TŰZZÖN MINDENKI KOKÁRDÁT!

Ezen a napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e az évek folyamán jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Március 15-én minden megemlékező kokárdát  tűz a ruhájára. A kokárda a francia forradalom „találmánya”,  magyarországi megjelenése Petőfi és felesége, Szendrey Júlia  nevéhez kötődik. A hagyomány szerint a forradalom kezdetének estéjén a pesti radikális ifjúság vezérei, Szendrey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kapták az első kokárdákat, amelyeket a kabát hajtókáján vagy a mellrészén, a szív felőli oldalon viseltek.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóját együtt ünnepeltük az ukrajnai testvériskola hozzánk látogató diákjaival. Az ünnepre előre készültünk. Az osztálytermekbe nemzeti színű dekorációk kerültek és minden tanuló kokárdát kapott az osztályfőnökétől, melyet az ünnepségre kitűzött a szíve fölé.

 A tanulók egy nagyon fiatalos stílusban megkoreografált műsort adtak elő, mely nagy tetszést aratott a közönségnél. Igazi ünnepi hangulatban térhetett haza mindenki.

 

„És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,
életünkön át, életünkön át,

Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
induljunk tovább, induljunk tovább.

Arra születtünk, tiszta legyen még a szívünk,

s játszunk még tovább, játszunk még tovább.”

 

 

Váci Dunakanyar Színház előadása

Március 15-e minden ember számára jelent valamit – ünnep, kokárda, forradalom, szabadság. Minden éven készülünk az ünnepre versekkel, dalokkal, az események felelevenítésével. A Váci Dunakanyar Színház előadása azonban szakított a szokványos március 15-i ünnepi előadások, műsorok jellegével. Az előadás tulajdonképpen  egy improvizatív stílusú drámaórának felelt meg,  mely a március 15-i eseményeket nem értelmileg, hanem érzelmileg dolgozta fel, felhasználva a következő kifejezéseket, gondolatokat: rabság, börtön, szabadság, hit.

 Az események két helyszínen – Pilvax és budai várbörtön -  zajlottak párhuzamosan. Az eseményeket a gyerekekhez közel álló  ritmikus dalszövegmondással – rappeléssel – elevenítették fel. A forradalmi hangulatú versek közé humort csempésztek és a tanulókat is  bevonták a szerepjátékba. Ennek következtében elsősorban nem a történelmiség, hanem a gyerekek gondolatai és tettei határozták meg az előadás menetét.  A tanulók nagyon élvezték a szokatlan előadásmódot és az eseményeknek ilyenfajta, humorba csapó megközelítését, a sok verset és ritmikus dalszöveget.  Kutatási eredményeken alapul, hogy a zene, ritmus, vers jó hatással van képességeinkre. Leggyorsabban éneklés közben tanulunk új szavakat és  a szövegértést is fejleszti, ami gyerekek esetében különösen lényeges dolog. Valószínűleg ennek az előadásnak is meg lesznek az eredményei a vidám hangulaton kívül is.

 

 

Téltemetés az iskolában

Hagyományőrző programunk újabb állomásához érkeztünk. A farsangot követő böjti időszak a tél végére is utal és régi, kedvelt, de kissé elfelejtett téltemető népszokás a kiszebáb égetés. Egy ősi hiedelem hívta életre a téltemető mulatságokat. Azt hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. A bábu  a tél, a betegségek, a rossz tulajdonságok megszemélyesítője. Elégetésével e kellemetlen dolgokat igyekeztek távol tartani maguktól az emberek.

Tanulóink egy csoportja elkészítette a Téltemető Bíborka névre hallgató kiszebábot, aki egy ideig tanulmányokat is  folytatott a 7. osztályban, majd a gyerekek kíséretében elindult az iskola udvaráról. A kísérő gyerekek télűző rigmusokat kiabáltak – „Haj, kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj” - és közben zajkeltő eszközöket, dudákat, sípokat, dobokat használtak, hogy felhívják a falu lakóinak figyelmét. Visszaérve az iskolába, az égetni való rossz tulajdonságokat mind rátűzték a kiszebábra és  végül hangos énekszó mellett elégettük a bábot.

 

Kiszebáb, szalmabáb,

csuda klassz a maskarád!

Jól nézel ki, remekül!

A tél biztos menekül,

ha meglátja üstököd.

Bokrok alá sündörög,

aztán iszkol hanyatt-homlok,

megkerülve tavat, dombot.

 

Rőzseláng és vaslapát,

télkergető maskarák,

lobogjatok, zörögjetek,

fusson a tél előletek!

 

 

FARSANG

Ha FARSANG, akkor itt a vigasság és a bolondozás ideje. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak a bálok és a vidám összejövetelek időszaka, s különösen a 40 napos húsvéti böjtöt megelőző néhány napja mozgalmas, amit magyarul a farsang farkának nevezünk. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig terjedő 3 nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett télbúcsúztató. Ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói, velencei), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

Számos népszokás is fűződik a farsanghoz. Mivel iskolánk profilja a hagyományok őrzése,  a farsang régóta iskolánk egyik fontos hagyományőrző programja. A gyerekek vidám maszkokat terveznek, s hangulatosan feldíszítik az osztályokat. Az iskolai farsangon az alsósok az otthon elkészített jelmezeket öltik magukra, míg a felsősök osztályonként készülnek táncos, jelmezes műsorral. A nyitó tánc a búcsúzó 8. osztályé. Színvonalas, karneváli hangulatot varázsoló táncukat sokan eljönnek megcsodálni a rokonságból. Megválasztjuk közülük a farsang hercegét és hercegnőjét, akik levezénylik a jelmezesek bemutatkozását. Mivel hagyományőrzés, így a farsangi hagyományokról is szót ejtettünk. A jelmezesek felvonulását zsűri értékeli, s csokoládéval, a csoportokat tortával jutalmazza.

Az éven is ötletes jelmezekbe bújtak tanítványaink: több hercegnő között akadt néhány boszorkány és zombi is, itt járt Drakula és Batman. Volt sajtkukac, zöld ember és busó csapat. A csoportok között megtalálhattuk a „Frédi és Béni családot”, megnézhettük az „Angyalok” és a „Papagájok” táncát  és a „Nyugdíjas Klub” bolondozását.

A vidám délutánon volt még büfé és tombola is. A jelmezverseny után kezdődhetett a tánc.

Mivel a  farsangi időszak lényege a nevetés, vidámság, tánc  és a színek kavalkádja, ez mind megvalósult ezen a délutánon. Mindenki jól érezte magát.   

 

 

BIZTONSÁGOS ISKOLA PROGRAM AZ ISKOLÁBAN

Biztonságosan viselkedni nem megerőltető dolog, érdekes tud lenni és mellette a gyermekek könnyen megértik a tanítási anyagot.

A program célja: Gyermekvédelemhez szorosan kapcsolódó káros szenvedélyek elleni figyelemfelkeltés, drogprevenció, a gyermekbalesetek megelőzése, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítása, közlekedési és elsősegély - nyújtási ismeretek oktatása.

Február hónapban egy hetet bűnmegelőzési témahétnek szentelünk és ilyenkor az alsósok elsősorban a helyes viselkedésről, a helyes közlekedésről hallanak előadásokat, a felsősök az alapvető emberi jogokról, az áldozattá válás körülményeiről, a káros szenvedélyekről és a bűncselekmények következményeiről hallgatnak meg előadásokat.

 

Várt eredmények:

 • pozitív változás a gyermekek szemléletében,
 • a megszerzett ismeretek megfelelő, céltudatos gyakorlati alkalmazása,
 • gyermekbalesetek elkerülése
 • biztonságos közlekedés szabályainak ismerete és használata
 • részvétel a helyi polgárőrség munkájában ifjú polgárőrként.

 

Biztonságos iskola programunk három részből tevődik össze:

 • A „Beccaria” bűnmegelőzési program elsődleges feladata a megelőzés.
 • Egy iskola egy polgárőr program célja a közlekedési ismeretek oktatása a gyermekbalesetek megelőzése érdekében, és az alapvető polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek  oktatása.
 • Biztibusz programunk az elkerülhető balesetek megelőzésére összpontosít és elsősegély-nyújtási ismereteket oktat.

 

Az éven az előadásokat Karászi Tibor a Bűntetésvégrahajtási Intézet volt hadnagya és Vinczéné Székely Edina törzszászlós rendőr tartották a gyerekeknek. A programban résztvevők életkoruknak megfelelően konkrét ismereteket kapnak életviteli kompetenciák fejlesztéséhez annak érdekében, hogy ezen ismeretek birtokában nagyobb eséllyel kerülhessék el a drogfogyasztást, a szenvedélybeteggé válást, a fiatalkori vagányságból adódó következményeket, egyben a bűnelkövetővé válást.

A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése társadalmi és pszichológiai okokra vezethető vissza. A fiatalok bűnözésének hátterében személyiségük fejlődési irányát meghatározó okok állnak, melyek leggyakrabban: a szülők munkanélkülisége, bűnöző életmódja, a helytelen, következetlen nevelés, valamint a rossz baráti környezet.

A szülői felügyelet hiánya, a felügyelet nélküli céltalan szabadidő eltöltés jelentős szerepet játszik abban, hogy a fiatalok bűncselekmények elkövetőivé válnak.

A "Beccaria" program alkalmas arra, hogy az iskolák hosszú távú bűnmegelőzési tevékenységet fejthessenek ki a gyermekek körében. A tanárok a pedagógiai programjuk szerves részeként széleskörű biztonsági-, áldozatvédelmi és drogmegelőzési ismereteket és magatartásmód formákat közvetítenek a diákok felé, mellyel egy pozitív irányú attitűdváltozást érhetnek el.

Az elméleti ismeretek után az 1.-2. osztályosok játékos formában, a többiek totó formájában adtak számot a tanultakról.

 

 

Hogyan lett ünnep a nőnap

A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok között tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű. 1857. március nyolcadikán közel negyvenezer nő sztrájkolt New York-ban egyenlő bérért és munkaidő-csökkentésért, ezért ezen a napon ünnepeljük a nők jogait az ENSZ-közgyűlés 1977-es döntése értelmében.

Magyarországon először 1913-ban tartottak nemzetközi nőnapot, de csak 1948-tól kezdték azt március nyolcadikán ünnepelni.

Akárhogy is, a nemzetközi nőnap létezik, és minden évben felhívja a figyelmünket a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésekre, illetve arra, hogy milyen nagy szerepet játszanak a családokban és a társadalomban, és mindezek ellenére a „gyengébbik nem” képviselői több területen is védtelenek és kiszolgáltatottak.

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

 

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA

  

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolába

 1. április 11-én /csütörtök / 0800 -1900 - ig
 2. április 12-én /péntek/ 0800 - 1800- ig

 

Helye:       Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola 3924 Taktakenéz, Fő út 18. 

 

Felvételi körzet: Taktakenéz 

 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval.
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval.

(elektronikus ügyintézési felület: http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

 

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja - minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben.  

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény
  • szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • szülői nyilatkozatok:
  • nyilatkozat a törvényes képviseletről
  • nyilatkozat életszerű ott lakásról
 • diákigazolványhoz az okmányirodában kapott adatlap

 

 


Taktakenéz, 2019. március 8.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

Huzella Péter: Diákcsemege

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz írását. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Mi is figyelemfelkeltő megemlékezést tartottunk a jeles napról, könyvtári vetélkedő is lesz az emléknap tiszteletére és iskolánk vendége volt Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes is e jeles napon.

A megzenésített verseket előadó Kaláka együttes tagja volt 1975-1995 között. Az együttesből 1995-ben vált ki, hogy zeneszerzői és előadóművészi elképzeléseit jobban megvalósíthassa. Egy ideig a Neil Young Sétány (NYS) formáció tagjaként zenélt. Évekig készítette, vezette a Magyar Televízióban a Zenegér című műsorát. A Magyar Versmondók Egyesületének örökös tagja, előadásaival folyamatosan járja az országot, világot, sajátos hangulatú dalaival minden hallgatónak belopja a szívébe magát.

Tanulóinkkal is hamar kapcsolatot teremtett, s az ismert megzenésített verseket, illetve a dalok refrénjeit már együtt énekeltük vele. Hallhattunk Kányádi Sándor és Petőfi Sándor verseket is megzenésítve, de Móricz Zsigmond: Török és a tehenek című versének eléneklésébe is bekapcsolódtunk.  Koncertje interaktív és könnyed hangulatú volt, a dalokat mindig előkészítette, megfűszerezte, hogy a gyermekek számára még élvezetesebb legyen.

Ez a kis műsor méltó keretet adott az emléknapnak.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright