HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


A TANULÓK DIGITÁLISKOMPETENCIA-SZINTJEINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

Online szakmai tájékoztató

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérésiértékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül online szakmai tájékoztatót szervezett.

A szakmai tájékoztató címe: A DigComp 2.2 EU-ajánlás alapján kidolgozott, a tanulók digitáliskompetenciaszintjeinek meghatározásához és fejlesztéséhez tett javaslatok gyakorlati ismertetése

A szakmai tájékoztatás célja elsősorban az volt, hogy a pedagógusok, intézményvezetők, szakértők, szaktanácsadók megismerjék a projektben kialakított tanulói digitális kompetencia keretrendszer legfontosabb elemeit, képet kapjanak arról, hogy hogyan lehet a tanulók digitális kompetenciáit fejleszteni és hogyan tudják ezeket a NAT által meghatározott tantárgyi tartalmakhoz kapcsolni.

A digitális kompetencia fejlesztését már a korai gyerekkorban érdemes elkezdeni. Iskolánkban jelenleg 5. osztálytól folyik informatika oktatás, de az új NAT szerint már 3. osztálytól lehetőség lesz a Digitális kultúra tantárgy bevezetésére. Ez azért is fontos, mert tanulóink többsége csak az iskolában tud számítógépet használni. Otthon általában csak okos telefonnal rendelkeznek a családok. Az iskola eszközparkja és a pedagógusok digitális kompetenciái meghatározzák az IKT eszközök használatának gyakoriságát. Iskolánkban az informatika órán kívül más tantárgyak óráin is megjelenik a számítógép a tanítási órákon. Sokkal eredményesebben lehet a tanulók digitális kompetenciáit fejleszteni, ha integráltan, több tárgy keretében jelennek meg a digitális eszközök. Az IKT-s eszközök a tanulói csoportok együttműködését is segíthetik.

Iskolánkban jellemzően az egész tantestület használja a számítógépet, laptopot a tanítási órákon, így a távoktatásra való átállás egyetlen akadálya a felső tagozaton az otthoni eszközök hiányossága volt.

A tanulók digitális kompetenciájának az alaposabb megértése elősegítése érdekében az Európai Bizottság kidolgozta a European Digital Competence Framework for Citizens keretrendszert (DigComp – a polgárok számára készült Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer), amely öt kompetenciaterületből áll:

  • műveltség az információ és az adatok tekintetében;
  • kommunikáció és együttműködés;
  • digitális tartalom készítés;
  • biztonság;
  • problémamegoldás.

Mi is ennek az 5 területnek a fejlesztését tűzzük ki célul az elkövetkező években, amihez az előadás után következő szekciókban már ötleteket is gyűjthettünk.