Költészet napja

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA –  A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ha Lillafüreden járunk, feltétlenül keressük meg a Függőkertet! A Palotaszálló alatt egy teraszos sétányrendszert alakítottak ki. Itt található József Attila szoboralakja a Szinva-patak vízesése mellett, amint egy falnak támaszkodva csodálja a természetet. A mellette lévő falfelületen, egyik legszebb versének, az Ódának részleteit olvashatjuk, melyet a költő itt, Lillafüreden írt 1933-ban, az első írótalálkozó ideje alatt. Nem csoda, hogy József Attilát ez a páratlan szépségű hely legszebb szerelmes versének megírására ihlette.

A költészet napján ne csak József Attila jusson eszünkbe! Gondoljunk bármelyik megtanult versre és próbáljuk felidézni! Gyermekkorunkban rengeteg verset megtanultunk. Melyik maradt meg a memóriánkban?

Az emlékezet fejlődése, fejlesztése szempontjából fontos, hogy a gyerekek verseket tanuljanak. Amikor a gyerekek a versek memorizálásával töltik az idejüket, önkéntelenül is magukba szívják a magyar nyelv szépségét. A verseket tanulva gyarapszik szókincsük, anyanyelvi készségeik. Amikor egy versmemorizálás után hangosan elszavalják a megtanult verset, fejlődik beszédkészségük, képesek lesznek hasonló lexikális eszközöket használni a mindennapi életben is.

Iskolánkban általában két alkalommal tartunk szavaló és szépkiejtési versenyt. Az egyik a Petőfi-napok szavalóversenye, a másik az alsós gyerekek szépkiejtési versenye, melyet mindig a Költészet Napja előtt rendezünk meg. Ez igazából egy kis tehetségkutató verseny is, hisz fontos, hogy már alsóban felfedezzük azokat a szépen beszélő, jól hangsúlyozó, verseket megértő gyerekeket, akikkel később szavalóversenyekre mehetünk és ott eredményeket is tudnak elérni.

Jelenleg 4 olyan felsős tanulónk van, akik szeretik és értik is a verseket és rendszeresen járnak versenyekre. Velük beszélgettünk a Költészet Napja alkalmából:

 • Mikor derült ki először, hogy jó szavalók vagytok, azaz mikor fedeztek fel benneteket? Melyik versenyre emlékeztek a legszívesebben vissza? Ki a kedvenc költőtök?

Borai Norbert 8. osztályos tanuló: 1. osztályos voltam, amikor a szépkiejtési versenyen felfigyelt rám az alsós osztályfőnököm. Innentől kezdve minden éven indultam a helyi és körzeti versenyeken. Minden versenyre szívesen emlékszem vissza. Sok kedvenc versem van.

Péter Gergely 7. osztályos tanuló: Engem is az alsós osztályfőnököm készített az első versenyemre szintén 1. osztályos koromban, s ettől kezdve minden évben szívesen tanultam a verseket, s sok szép eredményt tudhatok a magaménak. Nagyon sok Petőfi verset megtanultam már, s szeretem is ezeket a verseket.

Borai Dorina 6. osztályos tanuló: Én 3. osztályos koromban nyertem meg az első szavalóversenyt, s ez a siker szerettette meg velem a verseket. Norbival mi testvérek vagyunk, gyakran szavalunk otthon is a versenyekre készülve, s már 3. osztályos Rafael öcsénkbe is elültettük a versek szeretetét. Az okleveleimre nagyon büszke vagyok. Kedvenc költőm Aranyosi Ervin.

Tóth Eszter 5. osztályos tanuló: Szintén 3. osztályos voltam, amikor az alsós osztályfőnököm felfigyelt rám, s Szerencsre mehettem a körzeti versenyre, s ott helyezést értem el. Azóta már több versenyen is jól szerepeltem.

Nagyon fontos tehát, hogy időben észrevegye egy pedagógus, hogy tehetséges a gyermek. Természetesen ebben az évben is megtartottuk helyi tehetségkutató versenyünket, s reméljük sikerül az alsósok között újabb gyöngyszemeket találnunk, akik majd a ballagó felsősök helyére tudnak lépni.

 

 

 

A FUTBALL TÖBB, MINT SPORT!

A rendszeres mozgás

 A gyermekek, amint megtanulnak járni, ösztönösen szeretnek mozogni: rohangálni, fára mászni, fogócskázni.

Az iskolába lépés után azonban meg kell tanulniuk egy helyben ülni, és így a tanulással töltött idő a mozgás rovására megy. Sajnos, legtöbben szabadidejükben a számítógépes játékokat választják a mozgás helyett. Fontos lenne, hogy a gyermekek a szabadidejüket a szabadban, aktív mozgással töltsék el, hisz ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint a mozgáshiányból fakadó betegségek megelőzésében.

Ahhoz, hogy gyermekünk megtapasztalja a mozgás örömét, nem kell élsportolónak lennie. Hagyjuk, hadd válassza ki a számára legmegfelelőbb sportágat, amelyben jól érzi magát és szívesen űzi.

 

A foci

A focizás jótékony hatással van a szervezetre, hiszen mozgást biztosít a testnek. A rendszeres mozgás kifejezetten jótékony hatással van az izmokra és  különböző betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti. Az egészséges testi hatások mellett mentális és lelki téren is tud a szervezetnek segíteni.

A futball több, mint sport! Képes összehozni embereket, hisz a beszélgetések egyik fontos  témája lehet és egyben ürügy az együttléthez. A legtöbben futballozva tanulják meg gyermekkorukban, mit is jelent csapatban gondolkodni. 

Iskolánkban is a legnépszerűbb sporttevékenység a foci. A Bozsik-program – melyhez mi is csatlakoztunk - fő célkitűzése a gyerekek tömeges mozgatása, s e mellett a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése. Tanulóink nemcsak szeretnek focizni, hanem tudnak is, hisz minden évben szép sikereket érnek el, mind a Bozsik-programban, mind pedig a tankerületi versenyeken. S nemcsak a fiúk körében népszerű, lányaink is nagy sikerrel szerepelnek a tornákon. Sok focis serleg és oklevél  díszíti iskolánk falát.

 

 

EFOP-3.1.8-17- EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT A TAKTAKENÉZI ISKOLÁVAL


A pályázati program 2018. február 01-től indult el az iskolában.

 

A programba olyan  hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű (legalább 5. osztályos) diákok kerültek kiválasztásra, akiknek bár tanulmányi eredményei nem jók, de kommunikatívak, együttműködők, aktívak.  Másrészt,  azok a nem hátrányos helyzetű tanulók, akik nyitottak, együttműködők, magatartási problémákkal nem rendelkeznek, ill. a hozzáállásuk, viselkedésük, gondolkodásmódjuk példaként szolgálhat a többi - programunkba bevont - diák számára is, a közös gondolkodás és foglalkozások pedig csökkenthetik a társadalmi státuszok között beékelődött szakadékot.

A bevont diákok száma a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolából:

50 fő felső tagozatos tanuló, amelyből:

 1. A) komponens: 30 fő
 2. B) komponens 20 fő

 

A pályázat 2 részből, 2 elkülönülő szegmensből áll:

- A) komponens: testvériskola 1.

- B) komponens: testvériskola 2.

A két partner iskola:

A-komponens testvériskola - Mezőgecsei Általános Iskola Ukrajna

B- komponens testvériskola - Kökényesdi Általános Iskola Románia

- A) komponens: 1-1 utazás egymáshoz, 4 kirándulás közösen, 1 közös nyári tábor

- B) komponens: 1 utazás a külföldi partnerhez, 1 közös nyári tábor

Minden más programelem önállóan valósul meg!

Az iskola részéről megvalósítandó tevékenységek a 2 év alatt:

 1. A) KOMPONENS (30 diák):

- heti tantárgyi fejlesztés

- heti angol nyelvi óra

- heti tematikus foglalkozás (a társadalmi egyenlőség, az önkéntesség, az egészséges

életmód és a partneriskola, mint téma folyamatos feldolgozása)

- "társadalmi felelősségvállalás program": 5 alkalommal

 1. B) KOMPONENS (20 diák):

EU-ról szóló heti tematikus foglalkozás

Külsős partnerek biztosítják az iskolának az alábbi programokat

- 10 verszenei koncert/színházi vagy pódiumi est neves művészekkel

- 5 részből álló KRESZ-tanfolyam

- 6 előadás,

- 2 mozgásos rendezvény élsportolókkal

- 2 kézműves foglalkozás

- 2 db játékos foglakozás (1 drámajátékos tréning, 1 EU vetélkedő)

- kirándulások egymáshoz és más helyszínekre a partneriskolával

- bentlakásos balatoni kulturális tábor sok játékos foglakozással, koncerttel, szórakozással

 

A programtól azt várjuk, hogy egy komplex szemléletformálást eredményez a programban részt vevő tanulóknál. Erősíti a hazafiasságot, a nemzeti identitást, a magyar kultúra megismerését. A tervezett program hozzájárul a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. Elősegíti az önismeret fejlődését, a szociokulturális és életmódbeli hátrányok együttes leküzdését és olyan minták elsajátítását eredményezheti, melyek továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhetnek. A tantárgyi fejlesztéseket differenciált csoportbontással képzeljük el. Az egyik csoport – jó képességű, versenyeken részt vevő tanulók - tehetséggondozó fejlesztésben részesüljenek, míg a másik – gyenge képességű, lemorzsolódásra veszélyes, tanulási problémákkal küzdő tanulók - inkább támogató jellegű fejlesztést kapjanak mind a tantárgyi fejlesztés keretében, mind a nyelvi fejlesztő órákon.

Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeresen továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek, a társadalom számára hasznos emberekké váljanak.








„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

Az oktatási színvonal emelésének közös európai szempontja: a lemorzsolódás megelőzése.

Az Oktatási Hivatal által megvalósított „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt keretében 300 köznevelési intézmény részesül komplex differenciált intézményfejlesztésben.  Az Oktatási Hivatal projektjének a feladata, hogy kidolgozza és kipróbálja egy három éves pilot program keretében az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer modelljét, az ILMT Pedagógiai Rendszert. A kiválasztott iskolák olyanok, amelyek települési szintű oktatási szegregációval veszélyeztetettek, illetve olyan intézmények, amelyek a családi háttérindex alapján jól teljesítenek, azaz jó példával járnak elöl.

A projekt célja, hogy a kiválasztott feladatellátási hely vezetőivel, pedagógusaival együtt gondolkodva, egy pilot program keretében olyan állami támogatási rendszer kerüljön kidolgozásra, amelyre az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a nehéz helyzetben dolgozó iskoláknak szükségük lehet.

 A kiválasztott 300 pilot intézmény közé a mi iskolánkat is kiválasztotta az OH.

 

Örülünk a lehetőségnek, hisz iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók aránya nagyon magas, az OKM mérések eredményei az országos átlag alatt vannak legtöbbször, de a családi háttérindex alapján általában  jól teljesítünk. Fontos számunkra, hogy tanulóink sikeresen végezzék el az általános iskolát és utána minél többen szakmát szerezzenek. A projekt célja olyan komplex intézményfejlesztő programok megvalósítása, amelyek hozzásegítik a tanulókat a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez.

Kiemelt támogatási területek alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények esetében:

 • a befogadó tanulásszervezés erősítése (minden tanuló aktivizálása a tanórán),
 • az alapkészségek fejlesztése minden tanórán, tantárgytól függetlenül,
 • az anyanyelv-, a magyar nyelvtanítást támogató új módszertanok elterjesztése,
 • a matematika és olvasás (szövegértés) oktatását segítő korszerű módszertanok elterjesztése,
 • a természettudományi oktatás népszerűsítése, módszertani megerősítése.

A  megalakult ILMT mikrocsoport már elvégezte az intézmény jelenlegi helyzetének a felmérését és elkészítette fejlesztési tervét, mely alapján hamarosan elkészítjük  intézkedési tervünket. Bízunk a program sikerességében.

 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 2017

Az adventi időszak beköszöntését egy hatalmas adventi koszorú felállításával kezdtük, mely körül minden pénteken körbeálltak az osztályok és meggyújtották a soron következő gyertyát.

Az óriási adventi-naptárunkból is minden napra jutott valami szép dolog, amivel gazdagabbak lettünk lelkiekben.

A Mikulás és krampuszai – ahogy hagyomány – a 8. osztályosokból kerültek ki az éven is és minden osztályba elvitték a szülői munkaközösség ajándékát. Különlegessé tette a napot, hogy a Duna Tv is jelen volt ezen a szép napon és forgatta az eseményeket, melyeket a mediaklikk.hu oldalon bárki visszanézhet vagy a Facebook oldalunkon is megtalálhatja.

A Karácsonyi táncos műsorunk nagy sikert aratott a szülők körében. A játszóházban készített ajándékokat a karácsonyi – vásárban árultuk. Nagyon jó volt a hangulat!

Végül elérkezett az utolsó tanítási nap és a Fenyőünnep, ahol kedves kis műsorral, énekkel, csillagszórókkal kívántunk egymásnak békés ünnepeket.

 

 

Népdaléneklési verseny

Iskolánkban hagyományunk szerint 2017. november 20-án ismét megrendeztük immár

 1. alkalommal a körzeti népdaléneklési versenyt, melyre ebben a tanévben 12 település iskolájából 49 tanuló érkezett.

A rendezvényt iskolánk első osztályosai nyitották meg egy népi gyermektánccal.

Majd izgalommal telve kezdődött meg a verseny. A tanulóknak egy kötelező és egy választott dallal kellett felkészülniük és azt a zsűri előtt előadniuk.

Népdalversenyeinken minden alkalommal megemlékezünk egy híres zeneszerzőről, akinek éppen születésének vagy halálának évfordulója van. Ebben a tanévben ettől eltértünk, ugyanis sajnálattal értesültünk arról, hogy népdalversenyünk egykori zsűri elnöke, Oroszné Galbavy Zsuzsanna tanító, ének-zene tanár és karvezető az elmúlt napokban elhunyt. Iskolánk úgy határozott, hogy emlékére egy díjat alapít, a Galvaby-díjat. A díjat az a negyedikes tanuló kaphatja meg, aki a népdaléneklési versenyen három alkalommal is helyezést ért el. Ezt a díjat már ezen az éven is ki tudtuk adni, Maczkó Iringónak, a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulójának.

A versenyzők és a felkészítő pedagógusok nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. 14 tanuló lett ennek a versenynek a „csillaga”. Így a jutalomkönyvek mellé nyakukba kiscsillagot is kaptak. Azok a tanulók, akik nem értek el helyezést, hogy továbbra is szeressék a dalokat és az éneklést, nyakukba kisszívet kaptak.

 

Helyezések

Osztályok

 

2. osztály

3. osztály

4. osztály

I.

Lipták Lara Lilien

Mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola

Lakatos Lia

Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz

Kavasánszki Dorottya

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola

II.

Horváth Dorottya

Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz

Makkó Julianna

Petőfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz

Jakab Nóra

Mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola

III.

Herczeg Réka

Rátkai Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola

Rosenthal Dorina

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bekecs

Maczkó Iringó

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bekecs

Különdíj

Földvári Fanni

Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Balogh Fanni Sára

Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Balogh Zalán

Tiszalúci Arany János Általános Iskola

Rézműves Izabella

Csobaji Általános Iskola

Héring Hanna

Rátkai Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola

 

 

 

 

Arany-emlékév 2017.

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János, a 19. század magyar költészetének egyik nagy  alakja, a magyar nyelv nagy  mestere. A jubileum alkalmából március 2-án kezdődött az Arany János emlékév, melyhez iskolánk szeptember-október hónapban csatlakozott. Az emlékév tiszteletére összeállítottunk egy paravánt, melyen olvasható volt élete, kiállítottuk fő műveit. Ezek segítségével készülhettek felsős tanulóink az Arany – csapatversenyre.

A Petőfi – napok alkalmából rendezett szavalóversenyt az éven Arany János verseiből rendeztük meg. A győztes  – Borai Norbert 8. osztályos tanuló – a Megyei Könyvtár által rendezett Arany – szavalóversenyen képviselhette iskolánkat, ahol IV. helyezést ért el.

Az alsósok Arany műveiből szemelgettek és rajzokkal  jelenítették meg a verseket.

A Megyei Könyvtár „az olvasók királyát” kereste az alsósok között, s szerencsére a mi iskolánkban is talált egyet.  Borai Rafael 3. osztályos tanuló II. helyezést ért el a versenyen.

A módszertani munkacsoport egy helyi pályázatot hirdetett meg „A mi falunk” címmel. A beadott pályaművek közül Tóth Jázmin 5. osztályos tanuló Taktakenézről készített makettjét ítélte legjobbnak a zsűri.

 1. március 1-én zárul az emlékév. Úgy gondoljuk, mi méltón megünnepeltük.

 

Szakmai nap

 

 

Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában az oktatás és a nevelés talán legfontosabb célja a sikeres anyanyelvi kommunikáció megalapozásához szükséges képességek kialakítása és fejlesztése, mely meghatározó módon befolyásolja az iskolai sikerességet,  a tanuláshoz való  viszonyt, a motivációt, valamint a pályaválasztást.

Ezért választottuk mi is szakmai napunk témájának a kommunikáció fejlesztését. Sajnos az Országos kompetenciaméréseken is egyre gyengébben szerepelnek tanulóink szövegértésből, ezért fontos, hogy foglalkozzunk a témával.

A 4. osztályosok bemutató magyar óráját nézhettük meg közösen. Az órát Péterné Sallai Andrea tanítónő tartotta, s az órán előtérbe került a játékosság, a gyermekközeliség.

A kommunikációs játékok alkalmazásával a gyermekek játékosan, élményekbe és tapasztalatokba ágyazva ismerik meg anyanyelvüket.

A szakmai napunkra a tankerület több iskolájából is érkeztek pedagógusok, hogy megismerjék jó gyakorlatainkat.

 

 

 

Hősök

Októberi hónapban két nagy ünnepünk van, melyen a hősökre emlékezünk.
Október 6-án az Aradi vértanukról szólt az ünnepi műsor, október 23-án pedig 1956 hőseinek tettit elevenítettük fel.

De kik is azok a Hősök?

A két ünnep kapcsán azokat nevezzük hősöknek, akik a hazáért adták életüket.
A mesékben, irodalmi alkotásokban is gyakran találkozunk a hős fogalmával, akik általában a cselekmény főszereplői és mindig a jó, az igazság oldalán állnak. De a mindennapoknak is vannak hősei. Ők azok az emberek, akik önzetlenségűkkel, bátorságukkal példát mutatnak másoknak: megmentik embertársuk életét, segítenek a bajbajutottakon.


Az én emlékezetemben is él egy ilyen hétköznapi hős. 2017 október 18-án a K&H Bank segítségével Kiskörösre utaztunk az iskolából 30-an meglátogatni Petőfi szülőházát és a Petőfi múzeumot.
Hazafelé jövet Izsáknál elromlott a buszunk. A hiba nagy volt, segítség nélkül nem tudtuk volna megoldani. Szerencsére olyan önzetlen, segítőkész izsáki emberekkel hozott össze bennünket a sors, akik azonnal a segítségünkre siettek, s a több órás munkájukért elég volt fizetségnek a köszönöm és a gyerekek mosolya.

Ilyenek a mindennapi hősök, s jó lenne, ha minél több ilyen hős lenne a világunkban.

 

 

A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES

Az iskola vetélkedővel, rajz- és esszépályázat kiírásával tette gyermekközelivé az ünnepet. Az iskolások egy csoportja Vizsolyba látogatott, hogy megnézzék a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított vizsolyi bibliát, melynek fordítását Károlyi Gáspár református esperes, gönci lelkész végezte el. 2015-ben a vizsolyi biblia bekerült a hungarikumok közé.

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Általános Iskola meghívására az iskola 4 fős csapata benevezett egy térségi versenyre. Az I. forduló feladata volt minden jelentkező csapat számára a helyi református templom történetével kapcsolatos események összegyűjtése. A II. forduló megrendezésére Megyaszón került sor, ahol a taktakenézi csapat II. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Barócsi Barbara, Nagy Petra, Csorba Klaudia és Juházs Dávid, felkészítőjük Burkus Bernadett református lelkész.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright