HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


AMIKOR PETŐFI AZ ÁRVIZET CSODÁLTA

A PETŐFI-NAPOK VÍRUSMENTES ÚJRAGONDOLÁSA

A Petőfi-napok programsorozata egy közel 20 éves múltra tekint vissza. A közös megnyitó ünnepség hangulata, a Petőfi-szavalóverseny, plakátkészítés, rajz- és kézműves foglalkozások, sportnap, túranap, mind-mind a programsorozat része. A vírustól való félelem azonban sok mindent felülír, s újratervezést kíván.

Így ezen az éven mi is újragondoltuk a programokat, s a nagyobb csoportosulással járó eseményeket nem tartottuk meg. Lehetőség azonban most is volt arra, hogy a versenyezni vágyók összemérhessék tudásukat, s az osztályok is elkészítették a szokásos Petőfi témájú tablójukat.

A poroszlói ökocentrumban járva felfedeztünk egy tablót, mely azt hirdette, hogy Petőfi Sándor is járt itt egy nagy árvíz idején, s ő maga is megcsodálta a Tisza hatalmas erejét. Mivel mi is a Tisza mellett lakunk, s bizony a falut is már többször fenyegette az árvíz, – sőt a falu lakosságának el is kellett költözni az eredeti faluból – kézenfekvő volt a soron következő téma: Petőfi + Tisza + árvíz.

Míg az alsósok tiszai plakátokat készítettek, halakat kézműveskedtek és a kenézi címert rajzolták meg, addig a felsősök a Petőfi idézetet jelenítették meg a plakátokon, a taktakenézi képzelt árvizet rajzolták le és esszét írtak Ó-Kenéz helyéről és a költözés okáról.

Nagyon jó téma kerekedett ki és bár a sportos programok elmaradtak, a gyerekek élvezték a projekt-feladatokat és igényes munkák születtek.

Petőfi-napok feladatai a felsős osztályoknak

Poroszlón járva, minden felsős osztály elolvasta, hogy Petőfi Sándor éppen Poroszlón csodálta meg a Tisza erejét és hatalmasságát és ő maga is szemtanúja volt egy, az 1847-ben zajló árvíznek. Ekképp fogalmazta meg naplójában élményeit:

„A fogadótól jobbra-balra tengert láttunk, melyben nyakig úsznak a fák, mint valami szerencsétlen hajótörést szenvedők. A víz közepén nyúlik végig, mint a magyar nadrágon a zsinór, az a nevezetes töltés, melynek oly sok ló köszönheti már, hogy e siralom völgyéből Ábrahám kebelébe jutott. Hosszasága egész félórányi ugyan, de jó időben négy lovas kocsi – nyolc ökör segítségével – egy nap alatt is megjárja. Száraz időben az a szép tulajdonsága van, hogy oda varázsolja az alföldre a Kárpátok táját, olyan hegyek és völgyek keletkeznek rajta. E tekintetből jónak láttam leszállni a gyorsszekérről, s gyalog zarándokolni át a töltésen, hogy a feldőlés ellen biztosítsam magamat, mert én fejemmel szerzem ugyan kenyeremet, de azért nyakamat sem imádon kevésbé, mint fejemet. A gyorsszekérnél egy óranegyeddel elébb értem a Tisza hídjához, s ez alatt gyönyörködve néztem jobbra-balra a tájat, mely a kiöntés által hasonlíthat Amerika őserdeihez regényességében. És az az átkozott szabályozás majd mind e regényességnek véget fog vetni; lesz rend és prózaiság. Bizony nem szeretnék mostanában a Tiszának lenni. Szegény Tisza! eddig kénye-kedve szerint kalandozta be a világot, mint valami féktelen szilaj csikó; most pedig zablát vernek szájába, hámba fogják, s ballaghat majd szépen a kerékvágásban.”

Jelenítsétek meg a leírtakat egy tablón. A kép hűen ábrázolja a leírtakat! 4 db A/4-es rajz összeillesztésével készüljön el a tabló. Minden rész más-más gyerekcsoport munkája legyen, melyet a hátoldalra fel is kell írni. A 4 rajz önállóan is megállja a helyét, de összeillesztve is egységes képet alkosson!

Egyéni pályázati lehetőség:

  1. Tiszai árvíz Taktakenézen / rajz készítése

Egy képzelt árvíz megjelenítése, ha a falunkat elöntené a Tisza. Felismerhető legyen a falu egy-két jellegzetes épülete. A/4-es rajz bármilyen technikával.

  1. Hol volt, hol nem volt, a nagy tiszai árvizeken is túl, volt egyszer egy Ó-kenéz. / fogalmazás, esszé készítés

Miért hagyta el a lakosság Ó-kenézt és költözött a falu lakossága Taktakenéz jelenlegi helyére? Kutatás az interneten, kutatás a nagyszülőknél. Lehet kézzel írott vagy nyomtatott.

Petőfi-napok feladatai alsós osztályoknak

Készítsetek tablót kedves folyónkról, a Tiszáról, melyet Petőfi Sándor is megénekelt Tisza című versében:

„Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.”

Egyéni pályázati lehetőség:

  1. Ismerkedjetek meg a tiszai halakkal, s formáljátok meg őket színes papír segítségével.
  2. Készítsétek el Taktakenéz címerét, melyben két csuka található!

Beadási határidő: 2020. október 12.