JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK RENDJE

 AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de erre vonatkozó utasításig nem kötelező.
 5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A szünetekben az udvarra felváltva mennek az alsósok és a felsősök.
 6. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek, bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet! Az osztályok váltása között a szaktantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 8. A rendezvények megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
  1. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  2. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  3. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 9. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
 10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett lehetségesek. A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA vagy a kialakított Facebook csoportokban küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő van elhelyezve. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét vagy  alaposan mosson kezet.
 2. A belépők testhőmérsékletét minden esetben mérik az ügyeletes asszisztensek.
 3. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
 5. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
 2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos aktuális járványügyi intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje határozza meg. Ennek megfelelően a COVID-19 gyanús páciensek esetében az otthoni elkülönítés elrendelése és a gyermek állapotának nyomon követése a háziorvos/házi gyermekorvos  feladata. A kontaktok felkutatása és izolálása a járványügyi hatóság jogköre és kötelessége.
 2. Az igazolások formátumának és tartalmának megválasztása az azt kiállító orvos joga.
 3. Az igazolásokon a gyermek személyi azonosító adatain kívül a betegség időtartamának szerepelni kell.
 4. A különböző betegségek, vagy észlelt tünetek miatti otthon tartózkodás időtartamát az nevelési/oktatási intézmény nem írhatja elő.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 2. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 4. Amennyiben hazaküldés történik az intézményből, az osztályfőnök hazaadási igazolással, “kilépővel” látja el a tanulót, amelyen szerepel a hazaküldés dátuma és oka.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 1. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
 2. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 3. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.
 4. A digitális munkarend megszervezését a munkaterv tartalmazza.

 

 

 

MAGAD ÉS TÁRSAID BIZTONSÁGÁÉRT TE IS SOKAT TEHETSZ!

Virológiai előadás

 

Nem könnyű dolog a gyerekeknek beszélni a koronavírussal kapcsolatos problémákról és  a megelőzésről úgy, hogy ne is ijesszük meg őket és komolyan is vegyék a szabályokat. A legtöbb koronavírus ártalmatlan, szinte észrevétlenül, vagy enyhe betegséggel is előfordulhat. Néhány típusa azonban súlyos megbetegedéseket okoz, mint például az új típusú koronavírus, a COVID19.

A legtöbb koronavírus ugyanúgy terjed, mint más megfázást okozó vírus: köhögésen, tüsszentésen keresztül, a fertőzött személlyel való érintkezés során.  A legtöbb koronavírus-fertőzés tünetei is hasonlóak más felső légúti fertőzéshez. A legtöbb esetben nem lehet tudni, hogy koronavírussal vagy egyéb megfázást okozó vírussal van-e dolgunk. Mindez komoly gondot okoz most szülőnek, tanárnak, orvosnak egyaránt.

Az osztályfőnökök már az első tanítási napon megtették a tájékoztatást. A Tankerülettől szenzoros kézfertőtlenítőt és infra hőmérőt kaptunk, így az iskolába való belépéskor minden tanuló fertőtleníti a kezét és mindenkinek mérjük a testhőmérsékletét. A védőnő virológiai előadást tartott valamennyi osztálynak.

Sok hasznos tanácsot kaptak már a gyerekek, melyeket be kell tartani!

 • A vírus cseppfertőzéssel terjed, és tüsszentéssel, köhögéssel adható át könnyen.
 • Mivel a vírus érintés útján a kezedre kerülhet, kerüld az arcod, a szád és orrod érintését.
 • Ne igyál mások poharából, ne egyél mások evőeszközével, ne fogyasszatok egymás ételéből, italából.
 • Kerüld a kézfogást és a puszit is. Próbálj ki új formákat a barátaid üdvözlésére, a könyökök vagy cipők összeérintése vagy csak simán az integetés is a köszönés egy formája.

 

 

https://youtu.be/Ebefj-dUSE8

 

 

CSALÁDI NAPOK

A település egyetlen általános iskolájának tanulói összetétele leképezi a település társadalmi összetételét, melyre jellemző a magas halmozottan hátrányos helyzet és az alacsony társadalmi státusú családok gyermekei átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát.

Ezért az esélyegyenlőség és méltányos oktatásszervezés területén minden lehetőséget kihasználunk, hogy biztosítsuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a tanulószobai foglalkozást, a szakköröket, a szervezett kulturális / szabadidős programokat, a  könyvtár/ informatikai foglalkozásokat. Külön figyelmet fordítunk azokra a lehetőségekre, amikor a szülőket is be tudjuk vonni a programokba. Évente több alkalom is van, amikor családi napokat szervezünk.

 

Nyitnikék programunk – amely a leendő 1. osztályosoknak szól – a tavasszal elmaradt, így a tanév indításakor ennek keretében szerveztünk családi napot. Célunk volt az iskolában folyó munka bemutatása az elsős szülők számára, amit egybekötöttünk az első szülői értekezlettel. további célunk volt még  az első osztályos tanulók aktív bevonása az iskola mindennapjaiba. A könyvtár felfedezése, az interaktív tábla használata és a tornatermi játékok élményszerűen mutatták be az iskolában töltött idő szépségét.

A tanulás megszerettetése, az iskolában töltött idő hasznosságának bemutatása volt a célja ennek a  napnak. Ha a tanuló szívesen jár iskolába, a tanulás élményszerű számára, könnyebben elkerülhető a lemorzsolódás veszélye. A szülők bevonásával pedig azt a célt szeretnénk elérni, hogy otthon is támogassák gyermekeiket a tanulásban, elkerülve a lemaradást, az iskolától való félelmet és  a sok hiányzást.

 

 

HORIZONTÁLIS TANULÁS - JÓ GYAKORLATOK ÁTADÁSA

Rohanó világunkban egyre kevesebb időnk van a változások követésére. Ha mégis sikerül a változásokat követnünk,  a legújabb  információk megléte  nem fogja hatékonyan segíteni a munkánkat. A lehető leggyorsabban kell alkalmazni azokat és beilleszteni a gyakorlatunkba. Ezért kap egyre nagyobb szerepet életünkben az egymástól való tanulás módszere – a  horizontális tanulás.  Legfontosabb jellemzője az, hogy bevált, jó gyakorlatokat közvetít. A saját rendszerünk jobbítása érdekében így rengeteg idő és energia takarítható meg és együttműködési lehetőségeink is gazdagabbak lesznek.

A tanév előkészítését mi is horizontális tanulással kezdtük. A nevelőtestületi napokat olyan játékos feladatok egészítették ki, melyek a pedagógusok megküzdőképességének segítését célozták meg.

 

IKT fejlesztő munkacsoport segíti a digitális kompetenciák fejlődését

 

Az IKT kompetencia terület alapvető célja, hogy a tanulók minél szélesebb körben tudják alkalmazni a mindennapi tevékenységük során a számítógépet és a digitális programokat.
Alakuljon ki bennük az a készség, hogy a számítógép nem csak szórakoztató elektronika, hanem munkaeszköz.

Elhatároztuk, hogy külön figyelmet  fordítunk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megerősítésére. Ennek érdekében létrehoztunk egy IKT fejlesztő munkacsoportot, akiknek feladata,  a pedagógusok digitális kompetenciájának segítése, s ezáltal - az IKT-t egyes tantárgyak oktatásába integrálva - a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése.

Éves ütemtervükben szerepel a jó gyakorlatok bemutatása, digitális feladatbank létrehozása, digitális munkarend esetén a kollégák segítése. A tanévet is úgy indítottuk, hogy digitális jó gyakorlatainkat átadtuk egymásnak, segítve ezzel az esetleges online oktatásra való felkészülést.

 

Az iskolai lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás megelőzésére tett intézkedések

 

Vállaltuk egy belső mérés-értékelés rendszer működtetését is és  megfelelő időben releváns adatok szolgáltatását a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében. Ennek érdekében a következő feladatok várnak ránk:

 • Az aktuális adatok alapján a helyi köznevelési rendszer szegregációs tendenciáinak, az oktatási szegregáció és az iskolai lemorzsolódás helyi összefüggéseinek megismertetése a nevelőtestülettel. Belső mérések tervezése féléves bontásban.
 • A belső mérési adatok és az aktuális adatszolgáltatás eredményeinek összesítése, vizsgálata a korai iskolaelhagyás körében. Nevelőtestület tájékoztatása.
 • Nevelőtestületi javaslatok összegyűjtése a fejlődés segítése érdekében.

 

Augusztusban a Mérés-értékelés munkacsoport segítségével elemeztük tanulóink OKM méréseken, helyi méréseken nyújtott teljesítményeit, a lemorzsolódási értékünket, mely 8% volt a legutóbbi félévben. Az egymásnak átadott jó gyakorlatok a tanulói kompetenciák fejlesztését helyezték előtérbe. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat és tervezik meg a pedagógusok a tanmeneteiket.

 

 

Erzsébet-tábor

Iskolánk csatlakozott a nyári   Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány keretein belül megvalósuló élmény alapú táborokhoz. A tábor célja, hogy a helyi napközi-táborokban részt vevő gyermekek közös élményekkel és maradandó emlékekkel gazdagodjanak. Kiemelt célunk volt, hogy az a hátrányos helyzetű gyerek, aki szeretne táborozni, és a szülők elengedik, eljuthasson a lakóhelyen vagy annak közelében megvalósuló Napközis Erzsébet-táborba az iskola, a szülők és az Alapítvány együttműködésének köszönhetően.

Az iskola szervezte a programokat az Erzsébet Alapítvány szakmai javaslataival. A programelemek a sport, egészségtudatos életmódra, környezettudatosságra, művészeti nevelésre, önismeretre, közösség építésre és kompetencia-fejlesztésre fókuszáltak, illetve egy nap lehetőség nyílt a külső helyszínen történő kirándulásra is, mely tanulóink számára  kiemelt jelentőséggel bír. A hétfőtől péntekig tartó táborok 8 és 17 óra között várták a tanulókat. Amellett, hogy a gyermekek napi négyszeri étkezést kaptak, a tábor az élményprogramok terén is kimagasló lehetőségeket nyújtott.

A táborban 2 csoportunk volt. Az egyik csoportban a 4. osztályos tanulók voltak, akiknél az alsóból felsőbe való átmenet megsegítése volt a cél. Leendő tanáraikkal is megismerkedhettek és az elvárások, a felsős nehézségek megbeszélése is megtörtént. A másik csoportban a  kis tehetség palánták sorakoztak fel és igyekeztünk megtalálni azt a tevékenységet, amelyikben egy-egy gyerek a legjobb, hisz mindenki jó valamiben!

Élményekben gazdag hetet valósítottunk meg.

 

 

 

 

SZAKMAI MUNKA A 2019-20. TANÉVBEN

A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések

A tanévben 16 kiemelt fejlesztési terület szerepelt munkatervünkben, melyekre nagy súlyt fektettünk. Nagyobb prioritást kaptak a következő területek:

 • Tanulóink önismeretének és pályaismeretének fejlesztése pályaorientációs foglalkozások bevezetésével.
 • A lemorzsolódások minimálisra csökkentése: a félévi mérések értékelése, elemzése és eredményeinek felhasználása a tanulók fejlődésének érdekében – mivel részt veszünk az OH EFOP-3-1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektjében.
 • Egészséges életmódra és környezettudatosságra nevelés – mivel a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola és az ÖKO-iskola címet is elnyertük.
 • Élményszerű tanulás gyakorlata – a tanítás befejezése után 2 hetes élmény-napok programot hirdettünk meg a gyerekeknek, mely nagyon jól sikerült, de év közben is voltak projektnapok és témahetek az iskolában
Bővebben

ÉLMÉNYNAPOK 2020

2020.06.16. – 2020.06.26. között iskolánk ÉLMÉNYNAPOKAT  tartott azoknak a gyerekeknek, akik május végén kérték gyermekük felügyeletét.

A tanulók 3 csoportban tevékenykedtek. A legkisebbek MESEORSZÁGBA utazhattak 2 hétre, a nagyobbak SZÜLŐFÖLDEM tájait ismerték meg, míg  a legnagyobbak VILÁGJÁRÓK lettek és minden nap más ország nevezetességeivel ismerkedtek meg.

Az utazásokhoz nem kellett bőrönd és pénzbe sem került, mert a digitális világ, a képzelőerő és a tanári kreativitás segítette az utazásokat. A kicsik minden nap egy-egy új mesét dolgoztak fel, a 4-5. osztályosok bejárták Magyarország nagy tájait, híres városait, ismerkedtek a hungarikumokkal, míg a legnagyobbak Európa fővárosaiban kalandoztak és a nevezetességeket gyűjtötték össze. Az élménynapoknak nagyon gazdag volt a módszertana. A digitális feladatok, a projektek, a multidiszciplináris órák mind-mind elősegítették, hogy a tanulók élményalapú oktatásban részesüljenek.

Az élményalapú tanulás alapvető célja az, hogy a tanuló ne  passzív alanya legyen az ismeretek elsajátításának, hanem aktív tevékenysége alapján vonjuk be őt ebbe a folyamatba. Ennek hatására váljék számára élményszerűvé az új tudás elsajátítása. Az  ismeretek belsővé válásának legjobb módja az, ha a tanuló saját maga fedezi fel az elsajátítandó ismereteket. A módszer akkor a leghatékonyabb, ha kombináljuk a projektmódszer vagy a kooperatív tanulás lehetőségeivel.

Tanulóink projektjei nagyon látványosak lettek, így szeptemberben kiállítást rendeztünk a produktumokból.

 

 

Összegző beszámoló az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projektben végzett tevékenységekről

A 2019/20. tanév végén áttekintettük az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt” projekt keretében megvalósult iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató komplex és differenciált intézményfejlesztési folyamat három évét. A 2017–2020 között végzett intézményfejlesztési tevékenységek összegzését és értékelését elvégeztük, támogatva ezzel a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében folytatódó további pedagógiai-szakmai munka megtervezését.

A projektidőszak alatt (2017. szeptember – 2020. május) ILMT alapú intézményfejlesztési törekvéseink összegzése és értékelése megalapozza a feladatellátási helyünk (továbbiakban: FEH) fejlesztési eredményeinek fenntartását, az innovatív folyamatok, struktúrák továbbvitelét.

Bővebben

TRIANON - 100. ÉVFORDULÓ

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső  nemzeti emléknap Magyarországon.

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én 100 másodpercre megállunk mi, magyarok. 100 évvel ezelőtt a Kis Trianonnak nevezett palotában aláírt békedekrétummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország területei is csökkentek. Az emlékezésnek fontos célja, hogy tudatosítsa a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozását.

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar–Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait.

 

Tanulóinknak az iskola Facebook oldalán küldtük a megemlékezéshez szükséges információkat és a csoportokban a felsősök kvíz játékkal tesztelhették tudásukat.

Este az iskola udvarán lévő filagóriánál gyújtottuk meg az összetartozás tüzét. A június 4-én 20 óra 20 perckor fellobbanó őrtüzek a trianoni békediktátum 100. évfordulójára és a tízéves Összetartozási emléknap évfordulójának tiszteletére gyulladtak meg.

 

Online oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

A március 16-i iskolabezárás mindenkit váratlanul ért, de a digitális oktatást nem problémaként, hanem inkább kihívásként élték meg a pedagógusok. A nevelőtestület minden tagja rendelkezik saját laptoppal és mindenkinek meg volt az a digitális kompetenciája, amely az elinduláshoz szükséges volt. Ez a kompetencia az elmúlt 3 hónap alatt nagyon sokat fejlődött a pedagógusoknál és a gyerekeknél egyaránt.  A digitális oktatás feltétele a technológia mellett egy új fajta pedagógiai módszertani váltást is igényelt, melyet a szükség most kialakított és reméljük, hogy a továbbiakban is megmarad.

Az első hét volt a legnehezebb, míg megszerveztük a csoportokat, kiadtuk az iskolában maradt könyveket, füzeteket, felmértük a lehetőségeinket. A PDCA ciklust menet közben többször is alkalmazni kellett, mert a terveink nem mindig hozták a várt eredményeket. A heti feladatkiosztás az alsóban jól működött a szülői irányítással, de a felsősök szinte mindent az utolsó percre hagytak és elvesztek a feladatok között. Így 2 hét elteltével újra gondoltuk az órarendet. Egy napra 4 tantárgyat tettünk és 16.00 órára kértük vissza a megoldásokat. Sikerült rendszerességet vinni a napjainkba, hamar megszokták a rendet a gyerekek is.

Sajnos, csak okos telefon van a családokban, így olyan programok jöhettek számításba, ami telefonon működik. A számítógépen működő programokat el kellett felejtenünk, de örültünk annak is, hogy az iskola tanulóinak 75 %-a rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges bármilyen feltétellel. A digitális kompetencia fejlesztése elengedhetetlen a 21. századi gyermeknél. Akinek nem lesz megfelelő ez a kompetenciája, az  később sokkal nehezebben boldogulhat a munkaerőpiacon.

Akiknek nem volt internet, papíralapon kapták a feladatokat. Minden szaktanár elküldte osztályra bontva a heti feladatot, amit az iskolatitkár összefűzött, a pedagógiai asszisztensek pedig kiosztottak a szülőknek. A megoldásokat 1 hét múlva behozták, az iskolatitkár lefotózta és küldte a szaktanároknak.

A szaktanároktól, osztályfőnököktől rendszeresen beszámoltak a tanulók aktivitásáról. A problémás tanulók szüleit rendszeresen értesítettük, megemlítve, hogy milyen vonzata lehet, ha a tanuló nem teljesíti a követelményeket. Május végén felmértük a gyengén teljesítőket, bukásra állókat és két hetes felzárkóztató foglalkozást szerveztünk számukra. Közben a digitális oktatás is zökkenőmentesen folyt. A felzárkóztatók is tervezetten történtek, minden pedagógus heti 2 alkalommal lehetőséget kapott, hogy saját tantárgyát erősítse a felzárkóztatásra szorult gyerekeknél. Osztályonként 4-6 gyerek volt a foglalkozásokon. Az 1. és 2. osztályos tanulókat olvasásból és matematika alapműveletekből felmértük, hogy lássuk, szeptemberben tudunk-e építeni az alapokra.

Úgy gondolom, jól vettük az akadályokat. Nem lesznek rossz emlékeink a digitális oktatásról. Tisztában vagyunk azzal, hogy digitális korban élünk. Azoknak a gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, akiket gyermekkoruk óta digitális technológia vesz körül, természetes ez a  digitális világ. Sajnos, nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben nőjön fel, még a XXI. században sem, de az apró lépések művészete itt is segítség lehet!

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright