HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


Kiemelkedő események a 2017/18. tanévben

Iskolai programok:

 • A munkatervben szereplő iskolai programok, témahetek, témanapok, ünnepségek rendben zajlottak, színvonalasak voltak.
 • Tanulóink délutánonként a kötelező programokon túl, versenyeken, szabadidős rendezvényeken vehettek részt.
 • Hetente két alkalommal modern tánc oktatása folyt.
 • Augusztusban részt vettünk a Csokifesztiválon Szerencsen, ahol tanítványaink színvonalasan szerepeltek.
 • A Petőfi- napok rendezvénysorozatának témája Petőfi és Arany barátsága volt. A versenyek, műhelyfoglalkozásokés a tervezett túra jól sikerült.
 • A szeptember 9-én megrendezett Falunapon igényes műsorokkal szerepeltünk.
 • K&H pályázaton nyertünk kirándulást, 30 felsős diák Kiskőrösre utazhatott.
 • A Petőfi-napok jutalmaként a díjazottak mozilátogatáson vettek részt.
 • A Reformáció 500 éves – emlékév megünneplése alkalmából versenyt hirdettünk diákjainknak. A jutalmazott 27 tanulóval Vizsolyba és Monokra látogattunk el.
 • Színvonalas ünnepi műsorral emlékeztünk meg október 6. október 23. és március 15. jeles napjaira.
 • Október 20-án a sportpályánk pályaavató ünnepségén tanulóink ügyesen szerepeltek.
 • Novemberben a 7. és 8. osztály tanulói pályaválasztási kiállításra utaztak Miskolcra.
 • Pályaválasztási fórum és előadások segítették a végzős gyerekeket és szüleiket a megfelelő középiskola kiválasztásában.
 • Tanulóink ismét részt vettek a – Sport Poha-Rak világrekordja kísérletben.
 • Karácsony előtt 5 tanuló Caramel koncerten vett részt Budapesten.
 • Decemberben és januárban a Duna TV forgatott az iskolában és a településen
 • Tartalmas volt az Arany- emlékév megünneplése az intézményben: kiállítás, verseny, kirándulás, a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó tárlata, az Arany-busz tette emlékezetessé az emlékévet.
 • Bevezettünk egy új programot, melynek lényege a multikulturális tartalmak közvetítése. Az „Egymásra hangolva” elnevezésű új iskolai rendezvényünk nagyon jól sikerült.
 • A Határtalanul programon belül 19 tanuló és 2 kísérő pedagógus Ukrajnába utazott.
 • A Tisza-tavi Peca suli programban 24 tanuló vesz részt, akik az idén értékes horgászfelszereléseket, engedélyeket kaptak ajándékba.
 • Év végén tanítványaink Debrecenbe, Lillafüredre és Budapestre kirándultak.
 • Gyerekhéttel zártuk a tanév utolsó hetét.
 • Június 3. és 4. hetében 54 tanuló nyári napközis táborban vehetett részt, ahol a programok a nemzeti identitás és a sport, egészségre nevelés témák köré szerveződtek. A programot Csisztu Zsuzsa és férje is meglátogatta.
 • Nyáron az Együtt testvérként – pályázatnak köszönhetően 50 gyerek a Balatonnál táborozhatott és egy Budapest – Budai vár túrán is részt vehetett..

Tehetséggondozás:

 • Az első félévben két körzeti versenyt hirdettünk meg. Teremlabdarúgó tornára és népdaléneklési versenyre hívtuk az iskolák tanulóit. A versenyeken 5 illetve 12 iskola képviselte magát.
 • BOZSIK Programban négy korcsoporttal veszünk részt.
 • Mi is versenyeztetjük a gyerekeket. Házi versenyt 26 alkalommal szerveztünk, területi versenyen 35 alkalommal, megyei versenyen 5 és országos versenyen 3 alkalommal
 • A MATEHETSZ tehetséggondozó programban 8 tanuló vett részt.
 • A Szerencsi Tankerület által szervezett jótékonysági bálon Borai Norbert 8. osztályos tanuló versenyeredményei és szorgalmas munkája elismeréseként tankerületi díjat kapott.

Felzárkóztatás, lemorzsolódás:

 • Az Útravaló Pályázatra a 7. osztályból 15 fő, a 8. osztályból 2 fő adta be pályázatát, melyet 6 tanuló nyert el, velük három mentor foglalkozott.
 • Augusztus 1-től beindult az EFOP 3.1.5-16. pályázat, melynek célja a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása.
 • Tanulószobákon segítettük a tanulók felkészülését.
 • A differenciált óraszervezés minden pedagógus feladata volt.

Szakmai programok, műhelyek

 • A tanévben szakmai fórumokon, műhelymunkákon vettünk részt, elsősorban a lemorzsolódás megelőzése érdekében.
 • Az őszi nevelési értekezlet és a szakmai nap témája az kommunikáció fejlesztése volt.

A szakmai nap értékét emelték a színvonalas előadások és a bemutató óra.

 • November 17-én tankerületi szakmai napon vettünk részt, melyen Molnár Tiborné intézményvezető előadóként szerepelt.
 • A tavaszi nevelési értekezlet 3 fő témája: önértékelés és minősítés, OKM mérések értékelése, aktuális pályázatok.
 • Március 26-án tankerületi szakmai fórumon vettünk részt, ahol Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a köznevelés jelenkori értékeiről és a jövőbeli terveiről beszélt.
 • Nevelés értekezleten elemeztük a 2016-os OKM eredményeinket, a javítás lehetőségeit.
 • Az osztályfőnöki munkaterveket áttekintettük, melynek kibővítése lesz a jövőben a feladat.
 • Sikeres minősítési eljárást követően 4 pedagógusunk 2018. január 1-én pedagógus II. fokozatba lépett.
 • 2 szaktanácsadó érkezett az iskolába – alsós és magyaros, aki a szövegértés fejlesztésének területén nyújtott szakmai segítséget.
 • A KRÉTA elektronikus rendszerén keresztül az e-naplót szeptembertől minden iskolában bevezetik. A használatára irányuló online 30 órás képzést továbbképzést minden pedagógus elvégezte. Március 1-től pedig próba üzemmódban elindítottuk az e-napló használatát.
 • A pedagógusok önértékelése tervszerűen zajlott. Molnár Tiborné vezetői önértékelését még három pedagógus /Varga Zsuzsanna, Halászné Mitró Csilla, Péterné Sallai Andrea/ önértékelése követte.

Pályázataink

 • Határtalanul – Kalandozások a Kárpát-medencében – 2 fő
 • EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – 3 fő+ bekerült 5 fő
 • EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program
 • EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program- 5fő 50 fővel
 • EFOP-3.2.4.-16-2016-0001 Digitális Kompetencia fejlesztése
 • EFOP-4.1.3-17-2017-00181 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése
 • KEHOP-5.2.11-16-2017-00142 Szerencsi Tankerületi Központ Intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése
 • EFOP-3.3.2-16 Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért

Országos mérések eredményei:

Sajnos a 2016-os méréseknél nagyon az országos szint alatt voltunk, s intézkedési tervet is készítenünk kellett. Nem sajnáltuk az időt a problémák feltárására és megbeszélésére és még mindig maradt új ötletünk a javításra.

2015

2016

2017

Matematika

iskola

országos

%

iskola

országos

%

iskola

országos

%

6. évfolyam

1400

1497

94

1357

1486

91

1481

1497

99

8. évfolyam

1512

1618

93

1440

1597

90

1521

1612

94

Szövegértés

6. évfolyam

1261

1488

85

1278

1494

86

1403

1503

93

8. évfolyam

1377

1567

88

1336

1568

85

1362

1571

87

Különösen a szövegértési eredmények maradnak el az országos átlagtól. Sajnos tanulóink keveset olvasnak, kevés a kitartásuk a hosszú szövegekhez, nehezen fogalmaznak meg saját véleményeket. Igyekszünk erre megoldást találni.

A 2017-es eredményeink javulást mutatnak az előző évhez képest, különösen a CSH index alapján teljesítettünk jól, de sok függ az osztály összetételétől is, így a fejlesztő munkának nincs vége, tovább folytatjuk az intézkedési terv alapján.