Iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (111.10.) EMMI határozata alapján történik.

 

A Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában működő Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2021/2022. tanévre az Nkt.50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás idejét a következőképpen határozom meg:

 

 1. április 15. (csütörtök) 8:00-17:30 óra között
 2. április 16.(péntek) 8:00-17:00 óra között

 

A beiratkozás helye:               Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola

                                               3924 Taktakenéz, Fő út 18.

 

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022.  nevelési  évre,  illetve  tanévre történi beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban  a szülőnek/gondviselőnek nem  szükséges  feltétlenül  személyesen  megjelennie  az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.  (https://eugyintezes.e­ kreta.hu/kezdolap).  Ebben az esetben  a szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát elegendő a tanév első napján benyújtani.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása -előírásai az irányadóak.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a tanköteles korú gyermekek beíratása csak online módon történhet, úgy a következő módon lesz rá lehetőség:

 • óvodai nyilvántartás alapján elektronikusan, személyes kontaktus nélkül történik a beírás
 • a szülő legkésőbb két héten belül nyilatkozzon, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri
 • a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül sor

 

Adategyeztetés és  tájékozódás telefonon keresztül ill. e-mail formájában lehetséges. Elérhetőség:

Tel.:                +36-47/588-004

E-mail:           petosuli@gmail.com

 

 

Taktakenéz, 2021. március 14.

Molnár Tiborné

igazgató

AZ OKTATÁSI HIVATAL ELISMERÉSE

ÉRTESÍTÉS „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN" CÍM ODAÍTÉLÉSÉRŐL

 

Nevelőtestületünk az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgozott, mert célul tűztük ki, hogy „egyetlen gyermekről sem mondunk le”. Munkánkhoz sok támogatást kapunk a szülőktől, a Szerencsi Tankerülettől, az Önkormányzattól és partnereinktől. Munkánk elismerése az „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN" cím, melyre valamennyien nagyon büszkék vagyunk.

 

Az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP- 3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" elnevezésű kiemelt projekt keretén belül az OH a komplex intézményfejlesztési programban végzett munkánkat  e sorokkal értékelte:

„Figyelemmel kísérve munkájukat, azt láttuk, hogy Intézményfejlesztési és Hálózati munkacsoportjuk tevékenysége sikeresen beágyazódott a nevelőstestület működésébe, a különböző programokban és azok leírásaiban rendre megjelentek a pozitív nevelői attitűdök és a korai iskolaelhagyás mérséklése területén is sikereket értek el. Önálló, újszerű kezdeményezések, komplex megoldások jelennek meg a működésükben, továbbá kiemelkedően sokat tesznek az iskolai lemorzsolódás megelőzéséért, a veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében. Az intézmény munkája példaértékű, minta lehet a hasonló nehézséggel küzdő iskoláknak. Gratulálok az elért eredményekhez, sikerekhez, és örömmel tájékoztatom, hogy a Projekt a korai iskolaelhagyás megelőzése, illetve csökkentése terén végzett eddigi tevékenységük elismeréseként „Együtt a  korai  iskolaelhagyás  ellen"  címmel  méltányolja   befektetett  munkájukat. ”

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akikre munkánk során mindig számíthatunk!

Továbbra is a gyerekekért fogunk dolgozni!

 

NE ÉGESS! - A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának országos pályázata

„A tűzoltóponyvától a drónokig”

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár tizennegyedik alkalommal hirdetett rajz-és irodalmi pályázatot általános iskolás tanulók számára Ne égess! címmel.

Az idei év feladata az volt, hogy a tűzoltás eszközeiről, felszereléseiről készítsenek alkotásokat - amelyek lehetnek különféle sisakok, védőruhák, tűzoltó készülékek, létrák, fecskendők, különleges szerek, de akár rajzolhattak régebben használatos mentőponyvákat, mentőcsúszdákat is. A pályázat címe: „A tűzoltóponyvától a drónokig”

A pályaműveket A4-es vagy A3-as rajzlapokon ceruzarajz, filc, tempera, vízfesték, ragasztott illetve 3D-s képek, valamint szabadon választott technikával várták. Iskolánkból a következő 9 tanuló készített pályaművet a HON képzőművészeti órákon vagy a rajzórákon:

Az ország minden szegletéből, sőt határon túlról is érkeztek pályaművek, összesen 1264 alkotás. A zsűri döntése alapján III. helyezett lett Kiss Ketrin Debóra 5. osztályos tanuló, különdíjban részesült Budai Csaba Richárd 8. osztályos tanuló, a tűzoltók különdíját kapta Mudri Kornél 6. osztályos tanuló. Az országos versenyeredményekért mindhárom tanuló igazgatói dicséretben részesült. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Vargáné Kozsik Juditnak!

A járvány miatt idén sajnos nincs lehetőség a hagyományos eredményhirdetés megtartására. Ennek ellenére szeretnék a verseny győzteseit méltóképpen megünnepelni, ezért az ünnepélyes eredményhirdetést a virtuális térben, online formában fogják megtartani 2021. március 05-én a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A kiemelkedő alkotásokból online kiállítást rendeznek, mely a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma honlapján lesz megtalálható.

 

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT!

2019-ben új projekt indult a Miskolci Egyetemen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére és támogatásával. A cél: egyetemi hallgatók bevonása a falusi kis iskolák hátrányos helyzetű tanulóinak mentorálásába. A mentorálás célja elsősorban a pályaorientáció, illetve minél több tanulót eljuttatni az érettségit adó középiskolába.

Iskolánk a jelen félévtől csatlakozott a mentori programhoz a 7. osztályos tanulókkal. A tanulók mellé szegődő egyetemi mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. A mentorok további feladata még, hogy segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot és ezáltal sikerüljön megállni a helyüket a középiskolákban, majd a későbbiekben a munkaerőpiacon is.

Eddig az Útravaló mentorprogramunk és a pályaorientációs programunk volt az, amelyik a diákokat célzottan készítette fel a szakmaválasztásra és a középiskolára. Örülünk, hogy a Tanítsunk Magyarországért programmal egy új lehetőséget kapnak tanulóink és bízunk a program sikerében!

 

 

ÚJ SPORTESZKÖZZEL GAZDAGODOTT ISKOLÁNK

A Szerencsi Tankerületi Központ nagyon fontosnak tartja az egészséges életmód kialakítását és népszerűsítését.  Az egészséges életmód megszerettetésének az egyik, ha nem a legfontosabb eszköze a fiatalkori sportolási szokások kialakítása.  

A sport által megtanult és képviselt értékek az élet bármely területen hasznosíthatóak, időtállóak, és segítik a testi-lelki egyensúly kialakítását, az „ép testben ép lélek” megvalósulását. 

 

Mivel a gyerekek rendelkeznek egyfajta mozgásigénnyel, amelyet még a heti 5 alkalommal megtartott, 45 perces testnevelés órák sem tudnak kellőképpen kielégíteni, ezért az iskolák és a testnevelő tanárok szerepe és felelőssége igen jelentős, hogy milyen további lehetőségeket tudnak biztosítani a tanulók számára mozgásigényük kielégítése céljából.

A diákok egészségnevelésének kiemelkedően fontos része a megfelelő sportág kiválasztása, amely mind az önbizalom, mind az önértékelés során is pozitív változásokhoz vezethet.

 

Mindezen okokból a Szerencsi Tankerületi Központ az egészséges életmód támogatása érdekében Teqball asztalokat szerzett be, amelyekből iskolánk is részesült egy sportcsomag kíséretében.

 

Ismered-e a  teqball-t?

A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. A játékosok, a karok és a kezek kivételével, a test bármely részével hozzáérhetnek a futballlabdához. Egyesben két játékos, párosban négy játékos játszhatja. A sport pontozási rendszer alapján működik, egyaránt játszható beltéren és kültéren is.

A játékot nemzetközi szinten a Nemzetközi Teqballszövetség (FITEQ) képviseli, amelyet 2017-ben hoztak létre. A teqball számos világhírű labdarúgót szólított meg, és miután felvették a 2021-es Ázsiai Strandjátékok és az Afrikai Strandjátékok programjába, a sport legfőbb célja az olimpiai játékok programjába való bekerülés.

Reméljük, hogy ez a sportág is felkelti majd a diákok érdeklődését és versenyeken viszontláthatjuk majd őket!

KÖSZÖNJÜK!

 

IGÉNYELHETŐ A KAJLA 7 HATÁRBAN CSALÁDI ALBUM

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával 50 ezer példányban megjelent album a történelmi Magyarország területét dolgozza fel. Kajla a hét szomszédos állam területén összesen 40 helyszínt keres fel, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak és napjainkban is élnek ott magyarok.

A könyvtári példányokat a gyerekek szívesen forgatják. Az album különlegessége, hogy a történelmi Magyarország területét mutatja be a gyermekeknek a mesevilág és a valóság ötvözésével. Az albumban található rajzolt nevezetességek a valóságban is léteznek, a gyermekek a kiadvány segítségével megismerhetik azokat.

A kemény borítóval ellátott, 100 oldalas Kajla 7 határban családi album nagyszerű ajándék lehet az egész család számára. Az albumot a kajla7hatarban.hu oldalon lehet igényelni és 50 magyarországi helyszínen vehető át.

 

A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA

TISZTELET AZ EMBERNEK ÉS EGYMÁS KULTÚRÁJÁNAK

 

A Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából az Emlékközpont oktatási csoportja által készített online, ismeretterjesztő tartalmak váltak elérhetővé az Emlékközpont felületein.

Január 27-én rendhagyó online tanóra keretében a holokauszt során elpusztult két magyar író, Szerb Antal és Radnóti Miklós tragikus sorsával ismerkedhettünk meg.

A  Holokauszt Nemzetközi Emléknapja lehetőséget ad arra, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a tiszteletet minden ember iránt. Számos olyan programunk van, mely  a toleranciára, a másság tiszteletére és az értékek felismerésére tanítja tanulóinkat. A Cigány Interkulturális Oktatás általános céljai között is szerepel az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való alkalmazási képességének kialakítása. Vannak olyan emberek, akik tetteikkel kivívják a tiszteletünket. Van, amikor tiszteletünk nem a teljes embernek szól, hanem csak kimondottan egy tettének. A tisztelet alapvető kellene legyen a világ minden élőlényével szemben, kezdve természetesen saját magunkkal. Fontosnak tartjuk a „saját én” keresését. Fogadja el magát mindenki olyannak, amilyen; természetesen törekedjen a rossz tulajdonságok megváltoztatására, a jó tulajdonságok erősítésére. Tiszteljük magunkat! Ha azonban a saját magunk iránti tiszteletünk nincs meg, még nehezebb más emberek iránt tiszteletet tanúsítanunk.

A tiszteletadás gyerekkorunkból indul. Attól függ, hogy elsajátítottuk-e, hogy gyerekként irányunkban mennyi tiszteletet fejeztek ki és mit láttunk szüleinktől, tanárainktól, a bennünket körülvevő felnőttektől - mennyire tisztelik egymást, embertársaikat és persze minden élőlényt a világban.

A tisztelet nem más, mint egy belső hozzáállás másokhoz, a világhoz, önmagunkhoz.

Azt jelenti, hogy mindannyian emberek vagyunk, azonos szinten, ezért nincs jogunk ítélkezni egymás felett.

A multikulturális nevelés során alkalmat kell teremteni a toleranciára való képességek kialakulására. Ezt nagymértékben segítheti a kulturális sokféleséget elismerő, befogadó intézményi környezet, mely kedvező hatással lehet a tanulók motiváltságára is, elősegítve ezzel iskolai előrehaladásukat.

Mi erre neveljük tanulóinkat!

MIKÉNT IS SZÓL A HIMNUSZ AZ EREDETI PARTITÚRA SZERINT?

Minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, azt a napot, amelyen közel kétszáz évvel ezelőtt, 1823-ban Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

 

Tudod-e?

A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti himnusza. A 19. század elejéig hivatalos alkalmakkor Magyarországon az osztrák császári himnuszt játszották. Azonban mind a katolikusoknak, mind a reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. A katolikusoknak a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. zsoltár) volt. Népszerű volt a – hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczi-nóta is.

A magyar himnusz szövegét Kölcsey Ferenc, a reformkor nagy költője 1823-ban írta, zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben. Erkel Ferenc Hymnusát keletkezése óta többen átdolgozták. Az eredeti mű tempósabb volt és különlegessége volt a - zeneszerző által a kotta külön sorában jelzett, ám korábbi hangzó anyagokban még sosem hallott - harangszó.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iypr_XM9q28&feature=emb_title&fbclid=IwAR2pElKGHmDZa9TAe9JOYBiuF6roHg0uG7c7Mwv1GMBzlIiFhWqaktD8UX4

 

HA MEGHALLOD A HIMNUSZT

Nemzeti ünnepeinken, jeles eseményeinken, ha győztes sportolóink a dobogó legfelső fokára állnak, az új év köszöntésekor mindig felcsendül a Himnuszunk. Olyan érzések kelnek életre ilyenkor bennünk, amit kimondottan ez a zene hív elő. Gyermekeinkben is szeretnénk kialakítani ezt az érzést, ezért ünnepeljük meg minden éven a Himnusz születése napját.

Mi az iskolarádión keresztül emlékeztünk meg erről a jeles napról. A könyvtárban előző nap egy vetélkedőn vehettek részt a gyerekek és ez a vetélkedő is kapcsolódott a költemény megszületéséhez és a magyar kultúra kincseihez.

A nap folyamán az alsósok meghallgatták a Himnuszt és megbeszélték, hogyan illik hallgatni vagy énekelni ezt a dalt.

A felsősök a Budapesti Filharmóniai Társaság A Himnusz regényes története című filmjét nézték meg, amely látványos, régi filmfelvételek és zenei elemek segítségével mutatja be a Himnusz születését. Érdemes megnézni a filmet, mert sok olyan ismeretet tartalmaz, amit nem tudunk a Himnuszról. A film a Nemzeti Köznevelési Portálon keresztül, az alábbi linkről érhető el:

https://www.nkp . hu/media/megtekint /60261518804 .

 

 

ROBOTOK FORRADALMA AZ ISKOLÁBAN

A BEE-BOT, AZAZ A ROBOTMÉHECSKE

A robotikai eszközök használata - mint bármely más IKT-eszközé is -  az eddigi tapasztalataink szerint kiemelkedően motiváló hatású a gyerekek körében. Számos robot eszköz létezik ma már, ezek közül gondos figyelmet igényel az életkori sajátosságoknak megfelelő eszköz kiválasztása. Mi igyekeztünk egy kedves és egyszerű robottal kezdeni az ismerkedést. A választásunk egy robotméhecskére esett. A Bee-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre. Segítségével fejleszthető az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás egyaránt. Az eszköz többféle tanórán is jól használható. Tanulóink az első félévben szakkör formájában és informatika órákon gyakorolták a méhecskék programozását, de az alsós osztályokban szeretnénk több órán is használni az eszközöket, hogy tanulóinkat még motiváltabbá tegyük a XXI. századnak megfelelő tudás elsajátításában.

A robotméhecskékkel történő gondolkodásfejlesztés lehetőségei lehetnek:

 • Matematika órán: számok, alakzatok felismerése, sorba rendezése;
 • Informatika órán: egyszerű és összetettebb algoritmusok készítése, különböző megoldások keresése, nyitott végű problémák megoldása;
 • Környezetismeret órán: távolságmérés, irányok, tér- és időbeli tájékozódás;
 • Magyar nyelv és irodalom órán a robotok segítségével történetek is feldolgozhatók, amelyben akár az egyes szereplők, akár egy-egy olvasmány helyszíne is bevonható a tevékenységbe.
 • Rajz és technika órákon: saját pályák készítése a robotok számára, egyéni vagy csoportmunkával. A pályák elkészítése szintén számos kompetenciát fejleszt a közös alkotás és együttműködés révén.

 

LEGO ROBOTOK

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” pályázaton iskolánk nagyszerű LEGO oktatási eszközökkel gazdagodott.

Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan és jól tudjuk használni, először nekünk pedagógusoknak is meg kell tanulni a robot világ különös nyelvezetét, a robotok  programozását. Ami a mai digitális gyerekeknek egyértelmű, sajnos nekünk tanulással jár. Így iskolánk 8 pedagógusa is részt vett azon a 3 alkalommal megrendezett online oktatáson, melyet a kapott csomagok használatáról tartottak. A kapott csomagok a következők:

LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

 

A LEGO már közkedvelt oktatási eszköz iskolánk alsó tagozatán. Tanulóink szívesen alkotnak segítségükkel, de az új eszközök már programozhatóak is.

LEGO® Education egy komplett oktatási rendszer, amelyet készítői a játékon történő tanulás elvét követve fejlesztettek ki. Széles körű szakmai támogatással rendelkezik és olyan tananyagok kapcsolódnak hozzá, amelyek összhangban vannak az alaptantervekkel. A diákokat - és egyenlőre még a tanárok többségét is - kihívások elé állítja. A digitális eszközök arra ösztönöznek bennünket, hogy használjuk a képzeletünket, javítsuk a problémamegoldó készségünket.  A feladatok megoldásánál előnyt jelent a közös gondolkodás és közös munka, így a LEGO a másokkal való együttműködésre is késztet bennünket. 

 

https://youtu.be/SpsmARxET7Q

https://youtu.be/Y9wiMjoySJg

 

ÜNNEPI PILLANATOK AZ ISKOLÁBAN

A 2020-as év mindenben más, mint az előzők. Elmaradtak a közös programok, elmaradtak a körzeti versenyek, online tartottuk meg a pályaorientációs napokat, a karácsonyi Családi napot. Nincs meseszínpad, sorversenyek, közös éneklés a fenyőfa körül. Csak azok a programok valósulhattak meg, amit osztályon belül szerveztünk. Így hát megtanultunk alkalmazkodni!

A Mikulásnak írt levelek hatására a jó öreg Mikulás krampuszaival az éven is ellátogatott minden osztályba. Az adventi gyertyagyújtás sem közös ünnep volt, hanem iskolarádión keresztül kaptak üzeneteket és  feladatokat az osztályok, melyek remekül sikerültek.

A téli szünet előtti utolsó tanítási hét minden napjára voltak ünnepi perceink a gyerekek számára.

Az osztályokat, folyosókat folyamatosan díszítettük és ünnepivé varázsoltunk minden szegletet. Karácsonyi díszeket készítettek a gyerekek. Karácsonyi zene szólt reggelente a folyosókon és voltak, akik maguk is zenéltek. Minden osztály elsétált a falu központjában felállított betlehemhez és adventi koszorúhoz. Jól az emlékezetükbe vésték a látottakat, mert memória-játék kapcsolódott hozzá.

Hagyományőrző betlehemes játékunkkal bekopogtunk minden osztályba. Videót készítettünk az énekkar által előadott két karácsonyi dalról és a betlehemes játékról, hogy a szülők is láthassák és hallhassák. Megalkottuk a MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁT. Ehhez minden osztály készített kézműves karácsonyi díszt, amiből egy nagy fa kerekedett ki, jelképezve az osztályok és a tanulók összetartozását.

Az utolsó napon hangulatos teázással és beszélgetéssel zárták az osztályok a 2020-as évet. Az osztályfőnökök megörökítették a legszebb ünnepi pillanatokat és egy diasor vagy videó segítségével elküldték az osztályok zárt csoportjaiba, hogy a szülők is részesei lehessenek a meghitt pillanatoknak.

 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

https://www.facebook.com/taktakenez.suli/videos/1904922759661549

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright