HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


HAGYOMÁNYŐRZÉS

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)

HAGYOMÁNYŐRZÉS

A hagyományőrzés pedagógiai programunkba történő beépítésével a tanulók érzelmi, esztétikai, erkölcsi érzelmének fejlesztése, valamint a szülőföld iránti szeretete valósulhat meg. A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyermekekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiségfejlődés elősegítője a program. A közös alkotás öröme fontos közösségformáló erő.

A program célja

A néphagyomány ismeretének a megalapozása, szellemi örökségünk átadása a tanulóknak. Sajátítsák el a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokat. Legyenek alapvető ismereteik a tárgyi hagyományról, a népi díszítőművészetről. A tanulók harmonikus fejlesztése a néphagyományok eszközrendszerével.

A néphagyományőrző programunk feladatai:

 • Népszokások megismerése
 • Népi időjóslások felidézése
 • A népi kultúra tárgyainak megismerése és megjelenítése
 • Néprajzi ismeretek folyamatos bővítése
 • Tevékenységközpontú értékátadás: néphagyomány ápolás, népmese, népdal, néptánc által

A néphagyományőrző iskolai program további lehetőségei:

 • Megteremti a hagyományőrző tapasztalatszerzés feltételeit és lehetőségeit.
 • Elősegíti a gyermekek és a szülők hagyományokhoz való kötődését.
 • A tanulók megismerik a közös alkotás örömét és a múlt értékeit.
 • Érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá válnak.
 • Kialakul bennük a környezet és a haza iránti szeretet.
 • Magyarságtudatuk erősödik.

Eddig a következő hagyományokat mutatták be az osztályok:

Szent Mihály nap – 8. osztály

Szüret – 4. osztály

Márton-nap – 3. osztály

Betlehemezés – 5. osztály

2019-ben folytatjuk a népi hagyományok megismerését.