Kedves Szülők!

Értesítem Önöket, hogy az iskolai oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola falain belül 2020. március 16-tól meghatározatlan ideig szünetel.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (111.14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (111.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

  1. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.

Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

A tanulók étkeztetését az Önkormányzat biztosítja: családonként 1 fő érkezzen tiszta ételhordóval az iskolai étkezőhöz  11.30 és 13 óra között és elviheti a család óvodás és iskolás gyermekeinek ebédadagját minden hétfőtől péntekig.  

Az új munkarendről és a kapcsolódó feladatokról folyamatosan tájékoztatni fogom Önöket!

 

Molnár Tiborné

igazgató

AZ OLVASÁS ÖRÖME Könyvtári verseny

 

Mikor kezembe veszem a könyvet,
belőle múlt és jövő köszönget,
megszűnik a külvilág számomra,
a könyv az előadás páholya.

Mennyi tudás, és mennyi bölcsesség,
sorok közt érzelem, őszinteség,
varázslatos tájakon járhatok,
égig érő csúcsokat mászhatok.

Szegényebb lennék a könyvek nélkül,
olvasásnál a lélek elmélyül,
öröm, mikor a kezembe veszem,
bánat oson tova lábujjhegyen.

 

 

Digitális világunkban kezdünk leszokni a versek, novellák, regények olvasásáról. Gyorsan átolvassuk a közösségi oldalak híreit, az időjárás-jelentést és az aktuális napi hírekből szemezgetünk, de kevesen vesznek a kezükbe könyvet olvasni. Pedig a digitális világban is ott vannak a versek, regények, csak e-könyvek formájában!

Mutassunk példát gyermekeinknek! Olvassunk és őket is erre biztassuk! Egy jó könyv csodákra képes. Tanítja, neveli gyermekeinket, fejleszti a szókincsüket. Ha nem látják a jó példát, nehezebben fognak rászokni az olvasásra!

 

Az olvasásra nevelés az iskolának is célja. Az iskolai könyvtár minden nap várja az olvasni szerető gyerekeket és még versenyt is hirdet számukra.

Erre a versenyre negyedikes és ötödikes tanulók jelentkezhettek, és előzetesen Hans Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona című művét kellett elolvasniuk.

A feladatok változatosak voltak: szereplők és helyszínek felsorolása, események időrendbe állítása, a történetre megadott állítások közül az igazak kiválasztása, vázlatírás kivetített képek segítségével és a népmese, műmese jellemzőinek szétválogatása.

A tanulók a mese szövegét használhatták  a feladatok megoldásánál is. 

 

 

A versenyző gyerekek jól érezték magukat, hasznosan töltötték idejüket és reméljük, hogy sikerül őket olvasó felnőttekké nevelni!

A LEGO NEMCSAK JÁTÉK!

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

 

A problémamegoldó képességünk a mindennapi életünkben nagy jelentőséggel bír, ezért szükség van a  matematikai kompetencia fejlesztésére. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése szorosan összefügg egymással. Amire építhetünk, az  a tanulók érdeklődése,  kíváncsisága, előzetes tudása, motivációja, attitűdjei.

Iskolánkban is nagy figyelmet fordítunk a kompetenciák fejlesztésére. Az alsós osztályokban szívesen használjuk ehhez a LEGO-t, mert a gyerekek nagyon szeretik, játékként élik meg vele a tanulást is. A kompetencia fejlesztő matematika órákon gyakran csoportosan dolgoztak a gyerekek. Az interaktív tábla és a  LEGO elmaradhatatlan az órákon.  A meglátogatott órán  a műveleti sorrendet gyakorolták, majd síkidomokat alkottak végül tört részeket raktak ki a LEGO seftségével.

 

SZITA, SZITA PÉNTEK, VÉGE VAN A TÉLNEK!

Mindig várjuk a telet, a havazást, a téli ünnepeket. Sajnos sok téli mulatságban nem volt részünk az idén, mivel alig esett hó. A téli programjaink azonban gazdagok és színesek voltak. Különösen a karácsonyi ünnepkör tartogatott sok meglepetést az iskolában. A Farsang beköszöntésével még egy utolsó mulatságra készülünk, majd  február végén már a napsütés csábítgat bennünket a szabadba és várjuk a tavaszt.

Hogy minél előbb megérkezzen, varázserőnket is elővesszük!

 

A hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk a kiszebáb égetést A bábu a tradicionális népi ünnepeken a tél, a böjt és a betegségek megszemélyesítője volt. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden rossz szokástól, bajtól, betegségtől. Tanulóink is rátűzték a bábura rossz tulajdonságaikat és a betegségeket és elégettük a bábuval együtt. Reméljük, a korona-vírus messzire elkerül bennünket és rossz tulajdonságaink sem lesznek és a tavasz is eljön!!

 

MINDEN ÉVBEN VANNAK BŰNMEGELŐZÉSI-HETEK ISKOLÁNKBAN

Az elmúlt néhány évtized hazánkban olyan társadalmi, gazdasági és értékrendbeli változásokat hozott létre, amelyekhez nekünk felnőtteknek is nehéz alkalmazkodni. Az anyagi javak előtérbe kerülésével háttérbe szorultak a családon belüli kapcsolatok. Nőtt a csonka- és veszélyeztetett családokban felnövekvő gyerekek aránya.

         Az oktatási intézményeknek, - különösen az elmaradott térségekben, mint a mi  lakóhelyünk is -  célja, hogy ezeket a hátrányokat enyhítse, elősegítse a rászoruló gyerekek, tanulók beilleszkedését, kialakítsa a helyes értékrendet. Ennek érdekében minden osztályfőnök és szaktanár feladata a gyermek családi körülményeinek és szociális hátterének megismerése, kapcsolatfelvétel és együttműködés a szakszolgáltató intézményekkel, harmonikus kapcsolat kialakítása a szülőkkel.

 

BECCARIA

Elsődleges feladatunk a megelőzés. Ennek érdekében indítottuk el a Beccaria elnevezésű drog-és bűnmegelőzési programunkat, melynek anyagát a tanórákba integráltuk, de különálló projektek is kapcsolódnak a programhoz.  Gyermekvédelmi felelőseink munkaterve évről-évre tartalmaz előadásokat, versenyeket és mindig más-más témát járnak körbe a gyerekekkel együtt, hogy minél sokrétűbb ismeretet tudjanak átadni nekik.

VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

Az iskola tanulóira leselkedő veszélyforrások ( drog, fiatalkori bűnözés, balesetek) megelőzése érdekében  az iskola és a helyi polgárőr egyesület együttműködési megállapodást kötött. A Polgárőr Egyesület veszélyek észlelése esetén az iskolát azonnal értesíti. Az iskola elősegíti, hogy a tanulók megtanulják a helyes viselkedés szabályait és azt az iskolán kívül is alkalmazzák.

Februárban Sarudiné Csordás Orsolya – a járási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa tartott előadást tanulóinknak az iskolai és iskolán kívüli helyes viselkedési formákról. Az iskolai viselkedésnél fontos, hogy a társakkal és a felnőtt dolgozókkal is tudjanak tisztelettudóan viselkedni, de iskolán kívül is tudni kell alkalmazni a viselkedési szabályokat.

AZ INTERNET HASZNOS, DE VESZÉLYES IS LEHET!

A rendőrséggel évek óta jó kapcsolatunk van, mely elsősorban a prevencióról szól. Minden évben meghívjuk őket, hogy tartsanak előadást a gyerekeknek a legfontosabb veszélyforrásokról.  Az idei bűnmegelőzési téma-hetek keretében az internet veszélyeire hívták fel a tanulók figyelmét a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai. Fontos erről a témáról beszélni, mivel gyermekeink nap mint nap kapcsolatba kerülnek az internet káros tartalmaival is. Gyermekeink otthonosan mozognak az internet világában és sok hasznos ismeretet gyűjthetnek onnan, de egyre többször találkozhatnak megtévesztő, hamis, erkölcsi –és szellemi fejlődésre káros tartalmú weboldalakkal is.

 

KARNEVÁLI HANGULATBAN

Karneváli hangulat volt az iskolában február 2. hétvégéjén. A Farsangi hagyományőrzés minden gyermekhez közel áll. Szívesen öltöznek jelmezbe, s különösen a táncos feladatokat kedvelik.

A karneváli hangulathoz hozzátartozik, hogy a 8. osztályos  tanulók közül ilyenkor választjuk meg a Farsang hercegét és hercegnőjét, akik a koronázás után levezénylik a jelmezesek felvonulását.  Az alsósok között volt Hófehérke, Csillagos éj, Bubó-doktor, de volt Batmen, Csontváz és Zombi is. A felsősök csoportosan léptek fel. A nyitó műsorban a csinos kiskacsák  a kacsatáncot járták el . Az  5. osztályosok egy Zárt osztályon lévő discoba hívtak meg bennünket, de részt vehettünk az  olimpiai játékokon is és a foglalkozások bemutatkozása is megtörtént.

A Karnevált a 8. osztályosok keringője nyitotta és zárta, mely látványos volt. A szülők, rokonok mind eljöttek, hogy megnézzék a hófehér ruhába öltözött lányok kecses mozgását, ahogyan együtt vagy a fiúkkal közösen táncolnak. Végül mindenki anyukájával, apukájával, testvéreivel is táncolt, s vidám hangulatban telt el a délután.

 

„AZ ÉLET SZÉP” Emlékezés a holokauszt áldozataira

„ Keresem a semmiben a mindent

 a sötétben a fényt,

 a gondolatban az értelmet,

 a tettekben a célt.”

 

Az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává annak emlékére, hogy az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel. A kezdetben munkatáborként is működő láger bejárata felett egy tábla hirdette, hogy "A munka szabaddá tesz" (Arbeit macht frei).  

A holokauszt  görög eredetű szó,  jelentése "tűzben elégő áldozat". A holokauszt áldozatai zsidók, cigányok és egyéb etnikai kisebbséghez tartozó emberek voltak. Az elhurcoltak átlagemberek voltak, „bűnük” többnyire csak az volt, hogy „másnak” születtek. A koncentrációs táborok célja nem a büntetés, hanem a kínzás és a megsemmisítés volt, de emberkísérleteket is végeztek a deportáltakkal. A holokauszt idején meggyilkolt áldozatok közül hozzávetőleg minden tizedik magyarországi zsidó volt, számuk 500-600 ezer közöttire tehető.

A holokauszt emléknapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a múltat és emlékezzünk az áldozatokra. Az emlékezés és a tanítás nemcsak azért kötelesség, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét, hanem azért is, hogy  létre jöjjön egy olyan gondolkodás és  felelősségtudat, hogy a hasonló népirtáshoz vezető helyzeteket el tudjuk kerülni.

Tanulóinkkal Az élet szép című 3 Oscar-díjat is elnyert filmet néztük meg.  A film egyszerre tragédia és komédia, mivel a főszereplő figuráján egyszerre nevetünk és csodáljuk emberi erejét és küzdeni akarását. A történet 1938-ban kezdődik, Olaszországban. Egy álmodozó, életvidám emberrel ismerkedünk meg, aki  kisfiával egy koncentrációs táborba kerül származása miatt. A kisfiú életét és lelki világát mentve édesapja a koncentrációs tábor köré egy mesét sző: minden, ami körülveszi őket, csak játék. A film elsősorban nem is a haláltábor szörnyűségeit akarja lefesteni, hanem sokkal inkább azt, hogy egy apa mennyire képes szeretni a saját fiát és, hogy milyen hatalmas áldozatot képes hozni érte. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe ezt a filmet, s garantáljuk, hogy a végén akarva-akaratlanul is mindenki megkönnyezi a történetet.

 

 

MEGÜNNEPELTÜK A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJÁT

Kölcsey Ferenc  valószínűleg 1823. január 22-én fejezhette be a Himnusz szövegének megírását, mivel a kéziraton ez a dátum szerepel.  Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ez a nap jó alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, nyelvi kultúránknak. A versek szeretete közel áll sok tanulónkhoz, legutóbb Mezőzomboron szerepeltek eredményesen az adventhez kötődő szavalóversenyen.

„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,” szól nemzeti imánk – a Himnusz kezdősora. A Himnusz közös éneklésével kezdtük mi is megemlékezésünket ezen a napon. A Diákönkormányzat tagjai és az énekkar közös műsorából megismerhettük a Himnusz keletkezésének körülményeit. Majd magyarságtudatunk erősítéséhez egy olyan kisfilmet néztünk meg közösen, mely Magyarország földrajzi kincseit, történelmi emlékhelyeit és hagyományait mutatta be.

A naphoz kötődően előző délután műveltségi versenyt szerveztünk a felsős tanulóknak, a jeles nap délutánján pedig egy könyvtári vetélkedőn mérhették össze tudásukat a diákok. Ennél szebben nem is ünnepelhettük volna a Himnusz születésnapját!

 

 

ÜZEMLÁTOGATÁS A SZERENCSI NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. SZERENCSI GYÁRÁBAN

Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz és Megyaszó települések általános iskolás diákjai tettek látogatást a Nestlé Hungária Kft. szerencsi gyárában január végén a Szerencsi Szakképzési Centrum és a Szerencsi Tankerületi Központ együttműködésének köszönhetően.
Ezeken a településeken az elmúlt hetekben a Centrumhoz tartozó középiskolák igazgatói pályaorientációs szülői értekezleteket is tartottak, ismertették az újonnan induló képzéseket.
8. osztályos tanulóink közül többen is tervezik, hogy édesipari termékgyártónak, édességkészítőnek jelentkeznek, mivel a Szerencsi Nestlé és Szerencsi Bonbon Kft. folyamatosan keresi a szakképzett munkásokat. A Szerencsi Szakképzési Centrum indít ilyen képzést, s a tankerülettel karöltve megszerveztek egy üzemlátogatást, hogy kedvet csináljanak ehhez a munkához.

A gyárlátogatásra a Szerencsi Tankerületi Központ autóbusza szállította a közel 30 diákot és tanáraikat. A bejárás során az iskolások közelebbről is megismerkedtek az édesiparral és betekinthettek a különféle szakmák rejtelmeibe. A tanulók figyelemmel hallgatták a szigorú biztonsági rendszerről szóló tájékoztatást és érdeklődéssel vettek részt az üzemlátogatáson. A programon jelen volt Rubi Zsoltné kancellár és Bukta Márta főigazgató, valamint Szabó Árpád tankerületi igazgató.

A szerencsi üzem közel 30 éve, 1991 óta működik a Nestlé csoport tagjaként, és évek óta ez a gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor gyártó és -töltő üzeme, amely közel 30 országot lát el itt készülő termékekkel. Itt készül többek között a népszerű Nescafé 3in1 termék is.

Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett.
Tanulóinknak nagyon tetszett a gyárban folyó munka, s különösen tetszett, hogy milyen magas higiéniai követelmények vannak, melyeket mindenkinek – még a látogatóknak is – be kell tartani.

 

 

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright