Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

 

A beiratkozás során a mellékelt levélben történő eljárásrend érvényes.

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN

Az éven már hatodik alkalommal kerül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2021. március 22-26. között.

A Digitális Témahéthez iskolánk is csatlakozott. Hasonlóan az elmúlt évekhez, most is  lehetőség nyílt az általunk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel gazdagodtak.

A Digitális Témahét célja, hogy a későbbiekben a Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon. Iskolánk elkötelezett az IKT eszközök használatának irányában, így egyértelmű volt, hogy újra csatlakozunk.

3 projekt feldolgozását tűztük ki célul:

AZ VAGY, AMIT KEDVELSZ

Az internet sokat tud rólunk – de csak olyan adatok alapján, amiket mi adunk meg. Angol kutatók vizsgálata alapján Facebookos kedveléseink (Like-jaink) alapján ki lehet találni személyiségjegyeinket, vallásunkat, politikai és világnézeti elveinket.

Célunk: Annak tudatosítása, szemléletessé tétele, hogy az interneten mindig nyomokat hagyunk, ezért ezeket az alkalmazásokat tudatosan szabad csak használni.

Projekt-feladatok

 • Kisfilmek feldolgozása a csoportokban (egy osztály=egy csoport) a téma alapján.
 • Közösségi oldalak előnyeinek és hátrányainak csoportosítása

 

 TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT…

A Digitális Témahét 2 jeles napot is érintett, március 21-én az erdők nemzetközi napját ünnepeltük. a víz világnapja pedig március 22-én volt. Így kézenfekvő volt a 2 téma feldolgozása.

Célunk: Tudatosítsuk és tiszteljük a természet ezerféle jótékony hatását, vizsgáljuk meg, hogyan járul hozzá mindennapi életünkhöz, értékeljük jelentőségét és gondoskodjunk védelméről!

A tanulók csoportmunkában feltérképezték hazánk vízkészleteit és erről digitális és hagyományos térképeket készítttek.

 • A csoportok közül az egyik a legfontosabb felszíni vizeinket mutatja be és jelöli a térképen.
 • A másik csoport a felszín alatti vizek közül a gyógyvizeket gyűjti össze és jelöli a térképeken a fürdőhelyeket. Leghíresebb fürdőhelyeinkről foto albumot készít.
 • A harmadik csoport az ásványvizek lelőhelyeit keresi meg és az emberi szervezetre gyakorolt hatásukat mutatja be.
 • A negyedik csoport összegyűjti azokat a szabályokat, melyeket a természetben járáskor alkalmaznunk kell! (erdőben, vízparton)

 

A projekthez kapcsolódó további feledatok:

 • Gyűjtsenek dalokat a témához
 • Készítsenek rajzot a témához
 • Gyűjtsék össze a vízisportokat. Melyikben vannak olimpiai eredményeink?

 

FÖLDANYA ÜZENETE

A Föld órája 2021-ben március 27-én (szombaton) lesz 20:30 és 21:30 között.

Célunk: Ne csak a 60 perces sötétségre mondjunk igent, hanem egy fenntartható életmód vállalására is!

Projekt feladatok

 • Kapcsoljuk ki március 27-én (szombaton) l 20:30 és 21:30 között a nélkülözhető elektromos áramforrásokat! Gyűjtsék össze, hogy mit tudtak kikapcsolni!
 • Gyűjtsék össze, hogyan tudunk takarékoskodni az energiával a háztartásokban!
 • A csoportok gyűjtsék össze, melyek a legkárosabb műanyagok, hogyan csökkenthetjük használatukat?

Az elkészült ismertetőkből egy online kiadvány készül, ebből pedig majd egy vetélkedő.  Az online kiadványt a Föld napján (április 22-én) mutatjuk be és ekkor kerül sor a vetélkedőre is.

 

A Digitális Témahét keretében kiemelt figyelmet fordítottunk:

 • a multidiszciplináris megközelítésre
 • a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére
 • a digitális biztonságra, digitális gyermekvédelemre, a médiatudatosságra
 • az intézményen belül történő pedagógus közötti együttműködés élénkítésére

 

A PEDAGÓGUSOK KULCSSZEREPE A LEMORZSOLÓDÁS ELLENI MUNKÁBAN

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő
„Pedagógus Műhely 6.” három fontos online programot tartalmazott.

Pedagóguskompetenciák fejlesztése program helye az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában elnevezésű online műhelymunkára 3 pedagógusunk kapott meghívást, mint előadók.

A műhelymunka célja a Pedagóguskompetenciák fejlesztés

- helyének, szerepének megismerése az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában,

- a képzés során elkészített feladatokban ismertetett egyedi, intézményi helyi értékek bemutatása, azok megismerése,

- az intézmények közötti értékcsere, hálózati együttműködések erősítése és támogatása.

Battáné Tóth Krisztina előadásában az anyanyelvi, a matematikai, a természettudományos és technikai  kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit mutatta be konkrét gyakorlati példákon.

Gulyás Istvánné prezentációja a hátrányos helyzettől a rezilenciáig vezető utat ismertette a résztvevőkkel.

Péterné Sallai Andrea az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséről tartott előadást.

 

Tanulói motiváció és hatékony együttműködés a szülőkkel (fókuszban az SNI és a BTMN tanulók lemorzsolódásnak megelőzése) elnevezésű online műhelymunkán Halászné Mitró Csilla gyógypedagógusunk vett részt.

A műhelymunka célja a tanulói lemorzsolódás megelőzését elősegítendően

- tanulók motiválását segítő intézményi gyakorlatok megismerése,

- a szülőkkel való hatékony együttműködés intézményi gyakorlatainak megismerése,

- az intézmények közötti értékcsere, hálózati együttműködések erősítése és támogatása.

 

Az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” elismerés és helye az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában elnevezésű online műhelymunkára Molnár Tiborné  intézményvezető és Halászné Mitró Csilla az ILMT munkacsoport vezetője kapott meghívást.

A műhelymunka célja az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” címet elnyert feladatellátási helyek eddig elért eredményeinek rövid összefoglalása, bemutatása, valamint a regionális szakmai kapcsolatok további erősítése és támogatása, intézményközi értékcsere megvalósítása volt a befogadó nevelés érdekében.

Molnár Tiborné intézményvezető prezentációjában bemutatta az iskolát, a #Kalandrafel! program iskolai megvalósítását, valamint a program adaptálhatóságát és újraértelmezését.

300 iskola vett részt az EFOP-3.1.5. projektben és közülük választották ki azt a 20 iskolát, akik az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” címet elnyerték. Büszkék vagyunk arra, hogy mi is a 20 iskola között vagyunk!

 

Dokumentum

A MÁRCIUSI IFJAK

„Szolgaságunk idejében

Minden ember csak beszélt,

Mi valánk a legelsők, kik

Tenni mertünk a honért!”

Petőfi Sándor

 

Sajnos, ez már a második olyan március 15-e, amikor nem ünnepelünk együtt az iskolában. Az ünnepi készülődésünk ismét a Covid-19 áldozata lett. Nem baj, csak mindenki biztonságban legyen! Ünnepelni a szívünkben is lehet! Nekünk most elsősorban ezt a Covid elleni harcot kell megnyernünk. Legyünk lelkesek, bízzunk önmagunkban, álljuk ki a próbatételeket! Legyünk olyanok, mint A MÁRCIUSI IFJAK voltak!

Hogy kik voltak ők és mi történt 173 évvel ezelőtt, azt megtudhatod ezekből a plakátokból és a zárt csoportokban található videóból. Ha áttanulmányoztátok, játékra hívlak titeket! Tegyétek próbára a tudásotokat 2 ünnepi játékunkkal! MA ÍGY ÜNNEPELÜNK!

Kik voltak ők?

Az ország különböző részeiből érkeztek, többségük közrendű családból származott.  Valamennyien  tanult, iskolázott emberek voltak. Mindegyikük járt középiskolába, és túlnyomó többségük egyetemre vagy más felsőoktatási – jellemzően joggal kapcsolatos – intézménybe is. Legalább kétharmaduk jogi végzettséggel rendelkezett vagy még jogot tanult, de volt közöttük író, költő, festő, újságíró is.  Napközben az ifjak egyik része jogászkodott, írt, festett vagy fordított, a másik része a professzorokat hallgatta az egyetemen, szabadidejükben azonban egyre többen és egyre többször a Pilvax nevű belvárosi kávéházba siettek.  A kávéházban  számos hazai és külföldi hírlap és folyóirat állt a vendégek rendelkezésére, melyből értesüléseket szereztek a világ eseményeiről és meg is vitatták ezeket.  Valamennyien egyszerre magyar és világpolgárnak tartották magukat. „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” – visszhangozták a  francia forradalom jelszavait. Az európai eseményeket feszült figyelemmel követték, és buzgón olvasták a franciaországi forradalmakról készült történészi beszámolókat, de figyelték a  magyar országgyűlés vitáit is.

A forradalmi mozgalmakat, - melyek 1848 januárjában Palermóban kezdődtek, majd Nápolyban és Párizsban folytatódtak, - a márciusi ifjak feszült figyelemmel követték. Március elején ők fogalmazták meg a nevezetes 12 pontot, s ők voltak azok is, akik március 15-én a forradalmat elindították.

JÁTÉK.

https://learningapps.org/watch?v=p31mtmwdt21

 

Március 15-e eseményei

 1. március 15-én reggel a Pilvax kávéházban gyülekeztek a márciusi ifjak. Jókai Mór felolvasta a 12 pontot, amely a forradalmi követeléseket tartalmazta és Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt társainak. Ezután végigjárták az egyetemeket, ahol az egyetemi ifjúság is csatlakozott hozzájuk. A tömeg egyre nőtt. Lefoglalták a Landerer nyomdájának egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot. A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak. A tömeg Budára vonult, hogy a Helytartótanács engedje szabadon a sajtóvétség miatt fogva tartott Táncsics Mihályt, és engedélyezze a Nemzetőrség szervezését. Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre. Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott. Erkel Ferenc: Bánk bán című operáját adták elő.

A forradalom vér nélkül győzött. A március 15-i események hatására megalakulhatott a magyar kormány, Magyarország első felelős miniszterelnökévé Batthyány Lajost nevezték ki.

JÁTÉK:

https://learningapps.org/watch?v=pc7930ex521

 

 

Iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (111.10.) EMMI határozata alapján történik.

 

A Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában működő Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2021/2022. tanévre az Nkt.50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás idejét a következőképpen határozom meg:

 

 1. április 15. (csütörtök) 8:00-17:30 óra között
 2. április 16.(péntek) 8:00-17:00 óra között

 

A beiratkozás helye:               Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola

                                               3924 Taktakenéz, Fő út 18.

 

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022.  nevelési  évre,  illetve  tanévre történi beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban  a szülőnek/gondviselőnek nem  szükséges  feltétlenül  személyesen  megjelennie  az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.  (https://eugyintezes.e­ kreta.hu/kezdolap).  Ebben az esetben  a szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát elegendő a tanév első napján benyújtani.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása -előírásai az irányadóak.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a tanköteles korú gyermekek beíratása csak online módon történhet, úgy a következő módon lesz rá lehetőség:

 • óvodai nyilvántartás alapján elektronikusan, személyes kontaktus nélkül történik a beírás
 • a szülő legkésőbb két héten belül nyilatkozzon, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri
 • a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül sor

 

Adategyeztetés és  tájékozódás telefonon keresztül ill. e-mail formájában lehetséges. Elérhetőség:

Tel.:                +36-47/588-004

E-mail:           petosuli@gmail.com

 

 

Taktakenéz, 2021. március 14.

Molnár Tiborné

igazgató

AZ OKTATÁSI HIVATAL ELISMERÉSE

ÉRTESÍTÉS „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN" CÍM ODAÍTÉLÉSÉRŐL

 

Nevelőtestületünk az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgozott, mert célul tűztük ki, hogy „egyetlen gyermekről sem mondunk le”. Munkánkhoz sok támogatást kapunk a szülőktől, a Szerencsi Tankerülettől, az Önkormányzattól és partnereinktől. Munkánk elismerése az „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN" cím, melyre valamennyien nagyon büszkék vagyunk.

 

Az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP- 3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" elnevezésű kiemelt projekt keretén belül az OH a komplex intézményfejlesztési programban végzett munkánkat  e sorokkal értékelte:

„Figyelemmel kísérve munkájukat, azt láttuk, hogy Intézményfejlesztési és Hálózati munkacsoportjuk tevékenysége sikeresen beágyazódott a nevelőstestület működésébe, a különböző programokban és azok leírásaiban rendre megjelentek a pozitív nevelői attitűdök és a korai iskolaelhagyás mérséklése területén is sikereket értek el. Önálló, újszerű kezdeményezések, komplex megoldások jelennek meg a működésükben, továbbá kiemelkedően sokat tesznek az iskolai lemorzsolódás megelőzéséért, a veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében. Az intézmény munkája példaértékű, minta lehet a hasonló nehézséggel küzdő iskoláknak. Gratulálok az elért eredményekhez, sikerekhez, és örömmel tájékoztatom, hogy a Projekt a korai iskolaelhagyás megelőzése, illetve csökkentése terén végzett eddigi tevékenységük elismeréseként „Együtt a  korai  iskolaelhagyás  ellen"  címmel  méltányolja   befektetett  munkájukat. ”

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akikre munkánk során mindig számíthatunk!

Továbbra is a gyerekekért fogunk dolgozni!

 

NE ÉGESS! - A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának országos pályázata

„A tűzoltóponyvától a drónokig”

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár tizennegyedik alkalommal hirdetett rajz-és irodalmi pályázatot általános iskolás tanulók számára Ne égess! címmel.

Az idei év feladata az volt, hogy a tűzoltás eszközeiről, felszereléseiről készítsenek alkotásokat - amelyek lehetnek különféle sisakok, védőruhák, tűzoltó készülékek, létrák, fecskendők, különleges szerek, de akár rajzolhattak régebben használatos mentőponyvákat, mentőcsúszdákat is. A pályázat címe: „A tűzoltóponyvától a drónokig”

A pályaműveket A4-es vagy A3-as rajzlapokon ceruzarajz, filc, tempera, vízfesték, ragasztott illetve 3D-s képek, valamint szabadon választott technikával várták. Iskolánkból a következő 9 tanuló készített pályaművet a HON képzőművészeti órákon vagy a rajzórákon:

Az ország minden szegletéből, sőt határon túlról is érkeztek pályaművek, összesen 1264 alkotás. A zsűri döntése alapján III. helyezett lett Kiss Ketrin Debóra 5. osztályos tanuló, különdíjban részesült Budai Csaba Richárd 8. osztályos tanuló, a tűzoltók különdíját kapta Mudri Kornél 6. osztályos tanuló. Az országos versenyeredményekért mindhárom tanuló igazgatói dicséretben részesült. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Vargáné Kozsik Juditnak!

A járvány miatt idén sajnos nincs lehetőség a hagyományos eredményhirdetés megtartására. Ennek ellenére szeretnék a verseny győzteseit méltóképpen megünnepelni, ezért az ünnepélyes eredményhirdetést a virtuális térben, online formában fogják megtartani 2021. március 05-én a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A kiemelkedő alkotásokból online kiállítást rendeznek, mely a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma honlapján lesz megtalálható.

 

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT!

2019-ben új projekt indult a Miskolci Egyetemen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére és támogatásával. A cél: egyetemi hallgatók bevonása a falusi kis iskolák hátrányos helyzetű tanulóinak mentorálásába. A mentorálás célja elsősorban a pályaorientáció, illetve minél több tanulót eljuttatni az érettségit adó középiskolába.

Iskolánk a jelen félévtől csatlakozott a mentori programhoz a 7. osztályos tanulókkal. A tanulók mellé szegődő egyetemi mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. A mentorok további feladata még, hogy segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot és ezáltal sikerüljön megállni a helyüket a középiskolákban, majd a későbbiekben a munkaerőpiacon is.

Eddig az Útravaló mentorprogramunk és a pályaorientációs programunk volt az, amelyik a diákokat célzottan készítette fel a szakmaválasztásra és a középiskolára. Örülünk, hogy a Tanítsunk Magyarországért programmal egy új lehetőséget kapnak tanulóink és bízunk a program sikerében!

 

 

ÚJ SPORTESZKÖZZEL GAZDAGODOTT ISKOLÁNK

A Szerencsi Tankerületi Központ nagyon fontosnak tartja az egészséges életmód kialakítását és népszerűsítését.  Az egészséges életmód megszerettetésének az egyik, ha nem a legfontosabb eszköze a fiatalkori sportolási szokások kialakítása.  

A sport által megtanult és képviselt értékek az élet bármely területen hasznosíthatóak, időtállóak, és segítik a testi-lelki egyensúly kialakítását, az „ép testben ép lélek” megvalósulását. 

 

Mivel a gyerekek rendelkeznek egyfajta mozgásigénnyel, amelyet még a heti 5 alkalommal megtartott, 45 perces testnevelés órák sem tudnak kellőképpen kielégíteni, ezért az iskolák és a testnevelő tanárok szerepe és felelőssége igen jelentős, hogy milyen további lehetőségeket tudnak biztosítani a tanulók számára mozgásigényük kielégítése céljából.

A diákok egészségnevelésének kiemelkedően fontos része a megfelelő sportág kiválasztása, amely mind az önbizalom, mind az önértékelés során is pozitív változásokhoz vezethet.

 

Mindezen okokból a Szerencsi Tankerületi Központ az egészséges életmód támogatása érdekében Teqball asztalokat szerzett be, amelyekből iskolánk is részesült egy sportcsomag kíséretében.

 

Ismered-e a  teqball-t?

A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. A játékosok, a karok és a kezek kivételével, a test bármely részével hozzáérhetnek a futballlabdához. Egyesben két játékos, párosban négy játékos játszhatja. A sport pontozási rendszer alapján működik, egyaránt játszható beltéren és kültéren is.

A játékot nemzetközi szinten a Nemzetközi Teqballszövetség (FITEQ) képviseli, amelyet 2017-ben hoztak létre. A teqball számos világhírű labdarúgót szólított meg, és miután felvették a 2021-es Ázsiai Strandjátékok és az Afrikai Strandjátékok programjába, a sport legfőbb célja az olimpiai játékok programjába való bekerülés.

Reméljük, hogy ez a sportág is felkelti majd a diákok érdeklődését és versenyeken viszontláthatjuk majd őket!

KÖSZÖNJÜK!

 

IGÉNYELHETŐ A KAJLA 7 HATÁRBAN CSALÁDI ALBUM

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával 50 ezer példányban megjelent album a történelmi Magyarország területét dolgozza fel. Kajla a hét szomszédos állam területén összesen 40 helyszínt keres fel, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak és napjainkban is élnek ott magyarok.

A könyvtári példányokat a gyerekek szívesen forgatják. Az album különlegessége, hogy a történelmi Magyarország területét mutatja be a gyermekeknek a mesevilág és a valóság ötvözésével. Az albumban található rajzolt nevezetességek a valóságban is léteznek, a gyermekek a kiadvány segítségével megismerhetik azokat.

A kemény borítóval ellátott, 100 oldalas Kajla 7 határban családi album nagyszerű ajándék lehet az egész család számára. Az albumot a kajla7hatarban.hu oldalon lehet igényelni és 50 magyarországi helyszínen vehető át.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright