AMIKOR PETŐFI AZ ÁRVIZET CSODÁLTA

A PETŐFI-NAPOK VÍRUSMENTES ÚJRAGONDOLÁSA

 

A Petőfi-napok programsorozata egy közel 20 éves múltra tekint vissza. A közös megnyitó ünnepség hangulata, a Petőfi-szavalóverseny, plakátkészítés, rajz- és kézműves foglalkozások, sportnap, túranap, mind-mind a programsorozat része. A vírustól való félelem azonban sok mindent felülír, s újratervezést kíván.

Így ezen az éven mi is újragondoltuk a  programokat, s a nagyobb  csoportosulással járó eseményeket nem tartottuk meg. Lehetőség azonban most is volt arra, hogy a versenyezni vágyók összemérhessék tudásukat, s az osztályok is elkészítették a szokásos Petőfi témájú tablójukat. 

A poroszlói ökocentrumban járva felfedeztünk egy tablót, mely azt hirdette, hogy Petőfi Sándor is járt itt egy nagy árvíz idején, s ő maga is megcsodálta a Tisza hatalmas erejét. Mivel mi is a Tisza mellett lakunk, s bizony a falut is már többször fenyegette az árvíz, -  sőt a falu lakosságának el is kellett költözni az eredeti faluból – kézenfekvő volt a soron következő téma: Petőfi + Tisza + árvíz.

Míg az alsósok tiszai plakátokat készítettek, halakat kézműveskedtek és a kenézi címert rajzolták meg, addig a felsősök a Petőfi idézetet jelenítették meg a plakátokon, a taktakenézi képzelt árvizet rajzolták le és esszét írtak Ó-Kenéz helyéről és a költözés okáról.

Nagyon jó téma kerekedett ki és bár a sportos programok elmaradtak, a gyerekek élvezték a projekt-feladatokat és igényes munkák születtek.

 

Petőfi-napok feladatai a felsős osztályoknak

 

Poroszlón járva, minden felsős osztály elolvasta, hogy Petőfi Sándor éppen Poroszlón csodálta meg a Tisza erejét és hatalmasságát és ő maga is szemtanúja volt egy, az 1847-ben zajló árvíznek.  Ekképp fogalmazta meg naplójában élményeit:

"A fogadótól jobbra-balra tengert láttunk, melyben nyakig úsznak a fák, mint valami szerencsétlen hajótörést szenvedők. A víz közepén nyúlik végig, mint a magyar nadrágon a zsinór, az a nevezetes töltés, melynek oly sok ló köszönheti már, hogy e siralom völgyéből Ábrahám kebelébe jutott. Hosszasága egész félórányi ugyan, de jó időben négy lovas kocsi – nyolc ökör segítségével – egy nap alatt is megjárja. Száraz időben az a szép tulajdonsága van, hogy oda varázsolja az alföldre a Kárpátok táját, olyan hegyek és völgyek keletkeznek rajta. E tekintetből jónak láttam leszállni a gyorsszekérről, s gyalog zarándokolni át a töltésen, hogy a feldőlés ellen biztosítsam magamat, mert én fejemmel szerzem ugyan kenyeremet, de azért nyakamat sem imádon kevésbé, mint fejemet. A gyorsszekérnél egy óranegyeddel elébb értem a Tisza hídjához, s ez alatt gyönyörködve néztem jobbra-balra a tájat, mely a kiöntés által hasonlíthat Amerika őserdeihez regényességében. És az az átkozott szabályozás majd mind e regényességnek véget fog vetni; lesz rend és prózaiság. Bizony nem szeretnék mostanában a Tiszának lenni. Szegény Tisza! eddig kénye-kedve szerint kalandozta be a világot, mint valami féktelen szilaj csikó; most pedig zablát vernek szájába, hámba fogják, s ballaghat majd szépen a kerékvágásban."

 

Jelenítsétek meg a leírtakat egy tablón. A kép hűen ábrázolja a leírtakat! 4 db A/4-es rajz összeillesztésével készüljön el a tabló. Minden rész más-más gyerekcsoport munkája legyen, melyet a hátoldalra fel is kell írni.  A 4 rajz önállóan is megállja a helyét, de összeillesztve is egységes képet alkosson!

 

Egyéni pályázati lehetőség:

 1. Tiszai árvíz Taktakenézen /  rajz készítése

Egy képzelt árvíz megjelenítése, ha a falunkat elöntené a Tisza. Felismerhető legyen a falu egy-két jellegzetes épülete. A/4-es rajz bármilyen technikával.

 1. Hol volt, hol nem volt, a nagy tiszai árvizeken is túl, volt egyszer egy Ó-kenéz. / fogalmazás, esszé készítés

Miért hagyta el a lakosság Ó-kenézt és költözött a falu lakossága Taktakenéz jelenlegi helyére? Kutatás az interneten, kutatás a nagyszülőknél.  Lehet kézzel írott vagy nyomtatott.

 

Petőfi-napok feladatai alsós osztályoknak

 

Készítsetek tablót kedves folyónkról, a Tiszáról, melyet Petőfi Sándor is megénekelt Tisza című versében:

„Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.”

Egyéni pályázati lehetőség:

 

 1. Ismerkedjetek meg a tiszai halakkal, s formáljátok meg őket színes papír segítségével.
 2. Készítsétek el Taktakenéz címerét, melyben két csuka található!

 

Beadási határidő: 2020. október 12.

 

 

 

 

KIRÁNDULÁS A TERMÉSZET NAGY TITKAIHOZ

A helyi Önkormányzat Magyar Falú Programjában lehetőséget kaptunk, hogy a felsős tanulóinkkal látogatást tegyünk Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba. Nagy lelkesedéssel készültünk a kirándulásra és a kiránduláshoz kapcsolódó projektre.

A buszon történő utazást kihasználva sok érdekes információt osztottunk meg a tanulókkal.

Az Ökocentrum akváriumszintjére éppen a vidra etetésére értünk. Míg gondozója a kis vidrát etette, egy idegenvezető sok érdekes dolgot mondott el a vidrákról.

A csoport osztályokra bontva folytatta a 4 szintes épület felfedezését. A Tisza élővilága tárult elénk. A hatalmas akváriumban körülúszkáltak bennünket az édesvízi halak. Az emeleten a hüllőket és a kétéltűeket csodálhattuk meg, de a makrovilág  apró csodáit is megláthattuk. A parkban vízimadarakkal találkozhattunk, szarvasok őzek, juhok köszöngettek felénk.

Névadónk – Petőfi Sándor – is járt Poroszlón egy Tiszai árvíz idején. Az erről készült tablót minden osztály elolvasta, mivel a Petőfi-napok egyik feladata ehhez kapcsolódik majd.

A főépületben kerül kialakításra az 50 férőhelyes 3 dimenziós vetítőterem. A 3D-s vetítésen olyan csend volt, hogy egy légy zümmögését is meghallottuk volna. A film bemutatta a Tisza-tó életét, keletkezésének történetét és gazdag élővilágát.

Sok tudásra és élményre tettünk szert a mai projektnapon.

Hazafelé egy McDonald’s-ban uzsonnáztunk. Tudjuk, hogy ez nem az egészséges életmódra nevelés színtere, de a mi tanulóink közül sokan csak ilyenkor jutnak el ide. Örültek a meghívásnak. A menühöz járó ajándék éppen egy tojásból kikelő dínó volt, így legalább az ajándék kapcsolódott a mai napunkhoz – a természet nagy titkaihoz.

http://www.tiszataviokocentrum.hu/vt/ttoc_vt/

 

EU-TANODA - UNIÓS ISMERETEK VIDÉKEN ÉLŐ DIÁKOKNAK

 1. március 1-jén egy új projekt vette kezdetét: az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete elindította vidéki tanóra programját, az EU-Tanodát. Az EU-Tanoda csapata tapasztalt és lelkes uniós szakértőkből áll. A projekt vezetője, Berezvai Ágnes, több mint 16 év tapasztalattal rendelkezik az uniós tájékoztatás terén, és számos fiataloknak szóló uniós projekt megvalósításában vett már részt.

A projektet a Pillar Alapítvány valósítja meg, melynek munkatársai már évek óta tartanak EU-s tanórákat, ám eddig főként budapesti és megyeszékhelyeken lévő iskolákban oktatták az uniós ismereteket. Az a cél, hogy az uniós ismeretek és lehetőségek híre a kisebb településeken élőkhöz is eljusson. Így érkezett a csapat iskolánkba is. A 45 perces előadás tartalma minden esetben igazodik a diákok életkori sajátosságaihoz, a tantervi követelményekhez, és a fogadó iskola igényeihez.

7-8. osztályos tanulóink érdeklődve hallgatták az információkat. Mi magunk is tartottunk már foglalkozásokat számukra az Unióról, készítettünk zászlókat, megtanultuk az Unió himnuszát. Minden évben megemlékezünk az Európa napról. Eddigi ismereteiket az EU-ról az előadás megerősítette, bővítette. Érdeklődve hallgatták az előadókat, akik prezentáció segítségével tették látványossá az ismereteket.

Köszönjük az előadást!

 

 

FELADATUNK A DIGITÁLIS OKTATÁSSAL ÉRINTETT TANANYAGOK ÁTISMÉTLÉSE, A „LEMARADT” TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA

Az EFOP-3.1.11-19 „Kedvezményezetti településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” c. projekthez iskolánk valamennyi pedagógusa és a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottja csatlakozott.

A Felhívás célja a kedvezményezetti településlistán szereplő településeken működő állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az említett intézményekben tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógusi többlet-feladatok támogatásával a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása.

A 2020. március 16-tól bevezetésre került tantermen kívüli digitális munkarend miatt az érintett intézményeknek a 2020/2021-es tanévre kidolgozott munkatervbe és a tanmenetükbe be kell építésék a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok rendszerezését és áttekintését, illetve a 2020/2021-es tanév tanmenetében külön figyelmet kell fordítaniuk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges – különösen a digitális oktatás szempontjából releváns – kompetenciák megerősítésére.

 

A projekt keretében a pedagógusok feladatai a következők:

 1. A lemorzsolódás csökkentése érdekében az általuk megtartásra kerülő tanórákhoz olyan módszert alkalmaznak, melyek segítségével:
 • felkelthető a tanulók érdeklődése,
 • fenntartható a figyelmük,
 • minden tanuló aktív részvétele egységesen biztosítható (pl.: csoportos projekt munkával),
 • pozitív visszajelzések alkalmazásával növeli a tanuló sikerélményeit,
 • szélesebb körben kerülnek alkalmazásra a digitális taneszközök,
 • élményszerű oktatási környezetet teremt,
 • segíti az egyéni fejlődést.
 1. Kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a tanórák élményszerűek, motiválóak, érdeklődést felkeltőek legyenek, amely tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanórákon az igazolatlan hiányzások száma ne növekedjen. Ezen tevékenységük során feladatuk a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak bevonásának kezdeményezése.
 2. A Központ által a KRÉTA rendszerben kialakított jelölő rendszert alkalmazzák, amelyben a pedagógusok által megtartott tanórához kapcsolódó felületen keresztül jelölésre kerülhet, hogy a projektben elvárt szemlélettel került-e az adott tanóra megtartásra vagy sem. Ezen jelölő rendszer a nyomon követést is szolgálja, illetve cselekvési pontokat határozhat meg az új tanévben megjelenő esetleges növekedésnek induló igazolatlan tanórák számának kezeléséhez.
 3. A tantermen kívüli, digitális munkarend során feldolgozott tananyagokkal az alábbi feladatokat végezzék el:
 • felmérés elvégzése - osztályközösségenként és tantárgyanként;
 • felmérés kiértékelése - meg kell határozni az ismétlés tematikáját és időkeretét
 • a tananyag áttekintése, ismétlése;
 • ismétlés visszamérése.
 1. A digitális oktatási módszertanokra való nyitottságot, befogadási kompetenciákat, az iskolalátogatási hajlandóságot erősíteni kell. A 2020. szeptember 01-én induló iskolai tanév keretében a pedagógusnak ezért kiemelt figyelmet kell fordítania:
 • a digitális oktatásba való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megerősítésére;
 • a közösség újraépítésére;
 • felelősség és énkép megerősítésére;
 • egyéni motivációk kialakítására, a „tanulás öröm” megerősítésére.

 

A projekt keretében a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottaktól azt  kérjük,  hogy az általuk elvégzett munka keretében olyan módszert alkalmazzanak, melyek segítségével:

 • a pedagógusok jelzése alapján az érintett tanulóval egyéni esetkezelés valósul meg,
 • hatékonyan támogassa a pedagógus munkáját,
 • összeségében járuljon hozzá a tanulóközpontú nevelési folyamathoz.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében egyedi nyilvántartás vezetése szükséges a KRÉTA rendszerben.

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK RENDJE

 AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de erre vonatkozó utasításig nem kötelező.
 5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A szünetekben az udvarra felváltva mennek az alsósok és a felsősök.
 6. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek, bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet! Az osztályok váltása között a szaktantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 8. A rendezvények megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
  1. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  2. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  3. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 9. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
 10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett lehetségesek. A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA vagy a kialakított Facebook csoportokban küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő van elhelyezve. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét vagy  alaposan mosson kezet.
 2. A belépők testhőmérsékletét minden esetben mérik az ügyeletes asszisztensek.
 3. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
 5. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
 2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos aktuális járványügyi intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje határozza meg. Ennek megfelelően a COVID-19 gyanús páciensek esetében az otthoni elkülönítés elrendelése és a gyermek állapotának nyomon követése a háziorvos/házi gyermekorvos  feladata. A kontaktok felkutatása és izolálása a járványügyi hatóság jogköre és kötelessége.
 2. Az igazolások formátumának és tartalmának megválasztása az azt kiállító orvos joga.
 3. Az igazolásokon a gyermek személyi azonosító adatain kívül a betegség időtartamának szerepelni kell.
 4. A különböző betegségek, vagy észlelt tünetek miatti otthon tartózkodás időtartamát az nevelési/oktatási intézmény nem írhatja elő.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 2. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 4. Amennyiben hazaküldés történik az intézményből, az osztályfőnök hazaadási igazolással, “kilépővel” látja el a tanulót, amelyen szerepel a hazaküldés dátuma és oka.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 1. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
 2. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 3. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.
 4. A digitális munkarend megszervezését a munkaterv tartalmazza.

 

 

 

MAGAD ÉS TÁRSAID BIZTONSÁGÁÉRT TE IS SOKAT TEHETSZ!

Virológiai előadás

 

Nem könnyű dolog a gyerekeknek beszélni a koronavírussal kapcsolatos problémákról és  a megelőzésről úgy, hogy ne is ijesszük meg őket és komolyan is vegyék a szabályokat. A legtöbb koronavírus ártalmatlan, szinte észrevétlenül, vagy enyhe betegséggel is előfordulhat. Néhány típusa azonban súlyos megbetegedéseket okoz, mint például az új típusú koronavírus, a COVID19.

A legtöbb koronavírus ugyanúgy terjed, mint más megfázást okozó vírus: köhögésen, tüsszentésen keresztül, a fertőzött személlyel való érintkezés során.  A legtöbb koronavírus-fertőzés tünetei is hasonlóak más felső légúti fertőzéshez. A legtöbb esetben nem lehet tudni, hogy koronavírussal vagy egyéb megfázást okozó vírussal van-e dolgunk. Mindez komoly gondot okoz most szülőnek, tanárnak, orvosnak egyaránt.

Az osztályfőnökök már az első tanítási napon megtették a tájékoztatást. A Tankerülettől szenzoros kézfertőtlenítőt és infra hőmérőt kaptunk, így az iskolába való belépéskor minden tanuló fertőtleníti a kezét és mindenkinek mérjük a testhőmérsékletét. A védőnő virológiai előadást tartott valamennyi osztálynak.

Sok hasznos tanácsot kaptak már a gyerekek, melyeket be kell tartani!

 • A vírus cseppfertőzéssel terjed, és tüsszentéssel, köhögéssel adható át könnyen.
 • Mivel a vírus érintés útján a kezedre kerülhet, kerüld az arcod, a szád és orrod érintését.
 • Ne igyál mások poharából, ne egyél mások evőeszközével, ne fogyasszatok egymás ételéből, italából.
 • Kerüld a kézfogást és a puszit is. Próbálj ki új formákat a barátaid üdvözlésére, a könyökök vagy cipők összeérintése vagy csak simán az integetés is a köszönés egy formája.

 

 

https://youtu.be/Ebefj-dUSE8

 

 

CSALÁDI NAPOK

A település egyetlen általános iskolájának tanulói összetétele leképezi a település társadalmi összetételét, melyre jellemző a magas halmozottan hátrányos helyzet és az alacsony társadalmi státusú családok gyermekei átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát.

Ezért az esélyegyenlőség és méltányos oktatásszervezés területén minden lehetőséget kihasználunk, hogy biztosítsuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a tanulószobai foglalkozást, a szakköröket, a szervezett kulturális / szabadidős programokat, a  könyvtár/ informatikai foglalkozásokat. Külön figyelmet fordítunk azokra a lehetőségekre, amikor a szülőket is be tudjuk vonni a programokba. Évente több alkalom is van, amikor családi napokat szervezünk.

 

Nyitnikék programunk – amely a leendő 1. osztályosoknak szól – a tavasszal elmaradt, így a tanév indításakor ennek keretében szerveztünk családi napot. Célunk volt az iskolában folyó munka bemutatása az elsős szülők számára, amit egybekötöttünk az első szülői értekezlettel. további célunk volt még  az első osztályos tanulók aktív bevonása az iskola mindennapjaiba. A könyvtár felfedezése, az interaktív tábla használata és a tornatermi játékok élményszerűen mutatták be az iskolában töltött idő szépségét.

A tanulás megszerettetése, az iskolában töltött idő hasznosságának bemutatása volt a célja ennek a  napnak. Ha a tanuló szívesen jár iskolába, a tanulás élményszerű számára, könnyebben elkerülhető a lemorzsolódás veszélye. A szülők bevonásával pedig azt a célt szeretnénk elérni, hogy otthon is támogassák gyermekeiket a tanulásban, elkerülve a lemaradást, az iskolától való félelmet és  a sok hiányzást.

 

 

HORIZONTÁLIS TANULÁS - JÓ GYAKORLATOK ÁTADÁSA

Rohanó világunkban egyre kevesebb időnk van a változások követésére. Ha mégis sikerül a változásokat követnünk,  a legújabb  információk megléte  nem fogja hatékonyan segíteni a munkánkat. A lehető leggyorsabban kell alkalmazni azokat és beilleszteni a gyakorlatunkba. Ezért kap egyre nagyobb szerepet életünkben az egymástól való tanulás módszere – a  horizontális tanulás.  Legfontosabb jellemzője az, hogy bevált, jó gyakorlatokat közvetít. A saját rendszerünk jobbítása érdekében így rengeteg idő és energia takarítható meg és együttműködési lehetőségeink is gazdagabbak lesznek.

A tanév előkészítését mi is horizontális tanulással kezdtük. A nevelőtestületi napokat olyan játékos feladatok egészítették ki, melyek a pedagógusok megküzdőképességének segítését célozták meg.

 

IKT fejlesztő munkacsoport segíti a digitális kompetenciák fejlődését

 

Az IKT kompetencia terület alapvető célja, hogy a tanulók minél szélesebb körben tudják alkalmazni a mindennapi tevékenységük során a számítógépet és a digitális programokat.
Alakuljon ki bennük az a készség, hogy a számítógép nem csak szórakoztató elektronika, hanem munkaeszköz.

Elhatároztuk, hogy külön figyelmet  fordítunk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megerősítésére. Ennek érdekében létrehoztunk egy IKT fejlesztő munkacsoportot, akiknek feladata,  a pedagógusok digitális kompetenciájának segítése, s ezáltal - az IKT-t egyes tantárgyak oktatásába integrálva - a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése.

Éves ütemtervükben szerepel a jó gyakorlatok bemutatása, digitális feladatbank létrehozása, digitális munkarend esetén a kollégák segítése. A tanévet is úgy indítottuk, hogy digitális jó gyakorlatainkat átadtuk egymásnak, segítve ezzel az esetleges online oktatásra való felkészülést.

 

Az iskolai lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás megelőzésére tett intézkedések

 

Vállaltuk egy belső mérés-értékelés rendszer működtetését is és  megfelelő időben releváns adatok szolgáltatását a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében. Ennek érdekében a következő feladatok várnak ránk:

 • Az aktuális adatok alapján a helyi köznevelési rendszer szegregációs tendenciáinak, az oktatási szegregáció és az iskolai lemorzsolódás helyi összefüggéseinek megismertetése a nevelőtestülettel. Belső mérések tervezése féléves bontásban.
 • A belső mérési adatok és az aktuális adatszolgáltatás eredményeinek összesítése, vizsgálata a korai iskolaelhagyás körében. Nevelőtestület tájékoztatása.
 • Nevelőtestületi javaslatok összegyűjtése a fejlődés segítése érdekében.

 

Augusztusban a Mérés-értékelés munkacsoport segítségével elemeztük tanulóink OKM méréseken, helyi méréseken nyújtott teljesítményeit, a lemorzsolódási értékünket, mely 8% volt a legutóbbi félévben. Az egymásnak átadott jó gyakorlatok a tanulói kompetenciák fejlesztését helyezték előtérbe. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat és tervezik meg a pedagógusok a tanmeneteiket.

 

 

Erzsébet-tábor

Iskolánk csatlakozott a nyári   Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány keretein belül megvalósuló élmény alapú táborokhoz. A tábor célja, hogy a helyi napközi-táborokban részt vevő gyermekek közös élményekkel és maradandó emlékekkel gazdagodjanak. Kiemelt célunk volt, hogy az a hátrányos helyzetű gyerek, aki szeretne táborozni, és a szülők elengedik, eljuthasson a lakóhelyen vagy annak közelében megvalósuló Napközis Erzsébet-táborba az iskola, a szülők és az Alapítvány együttműködésének köszönhetően.

Az iskola szervezte a programokat az Erzsébet Alapítvány szakmai javaslataival. A programelemek a sport, egészségtudatos életmódra, környezettudatosságra, művészeti nevelésre, önismeretre, közösség építésre és kompetencia-fejlesztésre fókuszáltak, illetve egy nap lehetőség nyílt a külső helyszínen történő kirándulásra is, mely tanulóink számára  kiemelt jelentőséggel bír. A hétfőtől péntekig tartó táborok 8 és 17 óra között várták a tanulókat. Amellett, hogy a gyermekek napi négyszeri étkezést kaptak, a tábor az élményprogramok terén is kimagasló lehetőségeket nyújtott.

A táborban 2 csoportunk volt. Az egyik csoportban a 4. osztályos tanulók voltak, akiknél az alsóból felsőbe való átmenet megsegítése volt a cél. Leendő tanáraikkal is megismerkedhettek és az elvárások, a felsős nehézségek megbeszélése is megtörtént. A másik csoportban a  kis tehetség palánták sorakoztak fel és igyekeztünk megtalálni azt a tevékenységet, amelyikben egy-egy gyerek a legjobb, hisz mindenki jó valamiben!

Élményekben gazdag hetet valósítottunk meg.

 

 

 

 

SZAKMAI MUNKA A 2019-20. TANÉVBEN

A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések

A tanévben 16 kiemelt fejlesztési terület szerepelt munkatervünkben, melyekre nagy súlyt fektettünk. Nagyobb prioritást kaptak a következő területek:

 • Tanulóink önismeretének és pályaismeretének fejlesztése pályaorientációs foglalkozások bevezetésével.
 • A lemorzsolódások minimálisra csökkentése: a félévi mérések értékelése, elemzése és eredményeinek felhasználása a tanulók fejlődésének érdekében – mivel részt veszünk az OH EFOP-3-1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektjében.
 • Egészséges életmódra és környezettudatosságra nevelés – mivel a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola és az ÖKO-iskola címet is elnyertük.
 • Élményszerű tanulás gyakorlata – a tanítás befejezése után 2 hetes élmény-napok programot hirdettünk meg a gyerekeknek, mely nagyon jól sikerült, de év közben is voltak projektnapok és témahetek az iskolában
Bővebben
Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright