HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


„EszmeCsere” a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt európai uniós projekt záró konferenciáján iskolánk azon pedagógusai vettek részt, akik a programban dolgoztak.

A Projekt a 2017–2021 közötti időszakban az alábbiak megvalósítását tűzte ki célul:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése.
 • A területi és helyi szintű pedagógiai szakmai-szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése.
 • A 457 bevont feladatellátási hely (óvodák, általános- és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex területi rendszerszintű fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
 • A bevont feladatellátási helyek partneri együttműködéseinek, hálózati működésének támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken dolgozó pedagógusok munkájának támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása.

A záró konferencia célja a Projekt által nyújtott szakmai támogatások összegzése, valamint a megvalósítás során szerzett tapasztalatok, eredmények megosztása volt.

Mi magunk is visszatekintettünk a 2017-2021 közötti időszakra, s az 1 éve elkészített IKCST elnevezésű cselekvési tervünkben meghatározott célokat a PDCA ciklus alapján értékeltük. Az 1 éve megfogalmazott legnagyobb kihívás továbbra is érvényes.

Legnagyobb kihívás: A település egyetlen általános iskolájának tanulói összetétele leképezi a település társadalmi összetételét, melyre jelenleg magas halmozottan hátrányos helyzet és az alacsony társadalmi státuszú családok gyermekei átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát.

A Projekt kapcsán kialakult programok közül a következő tevékenységeket fogjuk fenntartani:

 • az ILMT intézményfejlesztést koordináló intézményi mikrocsoport
 • az Intézményi Tématerületi Fejlesztő Mikrocsoport
 • családi napok
 • nevelőtestületi napok
 • szakmai napok
 • toleranciára nevelő programok
 • pályaorientációs program
 • „Legyen öröm a tanulás.” motivációt fejlesztő komplex program
 • #sulim alkotópályázat adaptációja
 • #kalandrafel adaptációja
 • mérés-értékelési rendszer működtetése

A tanulói lemorzsolódás megelőzése iskolánk egyik fő feladata, így a pályázatban tanultakat a további években is szeretnénk kamatoztatni. A korai jelzőrendszer lényegi eleme a prevenciós megközelítés, tehát az a szemlélet, hogy minél korábban felfigyeljünk azokra a jelekre, amelyek a lemorzsolódásra hajlamos tanulókat beazonosítják és így időben tudjunk segítséget nyújtani számukra.