HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


A JÓ ISKOLA MINDENKINEK JÓ!

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt keretében az Oktatási Hivatal „#sulim” címmel alkotópályázatot hirdetett, amelyen a Projektbe bevont feladatellátási helyek vettek részt. A „#sulim” alkotópályázat létrehozásának célja a projekt háromszáz bevont feladatellátási helyén a tanulók megszólítása, csoportos alkotásra való biztatása, készségfejlesztése, mely kooperatív munkán keresztül valósul meg, és hozzájárul a közösségépítéshez.

Intézményünkre jellemző a gyermekközpontú szemlélet. Minden gyermek egy egyedülálló csoda, fejlődő személyiség egyedi és megismételhetetlen. Véleményünk szerint, mindenki, aki gyermekekkel foglalkozik felelős azért, hogy a gyermekek alakuló személyiségét a legoptimálisabban formálja, bármilyen fogyatékossággal rendelkezzenek is ezek a gyerekek. Minden gyermek egészséges fejlődésének érdekében szükség van szeretetre, megértésre, türelemre, törődésre, elfogadásra, segítségre, bizalomra, társakra. Még ha némelyikük viselkedése olykor elfogadhatatlan is, lássuk meg a viselkedés mögött a segítségre szoruló értékes embert. Empátia, tolerancia, elfogadás és segítőkészség. A mi iskolánk igyekszik mindezeket biztosítani tanulói részére. A másság, a fogyatékosság nem minden esetben jelent hátrányt, közösen kell dolgoznunk, tennünk azért, hogy minden gyermek kibontakoztathassa értékes képességeit, hogy gazdag személyisége nélkülözhetetlen színfoltként ragyogjon társadalmunkban.

Iskolánk tanulói osztályfőnökeik koordinálásával kisebb-nagyobb csoportokban munkálkodtak. Voltak, akik verset írtak, rajzoltak, gipszet öntöttek, Power Point-ot, word-dokumentumot, számítógépes grafikát készítettek stb. közösen, egymással kooperálva. Az alkotópályázatban iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói is részt vettek és tipikus fejlődésű társaikkal közösen készítették el pályaműveiket.

Az Oktatási Hivatal az iskola pályázatát ARANY MINŐSÍTÉSSEL jutalmazta. Az elkészült alkotások az iskolai kiállításon megtekinthetők.