„Itt születtem én, ezen a tájon” – látogatás Petőfi szülővárosában, Kiskőrösön

Az iskolában minden évben megemlékezünk névadónkról, Petőfi Sándorról. Az október 6-át magában foglaló héten tartjuk a Petőfi-napokat, mely 3 napos. Az első napon van a megnyitó, plakátkészítő verseny osztályonként, szavalóverseny, rajz és kézműves versenyek. a második nap a sporté, van Petőfi-ötpróba egyéni verseny és vannak csapatversenyek. A harmadik nap a túrázásé, ki gyalog, ki kerékpáron rója a távokat. A versenyek eredményeit éremtáblázaton vezetjük, s a verseny végén kihirdetjük a legtöbb pontot gyűjtő osztályt.

Ebben a tanévben nagy jutalmat tudtunk meglebegtetni a győzteseknek – a győztes osztály és az egyéni győztesek Kiskőrösre utazhattak a K&H a hátrányos helyzetűekért pályázatának segítségével. Jó motivációs erőnek bizonyult az utazás lehetősége, hisz ilyen távolságra sokba kerülne az út megszervezése, amit a családok nem tudnának vállalni.

Így tehát 2017 október 18-án Kiskörösre utaztunk az iskolából 30-an meglátogatni Petőfi szülőházát és a Petőfi Múzeumot.

Reggel 8.00 órakor indult a buszunk. Minden résztvevő kapott egy kis útravalót – egy részét a K&H banktól, másik részét az önkormányzattól -  egy K&H-s emblémával ellátott „tarisznyában”.

 • A hátizsák a miénk maradhat? Jó lesz tornazsáknak! – örvendeztek a gyerekek.

Az út nagyon hosszú volt – 330 km – de nagyon vidáman telt. Mikor megérkeztünk, egy kedves K&H-s hölgy fogadott bennünket és elkísért a múzeumhoz.

 • Ilyen kicsi házban lakott Petőfi? – kérdezték ámulva a gyerekek.

Meglepte őket az egyszerű berendezés, a kemence, a szabad kémény, melyekről tanultak már, de még nem láttak ilyet valóságban. Az idegenvezető igyekezett érdekes dolgokat mesélni a bemutatott tárgyakhoz, eszközökhöz.

Mikor a gyerekek befogadóképessége az elméleti ismeretek terén a határt súrolta, akkor a Petőfi Múzeum igazgatónője játékra invitálta őket. Csapatokba rendeződtek a gyerekek és egy izgalmas vetélkedő részesei lehettek. A játék végén mindenki ajándékot kapott: egy Petőfit ábrázoló hűtőmágnest. A győztes csapat még megkapta a szülőházat ábrázoló mágnest is.

 • Akartam venni emlékül, de így már nem kell vennem, hisz kaptam – mondta az egyik kislány.

A gyerekek nagyon örültek az ajándéknak, s a végén még a vetélkedőn használt játékokból is kaptunk kettőt a múzeum dolgozóitól, hogy otthon is játszhassunk hasonló játékot.

 • Mennyire kedves itt mindenki! – fogalmazták meg a gyerekek.

Egy szűk órát töltöttünk még a téren, fotóztunk, megnéztük a tér nevezetességeit, majd indulnunk kellett, mert 4 órás út állt még előttünk.

 • Ez nagyon hosszú út, de örülök, hogy itt lehettem. Lehet, hogy soha többet nem fogok itt járni. – állapította meg az egyik tanuló.

S valóban igaz, hogy ezek közül a gyerekek közül sokan el sem jutottak volna ide a pályázat nélkül, s valószínűleg nem is fognak eljutni ide többet.

Köszönjük a K&H Banknak ezt a lehetőséget. Nemes dolog a pályázat kiírása, hisz a hátrányos helyzetű iskoláknak nagyon szűk a lehetősége a tanulmányi kirándulások megszervezésénél, mert a szülők nem tudnak vagy csak csekély összeggel tudnak hozzájárulni egy utazás költségeihez. Mi sem tudtuk volna önerőből megszervezni ezt az utat.

Köszönjük a rugalmasságukat, hogy mi választhattunk úti célt. Köszönjük a pontos és mindenre kiterjedő szervezést. Nagyon jól éreztük magunkat!

Jelmondatunk jut eszembe:

 „ S oly jól esik nekem, 

Oda tekintenem,

Hol egy kis vidámság van.

 E szomorú világban. „    (Petőfi Sándor)

 

 

TÖRTÉNELEM ÓRA MONOKON

Kossuth Lajos a nemzeti függetlenségért, a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.

„Én magam a szüléktől 1802-ben születtem Zemplénmegyében, Monokon, hol atyám ifju korában a gróf Andrássy-család uradalmi ügyvéde volt.” - írta önmagáról Kossuth.

Monok Taktakenéztől 27 km-re fekszik, így nem távolság, hogy megismerjük egyik nagy magyarunknak – Kossuth Lajosnak – a szülőházát, halljunk életéről, munkásságáról. Örömmel kapcsolódtunk be az interaktív tárlatvezetésbe, így mi magunk énekelhettük a Kossuth-nótákat és táncolhattuk a verbunkost.   Ha közel visszük gyermekeinkhez a múltat, talán jobban értékelik a jelent!

 

Vizsolyban jártunk, bibliát találtunk… a reformáció 500. évfordulóján

„Ha hallom, elfelejtem,

Ha látom, megjegyzem,

Ha csinálom, megértem.”

Konfucius.

 

Az iskola feladatának érezte, hogy az emlékévet megünnepelje, de úgy, hogy azt a gyerekek is értsék és élvezzék. Ne csak halljanak róla , hanem valamit tapasztaljanak is.

Így először a reformációról szóló ismeretanyagot tettünk ki a faliújságra, melynek tartalmából egy vetélkedőt rendeztünk. Akinek nem volt kedve ezekkel az ismeretekkel megbirkózni, az rajzolhatott vagy esszét írhatott. Végül a 30 legjobban teljesítő gyerekkel elmentünk Vizsolyba,  ahol  őrzik  az első magyar nyelvű bibliának egy példányát, melyet Károlyi Gáspár fordított le, s Vizsolyban nyomtatták ki. A gyerekek nemcsak a templomot csodálhatták meg a benne lévő bibliával együtt, hanem valódi nyomdagépet is láthattak és ők maguk nyomtathatták ki a biblia egy lapját. A templomkertben megtekinthették Károlyi Gáspár gönci lelkész, fordító és Mantskovit Bálint nyomdászmester emlékszobrát.

Reméljük, hogy nem felejtik el a látott, de főleg tapasztalt dolgokat.

 

Innen indultam...

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola mindig is a kis iskolák közé tartozott. Az iskola létszáma 120-170 között mozgott az eltelt 30 évben. A 8 évfolyam mindig megvolt, de soha nem volt párhuzamos osztálya. Az osztályok létszáma is mindig ingadozott: volt 8-10 fős osztály is, de olykor 20 fölötti is. S akár kicsi, akár nagy létszámú volt is az osztály, mindig kerültek ki sikeres emberek az iskolából. A legjobbak érettségi után főiskolára, egyetemre kerültek. Vannak köztük orvosok, mérnökök, jogászok és sok-sok pedagógus, de akinek nem volt kitartása az általános iskola után még 8-10 évet tanulni, az szerzett egy jó szakmát s azzal keresi kenyerét. Sajnos az utóbbi években egyre több ballagó diákunk hagyja ott a középiskolát, s szakmát sem szerez. Mi lehet ennek az oka?

 • Talán az akaraterő hiánya?
 • A nehéz anyagi körülmények?
 • A közmunka könnyű lehetősége?
 • A középiskolák közömbössége? – Talán mindegyikből egy kicsi.

Mindenesetre úgy döntöttünk, tenni kellene valamit, amivel diákjainkat felrázzuk.

Meghívtunk néhány volt tanítványunkat egy beszélgető – show-ra.

Megkértük őket, hogy beszéljenek az itt töltött 8 évről, emlékeikről. Beszéljenek a középiskolai évek nehézségeiről, s arról, hogy kis iskolából indulva is ugyan olyan messzire juthat az ember, mint egy nagy létszámú intézményből.

Tanulóink csendben és figyelve hallgatták Gulyás István, Kecskés Evelin, Kovács Anett és Porkoláb Tímea visszaemlékezéseit és tanácsait.

Ha csak néhány ember céljaihoz és akaraterejéhez tudtunk tenni egy kicsit, már van remény, hogy ezzel a kis segítséggel kitartóbbak lesznek, s nem elégszenek  meg a 8 általánossal, hanem szakmát szereznek vagy diplomát.

 

JUTALOMÚT AGGTELEKRE

A 2016/17-es tanévben  8 kiemelkedő, 11 kitűnő, 3 jeles tanulmányi eredményű tanulónk volt. 19 tanuló kapott közösségi munkájáért igazgatói dicséretet, 7 tanuló nevelőtestületi dicséretet és 1 tanuló a „ legsikeresebb tanulók” címet is elnyerte.

Tanulóink 31 versenyen voltak és ebből 23 versenyről tértek haza eredményesen.

A sikeres tanulók könyvjutalomban, oklevélben és egyéb díjakban részesülnek.

Kiemelkedő elismerésben részesültek a tanévzáró ünnepségen:

 • Az iskola legsikeresebb tanulója díj: Borai Norbert 7. osztály
 • Kiss Attila –díj: Péter Gergely 6. osztály
 • Lakner Istvánné-díj: Bohács Ádám 8. osztály
 • Petőfi-plakett: Juhász Márk 7. osztály és Barócsi Barbara 6. osztály

A jutalmazott tanulók az éven Aggtelekre látogathattak.

Az Aggteleki-karszt Magyarország egyik legszebb természetvédelmi területe,  az Aggteleki Nemzeti Park része. Ismertségét Közép-Európa leghosszabb barlangjának, a Baradla-barlangnak köszönheti. A Baradlát már az őskori ember is ismerte és lakta. A mai kor embere pedig számos barlangtúrából választhat, hogy megismerje és megcsodálja hatalmas cseppkő-csodáit.

Mi az 1 órás barlangtúrán vettünk részt és számos érdekességet láttunk a túra során. Majd utunk Jósvafőre vezetett, ahol körbe sétáltuk a Tengerszem-tavat és megnéztük a híres hucul ménes lovait.

Hazafelé Miskolcon betértünk az egyik Mc’ Donald-ba és az önkormányzat meghívására elfogyasztottunk egy menüt.

Köszönjük, jól éreztük magunkat!

 

 

Az iskola kiemelkedő eseményei a 2016/17-es tanévben:

- TÁMOP 3.1.4B”Köznevelés az iskolában” – „Csodavilág” programjának fenntartása.

- Témanapok és témahetek

- Esélyegyenlőségi IPR program folytatása

- 2 körzeti verseny megrendezése: népdaléneklési verseny, teremfoci bajnokság

- Pályaválasztási kiállítás , Miskolc

-    Szegedi gyermekműsor, bűvész bemutató, kézműves nap

-    Máltai Szeretetszolgálat játékdélutánja

- 1 világrekord kísérleten vettünk részt – Sportpoha-rak világrekord

- Úszásoktatás 5-6. osztályosoknak (KLIK)

- Őszi és tavaszi szakmai nap, bemutató foglalkozások

- Adventi és tavaszi játszóház

-    Pecasuli

-    Országos Drogmaraton csapatának előadása

- Tehetséggondozó műhely 14 tanulója biciklitúrán a Tiszadobi Andrássy kastélyba látogatott

- Tanulmányi kirándulások: Sárospatak, Boldogkőváralja

- Hagyományok ápolása: egészség-hét, Petőfi-napok, télapó és karácsonyi ünnepkör,

farsang, anyák napja, Zöld hét, Nyitnikék program, gyereknap, megemlékezések

nemzeti ünnepeinkről

- Házi és területi tanulmányi, művészeti és sport versenyek

Versenyeredmények (megyei, országos, nemzetközi)

 

 

 

 

Verseny megnevezése

Helye

Helyezett tanulók neve

Osztály

Helyezése

Felkészítő tanár

1.        

Bolyai Matematika Csapatverseny

Szerencs

Erdei Dávid Károly

5.

körzeti II. megyei 14.

Farmosi Katalin

Péter Gergely

6.

Barócsi Barbara

6.

Juhász Dávid

6.

2.        

Petőfi-Kupa

Taktakenéz

Bohács Ádám

8.

I.

Halász Tamás

Lehóczki Balázs

8.

Lehóczki Kristóf

8.

Glonczi Dezső Gyula

8.

Juhász Márk

7.

Borai Norbert

7.

3.        

Bozsik-foci (lány)

Szerencs

Csorba Klaudia

6.

II.

Halász Tamás

Barócsi Barbara

6.

Nagy Petra Noémi

6.

Kékedi Fruzsina

6.

Budai Petra

6.

Tóth Renáta

5.

Tóth Ibolya

5.

Tóth Zsófia

5.

Borai Dorina

5.

Vaskó Jázmin

5.

4.        

Taktaharkányi emléktorna

Taktaharkány

Lakatos Alex

4.

II.

Halász Tamás

Lakatos Brendon

4.

Budai Krisztofer László

3

Kiss Krisztián Ronaldó

4.

Tóth Kevin

3.

Lakatos Róbert

4.

5.        

Fog- és testápolási verseny

Megyaszó

Csajka Kornélia

SNI/F

I.

Szemánné Tóth Adrienne

Tóth Alexandra

SNI/F

Glonczi András

SNI/F

Glonczi Virginia

SNI/F

6.        

Adventi Szavalóverseny

Mezőzombor

Borai Raffael

2.

III.

Szabóné Sallai Judit

Konyecsik Zora

2.

II.

Borai Dorina

5.

I.

Takács Cintia

Borai Norbert

7.

I.

Varga Zsuzsanna

Péter Gergely

6.

III.

Varga Zsuzsanna

7.        

Népdaléneklési verseny

Taktakenéz

Makko Julianna

2.

II.

Szabóné Sallai Judit

8.        

Tiszalúci Arany János Szavalóverseny

Tiszalúc

Péter Gergely

6.

I.

Varga Zsuzsanna

Borai Norbert

7.

II.

9.        

Rajzverseny

Mád

Uller István

1.

III.

Battáné Tóth Krisztina

Siku Viktória

4.

IV.

Lesnyószki Lászlóné

10.    

Boruth Elemér

Mád

Borai Dorina

5.

megyei II.

Takács Cintia

Péter Gergely

6.

megyei IV.

Varga Zsuzsanna

Borai Norbert

7.

megyei V.

Varga Zsuzsanna

11.    

Fekvenyomó amatőr bajnokság ifj. tg. kat.

Tiszaújváros

Lehóczki Balázs

8.

országos II.

Halász Tamás

12.    

Kis-Kazinczy szépkiejtési verseny

Bekecs

Barcsa László

5.

IV.

Takács Cintia

13.    

SNI sportverseny

Prügy

Glonczi András

Glonczi Virginia

Tóth Alexandra

Bódi Borbála

Tóth Gusztáv

SNI/F

IV.

Krucsai Krisztina

14.    

Körzeti szépkiejtési verseny

Szerencs

Borai Rafael

2.

I.

Szabóné Sallai Judit

Tóth Eszter

3.

III.

Péterné Sallai Andrea

15.    

Országos Népismereti verseny

Budapest

Borai Norbert

7.

országos I.

Gulyás Istvánné

16.    

Költészetnapi Szavalóverseny

Szerencs

Péter Gergely

6.

II.

Takács Cintia

Barcsa László

5.

III.

Takács Cintia

Borai Norbert

7.

III.

Takács Cintia

17.    

Labdarúgó torna

Legyesbénye

Lehóczki Balázs

8.

II.

Halász Tamás

Juhász Márk

8.

Glonczi Dezső Gyula

8.

Péter Gergely

6.

Juhász Dávid

6.

Tóth Gusztáv

6.

Horváth Dávid

6.

Horváth István

6.

Bohács Ádám

8.

Borai Norbert

7.

Tóth Kevin

5.

18.    

Bozsik Kupa

Tokaj

Tóth Kevin

3.

Különdíj

Halász Tamás

Szerencs

Bohács Ádám

8.

Különdíj

 

 

PECASULI

A Tisza-tavi Sporthorgász Kft.  Pecasuli programja először a Tisza-tó körüli általános iskolákban indult el 2013-ban. A 2014/15. tanévben a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolát is megkereste a kft., s mi örömmel csatlakoztunk a programhoz. Így az idei – 2017/18. -  tanévben már negyedik alkalommal vehetnek részt a horgászat iránt érdeklődő  gyerekek elméleti és horgásztechnikai foglalkozásokon. A kezdeti 8 fős szakkör az éven már 24 főre gyarapodott.  A Pecasuliban a Tisza-tó halaival, élővilágával ismerkedhetnek meg a résztvevők, valamint megismerhetik a horgászetika szabályait, és foglalkoznak  a természetvédelem fontosságával is.

A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. részletesen kidolgozott tematikát és munkafüzetet, alapvető horgászfelszerelést és horgászengedélyt is biztosít a résztvevőknek, így az elméleti tudnivalók megtanulása mellett a gyakorlati rész elsajátítására is lehetőségük van a gyerekeknek.

 

 

BICIKLIVEL TISZADOBRA

A romantikus stílusú tiszadobi Andrássy-kastély a szájhagyomány szerint Erzsébet magyar királyné tiszteletére, a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok mintájára készült. Az épület érdekessége: az évszakok számának megfelelően 4 bejárata, a hónapok számának megfelelően 12 tornya, a hetek számának megfelelően 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 365 ablakszeme van.

A Tudorka tehetséggondozó szakkör tagjai év végén kerékpárra pattantak és a Tisza töltésén elbicikliztek Tiszadobra, hogy megcsodálják a szépen felújított kastélyt, mely hosszú éveken át gyermekotthonként működött, de a felújítás óta kulturális események színhelye és várja a turistákat.

A gyerekek érdeklődve hallgatták az idegenvezetőt, fotóztak, rögzítették memóriájukban az elhangzottakat, mert tudták, hogy a kastély történetéből vetélkedő lesz az iskolában.

A kastély parkjában a labirintusok nagyon jó szórakozást nyújtottak a kikapcsolódáshoz. Tele élménnyel tértünk haza.

 

Az iskola kiemelkedő eseményei a 2015/16-os tanévben

 • TÁMOP 3.1.4B”Köznevelés az iskolában” – „Csodavilág” programjának fenntartása.
 • Témanapok és témahetek
 • Esélyegyenlőségi IPR program folytatása
 • Petőfi dombormű avatása
 • 2 körzeti verseny megrendezése: népdaléneklési verseny, teremfoci bajnokság
 • Pályaválasztási kiállítás , Miskolc
 • 23 tanuló Velem községben táborozott
 • 16 tanuló részt vett az országos Szinezd át programon
 • 50 fő vehetett részt egy Budapesti gyermekkoncerten és városnézésen – K&H pályázat
 • 2 világrekord kísérleten vettünk részt – Sportpoha-rak világrekord és a

kézmosás világrekordja

 • Úszásoktatás 5- osztályosoknak (KLIK)
 • Őszi és tavaszi szakmai nap, bemutató foglalkozások
 • Adventi és tavaszi játszóház
 • Tehetséggondozó műhely 20 tanulója Budapestre kirándult és megnézte a Néprajzi Múzeumot és a Parlamentet
 • Tanulmányi kirándulások: Nyíregyháza-Sóstó, Lillafüred - ÖKO-ház és kemence készült az iskola udvarán
 • Hagyományok ápolása: egészség-hét, Petőfi-napok, télapó és karácsonyi ünnepkör,
 • farsang, anyák napja, Zöld hét, Nyitnikék program, gyereknap, megemlékezések
 • nemzeti ünnepeinkről
 • Házi és területi tanulmányi, művészeti és sport versenyek

Versenyeredmények

Területi versenyek:

Petőfi teremlabdarúgó torna, Taktakenéz – I. hely

Fog-és testápolási verseny, Megyaszó – II. hely

Népdaléneklési verseny, Taktakenéz – I., I., hely, Különdíj

Adventi szavalóverseny, Mezőzombor – I., I., I., hely, Különdíj

Arany János szavalóverseny, Tiszalúc - III. hely, Különdíj

Rajzverseny, Mád – I. hely

Föld Napja, Bekecs – I., I., II.. hely

Sport Poha-rak, Legyesbénye – I., II., hely

Szépkiejtési verseny, Szerencs – II., II., III. hely, Különdíj

SNI verseny, Legyesbénye – I. hely

Foci-kupa, Legyesbénye – I. hely

Móricz- kupa, Prügy – I. hely

Megyei verseny:

Irodalmi párbaj, Megyei Könyvtár Miskolc – 2 jutalmazott tanuló

Rajzverseny, Hadkiegészítő Parancsnokság Miskolc – III. hely

Borúth Elemér vers- és prózamondó verseny - . II., VI.hely, Különdíj

Regionális énekverseny, Tarcal – V. hely

Országos verseny:

Országos Ünnepi rajz- és esszépályázat – Különdíj

Országos Nemzetiségi Tanulmányi Verseny, Budapest – I. hely

Országos Közlekedési Gyermekrajz Pályázat – IV. hely, Különdíj

 

JUTALOMÚT 2015/16.

A tanévzárón jutalmazott tanulóinkat ebben az évben is sikerült meglepni egy ingyenes kirándulással.

 

MEZŐKÖVESD

Iskolatörténeti gyűjtemény és kiállítás

Tanulóink megismerkedhettek a hajdani iskolák berendezésével, felszereltségével. Szembesültek azzal, hogy mennyit változott az oktatás és az iskola a XXI. századra.

 

 

KISKÖRE

Kiskörei vízlépcső

A Kiskörei Vízlépcső a Tisza 404 fkm szelvényében Kisköre község határában épült meg. Az erőmű hivatalos üzembe helyezésére 1973-ban  került sor.

A vízlépcső működtetése több célt is szolgál:

 • lehetőséget ad a folyót érő szennyeződések csökkentésére,
 • a víztározás, öntözési és ipari vízigények vízellátására,
 • energiatermelésre,
 • a hajóút fenntartására,
 • valamint üdülési és sportolási lehetőségek biztosítására.

A gyerekek kíváncsian járták körbe a hatalmas vízlépcsőt. Érdeklődve hallgatták a túravezető érdekes történeteit, s ámulva nézték a hatalmas hajózsilipet, amely  12 m x 85 m méretével 1350 tonnás hajók átzsilipelésére is alkalmas.

 

A vízlépcső feletti hullámtéren helyezkedik el a Tisza-tó.

 

TISZAFÜRED

Tisza-tavi sétahajózás

Tiszafürednél és Kiskörén a Tisza-tavat hajóról, vagy eredeti halászladikkal is be lehet járni.

Mi Tiszafürednél szálltunk hajóra és szakavatott helybéli vezető kalauzolta csapatunkat a Tisza hullámain, hogy élvezhessük a tó megnyugtató látványát, a sokszínű madárvilágot.

A túra során közvetlen közelről láthattunk kócsagot, bakcsót, és  más  vízimadarat, érdekességeket tudtunk meg a Tisza-tó vadvízi világáról.

2012-ben nyílt meg Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, mely interaktív módon mutatja be a Tisza-tó  természeti értékeit és élővilágát. 2013-ban mi is látogatói voltunk.

 

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright