HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


Oklevelek

„EGYETLEN GYEREKRŐL SEM MONDUNK LE!”

Magyarországon a korai iskolaelhagyás aránya a 2016-os adatok szerint 12,4 százalék. Ez több mint két százalékkal meghaladja az Európai Unió átlagát. Mire van szükség ahhoz, hogy a jelenleg romló tendencia pozitív irányba változzon? Erre a kérdésre kereste iskolánk is a választ az EFOP-3.1.5. projektben.

Először is megtanultuk, hogy különbséget tegyünk a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás között.

A korai iskolaelhagyás egy társadalmi mutató: definíciója szerint azon 18 és 24 év közötti fiatalok arányát jelenti egy adott országban, akik nem szereztek középfokú végzettséget, és az adatfelvétel idején sem vesznek részt semmiféle képzésben. Az Európai Unió elvárásként fogalmazta meg, hogy a korai iskolaelhagyás aránya uniós átlagban 10% alá csökkenjen 2020-ig.

A lemorzsolódás ezzel szemben egy folyamatra utal, amely jóval korábban kezdődik, mint a korai iskolaelhagyás problémaköre. A lemorzsolódásnak rendkívül komplex háttere van. Figyelmeztető jelek lehetnek például:

  • hiányzások
  • a tanuló érdektelensége
  • romló tanulmányi eredmények
  • drasztikus viselkedésváltozás
  • kiközösítettség vagy kiközösítő magatartás

A lemorzsolódás megelőzése érdekében az iskola sokat tehet, de ez korántsem kizárólag az iskola ügye, mivel a jelenség mögött nem csak pedagógiai okok állnak. A leghatékonyabb módszer a korai felismerés, a prevenció, a probléma idejében történő azonosítása. Fontos, hogy tanulóink önértékelése pozitív legyen, motiváltak legyenek. Ennek érdekében dolgozunk egy motivációt erősítő programon „Legyen öröm a tanulás” címmel.

A korai jelzőrendszer- mely iskolánkban jól működik – egy intézményi szinten alkalmazott eszközrendszer az oktatásban, amely a mérhető adatokra és a megfigyelhető jelenségekre építve beavatkozási módszereket javasol a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal foglalkozó tanárok számára. Intézményi Komplex Cselekvési Tervünkben (IKCST) 3 évre terveztük meg feladatainkat a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Munkánkat az Oktatási Hivatal elismerésekkel értékelte.

A pedagóguskompetenciák fejlesztő programban végzett kiemelkedő munkájáért az Oktatási Hivatal elismerésében részesült BATTÁNÉ TÓTH KRISZTINA tanítónő.

A TAKTAKENÉZI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA az „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN” cím mellett egy másik elismerő oklevelet is átvehetett az Oktatási Hivataltól „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projektben végzett munkájáért.