HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

Az oktatási színvonal emelésének közös európai szempontja: a lemorzsolódás megelőzése.

Az Oktatási Hivatal által megvalósított „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt keretében 300 köznevelési intézmény részesül komplex differenciált intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal projektjének a feladata, hogy kidolgozza és kipróbálja egy három éves pilot program keretében az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer modelljét, az ILMT Pedagógiai Rendszert. A kiválasztott iskolák olyanok, amelyek települési szintű oktatási szegregációval veszélyeztetettek, illetve olyan intézmények, amelyek a családi háttérindex alapján jól teljesítenek, azaz jó példával járnak elöl.

A projekt célja, hogy a kiválasztott feladatellátási hely vezetőivel, pedagógusaival együtt gondolkodva, egy pilot program keretében olyan állami támogatási rendszer kerüljön kidolgozásra, amelyre az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a nehéz helyzetben dolgozó iskoláknak szükségük lehet.

A kiválasztott 300 pilot intézmény közé a mi iskolánkat is kiválasztotta az OH.

Örülünk a lehetőségnek, hisz iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók aránya nagyon magas, az OKM mérések eredményei az országos átlag alatt vannak legtöbbször, de a családi háttérindex alapján általában jól teljesítünk. Fontos számunkra, hogy tanulóink sikeresen végezzék el az általános iskolát és utána minél többen szakmát szerezzenek. A projekt célja olyan komplex intézményfejlesztő programok megvalósítása, amelyek hozzásegítik a tanulókat a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez.

Kiemelt támogatási területek alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények esetében:

  • a befogadó tanulásszervezés erősítése (minden tanuló aktivizálása a tanórán),
  • az alapkészségek fejlesztése minden tanórán, tantárgytól függetlenül,
  • az anyanyelv-, a magyar nyelvtanítást támogató új módszertanok elterjesztése,
  • a matematika és olvasás (szövegértés) oktatását segítő korszerű módszertanok elterjesztése,
  • a természettudományi oktatás népszerűsítése, módszertani megerősítése.

A megalakult ILMT mikrocsoport már elvégezte az intézmény jelenlegi helyzetének a felmérését és elkészítette fejlesztési tervét, mely alapján hamarosan elkészítjük intézkedési tervünket. Bízunk a program sikerességében.