HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


#KALANDRAFEL! – AZ OKTATÁSI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL

A 2019/2020-as tanévben az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú, A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projektbe bevont feladatellátási helyek a #Kalandrafel! név alatt futó, a tanulók számára biztosított különböző programlehetőségekre (pl. állatkerti és vadasparkilátogatások, kalandparki programok, színház-, illetve mozilátogatás) pályázhatnak. A programlehetőségek szakmai tartalommal kerülnek kidolgozásra, amelynek célja, hogy a befogadó nevelést támogassák és erősítsék.

Mi is éltünk ezzel a lehetőséggel és október 3-án az iskola minden tanulója a Nyíregyházi Állatparkba látogathatott. Az idő nem volt kedvező számunkra, de a sok látnivaló kárpótolta tanulóinkat.

A program elsődleges feladata a különböző élőhelyeken található állatcsoportok megismerése, jellemzőjük, szokásaik, hasznosságuk feltérképezése. A kirándulásra megfigyelési szempontokat, találós kérdéseket állítottuunk össze, melyet minden osztály megkapott, természetesen életkorának megfelelően.

A játékos feladatok célja:

– bővüljön a gyerekek ismerete az állatokról a tapasztalás, a játék által

– legyenek képesek az állatok elfogadására, tiszteletben tartására

– fejlődjön a megfigyelőképességük, a szociális és együttműködési készségük

– gyarapodjon aktív szókincsük

A program segítséget nyújt az élményszerzésen túl további feladatok megvalósításában is:

– Ismeret, tapasztalat bővítése, rendszerezése,

– értelmi képességek fejlődése,

– megfigyelőképesség, figyelem, emlékezet fejlesztése,

– kreativitás fejlesztése,

– gondolkodás fejlesztése,

– kézügyesség fejlesztése,

– anyanyelvi képességek fejlesztése

Egy élménypedagógiai foglalkozás legfontosabb eleme a közvetlen élményt követő feldolgozás, a megbeszélés, a reflexió és az önreflexió. Így minden osztály olyan feladatot kap a kirándulás után, amely segít az élmények és érzések feldolgozásában. A feladatok megoldásánál egyéni, páros, kooperatív, drámapedagógiai és IKT-s eszközöket alkalmazó módszereket terveztünk. Figyelembe vesszük, hogy az ideális feladat kihívást jelent a gyereknek, de fontos, hogy meg is tudja oldani. A megoldáshoz azonban erőfeszítést kell tennie, vagyis nem túl egyszerű és nem is túl nehéz, így a tanulók nem szoronganak, és nem is unatkoznak feladatmegoldás közben, hanem jól megérdemelt sikerélményhez jutnak.