ÉLMÉNYNAPOK 2020

2020.06.16. – 2020.06.26. között iskolánk ÉLMÉNYNAPOKAT  tartott azoknak a gyerekeknek, akik május végén kérték gyermekük felügyeletét.

A tanulók 3 csoportban tevékenykedtek. A legkisebbek MESEORSZÁGBA utazhattak 2 hétre, a nagyobbak SZÜLŐFÖLDEM tájait ismerték meg, míg  a legnagyobbak VILÁGJÁRÓK lettek és minden nap más ország nevezetességeivel ismerkedtek meg.

Az utazásokhoz nem kellett bőrönd és pénzbe sem került, mert a digitális világ, a képzelőerő és a tanári kreativitás segítette az utazásokat. A kicsik minden nap egy-egy új mesét dolgoztak fel, a 4-5. osztályosok bejárták Magyarország nagy tájait, híres városait, ismerkedtek a hungarikumokkal, míg a legnagyobbak Európa fővárosaiban kalandoztak és a nevezetességeket gyűjtötték össze. Az élménynapoknak nagyon gazdag volt a módszertana. A digitális feladatok, a projektek, a multidiszciplináris órák mind-mind elősegítették, hogy a tanulók élményalapú oktatásban részesüljenek.

Az élményalapú tanulás alapvető célja az, hogy a tanuló ne  passzív alanya legyen az ismeretek elsajátításának, hanem aktív tevékenysége alapján vonjuk be őt ebbe a folyamatba. Ennek hatására váljék számára élményszerűvé az új tudás elsajátítása. Az  ismeretek belsővé válásának legjobb módja az, ha a tanuló saját maga fedezi fel az elsajátítandó ismereteket. A módszer akkor a leghatékonyabb, ha kombináljuk a projektmódszer vagy a kooperatív tanulás lehetőségeivel.

Tanulóink projektjei nagyon látványosak lettek, így szeptemberben kiállítást rendeztünk a produktumokból.

 

 

Összegző beszámoló az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projektben végzett tevékenységekről

A 2019/20. tanév végén áttekintettük az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt” projekt keretében megvalósult iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató komplex és differenciált intézményfejlesztési folyamat három évét. A 2017–2020 között végzett intézményfejlesztési tevékenységek összegzését és értékelését elvégeztük, támogatva ezzel a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében folytatódó további pedagógiai-szakmai munka megtervezését.

A projektidőszak alatt (2017. szeptember – 2020. május) ILMT alapú intézményfejlesztési törekvéseink összegzése és értékelése megalapozza a feladatellátási helyünk (továbbiakban: FEH) fejlesztési eredményeinek fenntartását, az innovatív folyamatok, struktúrák továbbvitelét.

Bővebben

TRIANON - 100. ÉVFORDULÓ

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső  nemzeti emléknap Magyarországon.

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én 100 másodpercre megállunk mi, magyarok. 100 évvel ezelőtt a Kis Trianonnak nevezett palotában aláírt békedekrétummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország területei is csökkentek. Az emlékezésnek fontos célja, hogy tudatosítsa a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozását.

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar–Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait.

 

Tanulóinknak az iskola Facebook oldalán küldtük a megemlékezéshez szükséges információkat és a csoportokban a felsősök kvíz játékkal tesztelhették tudásukat.

Este az iskola udvarán lévő filagóriánál gyújtottuk meg az összetartozás tüzét. A június 4-én 20 óra 20 perckor fellobbanó őrtüzek a trianoni békediktátum 100. évfordulójára és a tízéves Összetartozási emléknap évfordulójának tiszteletére gyulladtak meg.

 

Online oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

A március 16-i iskolabezárás mindenkit váratlanul ért, de a digitális oktatást nem problémaként, hanem inkább kihívásként élték meg a pedagógusok. A nevelőtestület minden tagja rendelkezik saját laptoppal és mindenkinek meg volt az a digitális kompetenciája, amely az elinduláshoz szükséges volt. Ez a kompetencia az elmúlt 3 hónap alatt nagyon sokat fejlődött a pedagógusoknál és a gyerekeknél egyaránt.  A digitális oktatás feltétele a technológia mellett egy új fajta pedagógiai módszertani váltást is igényelt, melyet a szükség most kialakított és reméljük, hogy a továbbiakban is megmarad.

Az első hét volt a legnehezebb, míg megszerveztük a csoportokat, kiadtuk az iskolában maradt könyveket, füzeteket, felmértük a lehetőségeinket. A PDCA ciklust menet közben többször is alkalmazni kellett, mert a terveink nem mindig hozták a várt eredményeket. A heti feladatkiosztás az alsóban jól működött a szülői irányítással, de a felsősök szinte mindent az utolsó percre hagytak és elvesztek a feladatok között. Így 2 hét elteltével újra gondoltuk az órarendet. Egy napra 4 tantárgyat tettünk és 16.00 órára kértük vissza a megoldásokat. Sikerült rendszerességet vinni a napjainkba, hamar megszokták a rendet a gyerekek is.

Sajnos, csak okos telefon van a családokban, így olyan programok jöhettek számításba, ami telefonon működik. A számítógépen működő programokat el kellett felejtenünk, de örültünk annak is, hogy az iskola tanulóinak 75 %-a rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges bármilyen feltétellel. A digitális kompetencia fejlesztése elengedhetetlen a 21. századi gyermeknél. Akinek nem lesz megfelelő ez a kompetenciája, az  később sokkal nehezebben boldogulhat a munkaerőpiacon.

Akiknek nem volt internet, papíralapon kapták a feladatokat. Minden szaktanár elküldte osztályra bontva a heti feladatot, amit az iskolatitkár összefűzött, a pedagógiai asszisztensek pedig kiosztottak a szülőknek. A megoldásokat 1 hét múlva behozták, az iskolatitkár lefotózta és küldte a szaktanároknak.

A szaktanároktól, osztályfőnököktől rendszeresen beszámoltak a tanulók aktivitásáról. A problémás tanulók szüleit rendszeresen értesítettük, megemlítve, hogy milyen vonzata lehet, ha a tanuló nem teljesíti a követelményeket. Május végén felmértük a gyengén teljesítőket, bukásra állókat és két hetes felzárkóztató foglalkozást szerveztünk számukra. Közben a digitális oktatás is zökkenőmentesen folyt. A felzárkóztatók is tervezetten történtek, minden pedagógus heti 2 alkalommal lehetőséget kapott, hogy saját tantárgyát erősítse a felzárkóztatásra szorult gyerekeknél. Osztályonként 4-6 gyerek volt a foglalkozásokon. Az 1. és 2. osztályos tanulókat olvasásból és matematika alapműveletekből felmértük, hogy lássuk, szeptemberben tudunk-e építeni az alapokra.

Úgy gondolom, jól vettük az akadályokat. Nem lesznek rossz emlékeink a digitális oktatásról. Tisztában vagyunk azzal, hogy digitális korban élünk. Azoknak a gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, akiket gyermekkoruk óta digitális technológia vesz körül, természetes ez a  digitális világ. Sajnos, nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben nőjön fel, még a XXI. században sem, de az apró lépések művészete itt is segítség lehet!

Már csak 2 nap, és itt a gyereknap!

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain. Magyarországon minden év május utolsó vasárnapja a gyereknap.  Sajnos, most nem ünnepelhetünk együtt! Online gyereknapok lesznek országszerte. Figyeljétek a netet és keressétek a digitális programokat!

Amit mi ajánlunk, az az online bábszínház!

Az ország 13 bábszínháza május 31-én egész napos online programsorozattal készül.

Reggel 8.30-tól este 21 óráig egy virtuális körhinta repít majd benneteket előadásról előadásra.

A hinta indulását jelző csengő tizenháromszor szólal meg, ennyi bábszínház játszik nektek ugyanis ezen az ünnepi napon. A mérföldjáró csizmát sem kell felhúznotok ahhoz, hogy 13 óra leforgása alatt bejárjátok az országot. Elég, ha az előadás előtti kisfilmet megnézitek, és máris Szombathelyen, vagy az ország másik pontján, Miskolcon vagytok.

Az előadásokat ezen a csatornán nézhetitek meg: 

https://www.youtube.com/channel/UCcaZPtxtQKJDTW_95kQFYcQ

Részletes program a Pörögj velünk! facebook oldalon és a bábszínházak facebook és weboldalain.

LEGYEN SZÉP GYEREKNAPOTOK!

 

 

EURÓPA-NAP az európai béke és egység ünnepe

Május 9. – Európa-nap

 

Európa szerte fontos dátum a naptárban május 9. A minden évben megrendezett Európa-nap  az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon az országban izgalmas programokat  és az Európa Unióval kapcsolatos rendezvényeket szerveznek azért, hogy a kicsik és a nagyok is jobban megértsék ennek a nemzeteket összefogó szervezetnek a működését.

Iskolánkban január 31-én lett vége annak az EFOP 3.1.8.17-2017 pályázatnak, melynek egyik célja volt, hogy tanulóink jobban megismerjék az Európa Unió létrejöttét, szerepét, tevékenységét. A Diákönkormányzat munkatervében minden éven szerepel az e napról való megemlékezés. Az éven csak on-line tudunk megemlékezni, de bízunk abban, hogy az európai béke és egység ünnepe ezekben a nehéz napokban is felhívja az emberek figyelmét erre a két fontos dologra –

 BÉKE és EGYSÉG.

 

Kosztolányi Dezső: Európa

/részlet/

Ó ősi világrész,
te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
lelkek nevelője, illatokat és ízt
szűrő, csodatévő, nagyhomlokú, könyves,
vén Európa.

Ha mostoha is vagy, viaskodom érted
és verlek a számmal és csókkal igézlek
és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg.

 

 

Miért éppen ez a nap lett az Európa-nap dátuma?

1950-ben ezen a napon jelentette be Párizsban Robert Schuman francia külügyminiszter és Jean Monnet közgazdász a Schuman-tervként ismertté vált javaslatukat, és megalakult az Európai Unió alapját képező Európai Acél- és Szénközösség.

Az alapító tagállamok a következők voltak:  Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia.  Az eredeti hat tagállam tovább mélyítette gazdasági kapcsolatait és 1957-ben aláírták a római szerződést, amelynek értelmében 1958-tól megalakult az Európai Gazdasági Közösség.

A hat alapító államhoz később további hat ország csatlakozott. Az első bővítésre 1973-ban került sor, amikor az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott. 1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Portugália csatlakozott. A német újraegyesítés után a korábbi Kelet-Németország területe is a szervezet része lett.

1993-tól megalakult az Európai Unió, amely kereskedelmi, utazási és szállítmányozási szabadságot adott a tagállamoknak, és elvezetett a közös valuta bevezetéséig. 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott az újonnan létrehozott unióhoz.

  1. május 1-jén került sor az EU történetének eddigi legnagyobb bővítésére, amikor Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia belépett az unióba, amelynek így 25 tagállama lett.

Az EU jelenleg 27 tagállamból áll. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.

 

Schuman-nyilatkozat

https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/schuman-declaration_B001-0100_ev

 

#maradjotthonünnepelni!

„Nem az a leghatalmasabb, aki ország-világ ura.

Nem az a leghatalmasabb, aki szelek, tengerek fölött uralkodik.

Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van,

az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága,

hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra.” -

 

AZ ANYA

 

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük!

Anyák napja közeledtével iskolánkban mindig lázas készülődés volt. Milyen ajándékot készítsünk? Milyen verset tanuljunk? Milyen dalokat énekeljünk? Ahogy közeledett május első vasárnapja, a gyermekek is egyre izgatottabban várták ezt a napot.

Az éven ez az izgalom és a készülődés is elmaradt. A kialakult helyzetben – amit a koronavírus-járvány idézett elő -  ünnepelnünk is csak digitálisan lehetett. Így hát a közös megbeszélés eredményeként minden osztályfőnök készített egy meglepetés videót az osztály anyukáinak, írt hozzá néhány kedves szót és ezekkel köszöntöttük az édesanyákat.

Így ünnepeltük az éven az anyák napját.

 

NÉLKÜLETEK ÜRES AZ ISKOLA

Március 16-tól a koronavírus-járvány miatt áttértünk a digitális oktatásra. Nagyon sokan komolyan veszitek a munkát, s szép eredményeket produkáltok. Vannak, akiket nógatni kell, de ez így működött a digitális oktatás előtt is. Tudnotok kell, hogy a teljesítményetek most is folyamatosan értékelve van, s beszámít az év végi jegybe! Köszönjük a szülők lelkes munkáját is! Nélkülük - különösen az alsós osztályokban - nem működne a távoktatás.

Mindezek ellenére mégis csak az az igazság, hogy NÉLKÜLETEK ÜRES AZ ISKOLA!

Az udvaron a hatalmas nyárfa szórja a pihéit, de nincs, aki bosszankodjon rajta. A folyosók konganak az ürességtől, semmi lárma. Az osztálytermek tiszták, nincs lakójuk. A tornateremben a labdák árválkodva várják, hogy valaki használja már őket!

NEKTEK VAJON HIÁNYZIK AZ ISKOLA?

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright