HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


EFOP-3.1.8-17- EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT A TAKTAKENÉZI ISKOLÁVAL

A pályázati program 2018. február 01-től indult el az iskolában.

A programba olyan hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű (legalább 5. osztályos) diákok kerültek kiválasztásra, akiknek bár tanulmányi eredményei nem jók, de kommunikatívak, együttműködők, aktívak. Másrészt, azok a nem hátrányos helyzetű tanulók, akik nyitottak, együttműködők, magatartási problémákkal nem rendelkeznek, ill. a hozzáállásuk, viselkedésük, gondolkodásmódjuk példaként szolgálhat a többi – programunkba bevont – diák számára is, a közös gondolkodás és foglalkozások pedig csökkenthetik a társadalmi státuszok között beékelődött szakadékot.

A bevont diákok száma a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolából:

50 fő felső tagozatos tanuló, amelyből:

  1. A) komponens: 30 fő
  2. B) komponens 20 fő

A pályázat 2 részből, 2 elkülönülő szegmensből áll:

– A) komponens: testvériskola 1.

– B) komponens: testvériskola 2.

A két partner iskola:

A-komponens testvériskola – Mezőgecsei Általános Iskola Ukrajna

B- komponens testvériskola – Kökényesdi Általános Iskola Románia

– A) komponens: 1-1 utazás egymáshoz, 4 kirándulás közösen, 1 közös nyári tábor

– B) komponens: 1 utazás a külföldi partnerhez, 1 közös nyári tábor

Minden más programelem önállóan valósul meg!

Az iskola részéről megvalósítandó tevékenységek a 2 év alatt:

  1. A) KOMPONENS (30 diák):

– heti tantárgyi fejlesztés

– heti angol nyelvi óra

– heti tematikus foglalkozás (a társadalmi egyenlőség, az önkéntesség, az egészséges

életmód és a partneriskola, mint téma folyamatos feldolgozása)

– „társadalmi felelősségvállalás program”: 5 alkalommal

  1. B) KOMPONENS (20 diák):

EU-ról szóló heti tematikus foglalkozás

Külsős partnerek biztosítják az iskolának az alábbi programokat

– 10 verszenei koncert/színházi vagy pódiumi est neves művészekkel

– 5 részből álló KRESZ-tanfolyam

– 6 előadás,

– 2 mozgásos rendezvény élsportolókkal

– 2 kézműves foglalkozás

– 2 db játékos foglakozás (1 drámajátékos tréning, 1 EU vetélkedő)

– kirándulások egymáshoz és más helyszínekre a partneriskolával

– bentlakásos balatoni kulturális tábor sok játékos foglakozással, koncerttel, szórakozással

A programtól azt várjuk, hogy egy komplex szemléletformálást eredményez a programban részt vevő tanulóknál. Erősíti a hazafiasságot, a nemzeti identitást, a magyar kultúra megismerését. A tervezett program hozzájárul a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. Elősegíti az önismeret fejlődését, a szociokulturális és életmódbeli hátrányok együttes leküzdését és olyan minták elsajátítását eredményezheti, melyek továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhetnek. A tantárgyi fejlesztéseket differenciált csoportbontással képzeljük el. Az egyik csoport – jó képességű, versenyeken részt vevő tanulók – tehetséggondozó fejlesztésben részesüljenek, míg a másik – gyenge képességű, lemorzsolódásra veszélyes, tanulási problémákkal küzdő tanulók – inkább támogató jellegű fejlesztést kapjanak mind a tantárgyi fejlesztés keretében, mind a nyelvi fejlesztő órákon.

Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeresen továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek, a társadalom számára hasznos emberekké váljanak.