjtsünk.

 

 

Ellenőrzés és értékelés

Az iskolai munkatervnek megfelelően minden félévkor és év végén beszámol az ÖKO-munkacsoport vezetője. A környezeti nevelési program keretében zajló rendezvények lebonyolítása után a PDCA-ciklusnak megfelelően értékeljük és elemezzük a történteket, korrigáljuk a hiányosságokat és tervezzük a következő év programjait.

 

Környezetvédelmi házirendünk

 1. A villanyt lekapcsoljuk, ha elhagyjuk a tantermet, folyosót!
 2. Takarékoskodunk a vízzel, használat után elzárjuk a csapot!
 3. Nem szemetelünk!
 4. Az ételt megbecsüljük, nem dobjuk ki!
 5. Az iskola területén lévő növényeket óvjuk és ápoljuk!
 6. Téli madáretetéssel gondoskodunk a madarakról!
 7. Részt veszünk környezetvédelmi programokon, versenyeken!
 8. Lehetőség szerint gyalog vagy kerékpárral járunk iskolába!
 9. Megemlékezünk a környezetvédelmi jeles napokról!
 10. Arra törekszünk, hogy az ökológiai lábnyomunk minél kisebb legyen!

Újra Ökoiskola pályázat

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

Újrapályázó: az az intézmény, amely 2021. augusztus 31-ig vagy 2022. augusztus 31-ig érvényes Ökoiskola címről szóló oklevéllel rendelkezik, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. Az újrapályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.

Ökoiskolai vállalásaink:

 • Ifjú Energia Őröket is bevonunk az energiagazdálkodásunk tervezésébe.
 • Az élelmiszerpazarlás csökkentésére tervet készítünk.
 • Szakmai napot, műhelymunkát tartunk ökoiskolák bevonásával.

Taktakenéz, 2022. február 17.

Molnár Tiborné

igazgató

 1. számú melléklet:

Az iskola munkatervébe beépített programok

Esemény időpont
Sportnap szeptember
Őszi gyógynövény napok szeptember
Túranap szeptember
Állatok világnapja október 04.
Petőfi – ötpróba október
Egészség hét november
Tolerancia világnapja november 16.
Madáretetés szabályai december
Az év élőlényeinek bemutatása január
Víz világnapja március
Erdők világnapja március
Zöld-hét április
Föld-napja április 22.
Legöko-okosabb osztály keresése április
Kerékpáros ügyességi verseny május
Madarak és fák napja május
Kirándulás június
Táborok június
 1. számú melléklet:

Öko-munkacsoport tagjai:

Krucsai Krisztina tanár

Karászi Tibor tanító

Halász Tamás tanár

Gulyás Istvánné tanár

Szkibáné Rozgonyi Anita gyógypedagógiai asszisztens

Zakariás Imre technikai dolgozó