HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


ISKOLAI HITTAN OKTATÁS

REFORMÁTUS HITTAN

Iskolánkban ebben a tanévben is elkezdődtek a hittan órák. A református hittanórákat Nagytiszteletű Nagy Károly református lelkész tartja. A református hittan órán sokféle módszer és tevékenység történik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt.

 

KATOLIKUS HITTAN

A katolikus hittanórákat Horváth Zsolt hitoktató tartja. A katolikus hittan órán bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek – életkori sajátosságaiknak megfelelően – megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben. Fejlődik erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miközben maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntés meghozásában.