ÉLMÉNYNAPOK A KIS KÉPZŐMŰVÉSZEKKEL

A képzőművészet fogalma mindazon művészeti ágakat felöleli, melyek eredményét nézni, látni lehet és célja nem valamilyen konkrét használati funkció kiszolgálása. A gyerekek szeretnek rajzolni, kézműveskedni, szobrászkodni, így táborunk egyik csoportját ebben a témakörben szerveztük. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismerjék  meg az elmúlt korok népi díszítőművészetét, így a festészet, szobrászat mellett a népi művészet megismerését is célul tűztük ki.

A legismertebb magyar népi motívumokat ismertük meg: a tulipánt, a szegfűt, a rózsát, a rozmaringot és a liliomot. A legtöbb szemlélő számára a népi motívumok indák, levelek, virágok kacskaringózása. Nem is sejtjük, miféle ősi titkok, üzenetek rejtőznek a motívumokban. Ezekről beszélgettünk a gyerekekkel és tableten ők maguk is megkerestek néhány fogalmat.

Érdekességként megnéztük a Cifra palotát filmen és képeken, majd azt a feladatot kapták a csoportok, hogy tervezzék meg az aszfalton saját cifra palotájukat népi motívumokkal díszítve.

Aztán megtanultuk, hogy mi is a tájkép? Minden, ami a külvilágban található, és a táj részét képezi. Tehát nem csak a síkság vagy hegyek ábrázolása, hanem minden, a természetben jelenlévő tárgy a részét képezheti, lehet ez egy épület vagy bármilyen ember alkotta tárgy. Tájképet készíteni nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Éppen ezért az elején jól meg kell tervezni a képet.A tájképet készíthetjük a szabadban, élőben – de készíthetjük otthon is, a szabadban készített vázlat alapján vagy akár fotóról is. Mi ezt az utóbbit választottuk. Így a beszélgetés után elindultunk a szabadba, hogy tájat fotózzunk. A gyerekek nagyon élvezték, jól elfáradtak. Sok szép fotó készült, melyeket büszkén mutogattak egymásnak.

A csendélet fogalmával is megismerkedtünk. A csendélet tulajdonképpen a festőien csoportosított tárgyak, állatok, növények ábrázolása. Leggyakrabban virágok, gyümölcsök, ételféleségek, használati eszközök szerepelnek rajta. Néhány híres csendéletet elemezve, megbeszéltük a legfontosabb tudnivalókat. Délután ők maguk készítettek csendéletet.

Utolsó élménynapunkon kiruccanást terveztünk. Tiszalúcon a Rendezvények Házában kortárs képzőművészek alkotásai láthatók „Négy Évszak” címmel. Az önkormányzat kisbuszával és személyautókkal vittük át a gyerekeket a tárlatra. Izgatottan várták, mert még soha nem jártak kiállításon. Megfigyelési szempontokat kaptak párokban. A képek megtekintése után a kertben beszélgettünk a benyomásaikról és az élményeikről.

 

CSÜRDÖNGÖLŐ ÉLMÉNYNAPOK

Az élménynapok alkalmával megtudtuk, hogy a magyar néptánc gyökerei egészen a középkori körtáncokig nyúlnak vissza, egyéni és páros formái a 17. és 19. század között jöttek létre. Számos változata öröklődött nemzedékről nemzedékre, mint például a legényes, verbunkos, csárdás.

Mi is a You Tube közösségi oldalon kerestünk táncos produkciókat többek között a  Magyar Állami Népi Együttes előadásában is.  Megbeszéltük, hogy a táncosok képzéséhez hozzátartozik a magyar kulturális hagyományok megismerése, különböző táncos motívumok, népdalok elsajátítása és, hogy a néptánc tulajdonképpen a zene és a tánc szeretetét közvetíti, illetve kitartásra, elkötelezettségre nevel.

Mi is népdalokat énekeltünk és tánclépéseket tanultunk. Hogy jobban megértsék a fiatalok a régi világ varázsát,  a Prügyi Móricz Emlékházba indultunk. A Móricz-ház és berendezése sok általuk nem ismert eszközt rejt. Felfedeztük a régi tárgyakat és a gondnok néni szívesen mesélt használatukról és a régi világról. A gyerekek érdeklődőek voltak. Nem hagytuk ki, hogy itt a régi világban táncoljunk is. A táncok tanulása a régi időkben, különösen falun megfigyelésből és utánzásból állott. Az ismeret elmélyítését a tudatos tanulás és a lépések gyakorlása követte. A lányok ezt általában csoportosan végezték. Mi is a hagyományokat követve tanultuk a lépéseket a kemence mellett.

A jelenlegi felgyorsult világban  őseink hagyományait és szokásait egyre kevésbé ápoljuk.  Kodály Zoltán szerint „a zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható”. Ezt szerettük volna mi is közvetíteni a fiatalok felé. Vendégünk érkezett Tállyáról, aki a népdalok világát citerán keresztül mutatta meg nekünk. Sokat megtudtunk a népdalokról. A népdalok fejlesztik a zenei és az általános intelligenciát, a szövegeken keresztül sok bölcsességet, élettapasztalatot közvetítenek, amelyek évszázadokon keresztül, letisztulva adódtak tovább. A megbeszélés után csoportokban népdalokat gyűjtöttek a gyerekek a különböző érzelmek kifejezésére, majd az ismerteket el is énekeltük. A gyerekeknek nagyon tetszett a citera és örömmel tanulták kíséretével a népdalokat.

A Magyar Örökség és Hungarikum díjas 100 Tagú Cigányzenekar a világon egyedülálló együttes, ezért feltétlenül szólnunk kell róluk is. Tagjai főleg cigány származású muzsikusok. A magyar és cigány kultúra nagyköveteként több mint 1000 koncertet adtak már Magyarország legkisebb településének kultúrházaitól kezdve a világ számos híres koncertterméig. A cigány táncokkal is foglalkoztunk. Településünkön nincs hagyománya a cigány folklórnak, de Prügyön a Vadrózsák tánccsoport ápolja a cigány táncot. Néhány tagjuk és csoportvezetőjük jött el, hogy bemutassák az eredeti cigány táncot. A tánc gyakorlása után néhány, a cigányok eredetéről, életéről szóló  mesével, történettel zártuk a napot.

 

NOMÁD ÉLMÉNYNAPOK

Lovas nemzet a magyar. Történelmünkben ősidőktől fogva kulcsszerepet játszott a ló és a lovaglás. A nomád pásztorélet, a hosszú vándorlások és a honfoglalás utáni lovas életmód volt jellemző őseinkre.  Azt is tudjuk, hogy egykor a magyarok nyilaitól rettegett Európa.

A nomád élménynapokat ezekre a történelmi tényekre építettük fel. Célunk volt, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a nomád magyarok életébe, életvitelébe, lovas harcművészetükbe, színesítve ezzel történelmi tudásukat.

Megtanultuk, hogy az íj két végét szarvnak hívjuk, ebbe két végbe van beakasztva az ideg, amely szerves anyagokból vagy műszálból készül. A szarvak alatt van a kar, ami szép ívesre hajlik, mikor felajzzuk az íjunkat. A markolat az íj azon része ahol fogjuk. Az idegen van a bandázs ahová a nyílvessző nockját beakasztjuk.

Felelevenítettük történelmi tudásukat, mely szerint a magyarok nyilaitól rettegett egész Európa egykor. A krónikákból tudjuk, hogy az ősmagyarok szinte összenőttek apró lovaikkal, továbbá oldalra és hátrafelé is kiválóan nyilaztak. Az ellenséget körbe lovagolva  támadták. Gyakran színleltek menekülést, mely az ellenséges sorok felbomlását eredményezte, mivel üldözőbe vették őket, s ekkor hirtelen újra támadtak. A téma vitára adott okot. Később a lovasíjászat sportként való újraéledéséről beszélgettünk. 

A faluban több család is tart lovat, vannak, akik rendszeresen járnak az ónodi vásárba. Ők és vendégünk meséltek nekünk a lótartás szabályairól, terheiről és szépségeiről. Megnéztük a leghíresebb magyar lófajtákat és mindenki kiválaszthatta a neki legjobban tetszőt, melyről egy rövid prezentációt kellett készítenie.

Az elméleti ismeretek mellett folyamatosan íjászkodhattak a gyerekek. Egyre jobban és pontosabban céloztak. Az utolsó napon íjász versenyre hívtuk őket és a legjobbaknak érem került a nyakába.

 

A PILLANATOK, AMIKET TELJES FIGYELEMMEL EGYMÁSNAK AJÁNDÉKOZUNK, AZOK AZ IGAZI ÉRTÉKEK

A mai világunkra jellemző, hogy nem figyelünk egymásra eléggé. Mindenki elvárja, hogy figyeljenek rá, de vajon ő figyel-e másokra? Ha mindenki képes lenne megajándékozni figyelmével a másikat, igazi értékeket adna és kapna is. Szerencsére  a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola életében a tanév végére akadtak ilyen pillanatok.

 

Pedagógusnap alkalmából a Szerencsi Tankerület és a Taktakenéz Községi Önkormányzat is köszöntötte az oktatásban dolgozókat egy-egy kis ajándékcsomaggal és egy közös ünnepi ebéddel.

 

Molnár Tiborné intézményvezető a tanév utolsó igazgatói értekezletén vehette át Szabó Árpád Tankerületi Igazgatótól az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri elismerő oklevelét eddigi munkája elismeréseként.

 

Vargáné Kozsik Judit és Halász Tamás a Szerencsi Tankerület Év pedagógusa díját kapták meg a tanév versenyeredményeiért, a tehetségek gondozásáért, melyet Molnár Tiborné intézményvezető adott át nekik az ünnepi közalkalmazotti-köztisztviselői közös ünnepen.

 

Farmosi Katalint a ballagáson köszöntötte az iskola vezetése 30 éves oktatásban eltöltött jubileumának tiszteletére sok éves tehetségeket és hátrányos helyzetű tanulókat egyaránt segítő munkája elismeréseként.

 

Kurmai Kinga 5 éve dolgozik az intézményben, itt kapott kedvet a pedagógus pályához, s év végén megkapta pedagógus diplomáját a Tokaj-Hegyaljai Egyetemen. Neki is gratuláltak a kollégák, s örömmel üdvözölték a csapatban.

 

Ezek az apró kis figyelmességek tették ünnepivé a tanév zárását iskolánkban.

 

 

KEZDŐDIK A VAKÁCIÓ

JÓ SZELET, NYOLCADIKOSOK!

 

„Ha nem ismerjük a kikötőt, nem lesz jó szelünk soha.”

 

Elballagtak a nyolcadikos tanulóink. Velük ünnepeltek a szülők, barátok, iskolatársak Jó utat, jó szelet és egy biztos iránytűt kívántunk számukra, s azt, hogy mindenki találja meg a legjobb kikötőt. S ahogy a lufik szabadon elrepültek nűsoruk végén, ők is így kelnek szárnyra a széllel, hogy új kikötőt, új iskolát keressenek. A ballagási ünnepség után búcsútáncukat nézhettük még meg, mellyel az utolsó próbatételt is teljesítették.

 

Természetesen nem csak számukra, hanem valamennyi diák számára elérkezett a várva várt VAKÁCIÓ!

Előtte azonban minden tanuló az évzárón átvette éves munkájának bizonyítékát, a BIZONYÍTVÁNYT. Kinek ilyen, kinek olyan, ahogy a végzett munka is különböző volt. A legszorgalmasabbak könyvet és oklevelet is kaptak, többen igazgatói és nevelőtestületi dicsérettel zárták a tanévet.

 

Krucsai János Ferenc 6. osztályos tanuló vehette át a Kiss Attila Alapítvány díját az iskola egyik legsikeresebb tanulójaként. Vadász Adrián Ronaldó 6. osztályos tanuló pedig az iskola legsikeresebb tanulójának járó Petőfi-plakettel térhetett haza. A tanév legsikeresebb sportolói lettek: Tóth Ketrin 7. osztályos tanuló és Lakatos Brendon 8. osztályos tanuló.

 

„Végre itt a szünidő,

Játékra is van idő.

Vége van a tanulásnak,

Helye van a kacagásnak.

Pihennek a tanárok,

Örülnek a diákok.”

 

 

„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!”

UTAZÁS A HORTOBÁGYRA

 

A Hortobágy, Európa legnagyobb összefüggő, természetes füves pusztája, mely 20 éve a világörökség része. Ez a puszta nem az erdők kiirtásának és a folyószabályozásnak köszönhetően jött létre, hanem a természet ajándéka.

Reggel a nagy hortobágyi vásárok helyszínére érkeztünk, a híres Kilenclyukú hídhoz, mely a  Hortobágy jelképe, Magyarország máig leghosszabb és legszebb közúti kőhídja. A vásárosok kedvesen kínálták népi kézműves portékáikat. A gyerekek örömmel fedeztek fel a területet. Többen átsétáltak a híres hídon, voltak, akik a vízhordó szoborcsoportnál fotózkodtak, vagy kipróbálták a gyógyító padot. Megtudtuk, hogy névadónk, Petőfi Sándor is járt a Hortobágyi csárdában 1842- ben.

A Kilenclyukú híd közelében elhelyezkedő madárparkban egy úgynevezett látványkórház is üzemel. Itt megnézhetjük a lábadozó madarakat, vagy hogy miként zajlik egy műtét. A kórház célja a sérült madarak gyógyítása, kezelése és visszaengedése a természetbe. Évente átlagosan 400-600 madár fordul meg a kórházban. Parkjában jellegzetes népi játékok vannak, melyet örömmel vettek birtokba tanulóink.

Délután kisvonatra ültünk, mely a halastavak mentén zakatolt a  Hortobágy szívébe. A Hortobágyi-halastavi tanösvénytúra során megismerhettük a tavak és nyílt vizű mocsarak állat- és növényvilágát, melyet ÖKO-iskolaként érdeklődve szemléltünk.

 

TAVASZI VERSENYEK

Minden gyermekben ott lapul egy kis tehetségcsíra, mely  arra vár, hogy a megfelelő körülmények között kibontakozhasson. Mi, pedagógusok valójában kertészek vagyunk, akik figyelemmel kísérjük ahogyan a csirából egy gyönyörű virág születik.

Ehhez a kis „csírát” öntözni, táplálni kell sok-sok élménnyel, versennyel, a világ felfedezésével. Ha nem biztosítunk számtalan lehetőségeket egy gyermek számára, talán soha nem derül ki, miben lett volna tehetséges.

 

Iskolánk tanulói nagyon tehetségesek a labdarúgás területén. Halász Tamás testnevelő tanár koordinálja a sporttehetségeket.  Fiú és lány csapataink is vannak a Bozsik-programban és szép eredményeket értek el a tavaszi idényben is.  A Diákolimpiára is beneveztünk. A Kis Iskolák Sportversenyén eljutottunk a megyei döntőbe. A megyei döntő helyszíne Miskolc Egyetemváros volt. Ide utazott csapatunk, hogy megmérettesse magát. Az egyetemi műfüves futball arénában játszhattak tanulóink. Az ellenfelek játékosai közül többen is igazolt játékosok voltak különböző egyesületeknél, de ennek ellenére nem vallottunk szégyent. A III-IV. korcsoportos csapatunk IV.helyezett lett a diákolimpián.

 

Vargáné Kozsik Judit a rajztehetségeket segíti. A B-A-Z Megyei Balesetmegelőzési Bizottság tavaszi pályázatán Krucsai János Ferenc tanulónk megyei I. helyezett lett rajzával. A díjat május 27-én , egy gyereknap keretében vehette át. A pénzjutalom mellett jutalma volt egy színes program is.

Glonczi Márk 6. osztályos és Balogh Attila 7. osztályos tanuló díjazott lett a Prügyi Roma Nap alkalmából meghirdetett rajzversenyen.

Iskolánk 4 tanulója részt vett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghirdetett kreatív fotópályázaton, amelyet második alkalommal hirdettek meg.

A pályázat témája: A hal, mint étel!

A sikeres pályázathoz 3 telejésítendő feltétel volt:

- fotó egy elkészült halas ételről

– a pályázati étel receptje (hozzávalók+elkészítés leírása)

– néhány szó (maximum 5 mondat) hogy Miért együnk halat?

Lakatos Anett Virginia 6. osztályos tanuló töltött csukája bekerült korcsoportjának 5 legjobbja közé.

 

 

Inlcusion4Schools

Iskola-közösségi partnerség az egyenlőtlenségek és kirekesztés visszafordításáért

 

Az Inlcusion4Schools név mögött a társadalmi kohézió és integráció gondolata húzódik meg.  Az Inclusion4Schools központi célja a hátrányos helyzetű régiókban található szegregált iskolák támogatása a közvetlen társadalmi környezetükkel való kapcsolat kialakításában. A projekt konzorciumi partnerei Albániából, Bulgáriából, Magyarországról és Szlovákiából származnak. Iskolánk, a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola is a magyarországi partnerek egyike.

Az iskoláknak jelentős szerepe van a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésében, de önmagában egy iskola nem tud csodát tenni.  Az iskolákhoz szorosan kapcsolódó  közösségeknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az iskolák támogatásában, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A szolidaritás erősítése nélkül nem tudunk megbirkózni a közeljövő kihívásaival. Az előrelátható környezeti, gazdasági és társadalmi válságok a társadalmi egyenlőtlenségek elmélyüléséhez fognak vezetni.

 1. augusztusában vette fel a kapcsolatot iskolánkkal az Inlcusion4Schools projekt munkatársa. Az első csoportos találkozásra 2022. február végén került sor, amikor is a projekthez tartozó szakemberek – közöttük Horváth Aladár is – megismerkedtek iskolánkkal. Egy nemzetiségi óra megtekintése után a helyi problémákról beszélgettünk. Majd az Inclusion4Schools projekt keretén belül Magyarországon elsőként 2022. április 28-án Taktakenézen valósult meg a Nyitott Iskola Tudásmegosztó fórum. A közösség képviseletében a helyi pedagógusok, szülők, a helyi önkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzat képviselői is részt vettek. Az előadók voltak:
 • Molnár Tiborné, intézményvezető - Petőfi Sándor Ált. Isk., Taktakenéz – Hogyan készítjük mi föl a diákokat a továbbtanulásra?
 • Tarnóczi Eszter, családsegítő – Milyen akadályokkal szembesülnek továbbtanuló diákjaink szülei?
 • Derdák Tibor, igazgatója - Ámbédkar Iskola, Miskolc - Egy fajta út - lehetőségek bemutatása
 • Bukta Márta, főigazgató - Szerencsi Szakképzési Centrum - Karrier - és rugalmas tanulási utak a szakképzésben - a szakképzés átalakulás 2020 óta

Az előadások után jó hangulatú műhelymunka következett 3 csoportban 3 témát feldolgozva:

 1. Milyen közösségi megoldásokban gondolkodhat a középiskola és a közösség a diákok lemorzsolódásának megelőzésében?
 2. Mit tud nyújtani a helyi, taktakenézi általános iskola a középiskolában továbbtanuló diákoknak?
 3. Mit tehet a középiskola az egyes diákok iskolában tartása terén a tanuló szintjén? A család szintjén?

A projektben való munka folytatódik a következő tanévben is.

 

KÖZPONTI TÉMAHETEK AZ ISKOLÁBAN

PÉNZ7

A 2021/2022. tanévi PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahétre regisztrált iskolák száma 1.029 volt és köztük voltunk mi is. Az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló kezdeményezés célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretek elsajátítását, a pénzügyi kultúra fejlesztését és felhívja a figyelmet  a pénzügyi tudatosságra.  Ebben a tanévben a „Pénzügyi tervezés és megtakarítások” témakörben szerveztük a 3-8. osztályoknak a projekthetet. Ha már fiatal korban megtanítjuk gyermekeinkkel a tudatos tervezést, akkor valószínűleg ezt felnőttként is használni fogják és megtakarításaik lesznek az életben. A tanórákon elsajátított ismereteket egy verseny keretében számon is kértük. Sok hasznos ismerettel lettek gazdagabbak a tanulók.

 

821 ISKOLA CSATLAKOZOTT A 2022-ES DIGITÁLIS TÉMAHÉTHEZ

A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. Iskolánk 3 projekttel csatlakozott a témahéthez:

 • Mátyás udvara
 • Hagyományőrző Krónika
 • Médiatudatosságra nevelés

 

A témahéten a feladatok papíralapon és digitálisan is készültek. A Mátyás udvara projektből egy prezentáció és egy írott krónika készült. A Hagyományőrző Krónika díszes kódex formában és nyomtatott újságként is elkészült. A médiatudatosságra nevelés és mérés digitális formában valósult meg.

 

 

 

A FÖLD NAPJA VOLT A FENNTARTHATÓSÁGI HÉT MEGNYITÓJA

Április 22-én ünnepeltük a Föld Napját. A ZölDÖK kis riportereinek rádióműsorával kezdtük a napot és rajzok, plakátok készültek a nap folyamán. Elkészült egy olyan földgömb is, mely a viruló, egészséges Földgolyót szemlélteti.

Hétfőtől egész hetes fenntarthatósági témahét vette kezdetét, melynek egyik fontos témája az élelmiszerpazarlás volt. Ehhez kapcsolódtak a heti feladatok és versenyek is.

 

 

TAVASZI SZAKMAI NAPOK

Szakmai nap a fenntarthatóság szolgálatában a Szerencsi Tankerületi Központ Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolájában

 1. március 25.

A FÖLD ÜZENI: ÉBRESZTŐ

09.00 - 09.15

Megnyitó

Köszöntő: Molnár Tiborné intézményvezető

09.15 – 09. 35

 „Új kompetenciaterület-környezeti nevelés 2020-tól!”

Környezettudatosság és fenntartható fejlődés az oktatásban

Előadó: Gulyás Istvánné

09.40 – 10.25

 „Mentsd meg a jövőt!”

A fenntarthatóság kultúrájára nevelés 6. osztályos természettudomány órán

Az órát tartja: Krucsai Krisztina

10.25 – 11.00

Kávészünet

11.00 – 11. 15

Az óra értékelése

Értékel: Farmosi Katalin

11.15 – 11.30

ÖKO-iskola vagyunk!

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola ÖKO programjainak bemutatása

Előadó: Halász Tamás

 1. 30 – 11.40

„A játék a legnagyszerűbb tanító!”

Játékos szervezetfejlesztés

Játékvezető: Halászné Mitró Csilla

11.40 -12. 00

„Tanulni tanulok!”

Tanulási attitűd és stílus vizsgálatának eredményei a 4. osztályban

Előadó: Szabóné Sallai Judit

Iskolai motiváció mérése a 6.osztályban

Előadó: Halászné Mitró Csilla

12.00 – 12.10

 A szakmai nap zárása, értékelése

12.10 – 13.00

Ebéd, kötetlen beszélgetés

Öko-iskolák véleménycseréje

 

MISKOLCI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2022

 

LEGO – A KREATÍV JÁTÉK ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZ

Felkérést kapott iskolánk a POK Tavaszi Szakmai Napjának egyik szekciójában egy előadás megtartására az iskolában folyó LEGO oktatásról. Örömmel vettük a felkérést, mivel 2018/19-es évtől dolgozunk a  LEGO-programmal és nagyon fejlesztőnek és élményszerűnek találjuk a kisiskolások körében.

A programot Molnár Tiborné intézményvezető mutatta be, majd Szabóné Sallai Judit alsós munkaközösség-vezető feladatokkal prezentálta, hogyan használjuk a mindennapokban a 3 területre kidolgozott programot:

 • LEGO-matech
 • LEGO-dráma
 • LEGO-együttműködés

A legfontosabb, hogy játszanak a gyerekek! Játék közben megtanulják egymás elképzeléseit, ötleteit elfogadni és  tiszteletben tartani.  Megtanulnak  alkalmazkodni,  egymástól segítséget kérni, egymás munkáiról értékelést mondani.

A program már a felső tagozaton is folytatódik, de ott már a LEGO robotoké a főszerep.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright