HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


FELADATUNK A DIGITÁLIS OKTATÁSSAL ÉRINTETT TANANYAGOK ÁTISMÉTLÉSE, A „LEMARADT” TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA

Az EFOP-3.1.11-19 „Kedvezményezetti településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” c. projekthez iskolánk valamennyi pedagógusa és a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottja csatlakozott.

A Felhívás célja a kedvezményezetti településlistán szereplő településeken működő állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az említett intézményekben tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógusi többlet-feladatok támogatásával a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása.

A 2020. március 16-tól bevezetésre került tantermen kívüli digitális munkarend miatt az érintett intézményeknek a 2020/2021-es tanévre kidolgozott munkatervbe és a tanmenetükbe be kell építésék a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok rendszerezését és áttekintését, illetve a 2020/2021-es tanév tanmenetében külön figyelmet kell fordítaniuk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges – különösen a digitális oktatás szempontjából releváns – kompetenciák megerősítésére.

A projekt keretében a pedagógusok feladatai a következők:

 1. A lemorzsolódás csökkentése érdekében az általuk megtartásra kerülő tanórákhoz olyan módszert alkalmaznak, melyek segítségével:
 • felkelthető a tanulók érdeklődése,
 • fenntartható a figyelmük,
 • minden tanuló aktív részvétele egységesen biztosítható (pl.: csoportos projekt munkával),
 • pozitív visszajelzések alkalmazásával növeli a tanuló sikerélményeit,
 • szélesebb körben kerülnek alkalmazásra a digitális taneszközök,
 • élményszerű oktatási környezetet teremt,
 • segíti az egyéni fejlődést.
 1. Kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a tanórák élményszerűek, motiválóak, érdeklődést felkeltőek legyenek, amely tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanórákon az igazolatlan hiányzások száma ne növekedjen. Ezen tevékenységük során feladatuk a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak bevonásának kezdeményezése.
 2. A Központ által a KRÉTA rendszerben kialakított jelölő rendszert alkalmazzák, amelyben a pedagógusok által megtartott tanórához kapcsolódó felületen keresztül jelölésre kerülhet, hogy a projektben elvárt szemlélettel került-e az adott tanóra megtartásra vagy sem. Ezen jelölő rendszer a nyomon követést is szolgálja, illetve cselekvési pontokat határozhat meg az új tanévben megjelenő esetleges növekedésnek induló igazolatlan tanórák számának kezeléséhez.
 3. A tantermen kívüli, digitális munkarend során feldolgozott tananyagokkal az alábbi feladatokat végezzék el:
 • felmérés elvégzése – osztályközösségenként és tantárgyanként;
 • felmérés kiértékelése – meg kell határozni az ismétlés tematikáját és időkeretét
 • a tananyag áttekintése, ismétlése;
 • ismétlés visszamérése.
 1. A digitális oktatási módszertanokra való nyitottságot, befogadási kompetenciákat, az iskolalátogatási hajlandóságot erősíteni kell. A 2020. szeptember 01-én induló iskolai tanév keretében a pedagógusnak ezért kiemelt figyelmet kell fordítania:
 • a digitális oktatásba való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megerősítésére;
 • a közösség újraépítésére;
 • felelősség és énkép megerősítésére;
 • egyéni motivációk kialakítására, a „tanulás öröm” megerősítésére.

A projekt keretében a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottaktól azt kérjük, hogy az általuk elvégzett munka keretében olyan módszert alkalmazzanak, melyek segítségével:

 • a pedagógusok jelzése alapján az érintett tanulóval egyéni esetkezelés valósul meg,
 • hatékonyan támogassa a pedagógus munkáját,
 • összeségében járuljon hozzá a tanulóközpontú nevelési folyamathoz.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében egyedi nyilvántartás vezetése szükséges a KRÉTA rendszerben.