KÖZPONTI TÉMAHETEK AZ ISKOLÁBAN

PÉNZ7

A 2021/2022. tanévi PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahétre regisztrált iskolák száma 1.029 volt és köztük voltunk mi is. Az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló kezdeményezés célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretek elsajátítását, a pénzügyi kultúra fejlesztését és felhívja a figyelmet  a pénzügyi tudatosságra.  Ebben a tanévben a „Pénzügyi tervezés és megtakarítások” témakörben szerveztük a 3-8. osztályoknak a projekthetet. Ha már fiatal korban megtanítjuk gyermekeinkkel a tudatos tervezést, akkor valószínűleg ezt felnőttként is használni fogják és megtakarításaik lesznek az életben. A tanórákon elsajátított ismereteket egy verseny keretében számon is kértük. Sok hasznos ismerettel lettek gazdagabbak a tanulók.

 

821 ISKOLA CSATLAKOZOTT A 2022-ES DIGITÁLIS TÉMAHÉTHEZ

A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. Iskolánk 3 projekttel csatlakozott a témahéthez:

 • Mátyás udvara
 • Hagyományőrző Krónika
 • Médiatudatosságra nevelés

 

A témahéten a feladatok papíralapon és digitálisan is készültek. A Mátyás udvara projektből egy prezentáció és egy írott krónika készült. A Hagyományőrző Krónika díszes kódex formában és nyomtatott újságként is elkészült. A médiatudatosságra nevelés és mérés digitális formában valósult meg.

 

 

 

A FÖLD NAPJA VOLT A FENNTARTHATÓSÁGI HÉT MEGNYITÓJA

Április 22-én ünnepeltük a Föld Napját. A ZölDÖK kis riportereinek rádióműsorával kezdtük a napot és rajzok, plakátok készültek a nap folyamán. Elkészült egy olyan földgömb is, mely a viruló, egészséges Földgolyót szemlélteti.

Hétfőtől egész hetes fenntarthatósági témahét vette kezdetét, melynek egyik fontos témája az élelmiszerpazarlás volt. Ehhez kapcsolódtak a heti feladatok és versenyek is.

 

 

TAVASZI SZAKMAI NAPOK

Szakmai nap a fenntarthatóság szolgálatában a Szerencsi Tankerületi Központ Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolájában

 1. március 25.

A FÖLD ÜZENI: ÉBRESZTŐ

09.00 - 09.15

Megnyitó

Köszöntő: Molnár Tiborné intézményvezető

09.15 – 09. 35

 „Új kompetenciaterület-környezeti nevelés 2020-tól!”

Környezettudatosság és fenntartható fejlődés az oktatásban

Előadó: Gulyás Istvánné

09.40 – 10.25

 „Mentsd meg a jövőt!”

A fenntarthatóság kultúrájára nevelés 6. osztályos természettudomány órán

Az órát tartja: Krucsai Krisztina

10.25 – 11.00

Kávészünet

11.00 – 11. 15

Az óra értékelése

Értékel: Farmosi Katalin

11.15 – 11.30

ÖKO-iskola vagyunk!

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola ÖKO programjainak bemutatása

Előadó: Halász Tamás

 1. 30 – 11.40

„A játék a legnagyszerűbb tanító!”

Játékos szervezetfejlesztés

Játékvezető: Halászné Mitró Csilla

11.40 -12. 00

„Tanulni tanulok!”

Tanulási attitűd és stílus vizsgálatának eredményei a 4. osztályban

Előadó: Szabóné Sallai Judit

Iskolai motiváció mérése a 6.osztályban

Előadó: Halászné Mitró Csilla

12.00 – 12.10

 A szakmai nap zárása, értékelése

12.10 – 13.00

Ebéd, kötetlen beszélgetés

Öko-iskolák véleménycseréje

 

MISKOLCI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2022

 

LEGO – A KREATÍV JÁTÉK ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZ

Felkérést kapott iskolánk a POK Tavaszi Szakmai Napjának egyik szekciójában egy előadás megtartására az iskolában folyó LEGO oktatásról. Örömmel vettük a felkérést, mivel 2018/19-es évtől dolgozunk a  LEGO-programmal és nagyon fejlesztőnek és élményszerűnek találjuk a kisiskolások körében.

A programot Molnár Tiborné intézményvezető mutatta be, majd Szabóné Sallai Judit alsós munkaközösség-vezető feladatokkal prezentálta, hogyan használjuk a mindennapokban a 3 területre kidolgozott programot:

 • LEGO-matech
 • LEGO-dráma
 • LEGO-együttműködés

A legfontosabb, hogy játszanak a gyerekek! Játék közben megtanulják egymás elképzeléseit, ötleteit elfogadni és  tiszteletben tartani.  Megtanulnak  alkalmazkodni,  egymástól segítséget kérni, egymás munkáiról értékelést mondani.

A program már a felső tagozaton is folytatódik, de ott már a LEGO robotoké a főszerep.

 

Hogyan tanult meg az ember ünnepelni, dalolni és táncolni?

OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ VERSENY A KÖNYVTÁRBAN

A könyvtárnak már akkor fontos feladata van az olvasás megszerettetésében, amikor még kicsi a gyerek és nem tud olvasni. Az olvasás megszerettetéséhez  tartozik a könyvek kézbevétele, a képek nézegetése, a lapozgatás öröme. Ilyenkor csodálkozik rá először a gyermek, hogy milyen sokfélék az írott dokumentumok. Az olvasás népszerűsítése is az iskola és a könyvtár feladatai közé sorolható.

Az írni-olvasni tudás, valamint az olvasási készség és az olvasásmegértés fejlesztése a község gyermekeinek körében igen nagy fontosságú. A könyvtárnak fontos szerepe van az olvasáskultúra terjesztésében, az olvasóvá nevelésben, és annak megtanításában, hogyan lehet eligazodni az ismeretek között.

A könyvtári versenyen 3 szöveget kellett elolvasni és feldolgozni a gyerekeknek. A legérdekesebb és leghosszabb egy eszkimó mese volt: Hogyan tanult meg az ember ünnepelni, dalolni és táncolni? A téma azért is szerencsés, mert az ünneplés az összetartozás erősítése és az ünneplés képességét is tanítani kell. Mi is tanítjuk gyermekeinket ünnepelni.

 

ÜNNEPNAPOKON VERSET MONDUNK

Óvodás, kisiskolás korában mindenki tanul verset, mindenki szaval. Később vannak, akik  abbahagyják, vannak,  akik tovább művelik érzéssel, szeretettel, örömmel.  A verselés komplex élményforrás és élménynyújtás, személyiségfejlesztés, az egészséges lelki fejlődés egyik eleme.

Az ünnepekhez mindig kapcsolódnak versek. A mi gyerekeink is szívesen verselnek, s, hogy kiderüljön, kinek milyen érzéke van a versmondáshoz, nagyszerű lehetőség a Szépkiejtési verseny, melyet minden évben megrendez az iskola. Így volt ez az éven is. Az alsósok örömmel készültek a versenyre, s a legjobb szavalókat a zsűri döntése alapján az iskola jutalmazta. Így ez még nagyobb ünnep lett a jutalmazott számára.

A LOCSOLÓVERSEK IS ÜNNEPET IDÉZNEK

Hagyományőrző iskolaként a Húsvéti ünnepkör sem maradhatott verselés nélkül. A Húsvét a keresztényég legnagyobb ünnepe: a hit és a remény ünnepe.  Ez egy valódi örömünnep. Az ünnepet a Biblia szerint Isten rendelte el, amikor a hetedik nap megszentelését megparancsolta. Mi is ünneplőbe öltöztettük a szívünket a Húsvéti ünnepre készülve és felidéztük az ünnephez tartozó hagyományokat. A kisfiúk locsolóverseiért piros tojás járt. A tojások festése minden gyermek számára öröm volt, s az elkészült tojások a falu közepén felállított tojásfát díszítették, mindenki örömére.

 

BŰVÖSVÖLGY DEBRECEN

Élményközpontú foglalkozások diákoknak a tudatos médiahasználatért

 

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hozta létre, hogy élményszerű programmal támogassa a médiaértés oktatását a 9-16 éveseknek. Mi a debreceni központba látogathattunk el.

A  gyerekek nyolcfős csoportokban dolgoztak a stúdiókban. A négy 60 perces foglalkozásra épülő program a szünetekkel együtt 5-6 órát vett igénybe. Ez idő alatt készítettek újságot, reklámot, hírműsort és filmet is forgattak.  Olyan élményekben volt részük, melyek csak a tv és rádió stúdiókban dolgozó embereknek adatik meg.

A filmes foglalkozáson a gyerekek megtapasztalhatták, hogyan áll össze egy néhány jelenetből álló film, és kipróbálhatták magukat a legfontosabb szerepkörökben. A történetet maguk találhatták ki, majd a szereposztás, a párbeszédek felvázolása és a jelmezek kiválasztása után kezdődhetett a forgatás. A díszletautó mindenkinek elnyerte a tetszését.

A híreknek szentelt foglalkozáson egy általuk választott híranyagból több álláspontot bemutató riportot állíthattak össze.

A hangstúdióban  saját rádióműsort készíthettek, melyben ők voltak a műsorvezetők, az interjúalanyok és a  hírszerkesztők is.

A  reklámnak szentelt foglalkozáson megismerkedtek a kereskedelmi kommunikáció alapvető elemeivel. Itt arra is rájöhettek, mivel hatnak rájuk a reklámok, amikor maguk is reklámot készítettek egy általuk választott termékhez.

Köszönjük a lehetőséget a központnak és az ott dolgozóknak. Nagyszerű volt!

 

 

A BÉKÉÉRT TŰZTÜNK KOKÁRDÁT

2022-ben nehezebb a megemlékezés 1848. március 15-ről, mint egyébként lenni szokott. Most úgy kell megemlékeznünk egy eseményről - mely ugyan vér nélkül kezdődött, de igencsak véresen fejeződött be -, hogy nem is oly távol tőlünk szintén véres háború dúl. A háború híre félelemmel tölt el mindenkit, felnőttet és gyermeket egyaránt. Oly sokat beszéltünk már a háborúk borzalmairól, és nem gondoltuk, hogy egyszer mi is érezni fogjuk a háború közelségét.

Nehéz most a békéről beszélni, miközben a szomszéd országban fegyverek dörögnek és egymást ölik az emberek. Vajon mit érnek el vele? A halottak miatt csak tovább nő a gyűlölet a szívekben. Aki elveszíti a hozzátartozóját, már a békének sem tud igazán örülni. Csak fájdalom és gyűlölet marad, meg a bosszú érzése. Mire jó hát a háború? Van értelme? Ki akar háborút? S aki háborút akar, az harcol is? Sok-sok kérdés fogalmazódik meg bennünk.

Idézzük hát fel a múltat!

„Mit kíván a magyar nemzet?” – hangzott el a kérdés 1848. március 15-én. Ma is ez a kérdés és a válasz is ugyanaz, mint 174 évvel ezelőtt: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A tanulókkal az ünnepre készülve beszélgettünk a békéről és a háborúról. Az osztályok  egy-egy mondatot fogalmaztak meg, vagy idézetet kerestek és tűztek ki a kokárda köré a paravánra. Ez lett az ünnep aktualitása az éven.

Az énekkar által előadott Kossuth-nóták és a Hagyományőrző szakkör szabadságharcot megjelenítő tánca felidézte számunkra a történelmi múltat. Iskolai megemlékezésünk végén az osztályfőnökök minden tanulónak kokárdát tűztek a ruhájára, mellyel azt kívánjuk kifejezni, hogy -  LEGYEN VÉGE, LEGYEN BÉKE!

 

 

Télűző

ŰZZÜK EL A TELET ÉS A GONOSZ SZELLEMEKET!

A ’farsang’ a téli ünnepkört záró, téltemető-tavaszváró rítusok, maszkos alakoskodások, köszöntők összefoglaló megnevezése.

A farsang időszaka vízkereszttől (január 6.) húshagyó keddig tart. Hamvazószerda a nagyböjt első napja.

Az ősi hiedelem szerint a Napot erősíti, hiszen a nappalok és hosszú éjszakák idején a hagyomány szerint elgyengül a Nap és a gonosz szellemek életre kelnek. Ezeket a gonosz szellemeket kell elűzni az álarcok, maskarák viselésével. Az ijesztő jelmezek elűzik a halált is, valamint a telet a hideggel együtt.

Így hát mi is álarcokat terveztünk. A fiúk busó álarcot készítettek, mivel Magyarországon hagyománya van a busójárásnak. A lányok inkább a velencei karneválok mintájára készítettek díszes, csillogó álarcokat. Szép munkák születtek. Feltettük az álarcokat és reméljük, sikerül nekünk is elűzni a telet és a gonosz szellemeket.

 

Holokauszt

SOHA TÖBBÉ!

Az ENSZ közgyűlése január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az emléknap a legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója.  Ezen a napon minden évben megemlékeznek az emberek a második világháború szörnyűségeiről és a 6 millió zsidó áldozatáról.

 Auschwitz - a legnagyobb német megsemmisítő tábor -  ma múzeum.  Az itt meggyilkolt áldozatok pontos száma nem ismert, de az  Auschwitzhoz tartozó kisebb táborokkal együtt a legújabb becslések 1,1–1,6 millióra teszik.

Az élet szép (La vita è bella) 1997-ben bemutatott olasz filmdráma  ezt az időszakot dolgozza fel a gyerekek számára is érthető módon. Ezt a filmet választottuk mi is, hogy tanulóink szembesüljenek a háború kegyetlenségeivel. Már korábban is néztük ezt a filmet gyerekekkel és tudtuk, hogy megértik rajta keresztül ezt a nehéz témát. A filmben apát és fiát deportálják. A táborban az apa, hogy kisfia lelkét megvédje a háború és a halál borzalmaitól, kitalálja, hogy az egész csak jól megszervezett játék, melynek győztese nyer egy tankot. Az apa eléri célját, a fia elhiszi, hogy egy játék szereplője, melynek komoly tétje van és valóban sikerül így fiát megmenekíteni a haláltól.

Most is elnyerte tetszésüket a film, melynek megnézése után egy digitális versenyen mérhették össze tudásukat a látott és hallott ismeretekből.

 

 

Szépíró verseny

UTAZÁS A MAGYAR KULTÚRA VILÁGÁBAN

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Az éven hétvégére esett, így az iskolában előtte és utána tudtunk megemlékezni erről a jeles napról, mely annak az évfordulónak az emlékére jött létre, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon befejezte a Himnuszt. E jeles nap  alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, továbbadjuk gyermekeinknek kulturális szellemi értékeinket.

Az évfordulóval akapcsolatos megemlékezés iskolarádión keresztül történt. Az évfordulóhoz kapcsolódott egy Szépíró verseny és a Nyerő páros műveltségi versenyünk. Mindkét versenyre szép számmal jelentkeztek a tanulók, melynek nagyon örültünk.

 

SZÉPÍRÓ VERSENY  

     

A minket körülvevő, rohamosan fejlődő digitális világ, mely számos jó tulajdonságot hordoz magában, sajnos háttérbe szorítja a kézírást. A kézírás rendkívül egyedi és személyes, akár az ujjlenyomat. Visszatükrözi a személyiségünket, lelkiállapotunkat, hangulatunkat és ezek változásait. Emellett a kézzel írás fejleszti a motorikus képességeket, a szépérzéket, a kreativitást is .  Amikor kézzel írunk, nemcsak egyszerűen leírunk valamit, hanem alkotunk is.

Napjainkban egyre gyakrabban használjuk a digitális írást, a rövidítéseket, az emojikat. Így kézírásunkra kevésbé van szükség. A verseny célja a kézzel írás népszerűsítése volt.

A verseny résztvevői 4 korcsoportban mérték össze képességeiket.

Az elbírálás során figyelembe vett értékelési szempontok a következők voltak:

 • a teljes szöveg összképe, elrendezése
 • a betűk egyenletessége
 • a szövegsorok harmóniája
 • szóközök egyenletessége
 • tévesztés, helyesírási hibák, szöveghiány

Sokan jelentkeztek a versenyre és sok szép munka született, melynek örültünk.

NYERŐ PÁROS VERSENY

Páros versenyünk témáit a magyar irodalom, történelem, képzőművészet és zene világából állítjuk össze. A feladatok játékosak és kompetenciafejlesztőek is egyben. A pároknak egymásra kell hangolódni, hogy jól menjen a közös munka, így a szociális kompetenciák is fejlődnek a verseny során.

A feladatok valóban lehetőséget adtak egy képzeletbeli utazáshoz a magyar kultúra világában a magyar kultúra napján.

 

RÉGI DOLGOK ÚJ KÖNTÖSBEN KARÁCSONYKOR

MI HISZÜNK AZ ANGYALOKBAN!

 

Nehéz évet zártunk az iskolában. Túl sok volt a rossz dolog, ami nyomot hagyott az életünkben, ezért igyekeztünk a meghitt pillanatokat felidézni és további meghittséget varázsolni az ünnepbe. Angyalkás ünnepünket az éven is megtartottuk, mely egymás megajándékozásáról szól. Egy közös kézműves délután is örömteli pillanatokat teremtett a szervezetünkben és az utolsó napon közös koccintással és Müller Péter karácsonyi üzenetével zártuk az évet:

„Igen, az élet: csoda!

És vannak angyalok! Karácsonykor főleg.

Bevásárlás után, ajándékcsomagolás után, főzés után, terítés után, zaj, zűrzavar és ricsaj után, vagy ha nincs senkid, s úgy hiszed, egyedül hagytak, állj meg egy pillanatra, és próbálj ne a kétkedő eszeddel, ne a szorongó lelkeddel, ne a hétköznapi, sötét vakszemüvegeden át, hanem a látó szíveddel nézni, azzal az ösztönös, csodalátó tekintettel, amely valaha az egyszerű bibliai pásztorokat vezette, és akkor megérzed, hogy a mennyből az angyal tényleg lejött hozzád, és azokhoz, akiket szeretsz, és azokhoz is, akiket nem szeretsz, és azt üzeni, hogy menj ki a szorongás sötétségéből, a gondból és a reménytelenségből, és éld át, legalább egyetlen este éld át, hogy bármilyen bajban vagy: nincs baj!

A fényt a sötétség nem tudja legyőzni.

Az angyalok nem engedik.

A karácsony a gyerekeké. És azoké, akik nem felejtették el, hogy az ÉLET: CSODA.

ÉLD ÁT! ÉS MOSOLYOGJ!”

 

 

 

MIT ÜZENNEK A RÉGI FALVÉDŐK?

 

Az adventi várakozásban a Művelődési Házban kiállítás nyílt meg régi hímzett falvédőkből. A népi kultúra értékeit fontosnak tartjuk átadni, Pedagógiai Programunk is tartalmazza a népi hagyományok őrzését és továbbadását. Ezeknek az értékeknek a továbbadására ez a kiállítás is  nagyon jó alkalomnak bizonyult. Fontos a saját kultúránk tiszteletének a hangsúlyozása és más kultúrák elfogadása és tisztelete. További célunk volt, hogy ezzel is  megalapozzuk a műveltséget és kibontakozhasson a tanulók személyisége. Tanulóink érdeklődéssel olvasgatták a falvédők üzeneteit. Milyen ötletes is volt a régi időkben a falvédőkön való üzenet! Mennyi munka volt egy-egy terítő elkészítésével! Ezekről beszélgettünk velük, miközben megcsodáltuk a falvédőket.

 

KARÁCSONYI ÜZENETEK

 

A régi falvédők üzenetei megihlettek bennünket is és az utolsó tanítási napon az osztályokban a gyerekek megfogalmazták karácsonyi üzeneteiket szüleiknek, barátaiknak és minden embernek. Mi nem falvédőkön üzentünk, hanem az iskolai táblákon. Osztálykeretekben ünnepeltek a gyerekek. Volt ajándékozás, játék, beszélgetés, sütemény, gyümölcslé, szaloncukor, hamburger.... és a legfontosabb, SZERETET!

Érdemes ezeket a gyerekek által leírt üzeneteket is elolvasni és megfogadni!

EZEKKEL AZ ÜZENETEKKEL KÍVÁNUNK BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET MINDEN CSALÁDNAK, MINDEN EMBERNEK!

 

HIT, REMÉNY, ÖRÖM ÉS SZERETET

MEGGYÚJTOTTUK AZ ELSŐ GYERTYÁT AZ ADVENTI KOSZORÚN

 

„Négy hét van még karácsonyig,

S várjuk már az ünnepet,

Szép négygyertyás koszorúval

Köszöntjük az Adventet.

Három lila hirdeti, hogy

Hit, remény és szeretet,

A rózsaszín, hogy boldogság

Hassa át az ünnepet.”

 

TE MIT ADNÁL A JÉZUSKÁNAK?

 

Meggyújtottuk az adventi koszorú 2. gyertyáját is, s közben a fenti kérdésre kerestük a választ.

Akinek volt kedve és bátorsága, az elmondhatta, hogy ő mit adna a Jézuskának. Egy-egy fenyőág jelképezte az ajándékot, s így egy adventi koszorút formáztunk a Kisjézus köré.

Mert nagyon jó kapni, de ugyanolyan jó adni is! Ne felejtsük el megtanítani gyermekeinket arra, hogy ne csak ajándékot várjanak, hanem ők is ajándékozzanak. Ajándék lehet az élmény is! Meglepni a szülőket egy énekkel, egy bögre teával, kávéval, a testvért egy közös játékkal, a barátot egy sétával! A Jézuskát egy jó tettel, imával!

 

AZ ÖRÖM GYERTYÁJA RÓZSASZÍNŰ

 

A katolikus népi vallásosságban az adventi időszak és az adventi gyertyák színe általában lila, kivéve egyet, amelyik rózsaszín.  Ugyanis az  advent nemcsak a várakozás, hanem a bűnbánat időszaka is, amit a katolikus liturgiában lila színnel jelölnek. A gyertyagyújtás sorrendjében a harmadik gyertya színe – amit  a mai napon meggyújtottunk - rózsaszínű, annak jelképeként, hogy  a bűnbánatba már egy kis öröm is keveredik, ahogy egyre közeledik a karácsony.

Az öröm gyertyájának fényénél  mi is kifejeztük örömünket énekkel, verssel, imával, hogy hamarosan itt van a karácsony. Addig is minden nap tegyünk valami jót, amivel valakinek örömet okozunk és ezek a kis örömszerzések bennünket is boldoggá tesznek majd.

 

 

MIT JELKÉPEZNEK AZ ADVENTI GYERTYÁK?

 

Minden gyertya szimbolizál valamit. Az első a hit gyertyája, Ádámot és Évát jelképezi, A második a remény gyertyája, amely a zsidó nép évezredeken át tartó várakozását szimbolizálja, hogy eljöjjön a Messiás. A harmadik, a rózsaszín gyertya az örömet szimbolizálja, annak az  örömét, hogy Szűz Mária megszüli a Megváltót. A negyedik - a szeretet gyertyája -  Keresztelő Szent Jánosé, aki utat készített Jézusnak az emberek szívéhez.

 

Meggyújtottuk az utolsó, a szeretet gyertyáját. Költözzön ez a szeretet minden ember szívébe és töltse az ünnepeket békében, egészségben és boldogságban.

Ezt kívánjuk MINDENKINEK, kik e sorokat olvassák.

SZÉP ÜNNEPEKET!

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright