HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


BIZTONSÁGOS ISKOLA PROGRAM AZ ISKOLÁBAN

Biztonságosan viselkedni nem megerőltető dolog, érdekes tud lenni és mellette a gyermekek könnyen megértik a tanítási anyagot.

A program célja: Gyermekvédelemhez szorosan kapcsolódó káros szenvedélyek elleni figyelemfelkeltés, drogprevenció, a gyermekbalesetek megelőzése, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítása, közlekedési és elsősegély – nyújtási ismeretek oktatása.

Február hónapban egy hetet bűnmegelőzési témahétnek szentelünk és ilyenkor az alsósok elsősorban a helyes viselkedésről, a helyes közlekedésről hallanak előadásokat, a felsősök az alapvető emberi jogokról, az áldozattá válás körülményeiről, a káros szenvedélyekről és a bűncselekmények következményeiről hallgatnak meg előadásokat.

Várt eredmények:

  • pozitív változás a gyermekek szemléletében,
  • a megszerzett ismeretek megfelelő, céltudatos gyakorlati alkalmazása,
  • gyermekbalesetek elkerülése
  • biztonságos közlekedés szabályainak ismerete és használata
  • részvétel a helyi polgárőrség munkájában ifjú polgárőrként.

Biztonságos iskola programunk három részből tevődik össze:

  • A „Beccaria” bűnmegelőzési program elsődleges feladata a megelőzés.
  • Egy iskola egy polgárőr program célja a közlekedési ismeretek oktatása a gyermekbalesetek megelőzése érdekében, és az alapvető polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatása.
  • Biztibusz programunk az elkerülhető balesetek megelőzésére összpontosít és elsősegély-nyújtási ismereteket oktat.

Az éven az előadásokat Karászi Tibor a Bűntetésvégrahajtási Intézet volt hadnagya és Vinczéné Székely Edina törzszászlós rendőr tartották a gyerekeknek. A programban résztvevők életkoruknak megfelelően konkrét ismereteket kapnak életviteli kompetenciák fejlesztéséhez annak érdekében, hogy ezen ismeretek birtokában nagyobb eséllyel kerülhessék el a drogfogyasztást, a szenvedélybeteggé válást, a fiatalkori vagányságból adódó következményeket, egyben a bűnelkövetővé válást.

A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése társadalmi és pszichológiai okokra vezethető vissza. A fiatalok bűnözésének hátterében személyiségük fejlődési irányát meghatározó okok állnak, melyek leggyakrabban: a szülők munkanélkülisége, bűnöző életmódja, a helytelen, következetlen nevelés, valamint a rossz baráti környezet.

A szülői felügyelet hiánya, a felügyelet nélküli céltalan szabadidő eltöltés jelentős szerepet játszik abban, hogy a fiatalok bűncselekmények elkövetőivé válnak.

A „Beccaria” program alkalmas arra, hogy az iskolák hosszú távú bűnmegelőzési tevékenységet fejthessenek ki a gyermekek körében. A tanárok a pedagógiai programjuk szerves részeként széleskörű biztonsági-, áldozatvédelmi és drogmegelőzési ismereteket és magatartásmód formákat közvetítenek a diákok felé, mellyel egy pozitív irányú attitűdváltozást érhetnek el.

Az elméleti ismeretek után az 1.-2. osztályosok játékos formában, a többiek totó formájában adtak számot a tanultakról.