HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


CSODASZARVASPROGRAM A MINDENNAPOKBAN

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjében az éven is részt vesz iskolánk a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban.

A program célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához. Ehhez a képzés címében is szereplő informális és nemformális tanulási alkalmakhoz kötődő módszerek megalapozása, elsajátítása témákat kellet feldolgozni a képzés során.

KÉPZÉSEK

A program megvalósításához szükséges továbbképzést iskolánkból újabb 5 pedagógus végezte el, így már 9 pedagógusnak van meg a képesítése a táborok vezetéséhez és lebonyolításához.

A képzés 10 órás e-learning továbbképzés volt, melynek célja, hogy a pedagógusok legyenek felkészültek a napközis- és bentlakásos tematikus közösségi alkalmak eredményes szakmai-módszertani megvalósítására. A képzés teljesítésének egyik feltételeként az 5 modulzáró kérdéssor 100%-os teljesítését és a záróvizsga legalább 90%-os elvégzését írták elő, melyet minden pedagógus teljesített iskolánkból.

MŰHELYMUNKA

A szakmai műhelymunka-sorozat célja, hogy fenntartók és intézményvezetők együtt gondolkodjanak az informális és nemformális módszertanok szervezeti kultúrában való helyéről, szerepéről, lehetőségeiről. Középpontban az alprojekt – Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program – tartalmi fejlesztései és irányai állnak, amelyek a nemformális tanulási utak kiépítéséhez mintául szolgálhatnak.

A műhelymunkán az intézményvezető és a 2 napközis tábor vezetője vettek részt, akik bemutatták az iskola jó gyakorlatait és ötleteket merítettek a mások által elmondott jó gyakorlatokból.

NAPKÖZIS TÁBOROK AZ ISKOLÁBAN

A tanév zárása után 2 napközis táborra nyílik lehetőség az iskolában a következő témákban:

EGÉSZSÉGMANÓK, AVAGY JÁTÉKOS EGÉSZSÉGNEVELÉS

1-2. osztály

NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉGEN – AVAGY NÉPVISELETEINK VILÁGA

3-4. osztály