Szervezetfejlesztési programot is működtetünk

Mivel minden intézménynek megvannak a már kialakult saját értékei, belső folyamatai, amelyek alapvetően meghatározzák az intézmény gyakorlatát, a stratégiai cél megvalósításához ezekre lehet építeni, feltéve, ha ezek jó alapot képeznek.  Nálunk erős alapok vannak és tudunk rá építeni. A nevelőtestület jól képzett, innovatív, jól együttműködő. Pozitívan állnak minden dologhoz, szeretik a kihívásokat, szeretik a gyerekeket, tudnak bánni velük. Ha kell, felzárkóztatnak, konfliktust kezelnek, bemutató órát tartanak, tehetséget gondoznak, versenyre mennek. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának kialakítása érdekében és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében Szervezetfejlesztési program kidolgozását és  működtetését tűztük ki célul. Ennek a programnak szerves része a már elindított Nevelőtestületi napok, melyek biztosítják a nevelőtestület együtt gondolkodását, egymás megismerését, elfogadását, a jó hangulat biztosítását. A nevelőtestületi továbbképzések is mindig jó hangulatban telnek el, segítenek a közösség összekovácsolásában. Gyakoriak az „ünnepi percek” . Köszöntjük a névnaposokat, megemlékezünk a jubilálókról, gratulálunk a szakvizsgán vagy minősítésen átesett kollégáknak.

Jó iskolát csak jól motivált, jól felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus pedagógusokkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni!

 

CSODASZARVAS REPÍTETTE TANULÓINKAT A MÚLTBA

„ NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉGEN - AVAGY NÉPVISELETEINK VILÁGA ”

 1. június 28-július 02. között iskolánk 3-4. osztályos tanulói részt vettek az EFOP-3.3.5-19-2020-00049 „Csodaszarvas iskolai Közösségi Programok megvalósítása Szerencs és Tokaj térségben” pályázat keretében egy 1 hetes napközis táborban.

A program célja, hogy tanulóink ismerjék meg a tájegységek népi kultúráját, és erősödjön nemzeti és kulturális identitásuk. A hét során a gyerekek ebbe a világba nyerhettek betekintést, miközben a játékos és kézműves foglalkozások során maguk is elsajátíthattak olyan módszereket, technikákat, amelyeket a régiek ismertek és használtak.

Első feladatunk volt megalkotni a tábor közösségi szabályait, melyeket mindenki igyekezett betartani. Csoportfoglalkozások keretében népi viseleteket bemutató síkbábokat készítettünk, papírtányérokon és fakanálokon népi motívumokat festettünk, cifra bútorokat papírdobozból alakítottunk ki és megtanulhattuk a keresztszemes hímzés technikáját is.

A programot színesítette a Miskolci Csodamalom Bábszínház interaktív játéka illetve Trianon megemlékezéséről Kontra László tartott előadást. Emellett jutott idő a szabadtéri játékra, közös sportolásra, vízipisztolyozásra, vízibombázásra.

A napi négyszeri étkezést, a sok-sok finom gyümölcsöt, innivalót és a program eszköz- és anyagszükségletét a pályázat biztosította. A gyerekek napjai vidáman teltek és sok-sok élménnyel gazdagodtak.

 

MATYÓFÖLDÖN JÁRTUNK

A hét kiemelkedő programja a matyóföldi kirándulás volt. Iskolánk hagyományőrző iskola, kutatjuk, felfedezzük múltunkat, gyökereinket. Egész évben vannak hagyományőrző programjaink, de most a tábor keretében közelről is megszemlélhettük a népviseletek világát. Mezőkövesdre a Matyó Múzeumba látogattunk el, ahol élőben is láthattuk a múltat idéző tárgyakat.   A múzeum gyűjteményeinek jelentős részét a viseletek, hímzések, szőttesek alkotják, de megtalálhatóak  a paraszti élet eszközei, bútorai, cserépedényei is, melyeket nagy érdeklődéssel figyeltek meg tanulóink.  

A múzeum után jutott idő a fagyizásra, pizzázásra és a játékra is. Élményekkel telve értünk haza a kirándulásról.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Iskolánk hátrányos helyzetű kisiskola, de szerencsére vannak tehetséges gyerekeink. Nagy gondot fordítunk rájuk, hiszen ők a húzó erők, ők a példaképek. Nagyon fontos, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek előtt legyen követendő példa. Tulajdonképpen ez iskolánkban az integráció lényege.  Igyekszünk minden tehetséges gyereket kiszűrni, majd fejleszteni, gondozni. Tanítványaink nevelésében nagy szerepet szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri-, sport- és művészeti foglalkozásoknak.

Országos versenyeredményekkel büszkélkedhetünk roma népismeretből, rajz és képzőművészetekből, fogyasztóvédelemből, labdarúgásból. Számos területi versenyen veszünk részt szép eredményekkel és mi magunk is sok házi versenyt szervezünk és két területi versenynek is házigazdái vagyunk.

A 2020/21. tanév végén Tehetségkutató labdarúgó tornán mérettük meg magunkat.

 

„Tegyünk a jövő géniuszaiért!”

TEHETSÉGKUTATÓ LABDARÚGÓ TORNA

 

A Szerencsi Tankerület közel 50 iskolája mérte össze tudását kispályás labdarúgó tornán, ahol a tehetségkutatás volt a fő cél.

Négy helyszínen rendezték meg az elődöntőket.

Iskolánk csapata a Tiszalúcon megrendezett elődöntőn I. helyezett lett, így 2 nap múlva részt vehettek a döntőn, ahol már csak a 12 legjobb iskola versenyzett.

Tanulóink tehetsége itt is megmutatkozott. Újabb I. helyezéssel tértek haza a tornáról! Ők lettek a legjobbak között is a LEGJOBBAK!

Vadász Adrián Ronáldó 5. osztályos tanuló mindkét tornán GÓLKIRÁLY címet kapott!

Nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Halász Tamásnak!

 

Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozása

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. új kezdeményezését örömmel fogadtuk, amely  a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) keretében szeretné elismerni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik a 2020/21-es tanévben mind a jelenléti, mind pedig a digitális munkarendben sikeresen helytálltak, és a digitális pedagógia terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

 A DJP köszönete jeléül az elmúlt év pedagógiai munkájának elismeréseként a Digitális pedagógiai munkáért oklevél adományozását kezdeményezte.

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában IKT fejlesztő munkacsoport tevékenykedik, melynek tagjai

 • Buri-Fehérvári Ildikó
 • Kocsis Andrea
 • Molnár Tiborné

A 2020/21. tanévben az ő pedagógiai munkájuk volt a legkiemelkedőbb a digitális térben.

Az IKT munkacsoport tagjainak munkájára jellemző volt

 • a digitális technológia hatékony használata;
 • digitális technológiával megvalósított együttműködés a tanulókkal, a kollégákkal és a szülőkkel;
 • a digitális technológia használata iskolai programok, versenyek és a fejlesztő értékelés támogatásában;
 • a digitális eszközök felhasználását segítő továbbképzéseken való részvétel;
 • a tanítás-tanulás folyamatába innovatív módon beépülő módszertani elgondolások kidolgozása és a jógyakorlatok bemutatása, továbbadása a kollégák felé;
 • digitális eszközökkel segített projektpedagógia alkalmazása;
 • digitális technológia használatával részvétel a Digitális Témahét, Pénz7 és Fenntarthatósági Témahét megvalósításában;
 • közreműködés a digitális munkarend keretében a tanítási-tanulási folyamatok tervezésében, szervezésében;

Ebben az évben a Digitális Jólét Program az intézménnyel egyeztetve az IKT fejlesztő munkacsoport tagjainak munkáját   Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozásával  köszönte meg.

EGYMÁS KÖZÖTT

Szakmai napokkal zártuk a 2020/21. tanévet

A szokásos tavaszi szakmai napokat a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a munkatervben megjelölt napokon, de semmiképpen nem szerettük volna elhagyni, mivel rengetek olyan dolog volt, melyet meg kellett beszélni, vitatni:

 

Mérés, értékelés

Nagyon nehéz évet zártunk. Második éve élünk együtt a Covid19 vírus okozta problémákkal.

A betegség a félelem nagyon sok hátránnyal járt az oktatásban is. A hiányzások nagyon magasak, ami a mi iskolánkban különösen hatással volt a teljesítményekre, hiszen tanulóink jóformán annyit tudnak, amit itt megtanítunk. Sajnos, otthoni tanulásra, pótlásra ritkán van példa!

Az óvodai felkészítések is hiányosak voltak, így az 1. osztályosok különösen nagy hátránnyal indultak.

Minden éven mérünk félévkor és év végén és a mérések eredményeit használjuk a fejlesztésekre. Most a mérések kiértékelése különösen fontossá vált, mert ennek alapján tudjuk megtervezni a jövő évi felzárkóztatást.

 

„EszmeCsere”

Ezen a napon áttekintettük a 3 évre elkészített Intézményi komplex cselekvési tervünket (IKCST) és a munkacsoportok bemutatták, hol tartunk a megvalósításban, szükséges-e módosítás.

Eddigi eredményeink:

- elkészült a szervezett fejlesztési programunk

- sikeresen adaptáltuk a #Suli és a #Kalandrafel! pályázati programokat

- a tervezett Családi napokat online tudtuk megtartani

- „Legyen öröm a tanulás” motivációs programunk jó ütemben halad.

- az OKM mérések sikerességéhez mindenki igyekszik saját tantárgyán keresztül hozzájárulni.

- az iskolai lemorzsolódás aránya  folyamatosan 10% alatt van.

 

MOZAIK

A Mozaik elnevezésű szakmai napunkon a továbbképzések, műhelymunkák apró kis mozaikjaiból próbáltunk egy egységes képet kirakni és megosztani egymással az éven szerzett jó gyakorlatokat. A digitális oktatás alatt minden pedagógus részt vett valamilyen online képzésen, s szakmai napunkon az itt hallottakat, látottakat próbáltuk átültetni saját gyakorlatunkba, adaptálni, hasznosítani a számunkra értékes dolgokat.

Megállapodtunk abban, hogy a hallott jó gyakorlatok közül a tanulói önértékeléshez és a tanulói bántalmazáshoz bemutatott ötleteket fogjuk adaptálni iskolánkban.

A szakmai nap második részében szaktanácsadó érkezett hozzánk, aki az integráltan oktatott SNI-s és BTMN-es tanulók ellátásához adott jó ötleteket, tanácsokat.

 

3:1 program az utolsó tanítási nap délutánján

A Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával egy közös fagyizással zárta a nevelőtestület a 2020/21. tanévet a szerencsi Édes Álom cukrászdában.

3:1-ben program volt ez, mivel

 • megünnepeltük a pedagógusnapot
 • vége lett a tanítási évnek
 • szervezetfejlesztési programként is kiváló volt!

Ez a délután csak egy pici kitérő volt a mindennapi munkából, hiszen a VAKÁCIÓ csak a gyerekeknek kezdődött el. A pedagógusokra még sok munka vár. Zárni kell az évet: bizonyítványokat, törzslapokat írunk, statisztikákat, beszámolókat készítünk, méréseket értékelünk, és már a jövő évi tantárgyfelosztáson gondolkodunk.

A szombati ballagás után kezdjük a nyári táborokat. Június 21-július 02. között 50 tanulónak lesz Csodaszarvas tábor és augusztus 26-30 között 47 tanulónak tartunk Erzsébet-tábort.

A sűrű programok között jó volt egy pillanatra megállni, kicsit felfrissülni. A nehéz év után jó lesz  a nyári regenerálódás, hogy augusztus második felétől újra kezdhessük a munkát!

 

#MIFÁNK

A Szerencsi Tankerülettől minden nevelőtestület kapott egy facsemetét, hogy ültesse el.

Mi ezt éppen az Összetartozás napján, és a Pedagógusnap előtti utolsó munkanapon tettük meg.

 

Ő lesz a #Mifánk, mely 2 dolgot fog szimbolizálni:

 • a nevelőtestület összetartozását, együttműködését
 • a pedagógusi gondoskodást, ahogy azt a gyermekekkel tesszük - legyen jó táptalaj, locsoljuk, biztonságba helyezzük, hogy növekedjen és árnyékával egyszer meghálálja a gondoskodást!

 

Pedagógusnap alkalmával lehetőségünk van végég gondolni napjainkat, munkánkat, a gyerekekhez való viszonyunkat! Önértékelésünkhöz nagy segítség az alábbi vers:

 

TALI GITTA: AKIRE SOKAT GONDOLOK…

 

Aki írni s olvasni megtanított,

aki ha hibáztam, kijavított,

arra ma is szívesen gondolok.

 

Aki ha botlottam, kezet nyújtott,

s aki a bajból is kihúzott,

arra oly sokszor visszagondolok.

 

Aki ha féltem, mindig nyugtatott,

aki ha duzzogtam, féltőn csitított,

arra mindig melegen gondolok.

 

Aki tudással vértezett,

aki még szürkén is észrevett,

arra jó szívvel gondolok.

 

Akire emberként felnézhettem,

és aki mindig példa volt nekem,

arra ma büszkén gondolok.

 

Aki helytállni megtanított,

aki ha csüggedtem, hittel biztatott,

arra naponta sokszor gondolok.

 

Aki az órán nem csak oktatott,

s aki belőlem embert faragott,

arra végtelen hálával gondolok.

 

ÚJABB MÓDSZEREKKEL GAZDAGODOTT A NEVELŐTESTÜLET

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” című projekt keretében a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai az alábbi, a Miskolci Egyetem által szervezett pedagógus-továbbképzéseken vettek részt:

 

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal

A LEGO WeDo 2.0 alsó tagozatos tanulóknak szánt, projektalapú tanítási eszköz, amely a természettudományos kompetenciák és a 21. századi kompetenciák, illetve a programozási képesség fejlesztését segíti.  A készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projektfeladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókkal az algoritmikus gondolkodás lényegét és komplex  feladatokkal fejlesszék tudásukat. Az elkészített eszközök nagy motiváló erővel bírnak az alsós tanulók figyelmének fenntartásában is.

A LEGO Mindstorms EV3 eszközkészletet tanórán, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozáson egyaránt alkalmazhatjuk, de már algoritmikus gondolkodást igényel, ezért a felsős tanulóknak ajánlott. A LEGO-val végzett gyakorlatok alkalmasak a problémamegoldás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az együttműködés, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére.

Iskolánk 8 pedagógusa vett részt a képzésen, és elsajátította a robotika oktatás alapjait.

 

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás

A Komplex Instrukciós Program (KIP) egy olyan speciális módszer, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. A program tulajdonképpen egy speciális kooperatív technikát foglal magában, ahol a gyerekek csoportokban dolgoznak, s mindenki képességének megfelelő feladatot kap. Így a program képes arra, hogy sikerélményeken keresztül javítsa a tanulók  tanuláshoz való viszonyát. A programba való belépés feltétele, hogy az iskola tanárai részt vegyenek egy 30 vagy 60 órás képzésben, és az elsajátított módszert a tanórák 10-20%-ban alkalmazzák.

Iskolánk valamennyi pedagógusa elvégezte a 30 órás képzést és vállalta hogy a továbbképzéseken szerzett módszertani tudást pedagógiai munkájuk során alkalmazni fogja.

 

„EszmeCsere” a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt európai uniós projekt záró konferenciáján iskolánk azon pedagógusai vettek részt, akik a programban dolgoztak.

 

A Projekt a 2017–2021 közötti időszakban az alábbiak megvalósítását tűzte ki célul:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése.
 • A területi és helyi szintű pedagógiai szakmai-szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése.
 • A 457 bevont feladatellátási hely (óvodák, általános- és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex területi rendszerszintű fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
 • A bevont feladatellátási helyek partneri együttműködéseinek, hálózati működésének támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken dolgozó pedagógusok munkájának támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása.

 

A záró konferencia célja a Projekt által nyújtott szakmai támogatások összegzése, valamint a megvalósítás során szerzett tapasztalatok, eredmények megosztása volt.

 

Mi magunk is visszatekintettünk a 2017-2021 közötti időszakra, s az 1 éve elkészített IKCST elnevezésű cselekvési tervünkben meghatározott célokat a PDCA ciklus alapján értékeltük. Az 1 éve megfogalmazott legnagyobb kihívás továbbra is érvényes.

 Legnagyobb kihívás: A település egyetlen általános iskolájának tanulói összetétele leképezi a település társadalmi összetételét, melyre jelenleg magas halmozottan hátrányos helyzet és az alacsony társadalmi státuszú családok gyermekei átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát.

A Projekt kapcsán kialakult programok közül a következő tevékenységeket fogjuk fenntartani:

 • az ILMT intézményfejlesztést koordináló intézményi mikrocsoport
 • az Intézményi Tématerületi Fejlesztő Mikrocsoport
 • családi napok
 • nevelőtestületi napok
 • szakmai napok
 • toleranciára nevelő programok
 • pályaorientációs program
 • „Legyen öröm a tanulás.” motivációt fejlesztő komplex program
 • #sulim alkotópályázat adaptációja
 • #kalandrafel adaptációja
 • mérés-értékelési rendszer működtetése

 

A tanulói lemorzsolódás megelőzése iskolánk egyik fő feladata, így a pályázatban tanultakat a további években is szeretnénk kamatoztatni.  A korai jelzőrendszer lényegi eleme a prevenciós megközelítés, tehát az a szemlélet, hogy minél korábban felfigyeljünk azokra  a jelekre, amelyek a lemorzsolódásra hajlamos tanulókat beazonosítják és így időben tudjunk segítséget nyújtani számukra.

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében

A Tavaszi Pedagógiai Napok az éven digitális formában valósultak meg. 3 napon – május 13., 18-19. -  keresztül zajlottak a szakmai előadások, melyek között szinte minden érdeklődő találhatott számára érdekes előadást.

Az első napon a PLENÁRIS PROGRAM zajlott. Az Oktatási Hivatal és EMMI előadásait hallgatta meg iskolánk vezetője, hogy tovább tudja adni az ott hallottakat a nevelőtestületnek. A következő témákban voltak számunkra hasznos ismeretek:

 • A tanulást támogató tartalom és tankönyvfejlesztés eredményei, a digitális taneszközök fejlesztésének és alkalmazásának lehetőségei.
 • Multimédiás tananyagtartalmak bemutatása
 • A Nemzeti Köznevelési Portál részletes használatának megismerése

 

A 2. napon szakmai előadások és a vezető szaktanácsadók bemutatkozása történt.  A szakmai előadások a következő területeket ölelték fel és elsősorban az intézményvezetőknek nyújtottak segítséget:

 • A Pedagógiai Program tartalmi elemei, különös tekintettel a tantárgyi értékelésre
 • A tantárgyi értékelés újszerű lehetőségei
 • A FIT elemző szoftver lehetőségei, használata
 • Hogyan értünk el kimutatható eredményt, fejlődést az OKM eredmények tekintetében?
 • Az ENABLE Anti-bullying Program bemutatása és hazai lehetőségei

Az ENABLE Anti-bullying Program bemutatása iskolánk érdeklődését is felkeltette. Az iskolai előítéletesség, zaklatás és erőszak ellen a leghatásosabbak azok az iskolai programok, amelyekben  nem a büntetésnek, hanem a békéltetésnek van központi szerepe. Bár ez a program inkább a középiskolásokat célozza meg, hasonló program iskolánk felső tagozatán is célszerű lenne!

A nap második felében bemutatkoztak az alábbi  vezető szaktanácsadók:

 • Óvodapedagógusi
 • Tanító és gyógypedagógiai
 • Humán
 • Reál
 • Intézményfejlesztés, pedagógiai értékelés
 • Intézmény támogató

A 3. napon a bázisintézmények jógyakorlatainak bemutatására és szakmai előadásokra jelentkezhettek az érdeklődő pedagógusok. Iskolánkból a következő témákra regisztráltunk:

Szövegfeldolgozási lehetőségek módszertanának bővítése az alsó tagozaton
Mivel tanulóinknál nagy problémát okoz a szövegértés, szövegalkotás, OKM eredményeink javítása érdekében jelentkeztünk az előadásra.  Nagyon alaposan és áttekinthetően vázolta fel az előadó a szövegfeldolgozást segítő feladattípusokat. Jó példákat láthattunk a figyelem megosztás, hallás utáni szövegértés fejlesztésére, a szövegértési gyakorlatokra.

Környezeti nevelés -  „Egy ökosuli mindennapjai” online program a putnoki Gomba Levente Gimnázium fenntarthatósági neveléshez kapcsolódó közösségi munkáját mutatta be. Mivel iskolánk is ökoiskola, így szívesen hallunk és szorgalmasan gyűjtjük a jó ötleteket, ezért jelentkezett az Öko-munkacsoport vezetője erre a képzésre. Sok olyan programot mutattak be, melyek nálunk is működnek, így arról győződtünk meg, hogy jól csináljuk!

Quizziz lesson - Másodikos gyerekek magyar nyelvtan óráján  ismerkedhettünk meg a program lényegével. A Quizizz egy egyszerűen kezelhető program, melynek használatával akár a tanulók is tudnak kvízeket készíteni. Előnye, hogy egy-egy kvíz lejátszásakor a tanulók akár eltérő sorrendben is láthatják a kérdéseket, a kivetítőn pedig nyomon követhető az előrehaladásuk. Egy-egy játék végén a program azonnali összegzést készít, amely automatikusan megjelenik. Nagyon jó program, viszont a használata előfizetéshez kötött.

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright