FELÚJÍTÁSOK A TAKTAKENÉZI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00181 pályázat keretében került sor a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A munkálatok nyáron kezdődtek. Már előzőleg a Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával megtörtént a tantermek elavult világításának a korszerűsítése, s a jelen pályázatból a folyosók is új világító testeket kaptak. Ezzel egy időben a folyosókra korszerű irányfények és menekülési útvonalat jelző táblák kerültek.  Fontos  volt a gázkazánok felújítása is, így biztonságosan kezdődhetett a fűtési időszak. A tornaterem még 1991-ben épült, így a sportpadlója 27 éves múlt, felújítása időszerű volt. Szintén ekkor készült a lépcső is, melynek burkolata elkopott, s a pályázatból új, biztonságos felületet kapott. A lépcső előtti folyosó burkolata több helyen felvált, ezért ennek a cseréje is a pályázat része volt.  A munkálatok elkészültek, a sportpadló felfestése hiányzik még. A  felújításokkal még korszerűbb és kényelmesebb lett intézményünk.

 

A KEHOP-5.2.11-16-2017-00142 pályázat a Szerencsi Tankerületi Központ Intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítését valósította meg. A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének tetejére is felkerültek a napelemek, melyek az iskola áramfogyasztásának csökkentését szolgálják majd a jövőben.

Valamennyi felújítás és korszerűsítés öröm számunkra. Köszönjük, hogy a pályázatok részesei lehettünk.

 

 

Iskolánkban járt a KISS KATA ZENEKAR

Kodály Zoltán szerint:  „Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy!”

A mai modern világban egyre nehezebb elérni azt, hogy a gyerekek visszataláljanak a gyökerekhez és megismerjék a régi hagyományokat, különös tekintettel a magyar  népzenét, és közben  jól is érezzék magukat. A Kiss Kata Zenekar mestere ennek a területnek. Az együttes a magyar népzenét vegyíti a mai divatos zenei irányzatokkal. Tagjai diplomás népzenészek, a könnyűzenei élet ismert előadói. Felismerték, hogy a népdalokat modern hangszerelésbe ültetve, poppal-rockkal-jazzel vegyítve a gyerekek nagyon könnyen megszeretik és megtanulják.

Az iskolánkban adott koncertjükön ismert népdalokkal  lopták be magukat a gyerekek szívébe. A gyerekek a koncert elejétől a végéig aktív résztvevői voltak a  műsornak. A sok-sok zene és  együtt éneklés mellett volt táncház, ritmusgyakorlat, jókedv és nevetés. Ugyanis nemcsak a gyerekeket táncoltatták meg, hanem a tanár néniket is, ami a gyerekeknek különösen tetszett.

Iskolánk egy ajándék cd-t is kapott, melyen olyan zenei anyag van, amit az énekkarosok zenei aláfestésként használhatnak majd a későbbiekben. 

Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük!

 

 

EGÉSZSÉG-HÉT AZ ISKOLÁBAN

A KEZED ÉLETET MENTHET!

Egyik délelőtt mentőautó jelenlétére figyeltek fel a járókelők az iskola udvarán. Baj van? – kérdezték.

Nincs baj, de bármikor lehet! A statisztikák szerint hazánkban átlagosan 25 percenként hal meg egy ember hirtelen szívhalál következtében. Kétharmaduk megmenthető lenne, amennyiben az észlelést követően az első 3-5 percben lenne mellette valaki, aki megkezdené az újraélesztést.

Az újraélesztés technikáját  egy óra alatt meg lehet tanulni, a hatékony mellkasi kompressziók elsajátítása még ennél is kevesebb idő alatt lehetséges. Már egy általános iskolás diák is képes a megfelelő beavatkozások elvégzésére, amennyiben  tanulta  őket.

Minden évben figyelmet fordítunk gyermekeink egészséges életmódra nevelésére. Minden évben tartunk egészség-hetet. Az éven az újraélesztés algoritmusának elsajátítását is kitűztük célul. Jó, ha ezt is tudják tanulóink! Tanulják meg: - A KEZED ÉLETET MENTHET!

Köszönjük a mentőállomás segítségét!

 

 

INKLUZÍV ISKOLA VAGYUNK! Ezért számunkra fontos a TOLERANCIA VILÁGNAPJA

 INKLUZÍV ISKOLA VAGYUNK!

Ezért számunkra fontos a TOLERANCIA VILÁGNAPJA

2018.11.16.

November 16-a a Tolerancia Világnapja. A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.

A tolerancia három együtt érvényesülő kritériuma:

 • konfliktustűrő képesség,
 • a jogegyenlőség elfogadása,
 • az erőszak elutasítása

A Kézen Fogva Alapítvány játékos kamionja az ország több helyszínén, a Fogadd el, fogadj el kampány keretében hívta fel a figyelmet a fogyatékkal élő emberek elfogadására, megértésére. A program sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy az elfogadás és a tolerancia jegyében mi is bemutatjuk a fogyatékkal élő emberek világát  gyerekeinknek.

Programunk célja:

 • az egészséges diákok betekintést nyerjenek a fogyatékkal élők világába
 • a tanulók legyenek türelmesek, elfogadóak a fogyatékkal élő emberekkel
 • az iskolai integráció segítése

A gyerekek két helyszínen, 5 fős csoportokban dolgoztak.

Tornatermünk kalózhajóvá változott, a sérült kalózok kabinjaiban diákjaink megismerkedtek a lakók életével, majd a résztvevőknek egy-egy feladatot kellett megoldaniuk, hogy tovább mehessenek a következő kalóz kabinjába.

Különböző játékokon keresztül tapasztalhatták meg a fogyatékkal élők, többek között a mozgássérültek, autisták, a látássérültek és siketek mindennapos kihívásait, hogy ami nekünk egyszerű, hétköznapi dolog, nekik nagy problémát jelenthet. Ilyen pl. közlekedés, tájékozódás, kommunikáció.

Érzékelhették, milyen nagy szerepe van a segítségnyújtásnak, a szeretetteljes támogatásnak.

A foglalkozás eredményes volt, jó hangulatban telt el. A gyerekek érdeklődőek és aktívak voltak.

Megerősítést kaptunk arról, hogy a mi iskolánk valóban egy inkluzív, befogadó iskola, befogadó pedagógusokkal és  tanulókkal, ahol természetes az elfogadó magatartás.

 

HELYSZÍNEK és FELADATOK

8. osztály tanterme

Tornaterem

 

1. feladat: Toleranciával kapcsolatos szövegértési feladatlap kitöltése.

 

1. kabin: Lakója Csupaélet, aki mozgáskorlátozott kalóz. Élethelyzetének megtapasztalására a gyerekek feladata, hogy kerekesszékben ülve egy tornabot /esernyő segítségével a magasban elhelyezett tárgyakat magukhoz vegyék.

 

 

2. kabin: Lakója Csupaszám, aki autista. Habár a barátkozás nehezen megy neki, könnyen oldja meg a furfangos matematikai feladatokat. Itt tehát nehéznek tűnő, valójában egyszerű matematikai feladatokat kell megoldani.

 

 

2. feladat: Megtanuljuk Halász Judit – Mindannyian mások vagyunk című dalának a refrénjét jelnyelven.

 

3. kabin: Lakója Csupakéz, aki egy siket kalóz, nem hall semmit. Ezen a helyen a daktil abc-vel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

 

 

4. kabin: Lakója Csupafül, egy vak kalóz. Hallásásra, tapintására és szaglására hagyatkozik. Ebben a kabinban bekötött szemmel kell feladatokat (illat totó, formakereső játék és tapintós dominó) végrehajtani.

 

 

A program zárásaként a tornateremben egy nagy kört alkotunk, egymás kezét megfogva újra meghallgatjuk Halász Judit – Mindannyian mások vagyunk című dalát. Minden refrént jelbeszéddel kísérünk..

 

 

 

 

Pesti srácok – ünnepi előadás az iskolában

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Budapesti békés tüntetéssel kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának leverésével fejeződött be. Nemzeti ünnepünkre tanulóink igényes, szép műsorral készültek. Néhány nappal az iskolai megemlékezés után, a Váci Dunakanyar színház művészei színes műsorral leptek meg minket.

Naplószerű visszaemlékezéssel adták elő az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A történet szereplői egy fiú és egy lány. A lány megtalálja barátja naplóját, hangosan felolvassa a feljegyzéseket, miközben zenében, táncban megjelenítik a történések pillanatképeit.

A művészek az egyén szemszögéből mutatták meg milyen eszmeiséget hagyott ránk néhány bátor fiatal. Mindvégig kirajzolódott az érzelemviláguk, melyet folyamatosan közvetítettek felénk.

Az újszerű, modern előadásmód magával ragadta tanulóinkat, közelebb hozva magával az 56-os eseményeket. A szereplők műsor közben többször bevonták a gyerekeket a történetbe, ezzel is élményszerűbbé, befogadhatóbbá tették az előadást.

 

 

KISS LÁSZLÓ Csokonai és Bessenyei díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja és NAGY ESZTER képzőművész látogattak el iskolánkba

 1. október 09-én KISS LÁSZLÓ Csokonai és Bessenyei díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja és NAGY ESZTER képzőművész látogattak el iskolánkba az Együtt, testvérként a Taktakenézi Iskolával program keretében.

Kiss László előadása a rasszizmust, kirekesztést és az előítéletet próbálta gyereknyelvre fordítani. Vannak sajnos olyan témák, amikről fontos beszélni, de  kellemetlen,- különösen olyan csoportban, ahol a többség roma származású -  így  inkább halogatjuk, minthogy belevágjunk a beszélgetésbe. Az előadása alatt folyamatos párbeszéd zajlott az előadó és a résztvevő diákok között. A prezentáció és a párbeszéd igyekezett rávezetni a gyerekeket, hogy a téma megértése és megértetése nem egyszerű feladat. A megélt élmények  döntő mértékben befolyásolják a bennünk élő sztereotípiák tartalmát. A kiközösítés az iskolai osztályokban is előforduló jelenség. Megoldásának feltétele valamennyi tanuló empátiája, toleranciája, a mások elfogadására irányuló készsége.

Nagy Eszter képzőművész segítségével tanulóink egy csoportja kipróbálhatott két szokatlan és különös technikát. A két technika, amit használtak: a transzfer technika, és a scrapbook. A két technika elsajátítása elég nehéz volt, nagy kézügyességet és figyelmet igényeltek, így nem mindenkinek sikerültek.  A foglalkozás végére így voltak elégedett és elkeseredett tanulók is a csoportban. Az elkészült alkotások azonban nagy sikert arattak a gyerekek között.

 

 

Állatok világnapja- október 4.

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”  (Mahatma Ghandi)

A projekt-nap célja: erősíteni a gyerekekben az ember és állat közötti barátságot, felhívni a figyelmet az együttélés szabályaira, fontosságára valamint arra, hogy az állatok boldogabbá teszik mindennapjainkat.

A játékos feladatok célja:

 • bővüljön a gyerekek ismerete az állatokról a tapasztalás, a játék által
 • legyenek képesek az állatok elfogadására, tiszteletben tartására
 • fejlődjön a megfigyelőképességük, a szociális és együttműködési készségük
 • gyarapodjon aktív szókincsük

Beszámoló

Az iskolarádió műsorát önként jelentkezők állították össze és olvasták fel a reggeli műsorban. Célunk volt, hogy az iskola valamennyi gyermekéhez eljusson a nap fontossága és azok a figyelmeztetések, melyek fontosak az állatokkal való együttéléshez.

Tanítás után a gyerekek két helyszínen, dolgoztak. Az elméleti feladatokat ügyesen oldották meg. A játék folyamán kialakult egy egészséges versenyszellem. A helyes megoldások bizonyítják, hogy tanulóink ismerik az állatokat, az élőhelyeik meghatározása sem okozott gondot. Az elbújt állat-kockák keresése különösen lázba hozta őket.

A tornatermi feladatok már a jókedvű szórakozást és nevetést csalták elő, hisz az állatok mozgását utánozni nem volt egyszerű feladat, de nagyon szórakoztató volt.

Zárásként bemutattuk, hogy környezetükben milyen állatok élnek. Megállapítottuk, hogy kis állatvédőként fogunk figyelni rájuk, védjük őket, hiszen különösen a háziállatok tőlünk, emberektől, a gondoskodásunktól függenek. Végül és plakátot terveztünk és állítottunk össze a faliújságra.

 

 

Játékos előadás – érzékenyítő tréning Újvári Gáborral

A játék nem csak örömforrás a gyermekek életében, hanem hangsúlyos eleme  fejlődésüknek. Gyermekkorban a játék és a tanulás "kéz a kézben jár", hiszen a gyerekek a játékos tevékenységek révén jutnak ismeretekhez, tesznek szert tapasztalatokra.

Újvári Gábor színész-drámapedagógus szakember volt vendége iskolánknak, aki  játékos csoportmunkában, úgynevezett érzékenyítő tréning segítségével olyan játékokat, tevékenységeket, viselkedésformákat mutatott meg tanulóinknak, amelyek fejlesztik figyelmüket, memóriájukat, szabálytudatukat, s későbbi életükben fontos szerepet töltenek majd be.

A figyelem és memóriafejlesztő játékok az adott helyzetben való összpontosításra és a figyelem tartós megtartási készségének fejlesztésére is alkalmasak, míg a szabályjátékok során a gyermekek már megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a szabályokhoz is.

A gyerekek hamar feloldódtak a játék során. A nevetés és vidámság végig kísérte a foglalkozást. A szabályok követése nem mindig sikerült, a memóriája sem volt mindenkinek toppon, de a játék öröme feledtette a kudarcokat.

A mai foglalkozás megmutatta, hogy több ilyen jellegű fejlesztő foglalkozásra lenne szükségünk. NE FELEJTSÜNK EL JÁTSZANI!

 

 

CSAK VÉSZHELYZETBEN HÍVD A 112-t!

Rendőrségi előadást hallgathattak meg tanulóink az internet veszélyeiről és a 112-es segélyhívó szám használatáról. Mindkét  téma fontos tudnivalókat tartalmazott.

A 112-es segélyhívó számon a mentők, a tűzoltók és a rendőrség segítségét kérhetik a bajba jutottak. Az egész Európában egységes segélyhívó szám mellett azonban egy ideig továbbra is él a 104-es (mentők) és a 105-ös (tűzoltók) szám, a rendőrség 107-es hívószáma azonban már a 112-eshez van becsatornázva. A segélyhívószám olyan nyilvános és ingyenes telefon hívószám, mely vész esetén hívható. Csak kizárólag emberi életet vagy a környezetet veszélyeztető helyzetben lehet hívni a számot! Sajnos sokan félreértelmezik  a 112-es szerepét vagy szándékosan adnak meg téves információkat, s ezzel veszélybe sodornak valódi eseteket.

Az internet jó dolog, de sok veszélyt is hordoz, hisz gyermekeinket félrevezethetik, becsaphatják, rémhírekkel riogathatják. A szülők felelőssége nagy, figyeljünk gyermekeink internetes kapcsolataira!

Reméljük, hogy az elhangzottakból sok mindent megjegyeztek a gyerekek és ők nem kerülnek bajba!

 

 

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL AZ EGÉSZSÉGÉRT

EGÉSZSÉGNAP-TÚRANAP AZ ISKOLÁBAN

 

Az utóbbi években ismét egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségmegőrzésben a  gyógynövények. Ezek a növények mindenhol megtalálhatók a környezetünkben, iskolánknak külön kis gyógynövény kertje van, hogy a nem vadon termő fajtákat is be tudjuk mutatni a gyerekeknek.

Az őszi gyógynövény-napok egyikén túrázni indultunk, hogy csipkebogyót, csalánt és diólevelet gyűjtsünk, illetve sziklakertünkből a kövirózsa hasznosítására akartuk felhívni a tanulók figyelmét. Az utak mentén található gyógynövények nem alkalmasak a betegségek kezelésére, mert a kipufogógázok miatt ezek igen szennyezettek. Az üde legelők, mezők és erdők növényei viszont bátran használhatók. Így mi is a Tisza árterületére indultunk.

A gyógynövényeket elődeink is ismerték és használták. A gyógyszergyárak is a gyógynövények hatóanyagait állítják elő mesterséges körülmények között, csak a gyógyszereknek mellékhatásaik is vannak.  Ezzel szemben a gyógynövények hatóanyagai nem okoznak mellékhatásokat és a szervezet maximálisan fel tudja használni azokat. Ezek a növények többféle módon is felhasználhatók. Készíthetünk belőlük teát, és borogatást. Használhatjuk frissen, szárítva vagy fagyasztva is.

A gyűjtött anyagból kézműves foglalkozáson a gyerekek plakátokat készítettek, melyek a gyógynövények hasznosítását hangsúlyozzák. A plakátok az iskola folyosójára kerültek, hogy naponta tanulmányozhassák a gyerekek. A gyógynövényekből teát készítettek az osztályok és meg is kóstolták őket.

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright