VENDÉGÜNK VOLT A CSET ZENEKAR

Vendégünk volt a CSET zenekar, akiknek sikerült jókedvre deríteni és elvarázsolni felsős tanulóinkat. A rendhagyó órán  megzenésített verseket hallhattak a gyerekek   Csépai Eszter - színművésznő, énekes, szinkronszínész, filmszínész - és Molnár György -  énekes, dalszerző, gitáros - előadásában.

Elsősorban kortárs költők verseire írnak zenét. Koncertjeiket a vidámság, interaktivitás, közös éneklés  jellemzi, ami most is jellemző volt. A közvetlen, barátságos stílus a gyerekeket is meglepte és megnyerte.

A műsor külön érdekessége és pikantériája volt, hogy  Lackfi János és Varró Dániel verseivel is találkoztak a tanulók, akik nemcsak  a megszokott költői nyelvezeten írják verseiket és sok esetben iróniát tartalmaznak. A fiatalok nyelvezetéhez közelebb áll ez a stílus, így örömmel fogadták ezeket a megzenésített verseket.

Mindannyian úgy búcsúztunk a CSET zenekartól, hogy „reméljük még találkozunk!”.

 

 

FALUNAPI REKORDKÍSÉRLET

A falunapi programokat mindig izgalommal várjuk, hiszen a gyerekeknek nagy élmény. Rendszeresen fel is lépünk valamilyen műsorral, de az éven mást gondoltunk! Egy rekordkísérlettel próbáltuk meglepni a falu lakóit.

Az iskolások annyi papírkarikát fűztek össze és emeltek a magasba, amennyi Taktakenéz lakossága (1237). A rekordkísérlet sikerült, a szalag sehol sem szakadt szét, jelezve ezzel a faluközösség összetartozását.

A falunapi programok kedveztek a gyerekeknek, örültek az ugrálóvárnak, a vidám bohócoknak és a bűvésznek. Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat.

 

 

Kiemelkedő események a 2017/18. tanévben

 

Iskolai programok:

 • A munkatervben szereplő iskolai programok, témahetek, témanapok, ünnepségek rendben zajlottak, színvonalasak voltak.
 • Tanulóink délutánonként a kötelező programokon túl, versenyeken, szabadidős rendezvényeken vehettek részt.
 • Hetente két alkalommal modern tánc oktatása folyt.
 • Augusztusban részt vettünk a Csokifesztiválon Szerencsen, ahol tanítványaink színvonalasan szerepeltek.
 • A Petőfi- napok rendezvénysorozatának témája Petőfi és Arany barátsága volt. A versenyek, műhelyfoglalkozásokés a tervezett túra jól sikerült.
 • A szeptember 9-én megrendezett Falunapon igényes műsorokkal szerepeltünk.
 • K&H pályázaton nyertünk kirándulást, 30 felsős diák Kiskőrösre utazhatott.
 • A Petőfi-napok jutalmaként a díjazottak mozilátogatáson vettek részt.
 • A Reformáció 500 éves – emlékév megünneplése alkalmából versenyt hirdettünk diákjainknak. A jutalmazott 27 tanulóval Vizsolyba és Monokra látogattunk el.
 • Színvonalas ünnepi műsorral emlékeztünk meg október 6. október 23. és március 15. jeles napjaira.
 • Október 20-án a sportpályánk pályaavató ünnepségén tanulóink ügyesen szerepeltek.
 • Novemberben a 7. és 8. osztály tanulói pályaválasztási kiállításra utaztak Miskolcra.
 • Pályaválasztási fórum és előadások segítették a végzős gyerekeket és szüleiket a megfelelő középiskola kiválasztásában.
 • Tanulóink ismét részt vettek a - Sport Poha-Rak világrekordja kísérletben.
 • Karácsony előtt 5 tanuló Caramel koncerten vett részt Budapesten.
 • Decemberben és januárban a Duna TV forgatott az iskolában és a településen
 • Tartalmas volt az Arany- emlékév megünneplése az intézményben: kiállítás, verseny, kirándulás, a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó tárlata, az Arany-busz tette emlékezetessé az emlékévet.
 • Bevezettünk egy új programot, melynek lényege a multikulturális tartalmak közvetítése. Az „Egymásra hangolva” elnevezésű új iskolai rendezvényünk nagyon jól sikerült.
 • A Határtalanul programon belül 19 tanuló és 2 kísérő pedagógus Ukrajnába utazott.
 • A Tisza-tavi Peca suli programban 24 tanuló vesz részt, akik az idén értékes horgászfelszereléseket, engedélyeket kaptak ajándékba.
 • Év végén tanítványaink Debrecenbe, Lillafüredre és Budapestre kirándultak.
 • Gyerekhéttel zártuk a tanév utolsó hetét.
 • Június 3. és 4. hetében 54 tanuló nyári napközis táborban vehetett részt, ahol a programok a nemzeti identitás és a sport, egészségre nevelés témák köré szerveződtek. A programot Csisztu Zsuzsa és férje is meglátogatta.
 • Nyáron az Együtt testvérként – pályázatnak köszönhetően 50 gyerek a Balatonnál táborozhatott és egy Budapest – Budai vár túrán is részt vehetett..

 

Tehetséggondozás:

 • Az első félévben két körzeti versenyt hirdettünk meg. Teremlabdarúgó tornára és népdaléneklési versenyre hívtuk az iskolák tanulóit. A versenyeken 5 illetve 12 iskola képviselte magát.
 • BOZSIK Programban négy korcsoporttal veszünk részt.
 • Mi is versenyeztetjük a gyerekeket. Házi versenyt 26 alkalommal szerveztünk, területi versenyen 35 alkalommal, megyei versenyen 5 és országos versenyen 3 alkalommal 
 • A MATEHETSZ tehetséggondozó programban 8 tanuló vett részt.
 • A Szerencsi Tankerület által szervezett jótékonysági bálon Borai Norbert 8. osztályos tanuló versenyeredményei és szorgalmas munkája elismeréseként tankerületi díjat kapott.

 

Felzárkóztatás, lemorzsolódás:

 • Az Útravaló Pályázatra a 7. osztályból 15 fő, a 8. osztályból 2 fő adta be pályázatát, melyet 6 tanuló nyert el, velük három mentor foglalkozott.
 • Augusztus 1-től beindult az EFOP 3.1.5-16. pályázat, melynek célja a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása.
 • Tanulószobákon segítettük a tanulók felkészülését.
 • A differenciált óraszervezés minden pedagógus feladata volt.

 

 

Szakmai programok, műhelyek

 

 • A tanévben szakmai fórumokon, műhelymunkákon vettünk részt, elsősorban a lemorzsolódás megelőzése érdekében.
 • Az őszi nevelési értekezlet és a szakmai nap témája az kommunikáció fejlesztése volt.

A szakmai nap értékét emelték a színvonalas előadások és a bemutató óra.

 • November 17-én tankerületi szakmai napon vettünk részt, melyen Molnár Tiborné intézményvezető előadóként szerepelt.
 • A tavaszi nevelési értekezlet 3 fő témája: önértékelés és minősítés, OKM mérések értékelése, aktuális pályázatok.
 • Március 26-án tankerületi szakmai fórumon vettünk részt, ahol Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a köznevelés jelenkori értékeiről és a jövőbeli terveiről beszélt.
 • Nevelés értekezleten elemeztük a 2016-os OKM eredményeinket, a javítás lehetőségeit.
 • Az osztályfőnöki munkaterveket áttekintettük, melynek kibővítése lesz a jövőben a feladat.
 • Sikeres minősítési eljárást követően 4 pedagógusunk 2018. január 1-én pedagógus II. fokozatba lépett.
 • 2 szaktanácsadó érkezett az iskolába – alsós és magyaros, aki a szövegértés fejlesztésének területén nyújtott szakmai segítséget.
 • A KRÉTA elektronikus rendszerén keresztül az e-naplót szeptembertől minden iskolában bevezetik. A használatára irányuló online 30 órás képzést továbbképzést minden pedagógus elvégezte. Március 1-től pedig próba üzemmódban elindítottuk az e-napló használatát.
 • A pedagógusok önértékelése tervszerűen zajlott. Molnár Tiborné vezetői önértékelését még három pedagógus /Varga Zsuzsanna, Halászné Mitró Csilla, Péterné Sallai Andrea/ önértékelése követte.

Pályázataink

 • Határtalanul – Kalandozások a Kárpát-medencében – 2 fő
 • EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – 3 fő+ bekerült 5 fő
 • EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program
 • EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program- 5fő 50 fővel
 • EFOP-3.2.4.-16-2016-0001 Digitális Kompetencia fejlesztése
 • EFOP-4.1.3-17-2017-00181 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése
 • KEHOP-5.2.11-16-2017-00142 Szerencsi Tankerületi Központ Intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése
 • EFOP-3.3.2-16 Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért

 

Országos mérések eredményei:

Sajnos a 2016-os méréseknél nagyon az országos szint alatt voltunk, s intézkedési tervet is készítenünk kellett. Nem sajnáltuk az időt a problémák feltárására és megbeszélésére és még mindig maradt új ötletünk a javításra.

 

 

 

2015

2016

2017

Matematika

iskola 

országos

%

 

iskola

 

országos

%

 

iskola

 

országos

%

6. évfolyam

1400

1497

94

1357

1486

91

1481

1497

99

8. évfolyam

1512

1618

93

1440

1597

90

1521

1612

94

Szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam

1261

1488

85

1278

1494

86

1403

1503

93

8. évfolyam

1377

1567

88

1336

1568

85

1362

1571

87

 

Különösen   a szövegértési eredmények  maradnak el az országos átlagtól. Sajnos tanulóink keveset olvasnak, kevés a kitartásuk a hosszú szövegekhez, nehezen fogalmaznak meg saját véleményeket. Igyekszünk erre megoldást találni.

A 2017-es eredményeink javulást mutatnak az előző évhez képest, különösen a CSH index alapján teljesítettünk jól, de sok függ az osztály összetételétől is, így a fejlesztő munkának nincs vége, tovább folytatjuk  az intézkedési terv alapján.

 

Taktakenézi iskolás gyerekek nyári tábora Gyenesdiáson

A táborba való utazás hosszú volt, de a várakozás öröme, hogy láthatjuk a Balatont, feledtette a hosszú utat.

A tábor- Vadóctanya – kényelmes volt, tiszta és figyeltek ránk. Bőséges és finom volt a napi 5-szöri étkezés. Minden nap mehettünk a strandra, hol a fürdés mellett még számos más lehetőség is volt a szórakozásra.

Az első nap az ismerkedésről szólt. A gyerekek hamar összebarátkoztak a tábor lakóival és közösen fociztak, kosaraztak, röplabdáztak, ping-pongoztak, tollasoztak.

Második nap csillagtúrára indultunk. Előbb egy kőbánya marsbéli táján jártunk, majd felmentünk a Festetics –kilátóba és megcsodáltuk a balatoni táj szépségét. Innen a Természet Háza Látogatóközpontba indultunk el, ahol egy interaktív tárlatvezetés részesei lehettünk. Megismerhettük a Keszthelyi-hegység kialakulását, növény és állatvilágát. Fáradtan érkeztünk vissza a táborba, de a délutáni fürdőzés felfrissített bennünket. Megismerkedtünk a testvériskolánk – Dobsina -  diákjaival is és már közösen játszottunk a Balatonban.

A harmadik napon Keszthelyre indultunk autóbusszal. Gyönyörű a város és nagyon szép a kikötője. Az 1 órás hajóúton volt lehetőségünk a további ismerkedésekre is. Tanulóink közül még egyik sem ült hajón, ezért nagyon örültünk ennek a lehetőségnek. A Festetics kastély szépsége elkápráztatott bennünket. A sétáló utcán megnéztük a kirakatokat, hallgattuk az utcai zenészeket és fagyiztunk.  Nagyon kellemes napot tudhattunk magunkénak, amit még fokozni tudtunk a balatoni fürdőzéssel.

A negyedik napon a legnépszerűbb program a lézerharc volt, amit mindenki kipróbált. Már jól ismertük egymást, barátságok szövődtek. Igazi testvériskolai hangulat volt a táborban! Vacsora után is kimentünk a strandra, hogy megnézzük, milyen este a Balaton és elköszönjünk tőle. Senki nem akart másnap hazamenni.

A hazautazás is érdekes volt, mert Budapesten megszakítottuk az utunkat és megcsodáltuk a Dunát, a hidakat, a Parlament épületét és a Budai Várat.

Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a szervezőknek, hogy ilyen nagyszerű programot állítottak össze nekünk!

 

 

Esély Tábor – Balatonszemes

 1. július 24-e és 28-a között 30 tanulóval vettünk részt egy táborozáson, Balatonszemesen az Esély Táborban.

Július 24-én, kedden 6 órakor minden tanuló izgatottan várta az indulás pillanatát. A táborba közösen indultunk el a Gyenesdiáson nyaraló gyerekekkel közösen. Budapest volt az első állomás, ahol két előadáson is részt vettünk. Az egyik Bánki Beni Slam Poetry előadása volt, míg a másik Gál Tamás „A nagyidai cigányok” című interaktív színdarabja.

A műsorok után folytattuk utunkat a Balaton felé. Már mindenki türelmetlenül várta, hogy az autópályáról megláthassuk a „magyar tengert”. Délután érkeztünk a táborba, ahol az animátorok nagyon kedvesen fogadtak minket. Elfoglaltuk a szállást, majd vacsora előtt lesétáltunk a Balatonhoz és csobbantunk egyet benne.

A második nap, szerda reggelén a gyerekek egy dráma órán vettek részt, ahol megismerkedtek a testvériskolánkból, Mezőgecséről érkező gyerekekkel.

Este bemutatkozó estet szerveztek a helyi Művelődési Házban, ahol minden iskola bemutatta honnan érkezett. A tanulóink iskolánk himnuszát, „A költő visszatér” című dalt énekelték el, majd egy képekből összerakott videó segítségével a többi iskolából érkező diákok bepillantást nyerhettek a mindennapi életünkbe.

 

Csütörtök reggel aerobic órán vettünk részt Szentgyörgyi Rómeóval, majd ezt követően buszra szálltunk és elutaztunk Balatonboglárra a Gömbkilátóba. Ezután Keszthely felé vettük az irányt, ahol egy Természettudományos Kiállításon jártunk, majd meglátogattuk a keszthelyi Festetics-kastélyt. Az este tábori diszkóval zárult.

Péntek délelőtt a Latinovits Zoltán Emlékházban jártunk, ahol a fiatalon meghalt színész életéről láttunk egy filmet, valamint egy kvízt kellett a diákoknak megoldani az Emlékházban található kiállítás segítségével. Ezután a Pálos Szerzetesek templomában mentünk. Itt ugyancsak feladatok megoldásával tették színesebbé a programot a szervezők. Péntek délután a fürdőzésé volt a főszerep.

A gyerekek minden nap rövidebb-hosszabb ideig fürödtek a Balatonban, amit nagyon élveztek, mivel közülük nagyon sokan még nem jártak itt.

Szombat reggel kedvetlenül vártuk, hogy megérkezzen a buszunk és elindulhassunk hazafelé. Útközben Budapesten ismét megálltunk, a Budai Várat látogattuk meg. Fáradtan, de nagyon sok élménnyel gazdagodva érkeztünk meg 18 óra tájban Taktakenézre.

 

 

„MOZDULJ KI!”

 1. június 25. - 2018. június 29. között folytatódott napközis táborunk, melyre már 4-6. osztályos tanulóinkat vártuk. A tábor témája a sport, KRESZ, a közlekedés és egészségre nevelés volt.

A gyerekek sokat kirándultak lakóhelyük környékén, sokat mozogtak, sportoltak. Egy napon autóbusszal a Tiszaújvárosi Sportcentrumba is ellátogathattak.

 

KIRÁNDULÁS A TISZAÚJVÁROSI SPORTCENTRUMBA

A gyerekek izgatottan várták ezt a kirándulást, hiszen olyan helyre utaztunk, ahol még eddig nem jártak: a Tiszaújvárosi Sportcentrumba. Ez  egy gyönyörű  nagy sportlétesítmény, mely nagyon sok sportágnak ad otthont. Mikor megérkeztünk, leültünk a lelátóra, ahol éppen röplabdaedzést tartottak. Ez nagy élmény volt minden tanulónak. A kiránduláson velünk volt iskolánk 3 olyan tanulója is – Juhász Márk, Juhász Dávid és Péter Gergő – akik az FC Tiszaújváros  serdülő labdarúgó csapatának játékosai és   ebbe a sportcentrumba járnak edzésekre, így ők meséltek a gyerekeknek ezekről a foglalkozásokról és kalauzoltak bennünket a sportcentrumban. A gyerekek futhattak a futópályán, a fiúk focizhattak egy nagy pályán, míg a lányok egy homokos röplabdapályán röpizhettek mezítláb. Az ebédet a város központjában fogyasztottuk el, így volt egy rövid városnézés is. Ebéd után egy kondi játszóteret ismertek meg a gyerekek, majd egy extrém pályát, ahol az általunk elvitt rollerekkel próbálták ki a pályákat. Nagyon elfáradva, de élményekkel telve tért haza minden tanuló erről a kimozdulásról.

 

 

GYERTEK, GYERTEK JÁTSZANI!!

 1. június 18. - 2018. június 22. között napközis tábort szervezett iskolánk az EFOP-3.3.5-17-2017-00021 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása pályázat keretében. A program az első és másodikos korosztályt célozta meg: Gyertek, gyertek játszani…- avagy népi gyermekjátékaink táncelőkészítő szerepe” címmel.

A program elsődleges  célja az volt, hogy a hagyományos népi gyermekjátékokon keresztül segítse

 • az alapvető táncos mozgásformák elsajátításának megkezdését,
 • kapcsolatot teremtsen a gyermekkor hagyományos mozgás- és játékkultúrájával,
 • a magyar népzenei és néptáncos hagyományőrző mozgalom iránti érdeklődést felkeltse.

A  gyerekeknek valóban egy olyan közösségi programban sikerült részt venniük, mellyel tudásuk, képességeik fejlődtek és ugyanakkor szórakozva, hasznosan teltek a nyári szünet napjai. Mind ez olyan tevékenykedtető játékok közben, melyek szintén a gyerekek ismeretét, tudástárát bővítették.

 

 

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE, A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBA

Örömmel értesültünk arról, hogy tanulóink az iskola által szervezett csoportos utazás keretében, díjmentes vasúti utazás igénybevételével meglátogathatnak a muzeális intézményeket.

A lehetőséget kihasználva választásunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumra esett.

A látogatás közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési előadással és filmvetítéssel kezdődött „Biztonságban kétkeréken” címmel.  A szimulátorokat mindenki szerette volna kipróbálni.

A bemutató után a Műszaki Tanulmánytár látványraktárának, színes gyűjteményével ismerkedtünk.

A magyar feltalálók, számítógépek, a fényképezés és a navigáció eszközei mellett régen használt háztartási gépeket, műszaki cikkeket is láttunk.

A tartalmas múzeumlátogatás után bizonyára hasznos információkkal, élményekkel gazdagodtak tanulóink.

 

 

CSISZTU ZSUZSA és férje Dr. KECSKÉS NORBERT iskolánkban járt és az egészséges életmódra, sportra buzdította tanulóinkat.

A statisztikai adatokat vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy mi magyarok  a világon elsők között vagyunk a szív-és érrendszeri, a daganatos betegségek és a cukorbetegség tekintetében. Bár ezek között  vannak olyan esetek is, amikor a tünetekért a genetika  felelős, de az esetek túlnyomó többsége a helytelen életmódra vezethető vissza.

A mai modern világ másik szomorú velejárója a mozgásszegény életmód. Ennek számos káros következménye van az egészségre, pl. elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség. Naponta egy jó óra tempós séta is elég lenne  ahhoz, hogy a testmozgás pozitív hatásait tapasztaljuk életünkben. A fiatal szervezetnek azonban ettől több mozgásra lenne szüksége, hogy erősödjenek az izmok, táguljon a tüdő. A gyermekeknek  a rendszeres intenzív, dinamikus mozgás ajánlható.

Az iskola fontos feladatának tartja a prevenciót.  Az egészséges életmódra nevelés szinte napi feladat. Lehetőséget adnak a nevelésre alsóban a magyar órák, a környezet órák, a matematikai feladatok, felsőben a természetismeret, biológia, egészségtan és az osztályfőnöki órák. Tanórán kívüli rendszeres sportfoglalkozások, tömegsport órák biztosítják a gyermekek mozgásigényét. A labdarúgás, röplabda, asztalitenisz és a sport-poharak közkedvelt foglalkozások gyermekeink körében. Rendszeresen tartunk egészség-hetet, túrázunk, biciklizünk..

Ha híres emberek mondják el mindazt, amit mi évről-évre próbálunk beépíteni tanulóink életébe, valószínűleg jobban meghallják. Ezért örültünk ennek a látogatásnak.

 

 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola az éven is benevezett az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyre két tanulóval. A versenyen a roma nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő 5-8. osztályos tanulók indulhatnak.

Az iskolai forduló feladatsora népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és szövegalkotási feladatból állt. A feladatok a roma népismeret tantárgy kerettantervi követelményein alapulnak: az I. kategória esetében a hatodik évfolyamig, a II. kategória esetében a nyolcadik évfolyamig bezárólag.  Az iskolai fordulót mindkét tanulónk sikeresen megoldotta, így bejutottak a budapesti döntőbe. A döntőben az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján szóbeli beszélgetés van (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a roma nemzetiségről, annak kultúrájáról, népszokásairól, hagyományairól.

Borai Dorina 6. osztályos tanuló először vett részt ezen a versenyen és az I. kategória döntőjében I. helyezést ért el. Borai Norbert 8. osztályos tanuló már 3. alkalommal versenyzett ezen a versenyen és az előző két I. helyezés után, most a II. kategóriában egy II. helyezéssel tért haza.

Gratulálunk a gyerekeknek, szüleiknek és felkészítő tanáruknak, Gulyás Istvánnénak!

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright