30 ÉVE ALAKULT MEG A POLGÁRŐRSÉG

Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. március 28-án alakult Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége néven elsősorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezeteket veszélyeztető bűncselekmények, a közlekedési balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása, valamint a fenti feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkájának lakossági segítése érdekében.  Még ebben az évben Taktakenézen is megalakult a helyi polgárőr szervezet.

A Taktakenézi Polgárőr Egyesület ünnepi közgyűléssel emlékezett vissza a 30 éves megalakulására.

Az iskolában több pedagógus is polgárőr és az iskola részt vesz az „Egy iskola egy polgárőr” programban, ezért a 30. évfordulóról az iskolában is megemlékeztünk. Többféle versenyen mérhették össze tudásukat a gyerekek. A következő versenyek közül választhattak:

 • KRESZ táblák felismerése
 • online KRESZ-totó
 • bűnmegelőzési és drog-prevenciós totó
 • kerékpáros ügyességi verseny

Az önkormányzat apró ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek és a helyezettek dicséretet kaptak.

Az esti ünnepi közgyűlésen Csóra György, a B-A-Z megyei Polgárőr Szövetség elnöke bejelentette, hogy az OPSZ az „Egy iskola egy polgárőr” mozgalom keretén belül az „Apró polgárőr” kísérleti projektet indítja, melyben iskolánkra is számít. A kísérleti program elsődleges célja, hogy a programban részt vevő 4. osztályos tanulók megismerkedjenek a polgárőrség tevékenységeivel és a közbiztonságot szolgáló feladatokkal.

A kísérleti programban 4 megye vesz részt. Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből 4 iskola – közte a mi iskolánk – került be a projektbe.

 

 

Oklevelek

„EGYETLEN GYEREKRŐL SEM MONDUNK LE!”

Magyarországon a korai iskolaelhagyás aránya a 2016-os adatok szerint 12,4 százalék. Ez több mint két százalékkal meghaladja az Európai Unió átlagát. Mire van szükség ahhoz, hogy a jelenleg romló tendencia pozitív irányba változzon? Erre a kérdésre kereste iskolánk is a választ az EFOP-3.1.5. projektben.

Először is megtanultuk, hogy különbséget tegyünk a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás között.

A korai iskolaelhagyás egy társadalmi mutató: definíciója szerint azon 18 és 24 év közötti fiatalok arányát jelenti egy adott országban, akik nem szereztek középfokú végzettséget, és az adatfelvétel idején sem vesznek részt semmiféle képzésben. Az Európai Unió elvárásként fogalmazta meg, hogy a korai iskolaelhagyás aránya uniós átlagban 10% alá csökkenjen 2020-ig.

A lemorzsolódás ezzel szemben egy folyamatra utal, amely jóval korábban kezdődik, mint a korai iskolaelhagyás problémaköre. A lemorzsolódásnak rendkívül komplex háttere van. Figyelmeztető jelek lehetnek például:

 • hiányzások
 • a tanuló érdektelensége
 • romló tanulmányi eredmények
 • drasztikus viselkedésváltozás
 • kiközösítettség vagy kiközösítő magatartás

A lemorzsolódás megelőzése érdekében az iskola sokat tehet, de ez korántsem kizárólag az iskola ügye, mivel a jelenség mögött nem csak pedagógiai okok állnak. A leghatékonyabb módszer a korai felismerés, a prevenció, a probléma idejében történő azonosítása. Fontos, hogy tanulóink önértékelése pozitív legyen, motiváltak legyenek. Ennek érdekében dolgozunk egy motivációt erősítő programon „Legyen öröm a tanulás” címmel.

A korai jelzőrendszer- mely iskolánkban jól működik -  egy intézményi szinten alkalmazott eszközrendszer az oktatásban, amely a mérhető adatokra és a megfigyelhető jelenségekre építve beavatkozási módszereket javasol a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal foglalkozó tanárok számára. Intézményi Komplex Cselekvési Tervünkben (IKCST) 3 évre terveztük meg  feladatainkat a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Munkánkat az Oktatási Hivatal elismerésekkel értékelte.

A pedagóguskompetenciák fejlesztő programban végzett kiemelkedő munkájáért az Oktatási Hivatal elismerésében részesült BATTÁNÉ TÓTH KRISZTINA  tanítónő.

A TAKTAKENÉZI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA az „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN” cím mellett egy másik elismerő oklevelet is átvehetett az Oktatási Hivataltól „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projektben végzett munkájáért.

 

 

20 év

„Hej azóta húsz esztendő telt el

Megrakodva búval és örömmel...

Húsz esztendő...”

 

Molnár Tiborné, - a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója – 5. igazgatói ciklusát kezdte meg a 2021/22. tanévben.

Év végén 20 éves vezetői munkáját megköszönte a nevelőtestület, az iskola közalkalmazotti közössége és Taktakenéz Önkormányzata is. Az újabb 5 éves pályázatát az EMMI támogatta, így 21. alkalommal nyithatta meg az intézmény vezetőjeként a tanévet és köszönthette a 25 új 1. osztályos tanulót az iskolában.

Pályázatából a következőket emelte ki:

„Az a célom, hogy a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola  egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen dolgoznak a tanárok és a technikai dolgozók, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést kapják. Terveim megvalósításához kiegyensúlyozott, harmonikus munkahelyi légkörre van szükség, ahol a nevelőtestület céljai találkoznak a diákok érdekeivel. Iskolánk eddig is sikeresen igazodott a változó környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez és a továbbiakban is ez a célom.  Vezetői koncepcióm megújulási fókuszában továbbra is a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése áll.

Rövid- illetve hosszútávú terveimet pályázati programomban pontosan megfogalmaztam. Ha ezeket néhány mondatban kell összegeznem, a következőket emelem ki:

 • Fontosnak tartom, hogy egyetlen gyermekről se mondjunk le (felzárkóztatás!) és minden gyermekben találjuk meg az értéket (tehetséggondozás!).
 • Élményszerű tanulással, IKT eszközök, digitális feladatok széleskörű alkalmazásával érjük el, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, csökkenjenek a hiányzások, ne legyen lemorzsolódás, ezáltal javuljanak a tanulmányi eredmények és a kompetencia mérések eredményei.
 • Mindezek következtében a tanulókat olyan ismeretek birtokába juttassuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban.

A célok eléréséhez elengedhetetlen a partnerkapcsolatok erősítése, -  különös tekintettel a családokkal való kapcsolattartásra - és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése. Így két fontos program kidolgozását is célul tűztem ki: „Legyen öröm a tanulás!” motivációt fejlesztő komplex program kidolgozása és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében egy „Szervezetfejlesztési program” kidolgozása.

Bízom benne, hogy a jó légkörben, támogatottságban végzett munka tanítványaink teljesítményében is folyamatos minőségi javulást fog eredményezni.

Célom, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.”

 

 

NAPKÖZIS ERZSÉBET-TÁBOROK NYÁRON

Tartalmas kikapcsolódás a lakóhelyen, színes programok és élmények  a  Napközis Erzsébet-táborokban.

 

A nyári szünetben iskolánkban is megvalósultak Napközis Erzsébet-táborok, a szervezést most is nevelőtestületünk elhivatott pedagógusai végezték. A programok és a napi étkezések a táboroztatási program által és finanszírozásával valósultak meg.

A táborok a tehetséggondozást és az alsóból felsőbe való átmenetet segítették. A „Tehetséggondozó” táborban alsósok vettek részt, ahol a tehetségeket és tehetségterületeket próbáltuk párosítani, míg a „Mozgásra fel!” táborunkban a sportban kiemelkedő tanulók vettek részt.

 

TEHETSÉGGONDOZÓ ERZSÉBET-TÁBOROK

A programtervben kiemelkedő cél volt a közösségépítés, a sport és egészségtudatos életmódra nevelés, a környezettudatosság fejlesztése, természeti értékeink, kulturális örökségeink megismerése és a hagyományőrzés, melyeken keresztül tanulóink kommunikációs és digitális készségeik, kreativitásuk, kompetenciáik, önismeretük és együttműködésük fejlődött.

A táborok első napját  csapatépítő játékokkal indítottuk, majd egy tábortánc megtanulása volt a feladat, hiszen a gyerekek ebben a korban szívesen táncolnak és énekelnek.

A tábor hetén a mesék világában is jártunk, a Szegedi Látványszínház előadásában tekinthettünk meg egy történetet, melynek mondanivalója a tanulókat az egészséges életmódra tanította, környezetünk védelmének fontosságára hívta fel a figyelmüket. A mese megtekintése után a gyerekekkel a táplálékpiramisról tekintettünk meg egy filmet, majd lehetőségük volt mézkóstolásra is.

Mindenki örömére kirándulás is volt a programban, melynek keretében a Miskolci Vadasparba utazhattunk el, ahol tanulóink nagy érdeklődéssel figyelték az eddig még nem látott és nem ismert állatokat. Mindenki sok élménnyel tért haza erről a kirándulásról.

A táborban kiemelkedő szerepet kapott a mozgás, a sport is. Páros gyakorlatok, sor-és váltóversenyek, labdás csapatversenyek kerültek megszervezésre a megfelelő testmozgás céljából.

Utolsó napon a Manó Manufaktúra közreműködésével a tanulók egy kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol gyöngyből kirakott, majd levasalt virágokat vagy állatokat ábrázoló hűtőmágnest készíthettek el, melyeket haza is vihettek.

A táborban minden tanuló jól érezte magát, sok-sok élménnyel gazdagodtak.

  

 

Szervezetfejlesztési programot is működtetünk

Mivel minden intézménynek megvannak a már kialakult saját értékei, belső folyamatai, amelyek alapvetően meghatározzák az intézmény gyakorlatát, a stratégiai cél megvalósításához ezekre lehet építeni, feltéve, ha ezek jó alapot képeznek.  Nálunk erős alapok vannak és tudunk rá építeni. A nevelőtestület jól képzett, innovatív, jól együttműködő. Pozitívan állnak minden dologhoz, szeretik a kihívásokat, szeretik a gyerekeket, tudnak bánni velük. Ha kell, felzárkóztatnak, konfliktust kezelnek, bemutató órát tartanak, tehetséget gondoznak, versenyre mennek. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának kialakítása érdekében és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében Szervezetfejlesztési program kidolgozását és  működtetését tűztük ki célul. Ennek a programnak szerves része a már elindított Nevelőtestületi napok, melyek biztosítják a nevelőtestület együtt gondolkodását, egymás megismerését, elfogadását, a jó hangulat biztosítását. A nevelőtestületi továbbképzések is mindig jó hangulatban telnek el, segítenek a közösség összekovácsolásában. Gyakoriak az „ünnepi percek” . Köszöntjük a névnaposokat, megemlékezünk a jubilálókról, gratulálunk a szakvizsgán vagy minősítésen átesett kollégáknak.

Jó iskolát csak jól motivált, jól felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus pedagógusokkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni!

 

CSODASZARVAS REPÍTETTE TANULÓINKAT A MÚLTBA

„ NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉGEN - AVAGY NÉPVISELETEINK VILÁGA ”

 1. június 28-július 02. között iskolánk 3-4. osztályos tanulói részt vettek az EFOP-3.3.5-19-2020-00049 „Csodaszarvas iskolai Közösségi Programok megvalósítása Szerencs és Tokaj térségben” pályázat keretében egy 1 hetes napközis táborban.

A program célja, hogy tanulóink ismerjék meg a tájegységek népi kultúráját, és erősödjön nemzeti és kulturális identitásuk. A hét során a gyerekek ebbe a világba nyerhettek betekintést, miközben a játékos és kézműves foglalkozások során maguk is elsajátíthattak olyan módszereket, technikákat, amelyeket a régiek ismertek és használtak.

Első feladatunk volt megalkotni a tábor közösségi szabályait, melyeket mindenki igyekezett betartani. Csoportfoglalkozások keretében népi viseleteket bemutató síkbábokat készítettünk, papírtányérokon és fakanálokon népi motívumokat festettünk, cifra bútorokat papírdobozból alakítottunk ki és megtanulhattuk a keresztszemes hímzés technikáját is.

A programot színesítette a Miskolci Csodamalom Bábszínház interaktív játéka illetve Trianon megemlékezéséről Kontra László tartott előadást. Emellett jutott idő a szabadtéri játékra, közös sportolásra, vízipisztolyozásra, vízibombázásra.

A napi négyszeri étkezést, a sok-sok finom gyümölcsöt, innivalót és a program eszköz- és anyagszükségletét a pályázat biztosította. A gyerekek napjai vidáman teltek és sok-sok élménnyel gazdagodtak.

 

MATYÓFÖLDÖN JÁRTUNK

A hét kiemelkedő programja a matyóföldi kirándulás volt. Iskolánk hagyományőrző iskola, kutatjuk, felfedezzük múltunkat, gyökereinket. Egész évben vannak hagyományőrző programjaink, de most a tábor keretében közelről is megszemlélhettük a népviseletek világát. Mezőkövesdre a Matyó Múzeumba látogattunk el, ahol élőben is láthattuk a múltat idéző tárgyakat.   A múzeum gyűjteményeinek jelentős részét a viseletek, hímzések, szőttesek alkotják, de megtalálhatóak  a paraszti élet eszközei, bútorai, cserépedényei is, melyeket nagy érdeklődéssel figyeltek meg tanulóink.  

A múzeum után jutott idő a fagyizásra, pizzázásra és a játékra is. Élményekkel telve értünk haza a kirándulásról.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Iskolánk hátrányos helyzetű kisiskola, de szerencsére vannak tehetséges gyerekeink. Nagy gondot fordítunk rájuk, hiszen ők a húzó erők, ők a példaképek. Nagyon fontos, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek előtt legyen követendő példa. Tulajdonképpen ez iskolánkban az integráció lényege.  Igyekszünk minden tehetséges gyereket kiszűrni, majd fejleszteni, gondozni. Tanítványaink nevelésében nagy szerepet szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri-, sport- és művészeti foglalkozásoknak.

Országos versenyeredményekkel büszkélkedhetünk roma népismeretből, rajz és képzőművészetekből, fogyasztóvédelemből, labdarúgásból. Számos területi versenyen veszünk részt szép eredményekkel és mi magunk is sok házi versenyt szervezünk és két területi versenynek is házigazdái vagyunk.

A 2020/21. tanév végén Tehetségkutató labdarúgó tornán mérettük meg magunkat.

 

„Tegyünk a jövő géniuszaiért!”

TEHETSÉGKUTATÓ LABDARÚGÓ TORNA

 

A Szerencsi Tankerület közel 50 iskolája mérte össze tudását kispályás labdarúgó tornán, ahol a tehetségkutatás volt a fő cél.

Négy helyszínen rendezték meg az elődöntőket.

Iskolánk csapata a Tiszalúcon megrendezett elődöntőn I. helyezett lett, így 2 nap múlva részt vehettek a döntőn, ahol már csak a 12 legjobb iskola versenyzett.

Tanulóink tehetsége itt is megmutatkozott. Újabb I. helyezéssel tértek haza a tornáról! Ők lettek a legjobbak között is a LEGJOBBAK!

Vadász Adrián Ronáldó 5. osztályos tanuló mindkét tornán GÓLKIRÁLY címet kapott!

Nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Halász Tamásnak!

 

Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozása

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. új kezdeményezését örömmel fogadtuk, amely  a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) keretében szeretné elismerni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik a 2020/21-es tanévben mind a jelenléti, mind pedig a digitális munkarendben sikeresen helytálltak, és a digitális pedagógia terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

 A DJP köszönete jeléül az elmúlt év pedagógiai munkájának elismeréseként a Digitális pedagógiai munkáért oklevél adományozását kezdeményezte.

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában IKT fejlesztő munkacsoport tevékenykedik, melynek tagjai

 • Buri-Fehérvári Ildikó
 • Kocsis Andrea
 • Molnár Tiborné

A 2020/21. tanévben az ő pedagógiai munkájuk volt a legkiemelkedőbb a digitális térben.

Az IKT munkacsoport tagjainak munkájára jellemző volt

 • a digitális technológia hatékony használata;
 • digitális technológiával megvalósított együttműködés a tanulókkal, a kollégákkal és a szülőkkel;
 • a digitális technológia használata iskolai programok, versenyek és a fejlesztő értékelés támogatásában;
 • a digitális eszközök felhasználását segítő továbbképzéseken való részvétel;
 • a tanítás-tanulás folyamatába innovatív módon beépülő módszertani elgondolások kidolgozása és a jógyakorlatok bemutatása, továbbadása a kollégák felé;
 • digitális eszközökkel segített projektpedagógia alkalmazása;
 • digitális technológia használatával részvétel a Digitális Témahét, Pénz7 és Fenntarthatósági Témahét megvalósításában;
 • közreműködés a digitális munkarend keretében a tanítási-tanulási folyamatok tervezésében, szervezésében;

Ebben az évben a Digitális Jólét Program az intézménnyel egyeztetve az IKT fejlesztő munkacsoport tagjainak munkáját   Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozásával  köszönte meg.

EGYMÁS KÖZÖTT

Szakmai napokkal zártuk a 2020/21. tanévet

A szokásos tavaszi szakmai napokat a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a munkatervben megjelölt napokon, de semmiképpen nem szerettük volna elhagyni, mivel rengetek olyan dolog volt, melyet meg kellett beszélni, vitatni:

 

Mérés, értékelés

Nagyon nehéz évet zártunk. Második éve élünk együtt a Covid19 vírus okozta problémákkal.

A betegség a félelem nagyon sok hátránnyal járt az oktatásban is. A hiányzások nagyon magasak, ami a mi iskolánkban különösen hatással volt a teljesítményekre, hiszen tanulóink jóformán annyit tudnak, amit itt megtanítunk. Sajnos, otthoni tanulásra, pótlásra ritkán van példa!

Az óvodai felkészítések is hiányosak voltak, így az 1. osztályosok különösen nagy hátránnyal indultak.

Minden éven mérünk félévkor és év végén és a mérések eredményeit használjuk a fejlesztésekre. Most a mérések kiértékelése különösen fontossá vált, mert ennek alapján tudjuk megtervezni a jövő évi felzárkóztatást.

 

„EszmeCsere”

Ezen a napon áttekintettük a 3 évre elkészített Intézményi komplex cselekvési tervünket (IKCST) és a munkacsoportok bemutatták, hol tartunk a megvalósításban, szükséges-e módosítás.

Eddigi eredményeink:

- elkészült a szervezett fejlesztési programunk

- sikeresen adaptáltuk a #Suli és a #Kalandrafel! pályázati programokat

- a tervezett Családi napokat online tudtuk megtartani

- „Legyen öröm a tanulás” motivációs programunk jó ütemben halad.

- az OKM mérések sikerességéhez mindenki igyekszik saját tantárgyán keresztül hozzájárulni.

- az iskolai lemorzsolódás aránya  folyamatosan 10% alatt van.

 

MOZAIK

A Mozaik elnevezésű szakmai napunkon a továbbképzések, műhelymunkák apró kis mozaikjaiból próbáltunk egy egységes képet kirakni és megosztani egymással az éven szerzett jó gyakorlatokat. A digitális oktatás alatt minden pedagógus részt vett valamilyen online képzésen, s szakmai napunkon az itt hallottakat, látottakat próbáltuk átültetni saját gyakorlatunkba, adaptálni, hasznosítani a számunkra értékes dolgokat.

Megállapodtunk abban, hogy a hallott jó gyakorlatok közül a tanulói önértékeléshez és a tanulói bántalmazáshoz bemutatott ötleteket fogjuk adaptálni iskolánkban.

A szakmai nap második részében szaktanácsadó érkezett hozzánk, aki az integráltan oktatott SNI-s és BTMN-es tanulók ellátásához adott jó ötleteket, tanácsokat.

 

3:1 program az utolsó tanítási nap délutánján

A Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával egy közös fagyizással zárta a nevelőtestület a 2020/21. tanévet a szerencsi Édes Álom cukrászdában.

3:1-ben program volt ez, mivel

 • megünnepeltük a pedagógusnapot
 • vége lett a tanítási évnek
 • szervezetfejlesztési programként is kiváló volt!

Ez a délután csak egy pici kitérő volt a mindennapi munkából, hiszen a VAKÁCIÓ csak a gyerekeknek kezdődött el. A pedagógusokra még sok munka vár. Zárni kell az évet: bizonyítványokat, törzslapokat írunk, statisztikákat, beszámolókat készítünk, méréseket értékelünk, és már a jövő évi tantárgyfelosztáson gondolkodunk.

A szombati ballagás után kezdjük a nyári táborokat. Június 21-július 02. között 50 tanulónak lesz Csodaszarvas tábor és augusztus 26-30 között 47 tanulónak tartunk Erzsébet-tábort.

A sűrű programok között jó volt egy pillanatra megállni, kicsit felfrissülni. A nehéz év után jó lesz  a nyári regenerálódás, hogy augusztus második felétől újra kezdhessük a munkát!

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright