„EZ A NAP MÁS, MINT A TÖBBI..”

NÉVADÓNKRA EMLÉKEZTÜNK

2001-et írtunk, amikor iskolánknak névadót választottunk. Mivel nem volt szorosabb kötődés, Petőfi Sándorra, a nép költőjére esett a választásunk. Így lettünk Petőfi Sándor Általános Iskola. A következő évtől bevezettük a Petőfi-napokat, melyek projekt napok lettek az iskolában.

AZ ÉVEN 20. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A PETŐFI-NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT!

3 VIDÁM NAP VÁRT A TANULÓKRA!

 

SZÜLETÉSNAPI TORTA ÉS FILMKÉSZÍTÉS

Az ünnepélyes megnyitó után minden osztály születésnapi tortát kapott. Nagy örömmel fogadták a tűzijátékkal érkező tortákat. Igazi születésnapi partik kerekedtek ki az osztályokban. A nap feladata volt, hogy minden osztály válasszon ki  egy-egy Petőfi verset és filmet készítsen  belőle. A gyerekek maguk rajzolták a filmkockákat és közösen mondták alá a verset. Nagyon jó filmek készültek, melyeket feltöltöttünk az iskola Fecebook oldalára: https://www.facebook.com/taktakenez.suli/

Rajzverseny, versíró verseny, puzzle-kirakó verseny és észforgató verseny várta azokat, akik szerettek volna egymással megmérkőzni.

 

PETŐFI-AKADÁLYVERSENY

A Petőfi-akadályversenyen a költő életútjának nagy helyszíneit járták be a gyerekek, sokat tanulva névadónk életéből. Vidám feladatok vártak rájuk KISKŐRÖSÖN, KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, PESTEN, DEBRECENBEN és SEGESVÁRON. A tanulók a helyszíneken fejtörőkkel, puzzle feladatokkal találkoztak, Petőfi megzenésített verset tanultak, táncoltak és Segesváron – kard helyett hokiütőkkel – harcoltak is.

 

PETŐFI-ÖTPRÓBA

A mozgás és sport nem maradhat el a jól szervezett projekt-napokról. Tanulóink névre szóló teljesítmény lapokon gyűjtötték az ötpróba állomásain szerzett pontjaikat, melyeket összesítve kiderült, hogy kik a legsportosabb tanulók az iskolában.

Közben a csapatversenyek is zajlottak, volt FOCI, RÖPLABDA és KIDOBÓ.

 

SZÜLETÉSNAP NINCS AJÁNDÉK NÉLKÜL!

A PETŐFI-NAPOK mindig névadónkról szólnak. Az idei különleges volt, mert 20. alkalommal ünnepeltünk.

Különleges volt, mert az elején minden osztály tortát, a végén pedig mindenki labdát kapott, hiszen SZÜLETÉSNAP NINCS AJÁNDÉK NÉLKÜL!

Különleges volt, mert zenés műsorral zártuk! A CSUDATÁSKA EGYÜTTES vidám dalai színesítették meg a 20. PETŐFI-NAPOKAT!

 

 

„EGY JÓ TANÁR FOGJA A KEZED, NYITJA AZ ELMÉD ÉS MEGÉRINTI A SZÍVEDET.”

Magasrangú kitüntetésben részesült Molnár Tiborné a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője.

Kiváló tehetségfejlesztő munkájáért Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztertől vette át a „ Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat a Budapest Music Centerben megrendezett gálán.

A bonis bona discere egy latin közmondás, melynek jelentése:  jótól jót tanulni.

A „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért” díj "Kiváló tehetségfejlesztő" kategóriában azok a szakemberek díjazhatók, akik legalább 5 évre visszamenőleg folyamatos kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, és ez különösen a módszertani kiválóságban nyilvánult meg: a pedagógiai módszerek személyközpontú, kreatív alkalmazásában, vagy új módszertani elemek kifejlesztésében. Emellett a díjazottak munkáját értékteremtő pedagógiai attitűd jellemzi, például hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok körében végeznek tehetségfejlesztést.

Molnár Tiborné szakmai felkészültsége, gyermekszeretete, az iskola iránti elkötelezettsége példaértékű. Az elismerés bizonyítéka annak a lelkiismeretes munkának, melynek tanúi lehetünk több évtizede.

Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

 

A díjazott így vall eddigi életútjáról:

1983-tól tanítok a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában, s  20 éve vagyok az intézmény vezetője. Iskolánk hátrányos helyzetű kisiskola, de szerencsére vannak tehetséges gyerekeink. Nagy gondot fordítunk rájuk, hiszen ők fontos motiváló erők egy halmozottan hátrányos helyzetű közegben. Mindig is célom volt és a továbbiakban is azt szeretném, hogy ez az intézmény összetétele ellenére - 95%  hhh-s tanuló - megfelelő feltételeket biztoson minden tanulónak, s a tehetséggondozásra különösen nagy figyelmet fordítson minden pedagógus. Vallom, hogy ha egy  gyermekben megtaláljuk a tehetséget és ezáltal sikerhez juttatjuk, megváltozhat az iskolához, a tanuláshoz való viszonya is. Több olyan tanítványom volt és van, aki az elért versenyeredmények hatására változott meg és érték lett számára a tanulás. Szeretném, ha sok ilyen tanuló lenne a taktakenézi iskolában!

Az elmúlt  években is meg tudtuk mutatni, hogy nem az összetétel számít, kis iskola is lehet sikeres! Az elért eredményeinkből a következőkre vagyok a legbüszkébb:

 • ÖKO-iskola és Fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola címet kaptunk
 • pályázatok keretében tanulóink a Balatonnál pihentek, Ukrajnában, Erdélyben és Szlovákiában kirándultak, és sok híres ember járt az iskolánkban
 • országos versenyeredményekkel büszkélkedhetünk roma népismeretből, rajz- és képzőművészetekből, fogyasztóvédelemből, labdarúgásból
 • tanulóink közül egyre többen tanulnak tovább érettségit adó vagy tehetséggondozó iskolákban

HITVALLÁSOM

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” Németh László

 

 

30 ÉVE ALAKULT MEG A POLGÁRŐRSÉG

Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. március 28-án alakult Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége néven elsősorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezeteket veszélyeztető bűncselekmények, a közlekedési balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása, valamint a fenti feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkájának lakossági segítése érdekében.  Még ebben az évben Taktakenézen is megalakult a helyi polgárőr szervezet.

A Taktakenézi Polgárőr Egyesület ünnepi közgyűléssel emlékezett vissza a 30 éves megalakulására.

Az iskolában több pedagógus is polgárőr és az iskola részt vesz az „Egy iskola egy polgárőr” programban, ezért a 30. évfordulóról az iskolában is megemlékeztünk. Többféle versenyen mérhették össze tudásukat a gyerekek. A következő versenyek közül választhattak:

 • KRESZ táblák felismerése
 • online KRESZ-totó
 • bűnmegelőzési és drog-prevenciós totó
 • kerékpáros ügyességi verseny

Az önkormányzat apró ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek és a helyezettek dicséretet kaptak.

Az esti ünnepi közgyűlésen Csóra György, a B-A-Z megyei Polgárőr Szövetség elnöke bejelentette, hogy az OPSZ az „Egy iskola egy polgárőr” mozgalom keretén belül az „Apró polgárőr” kísérleti projektet indítja, melyben iskolánkra is számít. A kísérleti program elsődleges célja, hogy a programban részt vevő 4. osztályos tanulók megismerkedjenek a polgárőrség tevékenységeivel és a közbiztonságot szolgáló feladatokkal.

A kísérleti programban 4 megye vesz részt. Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből 4 iskola – közte a mi iskolánk – került be a projektbe.

 

 

Oklevelek

„EGYETLEN GYEREKRŐL SEM MONDUNK LE!”

Magyarországon a korai iskolaelhagyás aránya a 2016-os adatok szerint 12,4 százalék. Ez több mint két százalékkal meghaladja az Európai Unió átlagát. Mire van szükség ahhoz, hogy a jelenleg romló tendencia pozitív irányba változzon? Erre a kérdésre kereste iskolánk is a választ az EFOP-3.1.5. projektben.

Először is megtanultuk, hogy különbséget tegyünk a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás között.

A korai iskolaelhagyás egy társadalmi mutató: definíciója szerint azon 18 és 24 év közötti fiatalok arányát jelenti egy adott országban, akik nem szereztek középfokú végzettséget, és az adatfelvétel idején sem vesznek részt semmiféle képzésben. Az Európai Unió elvárásként fogalmazta meg, hogy a korai iskolaelhagyás aránya uniós átlagban 10% alá csökkenjen 2020-ig.

A lemorzsolódás ezzel szemben egy folyamatra utal, amely jóval korábban kezdődik, mint a korai iskolaelhagyás problémaköre. A lemorzsolódásnak rendkívül komplex háttere van. Figyelmeztető jelek lehetnek például:

 • hiányzások
 • a tanuló érdektelensége
 • romló tanulmányi eredmények
 • drasztikus viselkedésváltozás
 • kiközösítettség vagy kiközösítő magatartás

A lemorzsolódás megelőzése érdekében az iskola sokat tehet, de ez korántsem kizárólag az iskola ügye, mivel a jelenség mögött nem csak pedagógiai okok állnak. A leghatékonyabb módszer a korai felismerés, a prevenció, a probléma idejében történő azonosítása. Fontos, hogy tanulóink önértékelése pozitív legyen, motiváltak legyenek. Ennek érdekében dolgozunk egy motivációt erősítő programon „Legyen öröm a tanulás” címmel.

A korai jelzőrendszer- mely iskolánkban jól működik -  egy intézményi szinten alkalmazott eszközrendszer az oktatásban, amely a mérhető adatokra és a megfigyelhető jelenségekre építve beavatkozási módszereket javasol a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal foglalkozó tanárok számára. Intézményi Komplex Cselekvési Tervünkben (IKCST) 3 évre terveztük meg  feladatainkat a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Munkánkat az Oktatási Hivatal elismerésekkel értékelte.

A pedagóguskompetenciák fejlesztő programban végzett kiemelkedő munkájáért az Oktatási Hivatal elismerésében részesült BATTÁNÉ TÓTH KRISZTINA  tanítónő.

A TAKTAKENÉZI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA az „EGYÜTT A KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLEN” cím mellett egy másik elismerő oklevelet is átvehetett az Oktatási Hivataltól „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projektben végzett munkájáért.

 

 

20 év

„Hej azóta húsz esztendő telt el

Megrakodva búval és örömmel...

Húsz esztendő...”

 

Molnár Tiborné, - a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója – 5. igazgatói ciklusát kezdte meg a 2021/22. tanévben.

Év végén 20 éves vezetői munkáját megköszönte a nevelőtestület, az iskola közalkalmazotti közössége és Taktakenéz Önkormányzata is. Az újabb 5 éves pályázatát az EMMI támogatta, így 21. alkalommal nyithatta meg az intézmény vezetőjeként a tanévet és köszönthette a 25 új 1. osztályos tanulót az iskolában.

Pályázatából a következőket emelte ki:

„Az a célom, hogy a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola  egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen dolgoznak a tanárok és a technikai dolgozók, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést kapják. Terveim megvalósításához kiegyensúlyozott, harmonikus munkahelyi légkörre van szükség, ahol a nevelőtestület céljai találkoznak a diákok érdekeivel. Iskolánk eddig is sikeresen igazodott a változó környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez és a továbbiakban is ez a célom.  Vezetői koncepcióm megújulási fókuszában továbbra is a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése áll.

Rövid- illetve hosszútávú terveimet pályázati programomban pontosan megfogalmaztam. Ha ezeket néhány mondatban kell összegeznem, a következőket emelem ki:

 • Fontosnak tartom, hogy egyetlen gyermekről se mondjunk le (felzárkóztatás!) és minden gyermekben találjuk meg az értéket (tehetséggondozás!).
 • Élményszerű tanulással, IKT eszközök, digitális feladatok széleskörű alkalmazásával érjük el, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, csökkenjenek a hiányzások, ne legyen lemorzsolódás, ezáltal javuljanak a tanulmányi eredmények és a kompetencia mérések eredményei.
 • Mindezek következtében a tanulókat olyan ismeretek birtokába juttassuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban.

A célok eléréséhez elengedhetetlen a partnerkapcsolatok erősítése, -  különös tekintettel a családokkal való kapcsolattartásra - és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése. Így két fontos program kidolgozását is célul tűztem ki: „Legyen öröm a tanulás!” motivációt fejlesztő komplex program kidolgozása és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében egy „Szervezetfejlesztési program” kidolgozása.

Bízom benne, hogy a jó légkörben, támogatottságban végzett munka tanítványaink teljesítményében is folyamatos minőségi javulást fog eredményezni.

Célom, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.”

 

 

NAPKÖZIS ERZSÉBET-TÁBOROK NYÁRON

Tartalmas kikapcsolódás a lakóhelyen, színes programok és élmények  a  Napközis Erzsébet-táborokban.

 

A nyári szünetben iskolánkban is megvalósultak Napközis Erzsébet-táborok, a szervezést most is nevelőtestületünk elhivatott pedagógusai végezték. A programok és a napi étkezések a táboroztatási program által és finanszírozásával valósultak meg.

A táborok a tehetséggondozást és az alsóból felsőbe való átmenetet segítették. A „Tehetséggondozó” táborban alsósok vettek részt, ahol a tehetségeket és tehetségterületeket próbáltuk párosítani, míg a „Mozgásra fel!” táborunkban a sportban kiemelkedő tanulók vettek részt.

 

TEHETSÉGGONDOZÓ ERZSÉBET-TÁBOROK

A programtervben kiemelkedő cél volt a közösségépítés, a sport és egészségtudatos életmódra nevelés, a környezettudatosság fejlesztése, természeti értékeink, kulturális örökségeink megismerése és a hagyományőrzés, melyeken keresztül tanulóink kommunikációs és digitális készségeik, kreativitásuk, kompetenciáik, önismeretük és együttműködésük fejlődött.

A táborok első napját  csapatépítő játékokkal indítottuk, majd egy tábortánc megtanulása volt a feladat, hiszen a gyerekek ebben a korban szívesen táncolnak és énekelnek.

A tábor hetén a mesék világában is jártunk, a Szegedi Látványszínház előadásában tekinthettünk meg egy történetet, melynek mondanivalója a tanulókat az egészséges életmódra tanította, környezetünk védelmének fontosságára hívta fel a figyelmüket. A mese megtekintése után a gyerekekkel a táplálékpiramisról tekintettünk meg egy filmet, majd lehetőségük volt mézkóstolásra is.

Mindenki örömére kirándulás is volt a programban, melynek keretében a Miskolci Vadasparba utazhattunk el, ahol tanulóink nagy érdeklődéssel figyelték az eddig még nem látott és nem ismert állatokat. Mindenki sok élménnyel tért haza erről a kirándulásról.

A táborban kiemelkedő szerepet kapott a mozgás, a sport is. Páros gyakorlatok, sor-és váltóversenyek, labdás csapatversenyek kerültek megszervezésre a megfelelő testmozgás céljából.

Utolsó napon a Manó Manufaktúra közreműködésével a tanulók egy kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol gyöngyből kirakott, majd levasalt virágokat vagy állatokat ábrázoló hűtőmágnest készíthettek el, melyeket haza is vihettek.

A táborban minden tanuló jól érezte magát, sok-sok élménnyel gazdagodtak.

  

 

Szervezetfejlesztési programot is működtetünk

Mivel minden intézménynek megvannak a már kialakult saját értékei, belső folyamatai, amelyek alapvetően meghatározzák az intézmény gyakorlatát, a stratégiai cél megvalósításához ezekre lehet építeni, feltéve, ha ezek jó alapot képeznek.  Nálunk erős alapok vannak és tudunk rá építeni. A nevelőtestület jól képzett, innovatív, jól együttműködő. Pozitívan állnak minden dologhoz, szeretik a kihívásokat, szeretik a gyerekeket, tudnak bánni velük. Ha kell, felzárkóztatnak, konfliktust kezelnek, bemutató órát tartanak, tehetséget gondoznak, versenyre mennek. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának kialakítása érdekében és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében Szervezetfejlesztési program kidolgozását és  működtetését tűztük ki célul. Ennek a programnak szerves része a már elindított Nevelőtestületi napok, melyek biztosítják a nevelőtestület együtt gondolkodását, egymás megismerését, elfogadását, a jó hangulat biztosítását. A nevelőtestületi továbbképzések is mindig jó hangulatban telnek el, segítenek a közösség összekovácsolásában. Gyakoriak az „ünnepi percek” . Köszöntjük a névnaposokat, megemlékezünk a jubilálókról, gratulálunk a szakvizsgán vagy minősítésen átesett kollégáknak.

Jó iskolát csak jól motivált, jól felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus pedagógusokkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni!

 

CSODASZARVAS REPÍTETTE TANULÓINKAT A MÚLTBA

„ NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉGEN - AVAGY NÉPVISELETEINK VILÁGA ”

 1. június 28-július 02. között iskolánk 3-4. osztályos tanulói részt vettek az EFOP-3.3.5-19-2020-00049 „Csodaszarvas iskolai Közösségi Programok megvalósítása Szerencs és Tokaj térségben” pályázat keretében egy 1 hetes napközis táborban.

A program célja, hogy tanulóink ismerjék meg a tájegységek népi kultúráját, és erősödjön nemzeti és kulturális identitásuk. A hét során a gyerekek ebbe a világba nyerhettek betekintést, miközben a játékos és kézműves foglalkozások során maguk is elsajátíthattak olyan módszereket, technikákat, amelyeket a régiek ismertek és használtak.

Első feladatunk volt megalkotni a tábor közösségi szabályait, melyeket mindenki igyekezett betartani. Csoportfoglalkozások keretében népi viseleteket bemutató síkbábokat készítettünk, papírtányérokon és fakanálokon népi motívumokat festettünk, cifra bútorokat papírdobozból alakítottunk ki és megtanulhattuk a keresztszemes hímzés technikáját is.

A programot színesítette a Miskolci Csodamalom Bábszínház interaktív játéka illetve Trianon megemlékezéséről Kontra László tartott előadást. Emellett jutott idő a szabadtéri játékra, közös sportolásra, vízipisztolyozásra, vízibombázásra.

A napi négyszeri étkezést, a sok-sok finom gyümölcsöt, innivalót és a program eszköz- és anyagszükségletét a pályázat biztosította. A gyerekek napjai vidáman teltek és sok-sok élménnyel gazdagodtak.

 

MATYÓFÖLDÖN JÁRTUNK

A hét kiemelkedő programja a matyóföldi kirándulás volt. Iskolánk hagyományőrző iskola, kutatjuk, felfedezzük múltunkat, gyökereinket. Egész évben vannak hagyományőrző programjaink, de most a tábor keretében közelről is megszemlélhettük a népviseletek világát. Mezőkövesdre a Matyó Múzeumba látogattunk el, ahol élőben is láthattuk a múltat idéző tárgyakat.   A múzeum gyűjteményeinek jelentős részét a viseletek, hímzések, szőttesek alkotják, de megtalálhatóak  a paraszti élet eszközei, bútorai, cserépedényei is, melyeket nagy érdeklődéssel figyeltek meg tanulóink.  

A múzeum után jutott idő a fagyizásra, pizzázásra és a játékra is. Élményekkel telve értünk haza a kirándulásról.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Iskolánk hátrányos helyzetű kisiskola, de szerencsére vannak tehetséges gyerekeink. Nagy gondot fordítunk rájuk, hiszen ők a húzó erők, ők a példaképek. Nagyon fontos, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek előtt legyen követendő példa. Tulajdonképpen ez iskolánkban az integráció lényege.  Igyekszünk minden tehetséges gyereket kiszűrni, majd fejleszteni, gondozni. Tanítványaink nevelésében nagy szerepet szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri-, sport- és művészeti foglalkozásoknak.

Országos versenyeredményekkel büszkélkedhetünk roma népismeretből, rajz és képzőművészetekből, fogyasztóvédelemből, labdarúgásból. Számos területi versenyen veszünk részt szép eredményekkel és mi magunk is sok házi versenyt szervezünk és két területi versenynek is házigazdái vagyunk.

A 2020/21. tanév végén Tehetségkutató labdarúgó tornán mérettük meg magunkat.

 

„Tegyünk a jövő géniuszaiért!”

TEHETSÉGKUTATÓ LABDARÚGÓ TORNA

 

A Szerencsi Tankerület közel 50 iskolája mérte össze tudását kispályás labdarúgó tornán, ahol a tehetségkutatás volt a fő cél.

Négy helyszínen rendezték meg az elődöntőket.

Iskolánk csapata a Tiszalúcon megrendezett elődöntőn I. helyezett lett, így 2 nap múlva részt vehettek a döntőn, ahol már csak a 12 legjobb iskola versenyzett.

Tanulóink tehetsége itt is megmutatkozott. Újabb I. helyezéssel tértek haza a tornáról! Ők lettek a legjobbak között is a LEGJOBBAK!

Vadász Adrián Ronáldó 5. osztályos tanuló mindkét tornán GÓLKIRÁLY címet kapott!

Nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Halász Tamásnak!

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright