HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


INNOVATÍV OKTATÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK KIALAKÍTÁSA

A pedagógusok digitális kompetenciája

Iskolánk vezetősége A pedagógusok digitális kompetenciájának mérése – önértékelés, tanfelügyelet, minősítés című online tájékoztatón vett részt az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési – értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás publikálása óta a köznevelést meghatározó alapdokumentumok, tantervek központi fogalma a kompetencia lett. Ezen kulcskompetenciák közé tartozik a digitális kompetencia is. A digitális kompetencia ma már nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a tanításhoz az iskolai oktatásban. Éppen ezért fontos tudni azt, hogy hogyan fejleszthető. Ehhez nyújtott segítséget az online előadás és az azt követő szekciók.

Az iskola, mint intézmény a társadalmi és technológiai fejlődés következtében folyamatosan kihívásokkal szembesül. Az iskola igazgatója kulcsszereplő a digitális pedagógia tekintetében is. Tanulmányokból kiderül, hogy azokban az iskolákban sikeresebb a digitális technológia alkalmazása, amelyekben az iskola vezetése felkészült, elkötelezett e tekintetben, és maga is digitálisan képzett. Ez a nevelőtestület attitűdjének alakulását nagyban befolyásolja. Ilyen esetben a pedagógusok szívesebben fogadják a korszerű pedagógiai módszerek beépítését a mindennapi munkába és a folyamatos továbbképzéseket.

Az első szekció az intézményvezetőknek nyújtott segítséget az intézményi dokumentumokban, az iskola elvárásrendszerében hogyan jelenjenek meg a pedagógusok digitális kompetenciájának mérési eszközei, hogyan segíthetjük, hogy a tanórákban az IKT eszközök minél nagyobb szerephez jussanak.

A második szekció a pedagógusok digitális kompetenciái fejlesztésének lehetőségeit tárta fel egy ötletbörzén keresztül.

Iskolánk nevelőtestülete innovatívan áll a kihívások elé, mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, a tanulás és a tanítás pedagógiai módszertanának megújítása elengedhetetlen 21. századi feladat.