HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


A PÁLYAORIENTÁCIÓT TÁMOGATÓ MÉRŐESZKÖZ (POM) HASZNÁLATA, INTÉZMÉNYI ADAPTÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGE

A képzés „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” EFOP-3.2.13-17-2017-00002 pályázat részeként valósult meg.

Az online képzés keretében az iskolánk felsős osztályfőnökei megismerkedtek a Pályaorientációt Támogató Mérőeszköz (POM) használatával, intézményi adaptációjának lehetőségével. Képet kaptak arról, hogy melyek voltak a projekt fő céljai:

  • a köznevelési intézmények pályaorientációs munkájának támogatása
  • az iskolai pályaorientáció lehetőségeinek, módszereinek bővítése
  • egy pályaorientációt támogató, online mérőeszköz (POM) létrehozása, amely segíti a 7-8. és a 10-12. évfolyamos tanulók pályaválasztási folyamatát

Emellett a POM fontos szerepet játszik az MTMI-területek (matematika, természettudományok, műszaki ismeretek és informatika) iránti érdeklődés felkeltésében is.

Megtudtuk, hogy jelenleg az eszköz pilot verziója működik. A POM tulajdonképpen egy online elérhető mérőeszköz, mely a tanulókat aktivitásra ösztönzi, gondolkodási és beszélgetési témákat ajánl, illetve visszajelzést ad a tanuló számára a saját érdeklődéséről, kompetenciáiról, a pályaépítésben fontos személyes tulajdonságairól. Ajánlásokat fogalmaz meg a tanulók válaszai alapján az illeszkedő pályákról, tanulási utakról, emellett útmutatást nyújt egy-egy foglalkozási, képzési irány választásához és segítséget nyújt az önfejlesztéshez. Az előrejelzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a POM jól beilleszthető az iskolák pályaorientációs programjába, mely iskolánkban is prioritást élvez.

A továbbképzés nagyon hasznos volt számunkra, mert amellett, hogy megismerkedtünk a POM alkalmazás felépítésével, használatával, alkalmazási lehetőségeivel, még megismerkedtünk az eredmények kiértékelésének módjaival, azok felhasználásával a pályaválasztás elősegítéséhez. Az alkalmazást jól tudjuk majd használni pályaorientációs munkánkban, mivel a program segítséget nyújt a személyiség, érdeklődés, és a pálya kapcsolatának feltérképezéséhez is. Ezek után komplex profilt készít, mely többféle szinten ajánl lehetséges pályákat a tanulók számára.