SZITA, SZITA PÉNTEK, VÉGE VAN A TÉLNEK!

Mindig várjuk a telet, a havazást, a téli ünnepeket. Sajnos sok téli mulatságban nem volt részünk az idén, mivel alig esett hó. A téli programjaink azonban gazdagok és színesek voltak. Különösen a karácsonyi ünnepkör tartogatott sok meglepetést az iskolában. A Farsang beköszöntésével még egy utolsó mulatságra készülünk, majd  február végén már a napsütés csábítgat bennünket a szabadba és várjuk a tavaszt.

Hogy minél előbb megérkezzen, varázserőnket is elővesszük!

 

A hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk a kiszebáb égetést A bábu a tradicionális népi ünnepeken a tél, a böjt és a betegségek megszemélyesítője volt. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden rossz szokástól, bajtól, betegségtől. Tanulóink is rátűzték a bábura rossz tulajdonságaikat és a betegségeket és elégettük a bábuval együtt. Reméljük, a korona-vírus messzire elkerül bennünket és rossz tulajdonságaink sem lesznek és a tavasz is eljön!!

 

MINDEN ÉVBEN VANNAK BŰNMEGELŐZÉSI-HETEK ISKOLÁNKBAN

Az elmúlt néhány évtized hazánkban olyan társadalmi, gazdasági és értékrendbeli változásokat hozott létre, amelyekhez nekünk felnőtteknek is nehéz alkalmazkodni. Az anyagi javak előtérbe kerülésével háttérbe szorultak a családon belüli kapcsolatok. Nőtt a csonka- és veszélyeztetett családokban felnövekvő gyerekek aránya.

         Az oktatási intézményeknek, - különösen az elmaradott térségekben, mint a mi  lakóhelyünk is -  célja, hogy ezeket a hátrányokat enyhítse, elősegítse a rászoruló gyerekek, tanulók beilleszkedését, kialakítsa a helyes értékrendet. Ennek érdekében minden osztályfőnök és szaktanár feladata a gyermek családi körülményeinek és szociális hátterének megismerése, kapcsolatfelvétel és együttműködés a szakszolgáltató intézményekkel, harmonikus kapcsolat kialakítása a szülőkkel.

 

BECCARIA

Elsődleges feladatunk a megelőzés. Ennek érdekében indítottuk el a Beccaria elnevezésű drog-és bűnmegelőzési programunkat, melynek anyagát a tanórákba integráltuk, de különálló projektek is kapcsolódnak a programhoz.  Gyermekvédelmi felelőseink munkaterve évről-évre tartalmaz előadásokat, versenyeket és mindig más-más témát járnak körbe a gyerekekkel együtt, hogy minél sokrétűbb ismeretet tudjanak átadni nekik.

VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

Az iskola tanulóira leselkedő veszélyforrások ( drog, fiatalkori bűnözés, balesetek) megelőzése érdekében  az iskola és a helyi polgárőr egyesület együttműködési megállapodást kötött. A Polgárőr Egyesület veszélyek észlelése esetén az iskolát azonnal értesíti. Az iskola elősegíti, hogy a tanulók megtanulják a helyes viselkedés szabályait és azt az iskolán kívül is alkalmazzák.

Februárban Sarudiné Csordás Orsolya – a járási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa tartott előadást tanulóinknak az iskolai és iskolán kívüli helyes viselkedési formákról. Az iskolai viselkedésnél fontos, hogy a társakkal és a felnőtt dolgozókkal is tudjanak tisztelettudóan viselkedni, de iskolán kívül is tudni kell alkalmazni a viselkedési szabályokat.

AZ INTERNET HASZNOS, DE VESZÉLYES IS LEHET!

A rendőrséggel évek óta jó kapcsolatunk van, mely elsősorban a prevencióról szól. Minden évben meghívjuk őket, hogy tartsanak előadást a gyerekeknek a legfontosabb veszélyforrásokról.  Az idei bűnmegelőzési téma-hetek keretében az internet veszélyeire hívták fel a tanulók figyelmét a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai. Fontos erről a témáról beszélni, mivel gyermekeink nap mint nap kapcsolatba kerülnek az internet káros tartalmaival is. Gyermekeink otthonosan mozognak az internet világában és sok hasznos ismeretet gyűjthetnek onnan, de egyre többször találkozhatnak megtévesztő, hamis, erkölcsi –és szellemi fejlődésre káros tartalmú weboldalakkal is.

 

KARNEVÁLI HANGULATBAN

Karneváli hangulat volt az iskolában február 2. hétvégéjén. A Farsangi hagyományőrzés minden gyermekhez közel áll. Szívesen öltöznek jelmezbe, s különösen a táncos feladatokat kedvelik.

A karneváli hangulathoz hozzátartozik, hogy a 8. osztályos  tanulók közül ilyenkor választjuk meg a Farsang hercegét és hercegnőjét, akik a koronázás után levezénylik a jelmezesek felvonulását.  Az alsósok között volt Hófehérke, Csillagos éj, Bubó-doktor, de volt Batmen, Csontváz és Zombi is. A felsősök csoportosan léptek fel. A nyitó műsorban a csinos kiskacsák  a kacsatáncot járták el . Az  5. osztályosok egy Zárt osztályon lévő discoba hívtak meg bennünket, de részt vehettünk az  olimpiai játékokon is és a foglalkozások bemutatkozása is megtörtént.

A Karnevált a 8. osztályosok keringője nyitotta és zárta, mely látványos volt. A szülők, rokonok mind eljöttek, hogy megnézzék a hófehér ruhába öltözött lányok kecses mozgását, ahogyan együtt vagy a fiúkkal közösen táncolnak. Végül mindenki anyukájával, apukájával, testvéreivel is táncolt, s vidám hangulatban telt el a délután.

 

„AZ ÉLET SZÉP” Emlékezés a holokauszt áldozataira

„ Keresem a semmiben a mindent

 a sötétben a fényt,

 a gondolatban az értelmet,

 a tettekben a célt.”

 

Az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává annak emlékére, hogy az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel. A kezdetben munkatáborként is működő láger bejárata felett egy tábla hirdette, hogy "A munka szabaddá tesz" (Arbeit macht frei).  

A holokauszt  görög eredetű szó,  jelentése "tűzben elégő áldozat". A holokauszt áldozatai zsidók, cigányok és egyéb etnikai kisebbséghez tartozó emberek voltak. Az elhurcoltak átlagemberek voltak, „bűnük” többnyire csak az volt, hogy „másnak” születtek. A koncentrációs táborok célja nem a büntetés, hanem a kínzás és a megsemmisítés volt, de emberkísérleteket is végeztek a deportáltakkal. A holokauszt idején meggyilkolt áldozatok közül hozzávetőleg minden tizedik magyarországi zsidó volt, számuk 500-600 ezer közöttire tehető.

A holokauszt emléknapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a múltat és emlékezzünk az áldozatokra. Az emlékezés és a tanítás nemcsak azért kötelesség, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét, hanem azért is, hogy  létre jöjjön egy olyan gondolkodás és  felelősségtudat, hogy a hasonló népirtáshoz vezető helyzeteket el tudjuk kerülni.

Tanulóinkkal Az élet szép című 3 Oscar-díjat is elnyert filmet néztük meg.  A film egyszerre tragédia és komédia, mivel a főszereplő figuráján egyszerre nevetünk és csodáljuk emberi erejét és küzdeni akarását. A történet 1938-ban kezdődik, Olaszországban. Egy álmodozó, életvidám emberrel ismerkedünk meg, aki  kisfiával egy koncentrációs táborba kerül származása miatt. A kisfiú életét és lelki világát mentve édesapja a koncentrációs tábor köré egy mesét sző: minden, ami körülveszi őket, csak játék. A film elsősorban nem is a haláltábor szörnyűségeit akarja lefesteni, hanem sokkal inkább azt, hogy egy apa mennyire képes szeretni a saját fiát és, hogy milyen hatalmas áldozatot képes hozni érte. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe ezt a filmet, s garantáljuk, hogy a végén akarva-akaratlanul is mindenki megkönnyezi a történetet.

 

 

MEGÜNNEPELTÜK A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJÁT

Kölcsey Ferenc  valószínűleg 1823. január 22-én fejezhette be a Himnusz szövegének megírását, mivel a kéziraton ez a dátum szerepel.  Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ez a nap jó alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, nyelvi kultúránknak. A versek szeretete közel áll sok tanulónkhoz, legutóbb Mezőzomboron szerepeltek eredményesen az adventhez kötődő szavalóversenyen.

„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,” szól nemzeti imánk – a Himnusz kezdősora. A Himnusz közös éneklésével kezdtük mi is megemlékezésünket ezen a napon. A Diákönkormányzat tagjai és az énekkar közös műsorából megismerhettük a Himnusz keletkezésének körülményeit. Majd magyarságtudatunk erősítéséhez egy olyan kisfilmet néztünk meg közösen, mely Magyarország földrajzi kincseit, történelmi emlékhelyeit és hagyományait mutatta be.

A naphoz kötődően előző délután műveltségi versenyt szerveztünk a felsős tanulóknak, a jeles nap délutánján pedig egy könyvtári vetélkedőn mérhették össze tudásukat a diákok. Ennél szebben nem is ünnepelhettük volna a Himnusz születésnapját!

 

 

ÜZEMLÁTOGATÁS A SZERENCSI NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. SZERENCSI GYÁRÁBAN

Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz és Megyaszó települések általános iskolás diákjai tettek látogatást a Nestlé Hungária Kft. szerencsi gyárában január végén a Szerencsi Szakképzési Centrum és a Szerencsi Tankerületi Központ együttműködésének köszönhetően.
Ezeken a településeken az elmúlt hetekben a Centrumhoz tartozó középiskolák igazgatói pályaorientációs szülői értekezleteket is tartottak, ismertették az újonnan induló képzéseket.
8. osztályos tanulóink közül többen is tervezik, hogy édesipari termékgyártónak, édességkészítőnek jelentkeznek, mivel a Szerencsi Nestlé és Szerencsi Bonbon Kft. folyamatosan keresi a szakképzett munkásokat. A Szerencsi Szakképzési Centrum indít ilyen képzést, s a tankerülettel karöltve megszerveztek egy üzemlátogatást, hogy kedvet csináljanak ehhez a munkához.

A gyárlátogatásra a Szerencsi Tankerületi Központ autóbusza szállította a közel 30 diákot és tanáraikat. A bejárás során az iskolások közelebbről is megismerkedtek az édesiparral és betekinthettek a különféle szakmák rejtelmeibe. A tanulók figyelemmel hallgatták a szigorú biztonsági rendszerről szóló tájékoztatást és érdeklődéssel vettek részt az üzemlátogatáson. A programon jelen volt Rubi Zsoltné kancellár és Bukta Márta főigazgató, valamint Szabó Árpád tankerületi igazgató.

A szerencsi üzem közel 30 éve, 1991 óta működik a Nestlé csoport tagjaként, és évek óta ez a gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor gyártó és -töltő üzeme, amely közel 30 országot lát el itt készülő termékekkel. Itt készül többek között a népszerű Nescafé 3in1 termék is.

Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett.
Tanulóinknak nagyon tetszett a gyárban folyó munka, s különösen tetszett, hogy milyen magas higiéniai követelmények vannak, melyeket mindenkinek – még a látogatóknak is – be kell tartani.

 

 

 

 

RÉGI KARÁCSONYOK ILLATA

Minden embernek vannak emlékei gyermekkora karácsonyairól. Legtöbben azokra vágyódva gondolunk vissza. Lehet, hogy csak az idő teszi szebbé, de mindenesetre más volt, mint napjaink karácsonya.  Azt gondolom, azért a  karácsony továbbra is a legszebb ünnepünk, még akkor is, ha kicsit elrontottuk! A lényege a család lenne és a szeretet. Ezt olykor anyagiakkal próbáljuk kiváltani, drága ajándékokat kérünk és veszünk, holott nem ez a lényeg.

Az iskolában is igyekszünk családias hangulatot teremteni és „szeretetet cserélni”.  A várakozási időt kihasználva sok szép program megvalósítására van lehetőségünk. Az adventi koszorún hétről-hétre meggyújtjuk a gyertyát. Az adventi-naptárunk bölcs és ünnepi gondolatait az osztályok együtt olvassák minden nap. Az alsósok vidám, zenés produkciókkal készülnek, melyekkel az óvodásokat és szüleiket lepik meg. A karácsonyi sorversenyen együtt nevetünk és szurkolunk a csapatoknak és az utolsó tanítási napon  a csillagszórók illata mellett kívánunk egymásnak békés és boldog karácsonyt. Így van ez évről-évre.

Az éven azonban kicsit többet akartunk. Hozzuk vissza gyerekeinknek a régi karácsonyok illatát!! Hagyományőrző programunk keretében Betlehemest tanultak az 5. osztályosok. Régi népszokás volt, már teljesen kihalt a falvakban is. A Betlehemi-játékot bemutatták az iskola tanulóinak és a szülőknek is. Elhatároztuk, hogy kézműves napunkon olyan díszeket készítünk az iskolai fára, amilyenek régen díszítették a karácsonyfákat. Nem rakunk boát és üveggömböt, hanem természetes és ehető dolgokat használunk. Legyenek a fán mézeskalács díszek, habcsókok, földi mogyoróból, tobozból és dióból készült figurák, papír girlandok és  angyalkák, alma és narancs karikák! 

Még tovább álmodtuk a régi karácsonyok hangulatát! Legyen saját készítésű szaloncukor a fán!

Íme a recept:

FONDANT SZALONCUKOR

Hozzávalók:
50 dkg cukor
10 evőkanál víz
kakaó vagy csokoládé
vaj

Elkészítés: Egy edénybe öntjük a fél kiló fehér vagy barna cukrot, hozzáteszünk 10 evőkanál vizet. Folyamatosan kevergetve forrástól 8 percig főzzük. A hatodik percben egy kanál masszát tányérra teszünk és eldörzsöljük. Ha sűrűsödik és keményedik, a cukor elkészült. Levesszük a tűzről és ízesítjük. Az ízesítés történhet 10 deka csoki és 5 deka vaj vízgőz fölött összeolvasztott keverékével, 10 deka kókuszreszelékkel vagy fahéjjal, dióval, darált mazsolával, datolyával, pisztáciával.
Az elkészült masszát nedves kézzel rúddá sodorjuk. Ha lehet, porcelántálat vagy műanyag vágódeszkát használjunk. Mielőtt teljesen kihűl, tetszés szerinti darabokra vágjuk. Olvasztott csokoládéval bevonjuk, és a teljes kihűlés után színes papírba csomagoljuk. Fogunkat összeszorítva megpróbálunk kitartani karácsonyig!

Igazán szép volt így a karácsonyi készülődés. Múlnak a gyermekévek, s ma már mi vagyunk azok a felnőttek, akik megteremtik a Karácsony hangulatát! Tovább kell adnunk  azt a stafétát, melyet szüleinktől örököltünk és gyermekeink lehet, hogy csak akkor fogják megérteni, ha majd ők is keresni fogják  saját gyermekkoruk karácsonyi illatát.

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS CSALÁDI NAP

Pályaorientációs családi napunk célja az volt, hogy elősegítsük tanulóink ismereteinek, tapasztalatainak bővítését a különböző iskolatípusokról, szakmákról, a munka világáról, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát. A programba a tanulók szüleit is bevontuk. A program arra kínált megoldást, hogy pontosabb képet kapjanak az érintettek az előttük álló lehetőségekről. A pályaorientációs napon közel 50 tanuló szülője jelent meg és kapott megerősítést az eddigi elképzeléséhez vagy újabb információt és más alternatívát a pályaválasztáshoz. A családi napunkra partnereinket is meghívtuk – családsegítőt, védőnőt, önkormányzat képviselőjét, vezető óvónőt, egyesületek képviselőit.

A megnyitón a továbbtanulás változásait, lehetőségeit szemléltettük a megjelent szülőknek. Az új szakképzési törvény által megvalósítandó legfontosabb célokra hívtuk fel figyelmüket, melyek a következők:

  • a képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában igazodjon a gazdaság igényeihez,
  • a szakképzési intézményrendszer és a térségi integrált szakképző központ rendszere átláthatóan, koordináltan és költség-hatékonyan működjön,
  • a szakképzés szerepének erősítése a társadalmi felzárkózásban, a hátrányos helyzetű fiatalok képzésben tartásában, annak érdekében, hogy szakképzett munkavállalóként lépjenek be a munkaerőpiacra,
  • a fiatalok a munkaerőpiacra történő belépés feltételéül szolgáló, államilag elismert első szakképesítésüket az iskolai rendszerű szakképzésben szerezzék meg.

A megnyitó után különböző szekciókba vártuk a szülőket, ahol gyermekükkel együtt dolgozhattak. .

Az 5-6. osztályosoknak és szüleiknek  meghívott szakemberek – rendőr, védőnő, bolti eladó – beszéltek munkájukról. Úgy gondoltuk, hogy a személyes tapasztalatok elindítanak egy gondolkodási folyamatot majd a tanulóknál és a családoknál.

A 7. osztályosok az iskolánkban az éven bevezetett pályaorientációs program gyakorlati részét mutatták be a szülőknek.  A fiúk madáretetőket készítettek, a lányok palacsintát sütöttek.

A 8. osztályosok és szüleik egy „world cafe” módszerrel megvalósított együtt gondolkodási és beszélgetési műhelyen vettek részt, ahol 3 csoportban, 3 - iskolánk továbbtanuló diákjaira jellemző - lemorzsolódási problémát gondoltak végig és próbáltak megoldást találni rá. A 3 probléma a következő volt:

  • igazolatlan hiányzások okai
  • bejárás vagy kollégium
  • 250 órát meghaladó hiányzás buktatói

A pályaorientációs programok kísérő programja volt az alsó  osztályosoknál  a szülőkkel közös játszóház és  kézműves foglalkozás.  Kipróbálhatták az ügyességüket, a gazdasági jártasságukat,  kommunikációs készségüket a különböző  társasjátékok terén.

A pályaorientációs foglalkozásokon készített tablókból és gyermekmunkákból kiállítást rendeztünk, melyet érdeklődéssel néztek meg a szülők.  A kiállítás megtekintése után egy közös palacsintázásra és teázásra hívtuk meg vendégeinket. 

 

 

AMIKOR MINDEN CSUPA PIROS, FEHÉR ÉS FEKETE

Papa Noël, Santa Klaus, Božíček, Dedo mráz, Joulupukki, Télapó. A világ országaiban a Mikulást különböző neveken ismerik. Ami viszont nagyjából mindenhol egyforma, az a megjelenése. Ha a Mikulásra gondolunk, a piros, a fehér és a fekete szín jut eszünkbe, pontosan  egy piros nagykabátba öltözött fehér hajú és szakállú jóságos öregember,  aki segítőjével, az ördög formájú fekete  krampusszal járja a házakat, hogy december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.

Szent Miklós valószínűleg 270 és 286 között született. A keleti és nyugati katolikus világ egyik legismertebb szentje. A negyedik század elején Myra püspöke volt Kis Ázsiában. A szüleitől örökölt vagyont szétosztotta a szegények között és sok olyan jótett, számtalan legenda kering a Szent körül, amelyek hozzá segítették, hogy korunk legismertebb szentje legyen.

Projektnapunk is a piros, fehér, fekete szín és az ajándékozás köré épült. A Diákönkormányzat tagjaiból megválasztottuk a Mikulást és krampuszait, akik a szülők és önkormányzat közös ajándékát hordták szét az osztályokba. Az osztályoknak is ajándékot kellett készíteni a Mikulásnak és egy dal vagy vers kíséretében átadni. Az ajándék csak piros, fehér és fekete lehetett. Kíváncsian vártuk a kreatív ötleteket! A nap első részében el is készültek a piros-fehér-fekete ajándékok, melyekkel várták az ugyancsak piros-fehér-fekete Mikulást és krampuszait a gyerekek. Így egy igazán kedves, ajándékozásról szóló nap lett a mai.

Az elkészített ajándékokból kiállítást tervezünk, mely a karácsonyi ünnepkör egyik színfoltja lesz.

 

 

PROBLÉMÁS ISKOLAI HELYZETEK KEZELÉSE – FÓKUSZBAN A MEGOLDÁS

Nevelőtestületünk minden tagja részt vesz egy 30 órás folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzési programban, melynek célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a reziliencia fogalmát és a stresszhelyzetek szerepét mind a pedagógusok, mind a tanulók mindennapi életében. Saját élményeken keresztül, a konstruktív konfliktuskezelési technikák felelevenítése mellett ismerjenek meg egy új megközelítésű helyzetkezelési módszert, amelynek a megoldásépítés a központi fogalma.

A tréning kezdő napján  az elvárások tisztázása után a stressz, a megküzdés és reziliencia, mint három kulcsfogalom értelmezése kapott központi szerepet a gyakorlatokban. A fő hangsúly a gyakorlati megtapasztaláson volt. A feladatok egyik fontos célja volt, hogy a pedagógusok szerezzenek gyakorlatot abban, hogy a problémákon történő gondolkodás helyett a megoldáshoz szükséges készségek megtanulását szorgalmazzák a tanulók körében. A csoportos munka során a résztvevők megtanulhatták a konfliktus megelőzésben játszott szerepüket, és hogy a pozitív gondolkodás milyen jelentőséggel bír az iskolai helyzetekben

A továbbképzési program  további célja volt, hogy a résztvevő pedagógusok megértsék annak a szemléleti változásnak a jelentőségét, amelynek hatására bekövetkező változások jelentősen segítheti az iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkenését.

Az újonnan megtanult módszerek sikeres alkalmazása remélhetőleg segítséget nyújt a mindennapos problémák kezelésében iskolánkban.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright