HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


ÖKO-ÉLET EGY ÖKO-SULIBAN

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt arra, hogy megismerjék az őket körülvevő közvetlen és tágabb környezetüket, megtanulják, hogy ők mit tehetnek környezetük védelméért. A környezeti nevelésen keresztül tudatosítjuk a problémákat, ráébresztjük a gyermekeket a természet szépségére.

A környezeti nevelést a tanórákba is beépítjük, de tanórán kívüli programjaink is szép számmal vannak a fenntarthatóság és környezeti neveléshez kapcsolódóan.

2019-től ökoiskola vagyunk.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság elvei, hanem az iskolai élet más területén, mint az iskola működtetése terén, a gyerekek étkeztetése vagy a szabadidős programok terén is. Egy ökoiskola igyekszik

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.

A programok segíthetnek abban is, hogy tanulóink felfedezzék a környezeti értékeken túl a személyes értékeiket is, és segíthet a tanulók önértékelésében és a problémákkal szembeni felelősség kialakításában. A programok lebonyolításához minden esetben a helyi Öko-munkacsoport biztosít segítséget.

Az éves munkatervünk kiemelt feladatai között szerepel a környezeti nevelés,

Megemlékezünk a jeles környezetvédelmi napokról.

Az Öko-munkacsoport feladata az öko-faliújságon keresztül tájékoztatást adni az aktuális eseményekről.

A Diákönkormányzaton belül működik a ZölDÖK, akiknek feladata az öko-iskolarádió működtetése.

Az Öko-szakkör, Természetbúvár-szakkör tagjai egész évben folyamatosan foglalkoznak a fenntarthatósághoz köthető témákkal. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok figyelembevételével alakítjuk ki minden évben a szakkörök tematikáját.

Az általunk kitűzött célok a következők:

 • A természet tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés
 • Érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
 • Család, iskola, közösségek együttműködésének kialakítása a környezeti nevelésben.
 • A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.
 • Alternatív, problémamegoldó gondolkodás
 • Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód
 • Állampolgári részvétel és cselekvés
 • Értékelés és mérlegelés készsége

KÖRNYEZETVÉDELMI HÁZIRENDÜNK

 1. A villanyt lekapcsoljuk, ha elhagyjuk a tantermet, folyosót!
 2. Takarékoskodunk a vízzel, használat után elzárjuk a csapot!
 3. Nem szemetelünk!
 4. Az ételt megbecsüljük, nem dobjuk ki!
 5. Az iskola területén lévő növényeket óvjuk és ápoljuk!
 6. Téli madáretetéssel gondoskodunk a madarakról!
 7. Részt veszünk környezetvédelmi programokon, versenyeken!
 8. Lehetőség szerint gyalog vagy kerékpárral járunk iskolába!
 9. Megemlékezünk a környezetvédelmi jeles napokról!
 10. Arra törekszünk, hogy az ökológiai lábnyomunk minél kisebb legyen!