Már csak 2 nap, és itt a gyereknap!

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain. Magyarországon minden év május utolsó vasárnapja a gyereknap.  Sajnos, most nem ünnepelhetünk együtt! Online gyereknapok lesznek országszerte. Figyeljétek a netet és keressétek a digitális programokat!

Amit mi ajánlunk, az az online bábszínház!

Az ország 13 bábszínháza május 31-én egész napos online programsorozattal készül.

Reggel 8.30-tól este 21 óráig egy virtuális körhinta repít majd benneteket előadásról előadásra.

A hinta indulását jelző csengő tizenháromszor szólal meg, ennyi bábszínház játszik nektek ugyanis ezen az ünnepi napon. A mérföldjáró csizmát sem kell felhúznotok ahhoz, hogy 13 óra leforgása alatt bejárjátok az országot. Elég, ha az előadás előtti kisfilmet megnézitek, és máris Szombathelyen, vagy az ország másik pontján, Miskolcon vagytok.

Az előadásokat ezen a csatornán nézhetitek meg: 

https://www.youtube.com/channel/UCcaZPtxtQKJDTW_95kQFYcQ

Részletes program a Pörögj velünk! facebook oldalon és a bábszínházak facebook és weboldalain.

LEGYEN SZÉP GYEREKNAPOTOK!

 

 

EURÓPA-NAP az európai béke és egység ünnepe

Május 9. – Európa-nap

 

Európa szerte fontos dátum a naptárban május 9. A minden évben megrendezett Európa-nap  az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon az országban izgalmas programokat  és az Európa Unióval kapcsolatos rendezvényeket szerveznek azért, hogy a kicsik és a nagyok is jobban megértsék ennek a nemzeteket összefogó szervezetnek a működését.

Iskolánkban január 31-én lett vége annak az EFOP 3.1.8.17-2017 pályázatnak, melynek egyik célja volt, hogy tanulóink jobban megismerjék az Európa Unió létrejöttét, szerepét, tevékenységét. A Diákönkormányzat munkatervében minden éven szerepel az e napról való megemlékezés. Az éven csak on-line tudunk megemlékezni, de bízunk abban, hogy az európai béke és egység ünnepe ezekben a nehéz napokban is felhívja az emberek figyelmét erre a két fontos dologra –

 BÉKE és EGYSÉG.

 

Kosztolányi Dezső: Európa

/részlet/

Ó ősi világrész,
te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
lelkek nevelője, illatokat és ízt
szűrő, csodatévő, nagyhomlokú, könyves,
vén Európa.

Ha mostoha is vagy, viaskodom érted
és verlek a számmal és csókkal igézlek
és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg.

 

 

Miért éppen ez a nap lett az Európa-nap dátuma?

1950-ben ezen a napon jelentette be Párizsban Robert Schuman francia külügyminiszter és Jean Monnet közgazdász a Schuman-tervként ismertté vált javaslatukat, és megalakult az Európai Unió alapját képező Európai Acél- és Szénközösség.

Az alapító tagállamok a következők voltak:  Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia.  Az eredeti hat tagállam tovább mélyítette gazdasági kapcsolatait és 1957-ben aláírták a római szerződést, amelynek értelmében 1958-tól megalakult az Európai Gazdasági Közösség.

A hat alapító államhoz később további hat ország csatlakozott. Az első bővítésre 1973-ban került sor, amikor az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott. 1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Portugália csatlakozott. A német újraegyesítés után a korábbi Kelet-Németország területe is a szervezet része lett.

1993-tól megalakult az Európai Unió, amely kereskedelmi, utazási és szállítmányozási szabadságot adott a tagállamoknak, és elvezetett a közös valuta bevezetéséig. 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott az újonnan létrehozott unióhoz.

  1. május 1-jén került sor az EU történetének eddigi legnagyobb bővítésére, amikor Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia belépett az unióba, amelynek így 25 tagállama lett.

Az EU jelenleg 27 tagállamból áll. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.

 

Schuman-nyilatkozat

https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/schuman-declaration_B001-0100_ev

 

#maradjotthonünnepelni!

„Nem az a leghatalmasabb, aki ország-világ ura.

Nem az a leghatalmasabb, aki szelek, tengerek fölött uralkodik.

Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van,

az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága,

hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra.” -

 

AZ ANYA

 

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük!

Anyák napja közeledtével iskolánkban mindig lázas készülődés volt. Milyen ajándékot készítsünk? Milyen verset tanuljunk? Milyen dalokat énekeljünk? Ahogy közeledett május első vasárnapja, a gyermekek is egyre izgatottabban várták ezt a napot.

Az éven ez az izgalom és a készülődés is elmaradt. A kialakult helyzetben – amit a koronavírus-járvány idézett elő -  ünnepelnünk is csak digitálisan lehetett. Így hát a közös megbeszélés eredményeként minden osztályfőnök készített egy meglepetés videót az osztály anyukáinak, írt hozzá néhány kedves szót és ezekkel köszöntöttük az édesanyákat.

Így ünnepeltük az éven az anyák napját.

 

NÉLKÜLETEK ÜRES AZ ISKOLA

Március 16-tól a koronavírus-járvány miatt áttértünk a digitális oktatásra. Nagyon sokan komolyan veszitek a munkát, s szép eredményeket produkáltok. Vannak, akiket nógatni kell, de ez így működött a digitális oktatás előtt is. Tudnotok kell, hogy a teljesítményetek most is folyamatosan értékelve van, s beszámít az év végi jegybe! Köszönjük a szülők lelkes munkáját is! Nélkülük - különösen az alsós osztályokban - nem működne a távoktatás.

Mindezek ellenére mégis csak az az igazság, hogy NÉLKÜLETEK ÜRES AZ ISKOLA!

Az udvaron a hatalmas nyárfa szórja a pihéit, de nincs, aki bosszankodjon rajta. A folyosók konganak az ürességtől, semmi lárma. Az osztálytermek tiszták, nincs lakójuk. A tornateremben a labdák árválkodva várják, hogy valaki használja már őket!

NEKTEK VAJON HIÁNYZIK AZ ISKOLA?

 

Kedves Szülők!

Értesítem Önöket, hogy az iskolai oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola falain belül 2020. március 16-tól meghatározatlan ideig szünetel.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (111.14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (111.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

  1. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.

Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

A tanulók étkeztetését az Önkormányzat biztosítja: családonként 1 fő érkezzen tiszta ételhordóval az iskolai étkezőhöz  11.30 és 13 óra között és elviheti a család óvodás és iskolás gyermekeinek ebédadagját minden hétfőtől péntekig.  

Az új munkarendről és a kapcsolódó feladatokról folyamatosan tájékoztatni fogom Önöket!

 

Molnár Tiborné

igazgató

AZ OLVASÁS ÖRÖME Könyvtári verseny

 

Mikor kezembe veszem a könyvet,
belőle múlt és jövő köszönget,
megszűnik a külvilág számomra,
a könyv az előadás páholya.

Mennyi tudás, és mennyi bölcsesség,
sorok közt érzelem, őszinteség,
varázslatos tájakon járhatok,
égig érő csúcsokat mászhatok.

Szegényebb lennék a könyvek nélkül,
olvasásnál a lélek elmélyül,
öröm, mikor a kezembe veszem,
bánat oson tova lábujjhegyen.

 

 

Digitális világunkban kezdünk leszokni a versek, novellák, regények olvasásáról. Gyorsan átolvassuk a közösségi oldalak híreit, az időjárás-jelentést és az aktuális napi hírekből szemezgetünk, de kevesen vesznek a kezükbe könyvet olvasni. Pedig a digitális világban is ott vannak a versek, regények, csak e-könyvek formájában!

Mutassunk példát gyermekeinknek! Olvassunk és őket is erre biztassuk! Egy jó könyv csodákra képes. Tanítja, neveli gyermekeinket, fejleszti a szókincsüket. Ha nem látják a jó példát, nehezebben fognak rászokni az olvasásra!

 

Az olvasásra nevelés az iskolának is célja. Az iskolai könyvtár minden nap várja az olvasni szerető gyerekeket és még versenyt is hirdet számukra.

Erre a versenyre negyedikes és ötödikes tanulók jelentkezhettek, és előzetesen Hans Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona című művét kellett elolvasniuk.

A feladatok változatosak voltak: szereplők és helyszínek felsorolása, események időrendbe állítása, a történetre megadott állítások közül az igazak kiválasztása, vázlatírás kivetített képek segítségével és a népmese, műmese jellemzőinek szétválogatása.

A tanulók a mese szövegét használhatták  a feladatok megoldásánál is. 

 

 

A versenyző gyerekek jól érezték magukat, hasznosan töltötték idejüket és reméljük, hogy sikerül őket olvasó felnőttekké nevelni!

A LEGO NEMCSAK JÁTÉK!

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

 

A problémamegoldó képességünk a mindennapi életünkben nagy jelentőséggel bír, ezért szükség van a  matematikai kompetencia fejlesztésére. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése szorosan összefügg egymással. Amire építhetünk, az  a tanulók érdeklődése,  kíváncsisága, előzetes tudása, motivációja, attitűdjei.

Iskolánkban is nagy figyelmet fordítunk a kompetenciák fejlesztésére. Az alsós osztályokban szívesen használjuk ehhez a LEGO-t, mert a gyerekek nagyon szeretik, játékként élik meg vele a tanulást is. A kompetencia fejlesztő matematika órákon gyakran csoportosan dolgoztak a gyerekek. Az interaktív tábla és a  LEGO elmaradhatatlan az órákon.  A meglátogatott órán  a műveleti sorrendet gyakorolták, majd síkidomokat alkottak végül tört részeket raktak ki a LEGO seftségével.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright