CSISZTU ZSUZSA és férje Dr. KECSKÉS NORBERT iskolánkban járt és az egészséges életmódra, sportra buzdította tanulóinkat.

A statisztikai adatokat vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy mi magyarok  a világon elsők között vagyunk a szív-és érrendszeri, a daganatos betegségek és a cukorbetegség tekintetében. Bár ezek között  vannak olyan esetek is, amikor a tünetekért a genetika  felelős, de az esetek túlnyomó többsége a helytelen életmódra vezethető vissza.

A mai modern világ másik szomorú velejárója a mozgásszegény életmód. Ennek számos káros következménye van az egészségre, pl. elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség. Naponta egy jó óra tempós séta is elég lenne  ahhoz, hogy a testmozgás pozitív hatásait tapasztaljuk életünkben. A fiatal szervezetnek azonban ettől több mozgásra lenne szüksége, hogy erősödjenek az izmok, táguljon a tüdő. A gyermekeknek  a rendszeres intenzív, dinamikus mozgás ajánlható.

Az iskola fontos feladatának tartja a prevenciót.  Az egészséges életmódra nevelés szinte napi feladat. Lehetőséget adnak a nevelésre alsóban a magyar órák, a környezet órák, a matematikai feladatok, felsőben a természetismeret, biológia, egészségtan és az osztályfőnöki órák. Tanórán kívüli rendszeres sportfoglalkozások, tömegsport órák biztosítják a gyermekek mozgásigényét. A labdarúgás, röplabda, asztalitenisz és a sport-poharak közkedvelt foglalkozások gyermekeink körében. Rendszeresen tartunk egészség-hetet, túrázunk, biciklizünk..

Ha híres emberek mondják el mindazt, amit mi évről-évre próbálunk beépíteni tanulóink életébe, valószínűleg jobban meghallják. Ezért örültünk ennek a látogatásnak.

 

 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola az éven is benevezett az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyre két tanulóval. A versenyen a roma nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő 5-8. osztályos tanulók indulhatnak.

Az iskolai forduló feladatsora népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és szövegalkotási feladatból állt. A feladatok a roma népismeret tantárgy kerettantervi követelményein alapulnak: az I. kategória esetében a hatodik évfolyamig, a II. kategória esetében a nyolcadik évfolyamig bezárólag.  Az iskolai fordulót mindkét tanulónk sikeresen megoldotta, így bejutottak a budapesti döntőbe. A döntőben az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján szóbeli beszélgetés van (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a roma nemzetiségről, annak kultúrájáról, népszokásairól, hagyományairól.

Borai Dorina 6. osztályos tanuló először vett részt ezen a versenyen és az I. kategória döntőjében I. helyezést ért el. Borai Norbert 8. osztályos tanuló már 3. alkalommal versenyzett ezen a versenyen és az előző két I. helyezés után, most a II. kategóriában egy II. helyezéssel tért haza.

Gratulálunk a gyerekeknek, szüleiknek és felkészítő tanáruknak, Gulyás Istvánnénak!

 

 

HATÁRTALANUL

 1. osztályos tanulóink a Határtalanul program keretében Ukrajnába látogattak a taktaszadai diákok társaságában. Négy felejthetetlen napot tudhatnak magukénak, melyre sokáig emlékezni fognak. A négy nap programját a következőképpen állítottuk össze:

 1.nap

Ungvár belvárosában, a Petőfi téren, megkoszorúzzuk Petőfi Sándor szobrát. A belvárosban a zsidó és az ortodox templomok építészetének összehasonlítása után, a régi zsidó negyedben sétálgatva jutunk el a skanzenbe, ahol területen élő népcsoportok jellegzetes épületeit hasonlítjuk össze

Munkácsi vár megtekintése

 1. nap

A Magyarság fontos pillanatai: Honfoglalás, Rákóczi Szabadságharc, II. Világháború.

Vendéglátóink a magyarsághoz és a hazaszeretethez kapcsolódó énekeket, verseket adnak elő, majd, magyar táncokkal kedveskednek nekünk, mi is készülünk, és a magyarságról szóló verseket adunk elő. Utána a magyarságról, hazafiságról összetartozásról beszélgetünk a diákokkal

Útban Tiszaújlak felé megnézzük Esze Tamás sóházát, majd a Rákóczi szabadságharcról beszélgetünk. Tiszaújlakon megkoszorúzzuk a szabadságharc első győzedelmes csatájának az emlékére felépített emlékművet. A diákok feladatokat kapnak, amit este kiértékelünk a szállásunkon

Csetfalván a református templomban ismerkedünk a fakazettás mennyezettel és a templom kialakításával. Meghallgatjuk a templom történetét és a fakazettákba elbújtatott üzeneteket próbáljuk megfejteni. Találkozunk a helyi magyar iskolásokkal. Bemutatják az iskolájukat és mi is bemutatkozunk.

Nagybereg- Beregi szőttes

3.nap

Szolyván megemlékezünk a XX.sz-.i magyar holokausztról, az elhurcoltakról. Visszaemlékezésekből hallgatunk meg részleteket. Megkoszorúzzuk az emlékművet és elénekeljük a Magyar Himnuszt. A gyerekek feladatokat kapnak, amit értékelünk. Búcsúzásképpen meghúzzuk a lélekharangot

A Vereckei szorosnál megnézzük az Árpád vonal egyik bunkerét, előadást hallottunk a két világháború között és a II. világháborúban kiépített védelmi rendszerekről. Beszélgetünk, arról, hogy miért az Árpád vonal volt a legsikeresebb és miért tudták ennek ellenére elfoglalni

A Vereckei-hágónál a magyarok bejövetelének tanulmányozása, a Vízválasztó hegység fogalmának tisztázása. Az emlékműnél megemlékezünk a honfoglaló őseinkről és a koszorúzás után elénekeljük a Magyar Himnuszt. A gyerekek feladatokat kapnak, amit értékelünk

4.nap

Csoportos város felfedezés térképpel Beregszászon. Így felfedeztük a Bethlen kastélyt, a régi Royal szállót, a tiszti kaszinó, a zsinagóga és a katolikus templom, a magyar színház épületét. A református templomban a tiszteletes úr beszél a közösség életéről. Megnézzük a Magyar Főiskola épületét.

 

 

 

 

„Arany 200 busz” Taktakenézen - a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás, melynek elkészítették az iskolai oktatást kiegészítő, országosan utazó változatát is. Az e célra átalakított „Arany 200 busz” 2017. július 10-től járta az országot, s a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán is megállt.

Az egyedi  kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok segítségével mutatta be Arany János életművét, költészetét.  A buszban manuális játékokat és  digitális eszközöket is használhattak a gyerekek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtottak, hanem  tudást is közvetítettek. Tanulóink nagyon élvezték az interaktív buszt. Ezzel zártuk az emlékévet iskolánkban.

 

TOLERANCIA NAPJA – EGYMÁSRA HANGOLVA

„Mindannyian ugyanannak az emberi családnak vagyunk a tagjai, közös a sorsunk, s ezért mindenkinek egyaránt felelőssége a másik iránti tisztelet, a másik elfogadása az egymás közötti különbségekkel együtt” - mondta ezt Ferenc pápa a béke világnapján.

Mindannyiunkra jellemző, hogy egyéni módon szemléljük és értelmezzük a világot, s sokszor nem értjük, hogy a másik ember miért nem ugyanolyannak látja, mint mi. De ez így van rendjén, nem is ez a baj. Sokkal nagyobb probléma az, hogy nem is akarjuk megérteni egymást. Nagyon könnyű másokról ítéletet mondani, de nagyon nehéz mások véleményét, gondolkodását, cselekedetét elfogadni, ha az más, mint a miénk. Minden ember teljes jogú tagja a társadalomnak, akkor is, ha különbözik a többségtől.  A másság fogalmi kategóriájába ugyanúgy beletartozik a nemzeti és etnikai hovatartozás következtében fellépő másság, a szociokulturális háttér következtében megmutatkozó másság, mint a tehetség vagy éppen a sajátos nevelési igényből adódó másság.

Az iskolánk egyik célja az, hogy tanulóinkból nyitott, empatikus, önálló gondolkozású, toleráns személyiségek legyenek, akik jól kezelik az élet adta helyzeteket, elfogadják a másságot, tisztelik a másik embert származásától függetlenül. Ehhez szükség van az iskolákban olyan személyiségfejlesztő  programokra,  melyek segítségével gyermekeink megtanulják a másság problémájának kezelését és elfogadását. Ezt szolgálta A TOLERANCIA NAPJA, melynek célja volt, hogy az iskolánkban tanuló diákok saját és egymás kultúráját jobban megismerjék EGYMÁSRA HANGOLVA.

 

Költészet napja

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA –  A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ha Lillafüreden járunk, feltétlenül keressük meg a Függőkertet! A Palotaszálló alatt egy teraszos sétányrendszert alakítottak ki. Itt található József Attila szoboralakja a Szinva-patak vízesése mellett, amint egy falnak támaszkodva csodálja a természetet. A mellette lévő falfelületen, egyik legszebb versének, az Ódának részleteit olvashatjuk, melyet a költő itt, Lillafüreden írt 1933-ban, az első írótalálkozó ideje alatt. Nem csoda, hogy József Attilát ez a páratlan szépségű hely legszebb szerelmes versének megírására ihlette.

A költészet napján ne csak József Attila jusson eszünkbe! Gondoljunk bármelyik megtanult versre és próbáljuk felidézni! Gyermekkorunkban rengeteg verset megtanultunk. Melyik maradt meg a memóriánkban?

Az emlékezet fejlődése, fejlesztése szempontjából fontos, hogy a gyerekek verseket tanuljanak. Amikor a gyerekek a versek memorizálásával töltik az idejüket, önkéntelenül is magukba szívják a magyar nyelv szépségét. A verseket tanulva gyarapszik szókincsük, anyanyelvi készségeik. Amikor egy versmemorizálás után hangosan elszavalják a megtanult verset, fejlődik beszédkészségük, képesek lesznek hasonló lexikális eszközöket használni a mindennapi életben is.

Iskolánkban általában két alkalommal tartunk szavaló és szépkiejtési versenyt. Az egyik a Petőfi-napok szavalóversenye, a másik az alsós gyerekek szépkiejtési versenye, melyet mindig a Költészet Napja előtt rendezünk meg. Ez igazából egy kis tehetségkutató verseny is, hisz fontos, hogy már alsóban felfedezzük azokat a szépen beszélő, jól hangsúlyozó, verseket megértő gyerekeket, akikkel később szavalóversenyekre mehetünk és ott eredményeket is tudnak elérni.

Jelenleg 4 olyan felsős tanulónk van, akik szeretik és értik is a verseket és rendszeresen járnak versenyekre. Velük beszélgettünk a Költészet Napja alkalmából:

 • Mikor derült ki először, hogy jó szavalók vagytok, azaz mikor fedeztek fel benneteket? Melyik versenyre emlékeztek a legszívesebben vissza? Ki a kedvenc költőtök?

Borai Norbert 8. osztályos tanuló: 1. osztályos voltam, amikor a szépkiejtési versenyen felfigyelt rám az alsós osztályfőnököm. Innentől kezdve minden éven indultam a helyi és körzeti versenyeken. Minden versenyre szívesen emlékszem vissza. Sok kedvenc versem van.

Péter Gergely 7. osztályos tanuló: Engem is az alsós osztályfőnököm készített az első versenyemre szintén 1. osztályos koromban, s ettől kezdve minden évben szívesen tanultam a verseket, s sok szép eredményt tudhatok a magaménak. Nagyon sok Petőfi verset megtanultam már, s szeretem is ezeket a verseket.

Borai Dorina 6. osztályos tanuló: Én 3. osztályos koromban nyertem meg az első szavalóversenyt, s ez a siker szerettette meg velem a verseket. Norbival mi testvérek vagyunk, gyakran szavalunk otthon is a versenyekre készülve, s már 3. osztályos Rafael öcsénkbe is elültettük a versek szeretetét. Az okleveleimre nagyon büszke vagyok. Kedvenc költőm Aranyosi Ervin.

Tóth Eszter 5. osztályos tanuló: Szintén 3. osztályos voltam, amikor az alsós osztályfőnököm felfigyelt rám, s Szerencsre mehettem a körzeti versenyre, s ott helyezést értem el. Azóta már több versenyen is jól szerepeltem.

Nagyon fontos tehát, hogy időben észrevegye egy pedagógus, hogy tehetséges a gyermek. Természetesen ebben az évben is megtartottuk helyi tehetségkutató versenyünket, s reméljük sikerül az alsósok között újabb gyöngyszemeket találnunk, akik majd a ballagó felsősök helyére tudnak lépni.

 

 

 

A FUTBALL TÖBB, MINT SPORT!

A rendszeres mozgás

 A gyermekek, amint megtanulnak járni, ösztönösen szeretnek mozogni: rohangálni, fára mászni, fogócskázni.

Az iskolába lépés után azonban meg kell tanulniuk egy helyben ülni, és így a tanulással töltött idő a mozgás rovására megy. Sajnos, legtöbben szabadidejükben a számítógépes játékokat választják a mozgás helyett. Fontos lenne, hogy a gyermekek a szabadidejüket a szabadban, aktív mozgással töltsék el, hisz ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint a mozgáshiányból fakadó betegségek megelőzésében.

Ahhoz, hogy gyermekünk megtapasztalja a mozgás örömét, nem kell élsportolónak lennie. Hagyjuk, hadd válassza ki a számára legmegfelelőbb sportágat, amelyben jól érzi magát és szívesen űzi.

 

A foci

A focizás jótékony hatással van a szervezetre, hiszen mozgást biztosít a testnek. A rendszeres mozgás kifejezetten jótékony hatással van az izmokra és  különböző betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti. Az egészséges testi hatások mellett mentális és lelki téren is tud a szervezetnek segíteni.

A futball több, mint sport! Képes összehozni embereket, hisz a beszélgetések egyik fontos  témája lehet és egyben ürügy az együttléthez. A legtöbben futballozva tanulják meg gyermekkorukban, mit is jelent csapatban gondolkodni. 

Iskolánkban is a legnépszerűbb sporttevékenység a foci. A Bozsik-program – melyhez mi is csatlakoztunk - fő célkitűzése a gyerekek tömeges mozgatása, s e mellett a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése. Tanulóink nemcsak szeretnek focizni, hanem tudnak is, hisz minden évben szép sikereket érnek el, mind a Bozsik-programban, mind pedig a tankerületi versenyeken. S nemcsak a fiúk körében népszerű, lányaink is nagy sikerrel szerepelnek a tornákon. Sok focis serleg és oklevél  díszíti iskolánk falát.

 

 

EFOP-3.1.8-17- EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT A TAKTAKENÉZI ISKOLÁVAL


A pályázati program 2018. február 01-től indult el az iskolában.

 

A programba olyan  hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű (legalább 5. osztályos) diákok kerültek kiválasztásra, akiknek bár tanulmányi eredményei nem jók, de kommunikatívak, együttműködők, aktívak.  Másrészt,  azok a nem hátrányos helyzetű tanulók, akik nyitottak, együttműködők, magatartási problémákkal nem rendelkeznek, ill. a hozzáállásuk, viselkedésük, gondolkodásmódjuk példaként szolgálhat a többi - programunkba bevont - diák számára is, a közös gondolkodás és foglalkozások pedig csökkenthetik a társadalmi státuszok között beékelődött szakadékot.

A bevont diákok száma a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolából:

50 fő felső tagozatos tanuló, amelyből:

 1. A) komponens: 30 fő
 2. B) komponens 20 fő

 

A pályázat 2 részből, 2 elkülönülő szegmensből áll:

- A) komponens: testvériskola 1.

- B) komponens: testvériskola 2.

A két partner iskola:

A-komponens testvériskola - Mezőgecsei Általános Iskola Ukrajna

B- komponens testvériskola - Kökényesdi Általános Iskola Románia

- A) komponens: 1-1 utazás egymáshoz, 4 kirándulás közösen, 1 közös nyári tábor

- B) komponens: 1 utazás a külföldi partnerhez, 1 közös nyári tábor

Minden más programelem önállóan valósul meg!

Az iskola részéről megvalósítandó tevékenységek a 2 év alatt:

 1. A) KOMPONENS (30 diák):

- heti tantárgyi fejlesztés

- heti angol nyelvi óra

- heti tematikus foglalkozás (a társadalmi egyenlőség, az önkéntesség, az egészséges

életmód és a partneriskola, mint téma folyamatos feldolgozása)

- "társadalmi felelősségvállalás program": 5 alkalommal

 1. B) KOMPONENS (20 diák):

EU-ról szóló heti tematikus foglalkozás

Külsős partnerek biztosítják az iskolának az alábbi programokat

- 10 verszenei koncert/színházi vagy pódiumi est neves művészekkel

- 5 részből álló KRESZ-tanfolyam

- 6 előadás,

- 2 mozgásos rendezvény élsportolókkal

- 2 kézműves foglalkozás

- 2 db játékos foglakozás (1 drámajátékos tréning, 1 EU vetélkedő)

- kirándulások egymáshoz és más helyszínekre a partneriskolával

- bentlakásos balatoni kulturális tábor sok játékos foglakozással, koncerttel, szórakozással

 

A programtól azt várjuk, hogy egy komplex szemléletformálást eredményez a programban részt vevő tanulóknál. Erősíti a hazafiasságot, a nemzeti identitást, a magyar kultúra megismerését. A tervezett program hozzájárul a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. Elősegíti az önismeret fejlődését, a szociokulturális és életmódbeli hátrányok együttes leküzdését és olyan minták elsajátítását eredményezheti, melyek továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhetnek. A tantárgyi fejlesztéseket differenciált csoportbontással képzeljük el. Az egyik csoport – jó képességű, versenyeken részt vevő tanulók - tehetséggondozó fejlesztésben részesüljenek, míg a másik – gyenge képességű, lemorzsolódásra veszélyes, tanulási problémákkal küzdő tanulók - inkább támogató jellegű fejlesztést kapjanak mind a tantárgyi fejlesztés keretében, mind a nyelvi fejlesztő órákon.

Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeresen továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek, a társadalom számára hasznos emberekké váljanak.
„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

Az oktatási színvonal emelésének közös európai szempontja: a lemorzsolódás megelőzése.

Az Oktatási Hivatal által megvalósított „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, „EFOP-3.1.5-16-2016-00001” azonosító számú kiemelt projekt keretében 300 köznevelési intézmény részesül komplex differenciált intézményfejlesztésben.  Az Oktatási Hivatal projektjének a feladata, hogy kidolgozza és kipróbálja egy három éves pilot program keretében az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer modelljét, az ILMT Pedagógiai Rendszert. A kiválasztott iskolák olyanok, amelyek települési szintű oktatási szegregációval veszélyeztetettek, illetve olyan intézmények, amelyek a családi háttérindex alapján jól teljesítenek, azaz jó példával járnak elöl.

A projekt célja, hogy a kiválasztott feladatellátási hely vezetőivel, pedagógusaival együtt gondolkodva, egy pilot program keretében olyan állami támogatási rendszer kerüljön kidolgozásra, amelyre az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében a nehéz helyzetben dolgozó iskoláknak szükségük lehet.

 A kiválasztott 300 pilot intézmény közé a mi iskolánkat is kiválasztotta az OH.

 

Örülünk a lehetőségnek, hisz iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók aránya nagyon magas, az OKM mérések eredményei az országos átlag alatt vannak legtöbbször, de a családi háttérindex alapján általában  jól teljesítünk. Fontos számunkra, hogy tanulóink sikeresen végezzék el az általános iskolát és utána minél többen szakmát szerezzenek. A projekt célja olyan komplex intézményfejlesztő programok megvalósítása, amelyek hozzásegítik a tanulókat a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez.

Kiemelt támogatási területek alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények esetében:

 • a befogadó tanulásszervezés erősítése (minden tanuló aktivizálása a tanórán),
 • az alapkészségek fejlesztése minden tanórán, tantárgytól függetlenül,
 • az anyanyelv-, a magyar nyelvtanítást támogató új módszertanok elterjesztése,
 • a matematika és olvasás (szövegértés) oktatását segítő korszerű módszertanok elterjesztése,
 • a természettudományi oktatás népszerűsítése, módszertani megerősítése.

A  megalakult ILMT mikrocsoport már elvégezte az intézmény jelenlegi helyzetének a felmérését és elkészítette fejlesztési tervét, mely alapján hamarosan elkészítjük  intézkedési tervünket. Bízunk a program sikerességében.

 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 2017

Az adventi időszak beköszöntését egy hatalmas adventi koszorú felállításával kezdtük, mely körül minden pénteken körbeálltak az osztályok és meggyújtották a soron következő gyertyát.

Az óriási adventi-naptárunkból is minden napra jutott valami szép dolog, amivel gazdagabbak lettünk lelkiekben.

A Mikulás és krampuszai – ahogy hagyomány – a 8. osztályosokból kerültek ki az éven is és minden osztályba elvitték a szülői munkaközösség ajándékát. Különlegessé tette a napot, hogy a Duna Tv is jelen volt ezen a szép napon és forgatta az eseményeket, melyeket a mediaklikk.hu oldalon bárki visszanézhet vagy a Facebook oldalunkon is megtalálhatja.

A Karácsonyi táncos műsorunk nagy sikert aratott a szülők körében. A játszóházban készített ajándékokat a karácsonyi – vásárban árultuk. Nagyon jó volt a hangulat!

Végül elérkezett az utolsó tanítási nap és a Fenyőünnep, ahol kedves kis műsorral, énekkel, csillagszórókkal kívántunk egymásnak békés ünnepeket.

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright