INKLUZÍV ISKOLA VAGYUNK! Ezért számunkra fontos a TOLERANCIA VILÁGNAPJA

 INKLUZÍV ISKOLA VAGYUNK!

Ezért számunkra fontos a TOLERANCIA VILÁGNAPJA

2018.11.16.

November 16-a a Tolerancia Világnapja. A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.

A tolerancia három együtt érvényesülő kritériuma:

 • konfliktustűrő képesség,
 • a jogegyenlőség elfogadása,
 • az erőszak elutasítása

A Kézen Fogva Alapítvány játékos kamionja az ország több helyszínén, a Fogadd el, fogadj el kampány keretében hívta fel a figyelmet a fogyatékkal élő emberek elfogadására, megértésére. A program sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy az elfogadás és a tolerancia jegyében mi is bemutatjuk a fogyatékkal élő emberek világát  gyerekeinknek.

Programunk célja:

 • az egészséges diákok betekintést nyerjenek a fogyatékkal élők világába
 • a tanulók legyenek türelmesek, elfogadóak a fogyatékkal élő emberekkel
 • az iskolai integráció segítése

A gyerekek két helyszínen, 5 fős csoportokban dolgoztak.

Tornatermünk kalózhajóvá változott, a sérült kalózok kabinjaiban diákjaink megismerkedtek a lakók életével, majd a résztvevőknek egy-egy feladatot kellett megoldaniuk, hogy tovább mehessenek a következő kalóz kabinjába.

Különböző játékokon keresztül tapasztalhatták meg a fogyatékkal élők, többek között a mozgássérültek, autisták, a látássérültek és siketek mindennapos kihívásait, hogy ami nekünk egyszerű, hétköznapi dolog, nekik nagy problémát jelenthet. Ilyen pl. közlekedés, tájékozódás, kommunikáció.

Érzékelhették, milyen nagy szerepe van a segítségnyújtásnak, a szeretetteljes támogatásnak.

A foglalkozás eredményes volt, jó hangulatban telt el. A gyerekek érdeklődőek és aktívak voltak.

Megerősítést kaptunk arról, hogy a mi iskolánk valóban egy inkluzív, befogadó iskola, befogadó pedagógusokkal és  tanulókkal, ahol természetes az elfogadó magatartás.

 

HELYSZÍNEK és FELADATOK

8. osztály tanterme

Tornaterem

 

1. feladat: Toleranciával kapcsolatos szövegértési feladatlap kitöltése.

 

1. kabin: Lakója Csupaélet, aki mozgáskorlátozott kalóz. Élethelyzetének megtapasztalására a gyerekek feladata, hogy kerekesszékben ülve egy tornabot /esernyő segítségével a magasban elhelyezett tárgyakat magukhoz vegyék.

 

 

2. kabin: Lakója Csupaszám, aki autista. Habár a barátkozás nehezen megy neki, könnyen oldja meg a furfangos matematikai feladatokat. Itt tehát nehéznek tűnő, valójában egyszerű matematikai feladatokat kell megoldani.

 

 

2. feladat: Megtanuljuk Halász Judit – Mindannyian mások vagyunk című dalának a refrénjét jelnyelven.

 

3. kabin: Lakója Csupakéz, aki egy siket kalóz, nem hall semmit. Ezen a helyen a daktil abc-vel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

 

 

4. kabin: Lakója Csupafül, egy vak kalóz. Hallásásra, tapintására és szaglására hagyatkozik. Ebben a kabinban bekötött szemmel kell feladatokat (illat totó, formakereső játék és tapintós dominó) végrehajtani.

 

 

A program zárásaként a tornateremben egy nagy kört alkotunk, egymás kezét megfogva újra meghallgatjuk Halász Judit – Mindannyian mások vagyunk című dalát. Minden refrént jelbeszéddel kísérünk..

 

 

 

 

Pesti srácok – ünnepi előadás az iskolában

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Budapesti békés tüntetéssel kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának leverésével fejeződött be. Nemzeti ünnepünkre tanulóink igényes, szép műsorral készültek. Néhány nappal az iskolai megemlékezés után, a Váci Dunakanyar színház művészei színes műsorral leptek meg minket.

Naplószerű visszaemlékezéssel adták elő az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A történet szereplői egy fiú és egy lány. A lány megtalálja barátja naplóját, hangosan felolvassa a feljegyzéseket, miközben zenében, táncban megjelenítik a történések pillanatképeit.

A művészek az egyén szemszögéből mutatták meg milyen eszmeiséget hagyott ránk néhány bátor fiatal. Mindvégig kirajzolódott az érzelemviláguk, melyet folyamatosan közvetítettek felénk.

Az újszerű, modern előadásmód magával ragadta tanulóinkat, közelebb hozva magával az 56-os eseményeket. A szereplők műsor közben többször bevonták a gyerekeket a történetbe, ezzel is élményszerűbbé, befogadhatóbbá tették az előadást.

 

 

KISS LÁSZLÓ Csokonai és Bessenyei díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja és NAGY ESZTER képzőművész látogattak el iskolánkba

 1. október 09-én KISS LÁSZLÓ Csokonai és Bessenyei díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja és NAGY ESZTER képzőművész látogattak el iskolánkba az Együtt, testvérként a Taktakenézi Iskolával program keretében.

Kiss László előadása a rasszizmust, kirekesztést és az előítéletet próbálta gyereknyelvre fordítani. Vannak sajnos olyan témák, amikről fontos beszélni, de  kellemetlen,- különösen olyan csoportban, ahol a többség roma származású -  így  inkább halogatjuk, minthogy belevágjunk a beszélgetésbe. Az előadása alatt folyamatos párbeszéd zajlott az előadó és a résztvevő diákok között. A prezentáció és a párbeszéd igyekezett rávezetni a gyerekeket, hogy a téma megértése és megértetése nem egyszerű feladat. A megélt élmények  döntő mértékben befolyásolják a bennünk élő sztereotípiák tartalmát. A kiközösítés az iskolai osztályokban is előforduló jelenség. Megoldásának feltétele valamennyi tanuló empátiája, toleranciája, a mások elfogadására irányuló készsége.

Nagy Eszter képzőművész segítségével tanulóink egy csoportja kipróbálhatott két szokatlan és különös technikát. A két technika, amit használtak: a transzfer technika, és a scrapbook. A két technika elsajátítása elég nehéz volt, nagy kézügyességet és figyelmet igényeltek, így nem mindenkinek sikerültek.  A foglalkozás végére így voltak elégedett és elkeseredett tanulók is a csoportban. Az elkészült alkotások azonban nagy sikert arattak a gyerekek között.

 

 

Állatok világnapja- október 4.

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”  (Mahatma Ghandi)

A projekt-nap célja: erősíteni a gyerekekben az ember és állat közötti barátságot, felhívni a figyelmet az együttélés szabályaira, fontosságára valamint arra, hogy az állatok boldogabbá teszik mindennapjainkat.

A játékos feladatok célja:

 • bővüljön a gyerekek ismerete az állatokról a tapasztalás, a játék által
 • legyenek képesek az állatok elfogadására, tiszteletben tartására
 • fejlődjön a megfigyelőképességük, a szociális és együttműködési készségük
 • gyarapodjon aktív szókincsük

Beszámoló

Az iskolarádió műsorát önként jelentkezők állították össze és olvasták fel a reggeli műsorban. Célunk volt, hogy az iskola valamennyi gyermekéhez eljusson a nap fontossága és azok a figyelmeztetések, melyek fontosak az állatokkal való együttéléshez.

Tanítás után a gyerekek két helyszínen, dolgoztak. Az elméleti feladatokat ügyesen oldották meg. A játék folyamán kialakult egy egészséges versenyszellem. A helyes megoldások bizonyítják, hogy tanulóink ismerik az állatokat, az élőhelyeik meghatározása sem okozott gondot. Az elbújt állat-kockák keresése különösen lázba hozta őket.

A tornatermi feladatok már a jókedvű szórakozást és nevetést csalták elő, hisz az állatok mozgását utánozni nem volt egyszerű feladat, de nagyon szórakoztató volt.

Zárásként bemutattuk, hogy környezetükben milyen állatok élnek. Megállapítottuk, hogy kis állatvédőként fogunk figyelni rájuk, védjük őket, hiszen különösen a háziállatok tőlünk, emberektől, a gondoskodásunktól függenek. Végül és plakátot terveztünk és állítottunk össze a faliújságra.

 

 

Játékos előadás – érzékenyítő tréning Újvári Gáborral

A játék nem csak örömforrás a gyermekek életében, hanem hangsúlyos eleme  fejlődésüknek. Gyermekkorban a játék és a tanulás "kéz a kézben jár", hiszen a gyerekek a játékos tevékenységek révén jutnak ismeretekhez, tesznek szert tapasztalatokra.

Újvári Gábor színész-drámapedagógus szakember volt vendége iskolánknak, aki  játékos csoportmunkában, úgynevezett érzékenyítő tréning segítségével olyan játékokat, tevékenységeket, viselkedésformákat mutatott meg tanulóinknak, amelyek fejlesztik figyelmüket, memóriájukat, szabálytudatukat, s későbbi életükben fontos szerepet töltenek majd be.

A figyelem és memóriafejlesztő játékok az adott helyzetben való összpontosításra és a figyelem tartós megtartási készségének fejlesztésére is alkalmasak, míg a szabályjátékok során a gyermekek már megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a szabályokhoz is.

A gyerekek hamar feloldódtak a játék során. A nevetés és vidámság végig kísérte a foglalkozást. A szabályok követése nem mindig sikerült, a memóriája sem volt mindenkinek toppon, de a játék öröme feledtette a kudarcokat.

A mai foglalkozás megmutatta, hogy több ilyen jellegű fejlesztő foglalkozásra lenne szükségünk. NE FELEJTSÜNK EL JÁTSZANI!

 

 

CSAK VÉSZHELYZETBEN HÍVD A 112-t!

Rendőrségi előadást hallgathattak meg tanulóink az internet veszélyeiről és a 112-es segélyhívó szám használatáról. Mindkét  téma fontos tudnivalókat tartalmazott.

A 112-es segélyhívó számon a mentők, a tűzoltók és a rendőrség segítségét kérhetik a bajba jutottak. Az egész Európában egységes segélyhívó szám mellett azonban egy ideig továbbra is él a 104-es (mentők) és a 105-ös (tűzoltók) szám, a rendőrség 107-es hívószáma azonban már a 112-eshez van becsatornázva. A segélyhívószám olyan nyilvános és ingyenes telefon hívószám, mely vész esetén hívható. Csak kizárólag emberi életet vagy a környezetet veszélyeztető helyzetben lehet hívni a számot! Sajnos sokan félreértelmezik  a 112-es szerepét vagy szándékosan adnak meg téves információkat, s ezzel veszélybe sodornak valódi eseteket.

Az internet jó dolog, de sok veszélyt is hordoz, hisz gyermekeinket félrevezethetik, becsaphatják, rémhírekkel riogathatják. A szülők felelőssége nagy, figyeljünk gyermekeink internetes kapcsolataira!

Reméljük, hogy az elhangzottakból sok mindent megjegyeztek a gyerekek és ők nem kerülnek bajba!

 

 

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL AZ EGÉSZSÉGÉRT

EGÉSZSÉGNAP-TÚRANAP AZ ISKOLÁBAN

 

Az utóbbi években ismét egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségmegőrzésben a  gyógynövények. Ezek a növények mindenhol megtalálhatók a környezetünkben, iskolánknak külön kis gyógynövény kertje van, hogy a nem vadon termő fajtákat is be tudjuk mutatni a gyerekeknek.

Az őszi gyógynövény-napok egyikén túrázni indultunk, hogy csipkebogyót, csalánt és diólevelet gyűjtsünk, illetve sziklakertünkből a kövirózsa hasznosítására akartuk felhívni a tanulók figyelmét. Az utak mentén található gyógynövények nem alkalmasak a betegségek kezelésére, mert a kipufogógázok miatt ezek igen szennyezettek. Az üde legelők, mezők és erdők növényei viszont bátran használhatók. Így mi is a Tisza árterületére indultunk.

A gyógynövényeket elődeink is ismerték és használták. A gyógyszergyárak is a gyógynövények hatóanyagait állítják elő mesterséges körülmények között, csak a gyógyszereknek mellékhatásaik is vannak.  Ezzel szemben a gyógynövények hatóanyagai nem okoznak mellékhatásokat és a szervezet maximálisan fel tudja használni azokat. Ezek a növények többféle módon is felhasználhatók. Készíthetünk belőlük teát, és borogatást. Használhatjuk frissen, szárítva vagy fagyasztva is.

A gyűjtött anyagból kézműves foglalkozáson a gyerekek plakátokat készítettek, melyek a gyógynövények hasznosítását hangsúlyozzák. A plakátok az iskola folyosójára kerültek, hogy naponta tanulmányozhassák a gyerekek. A gyógynövényekből teát készítettek az osztályok és meg is kóstolták őket.

 

 

VENDÉGÜNK VOLT A CSET ZENEKAR

Vendégünk volt a CSET zenekar, akiknek sikerült jókedvre deríteni és elvarázsolni felsős tanulóinkat. A rendhagyó órán  megzenésített verseket hallhattak a gyerekek   Csépai Eszter - színművésznő, énekes, szinkronszínész, filmszínész - és Molnár György -  énekes, dalszerző, gitáros - előadásában.

Elsősorban kortárs költők verseire írnak zenét. Koncertjeiket a vidámság, interaktivitás, közös éneklés  jellemzi, ami most is jellemző volt. A közvetlen, barátságos stílus a gyerekeket is meglepte és megnyerte.

A műsor külön érdekessége és pikantériája volt, hogy  Lackfi János és Varró Dániel verseivel is találkoztak a tanulók, akik nemcsak  a megszokott költői nyelvezeten írják verseiket és sok esetben iróniát tartalmaznak. A fiatalok nyelvezetéhez közelebb áll ez a stílus, így örömmel fogadták ezeket a megzenésített verseket.

Mindannyian úgy búcsúztunk a CSET zenekartól, hogy „reméljük még találkozunk!”.

 

 

FALUNAPI REKORDKÍSÉRLET

A falunapi programokat mindig izgalommal várjuk, hiszen a gyerekeknek nagy élmény. Rendszeresen fel is lépünk valamilyen műsorral, de az éven mást gondoltunk! Egy rekordkísérlettel próbáltuk meglepni a falu lakóit.

Az iskolások annyi papírkarikát fűztek össze és emeltek a magasba, amennyi Taktakenéz lakossága (1237). A rekordkísérlet sikerült, a szalag sehol sem szakadt szét, jelezve ezzel a faluközösség összetartozását.

A falunapi programok kedveztek a gyerekeknek, örültek az ugrálóvárnak, a vidám bohócoknak és a bűvésznek. Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat.

 

 

Kiemelkedő események a 2017/18. tanévben

 

Iskolai programok:

 • A munkatervben szereplő iskolai programok, témahetek, témanapok, ünnepségek rendben zajlottak, színvonalasak voltak.
 • Tanulóink délutánonként a kötelező programokon túl, versenyeken, szabadidős rendezvényeken vehettek részt.
 • Hetente két alkalommal modern tánc oktatása folyt.
 • Augusztusban részt vettünk a Csokifesztiválon Szerencsen, ahol tanítványaink színvonalasan szerepeltek.
 • A Petőfi- napok rendezvénysorozatának témája Petőfi és Arany barátsága volt. A versenyek, műhelyfoglalkozásokés a tervezett túra jól sikerült.
 • A szeptember 9-én megrendezett Falunapon igényes műsorokkal szerepeltünk.
 • K&H pályázaton nyertünk kirándulást, 30 felsős diák Kiskőrösre utazhatott.
 • A Petőfi-napok jutalmaként a díjazottak mozilátogatáson vettek részt.
 • A Reformáció 500 éves – emlékév megünneplése alkalmából versenyt hirdettünk diákjainknak. A jutalmazott 27 tanulóval Vizsolyba és Monokra látogattunk el.
 • Színvonalas ünnepi műsorral emlékeztünk meg október 6. október 23. és március 15. jeles napjaira.
 • Október 20-án a sportpályánk pályaavató ünnepségén tanulóink ügyesen szerepeltek.
 • Novemberben a 7. és 8. osztály tanulói pályaválasztási kiállításra utaztak Miskolcra.
 • Pályaválasztási fórum és előadások segítették a végzős gyerekeket és szüleiket a megfelelő középiskola kiválasztásában.
 • Tanulóink ismét részt vettek a - Sport Poha-Rak világrekordja kísérletben.
 • Karácsony előtt 5 tanuló Caramel koncerten vett részt Budapesten.
 • Decemberben és januárban a Duna TV forgatott az iskolában és a településen
 • Tartalmas volt az Arany- emlékév megünneplése az intézményben: kiállítás, verseny, kirándulás, a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó tárlata, az Arany-busz tette emlékezetessé az emlékévet.
 • Bevezettünk egy új programot, melynek lényege a multikulturális tartalmak közvetítése. Az „Egymásra hangolva” elnevezésű új iskolai rendezvényünk nagyon jól sikerült.
 • A Határtalanul programon belül 19 tanuló és 2 kísérő pedagógus Ukrajnába utazott.
 • A Tisza-tavi Peca suli programban 24 tanuló vesz részt, akik az idén értékes horgászfelszereléseket, engedélyeket kaptak ajándékba.
 • Év végén tanítványaink Debrecenbe, Lillafüredre és Budapestre kirándultak.
 • Gyerekhéttel zártuk a tanév utolsó hetét.
 • Június 3. és 4. hetében 54 tanuló nyári napközis táborban vehetett részt, ahol a programok a nemzeti identitás és a sport, egészségre nevelés témák köré szerveződtek. A programot Csisztu Zsuzsa és férje is meglátogatta.
 • Nyáron az Együtt testvérként – pályázatnak köszönhetően 50 gyerek a Balatonnál táborozhatott és egy Budapest – Budai vár túrán is részt vehetett..

 

Tehetséggondozás:

 • Az első félévben két körzeti versenyt hirdettünk meg. Teremlabdarúgó tornára és népdaléneklési versenyre hívtuk az iskolák tanulóit. A versenyeken 5 illetve 12 iskola képviselte magát.
 • BOZSIK Programban négy korcsoporttal veszünk részt.
 • Mi is versenyeztetjük a gyerekeket. Házi versenyt 26 alkalommal szerveztünk, területi versenyen 35 alkalommal, megyei versenyen 5 és országos versenyen 3 alkalommal 
 • A MATEHETSZ tehetséggondozó programban 8 tanuló vett részt.
 • A Szerencsi Tankerület által szervezett jótékonysági bálon Borai Norbert 8. osztályos tanuló versenyeredményei és szorgalmas munkája elismeréseként tankerületi díjat kapott.

 

Felzárkóztatás, lemorzsolódás:

 • Az Útravaló Pályázatra a 7. osztályból 15 fő, a 8. osztályból 2 fő adta be pályázatát, melyet 6 tanuló nyert el, velük három mentor foglalkozott.
 • Augusztus 1-től beindult az EFOP 3.1.5-16. pályázat, melynek célja a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása.
 • Tanulószobákon segítettük a tanulók felkészülését.
 • A differenciált óraszervezés minden pedagógus feladata volt.

 

 

Szakmai programok, műhelyek

 

 • A tanévben szakmai fórumokon, műhelymunkákon vettünk részt, elsősorban a lemorzsolódás megelőzése érdekében.
 • Az őszi nevelési értekezlet és a szakmai nap témája az kommunikáció fejlesztése volt.

A szakmai nap értékét emelték a színvonalas előadások és a bemutató óra.

 • November 17-én tankerületi szakmai napon vettünk részt, melyen Molnár Tiborné intézményvezető előadóként szerepelt.
 • A tavaszi nevelési értekezlet 3 fő témája: önértékelés és minősítés, OKM mérések értékelése, aktuális pályázatok.
 • Március 26-án tankerületi szakmai fórumon vettünk részt, ahol Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a köznevelés jelenkori értékeiről és a jövőbeli terveiről beszélt.
 • Nevelés értekezleten elemeztük a 2016-os OKM eredményeinket, a javítás lehetőségeit.
 • Az osztályfőnöki munkaterveket áttekintettük, melynek kibővítése lesz a jövőben a feladat.
 • Sikeres minősítési eljárást követően 4 pedagógusunk 2018. január 1-én pedagógus II. fokozatba lépett.
 • 2 szaktanácsadó érkezett az iskolába – alsós és magyaros, aki a szövegértés fejlesztésének területén nyújtott szakmai segítséget.
 • A KRÉTA elektronikus rendszerén keresztül az e-naplót szeptembertől minden iskolában bevezetik. A használatára irányuló online 30 órás képzést továbbképzést minden pedagógus elvégezte. Március 1-től pedig próba üzemmódban elindítottuk az e-napló használatát.
 • A pedagógusok önértékelése tervszerűen zajlott. Molnár Tiborné vezetői önértékelését még három pedagógus /Varga Zsuzsanna, Halászné Mitró Csilla, Péterné Sallai Andrea/ önértékelése követte.

Pályázataink

 • Határtalanul – Kalandozások a Kárpát-medencében – 2 fő
 • EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – 3 fő+ bekerült 5 fő
 • EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program
 • EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program- 5fő 50 fővel
 • EFOP-3.2.4.-16-2016-0001 Digitális Kompetencia fejlesztése
 • EFOP-4.1.3-17-2017-00181 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése
 • KEHOP-5.2.11-16-2017-00142 Szerencsi Tankerületi Központ Intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése
 • EFOP-3.3.2-16 Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért

 

Országos mérések eredményei:

Sajnos a 2016-os méréseknél nagyon az országos szint alatt voltunk, s intézkedési tervet is készítenünk kellett. Nem sajnáltuk az időt a problémák feltárására és megbeszélésére és még mindig maradt új ötletünk a javításra.

 

 

 

2015

2016

2017

Matematika

iskola 

országos

%

 

iskola

 

országos

%

 

iskola

 

országos

%

6. évfolyam

1400

1497

94

1357

1486

91

1481

1497

99

8. évfolyam

1512

1618

93

1440

1597

90

1521

1612

94

Szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam

1261

1488

85

1278

1494

86

1403

1503

93

8. évfolyam

1377

1567

88

1336

1568

85

1362

1571

87

 

Különösen   a szövegértési eredmények  maradnak el az országos átlagtól. Sajnos tanulóink keveset olvasnak, kevés a kitartásuk a hosszú szövegekhez, nehezen fogalmaznak meg saját véleményeket. Igyekszünk erre megoldást találni.

A 2017-es eredményeink javulást mutatnak az előző évhez képest, különösen a CSH index alapján teljesítettünk jól, de sok függ az osztály összetételétől is, így a fejlesztő munkának nincs vége, tovább folytatjuk  az intézkedési terv alapján.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright