ZSONGLŐRÖKKEL EGYÜTT

Az iskolai egészségfejlesztés feladatai

 

Az egészségnevelés hosszú távú céljait a Pedagógiai Programunkban így fogalmaztuk meg:

 • A felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.
 • Az iskola személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek elősegítik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.

 Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.

A jelenlegi pandémiás helyzetben különösen fontos, hogy figyeljünk tanulóink egészségi állapotára. Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, a gondossággal, az intézmény szervezettségével.

 • Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről,
 • Megfelelően tájékozódunk az iskola a tanulók tanulást befolyásoló egészségi állapotáról
 • Az osztálytermek berendezése megfelel az egészségügyi szempontoknak
 • A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény kielégítésről.

Tanulóink mozgásigénye nagy, ezért minden lehetőségnek örülnek, ami mozgással kapcsolatos.

Jó dolog a mozgás! Akár még a mentális problémák megoldását is segíteni tudja! De ha különleges dolgokkal fűszerezzük, még érdekesebbé tehető.

Iskolánkban járt egy 3 tagú zsonglőr csapat, akik színesebbé tették a gyerekek napját. Az együtt mozgás öröme lelkesítette a tanulókat, s még a magatartási problémák is eltűntek a zsonglőrök ügyes kezei között.

A zsonglőröket a Tanítsunk Magyarországért program biztosította.

 

BOGARAS VAGYOK!

A Tanítsunk Magyarországért program keretében a Miskolci Egyetem élménypedagógiai foglalkozást tartott iskolánkban, melyen a 6-7. osztályosok vettek részt. A foglalkozáson az ízeltlábúak széles skáláját ismerhették meg.

Az ízeltlábúak a legnépesebb állatcsoport a világon.

Három fő csoportjuk van:

 • A rákok
 • A rovarok
 • A pókszabásúak

A gyerekek élvezettel hallgatták az ismereteket és csodálták az eddig csak képeken látott ízeltlábúakat.

Az élményalapú és informális tanulás iskolánk oktatásának szerves részévé válik.  Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója. Az informális tanulás egész életünk során jelen van, hiszen mindennapi tevékenységeink során különféle tapasztalatokat, értékeket és tudásokat sajátíthatunk el. A tanulásnak ez a formája nem szükségszerűen tudatos, illetve szándékos, hanem a tevékenységek elvégzése közben, spontán alakul ki. Aki ilyen módon tanul, gyakran észre sem veszi, hogy tanul. A tanulókban sok esetben nem is tudatosul, hogy akár a szabadidő eltöltése közben is gazdagíthatják személyiségüket, bővíthetik kompetenciáikat.

Fontosnak tartjuk a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas fejlődésnek előmozdítását, az élményalapú tanulás módszertani megalapozását, a tanulás közösségi élményé formálását, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, informális és nem formális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott tanulási környezet valamint ezt támogató szakmai környezet kialítását.

Ezért örültünk ennek a lehetőségnek is, hiszen a tanulók észre sem vették, hogy mennyi fontos ismerettel gazdagodtak, miközben annak örültek, hogy ezen az órán nem kellett tanulni!!

 

AZ ÜNNEPEK ALATT IS FIGYELJ AZ EGÉSZSÉGEDRE!

Az utolsó tanítási napon egy meghitt, ünnepi beszélgetéssel zártuk a 2020-as évet egy finom tea mellett az osztályközösségekben.

Beszélgettünk az ünnep jelentőségéről, a család fontosságáról, az ajándékok sokszínűségéről. Nem biztos, hogy a legdrágább ajándék a legjobb. A kicsi meglepetésekkel is lehet nagy örömöt szerezni. Az együtt töltött idő is lehet igazi ajándék.

S természetesen arról is szót váltottunk, hogy az egészség a legnagyobb kincs, s ennek a szlogennek, most igazi értelme van ebben a vírusokkal teli időszakban. A családi összejövetelek akár veszélyt is rejthetnek, így hát az óvatosság, a maszk használata, a szellőztetés továbbra is fontos dolog.

Az ünnepek alatt általában többet eszünk és iszunk, így hát a mértékletességre is vigyázni kell! A sok üdítő, energiaital nem tesz jót az egészségünknek, az alkoholos italok pedig nagyon sokat árthatnak és veszélyes helyzetekbe is sodorhatnak bárkit. A sok édességgel is csínján kell bánni, mert nemcsak a súlyunk lesz több, de a cukorháztartásunk is felborulhat tőle.

Az ünnepek sok egyéb lehetőséget is tartogatnak – dohányzás, drog, petárda – de ezek mind veszélyt is rejtenek magukban. Érdemes megfontolni, hogy barátainkkal, haverokkal milyen merész dologba vágunk bele. Sajnos, ha bajba kerülünk, nem lehet meg nem történné tenni. Ezért érdemes előre gondolkodni! A legjobb, ha az ünnepek alatt is figyelünk az egészségünkre!

 

 

„NAPlopók és SZÉLhámosok – Kár az Energiáért!”

RAJZPÁLYÁZAT

 

A Zöld Akció Egyesület a KEHOP-5.4.1. 16-2016-00788 azonosítószámú, “NAPlopók és SZÉLhámosok – Kár az Energiáért!” című pályázatának keretében térségi rajzpályázatot hirdetett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános iskolák tanulói részére.

A rajzpályázat célja a diákok érdeklődésének felkeltése az energiatakarékosság, energiatudatosság egyszerű megoldásai iránt, a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos ismeretek elmélyítése, energiatudatos gondolkodásmód elterjedése. Ezek a célok öko-iskolánk meghatározott céljaival egybecsengenek, így mi is bekapcsolódtunk a pályázatba.

A rajzpályázat témája a következőképpen lett meghatározva: 

 • az energiatakarékosság és -tudatosság megoldásai az iskolában és otthonunkban;
 • hogyan takarékoskodhatunk, használhatjuk hatékonyan az energiát, hasznosíthatjuk a megújuló energiaforrásokat.

A kézzel készült alkotások szabadon választott technikával készülhettek, színes kivitelben. A tanulók  a témát egyéni gondolkodással, önkifejező módon közelítették meg.  Az elkészült műveknek címet kellett adniuk, melyek jól mutatják, hogy tanulóink több szempontból dolgozták fel a témát.

 • Kezünkben Földünk jövője
 • Élj a változás lehetőségével
 • Régen és ma

Ahhoz, hogy energiatakarékos gyerekeket neveljünk, fontos az élményszerű tanulás, a közös programokba beépített ismeret.  Ha számukra tetszetős köntösbe csomagolva adjuk át nekik az információkat, észrevétlenül, játékosan fogják megtanulni és hasznosítani azokat. A rajz nagyon jó formája ennek, mert rajzolni nagyon szeretnek a gyerekek.

 

 

EGÉSZSÉGHÉT

MINDEN, AMIT A COVID VÍRUSRÓL TUDNUNK KELL

Elég hosszú ideje élünk már együtt a Covid vírussal, s bár sok szó esett eddig is róla, a témahetünket is annak szenteltük, hogy gazdagítsuk az ismereteket és a védekezés módjait tárjuk fel a gyerekek előtt.

Az alsós és felsős munkaközösség-vezetők elkészítették a heti programokat. Egy filmvetítéssel kezdték a hetet, mely hasznos ismereteket adott a témához. A filmek kapcsán került sor

 • a kézmosás fontosságára
 • a helyes maszkviselés szabályaira
 • a távolságtartás fontosságára
 • a vitaminok szerepére

Az ismeretek rögzítését segítette egy-egy prezentáció, kvíz, TOTÓ és a tevékenytetést segítette a plakát készítés, maszkok tervezése, sportpoharak kirakása.

Az egészséghét a felsősöknél már pályaorientációs napot is rejtett magában. Volt tanítványunk – Bencze Beatrix, aki egészségügyi iskolában tanul – népszerűsítette az egészségügyi pályát a tanulók körében. Így lehetőségünk volt arról az áldozatos munkáról is beszélni, amit most az egészségügyben dolgozók tesznek a betegekért.

Tanulóink élvezettel készítettek maszkokat és nagyon jól megjelenítették rajzaikon a vírus okozta veszélyeket és az elkerülés lehetőségeit. A rajzokból kiállítást rendeztünk.

 

EGY A TERMÉSZETTEL - Vadászati és Természeti Világkiállítás - MAGYARORSZÁG 2021

A kiállítás fő üzenete a fenntartható természethasználatra történő figyelemfelhívás. Magyarországon első ízben 1871-ben rendeztek Országos Vadászati Kiállítást. Az első kiállítás százéves jubileumakor, 1971-ben került sor Budapesten a Vadászati Világkiállításra és a kiállítás ötvenedik évfordulóját méltó módon – emlékév formájában –2021. szeptember 25. és október 14. között fogjuk ünnepelni.

ÖKO- iskolaként bekapcsolódunk az emlékév adta lehetőségek megvalósításába.

Az emlékév alatt tanulóink a  pannon régió jellegzetes állataival, köztük vadfajaival, halaival találkozhatnak. Az erdőgazdálkodás, a vadászat, valamint a horgászat a fenntartható természethasználat egy-egy formája, így ezekkel a területekkel mi magunk is foglalkozni fogunk.

Az emlékév indítását összekötöttük az állatok világnapjával.

Mivel TAKTAKENÉZ a TISZA partján fekszik, így mi a Tisza élővilágának megismerésével kezdtük a projektet, de a vadászat és erdőgazdálkodás is távolabbi terveink között szerepel.

A felsős tanulók a POROSZLÓI ÖKOCENTRUMBA látogathattak el, az alsósok a tiszai halakkal ismerkedtek és ezekkel kapcsolatos munkákat készítettek.

Az ökocentrum  nagyon sok érdekességet rejtett tanulóink számára.  Belépéskor mindenki egy TOTÓT kapott, melyen a tudásukról kellett számot adni a nap végén. A kérdések között voltak olyanok, amelyek a felkészülés időszakára vonatkoztak, s voltak olyanok is, amelyekre csak az Ökocentrum bejárása során lehetett válaszolni.

Az alsós tanulók munkáiból és a felsősök kirándulásának fotóiból összeállítottunk egy-egy tablót, mellyel elindítottuk az emlékévet. Az eseményeket követve reméljük, hogy sok új ismeret és tudás vár ránk az emlékév alatt.

 

 

„MINDENT SZERETNÜNK KELL, AMI KÖRÜLVESZ MINKET, LEGYEN AZ ÉLŐ VAGY ÉLETTELEN”

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

A legtöbb róla szóló történetből kiderül, hogy nem csak az emberekért végzett áldásos munkát, hanem az állatokat és a természetet is nagyon szerette. Több legendás történet szól arról, hogy még az állatoknak is prédikált.

Egy ilyen legendás történetet hallgattak meg tanulóink az iskolarádió segítségével és egy nagyon egyszerű TOTÓ kitöltésével ellenőrizték, hogy eléggé figyelmesek voltak-e.  Készültek állatos rajzok és tablók is.

Az alsósok a megyei könyvtár támogatásával egy mesejelenettel is gazdagabbak lettek - megnézték, hogyan változott meg Panni és Pötyi kutya élete a helyes táplálkozás, a szelektív hulladékgyűjtés és a helyes internethasználat következtében.

A FARKAS LEGENDÁJA

Egy legenda Gubbio városához kötődik, ahol Szent Ferenc élt egy ideig. A városkát egy kegyetlen és vérszomjas farkas tartotta rettegésben. Szent Ferenc, hogy megmentse a város lakóit, felment a hegyre, hogy megkeresse a farkast.  Mikor megtalálta, keresztet vetett, és ráparancsolt az állatra, hogy menjen vele, és ne bántson senkit. A farkas összezárta az állkapcsát, és lefeküdt Szent Ferenc lábai elé. Ferenc azt mondta neki, hogy sok kárt okozott az embereknek, ezért azok elátkozták őt, de hozzátette, hogy azt szeretné, ha békében élne az emberekkel.

Elment a városba a farkassal, ahol mindenki megdöbbenve vette körül őket. A farkas csak az éhség miatt volt vérszomjas, ezért Gubbio lakói ezután rendszeresen etették, így már nem támadott meg soha többé sem állatot, sem embert. Szent Ferenc sokszor prédikált ember és állat kapcsolatáról. Azt mondta, hogy az emberiségnek kötelessége védeni és élvezni a természetet.

Azt is mondják, hogy mikor Ferenc haldoklott, a halálos ágyán megköszönte a szamarának, hogy szolgálta, mindenhová elcipelte, segítette őt, a szamara pedig mellette sírt.

 Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat.

Totó

 

Az iskolarádióban hallott történet alapján válaszolj a kérdésekre!

 

Melyik szentről szólt a mese?

 • Szent Antal
 • Szent Ferenc
 • Szent István

 

Milyen állat tartotta rettegésben a városkát?

 • vérszomjas farkas
 • kegyetlen medve
 • félelmetes sárkány

 

Hol lakott a fenevad?

 • az erdőben
 • a barlangban
 • a hegyen

 

Mit csinált a szent, amikor találkozott az állattal?

 • rákiáltott
 • keresztet vetett
 • szépen beszélt hozzá

 

Mit tett az állat ezután?

 • lefeküdt a szent lábai elé
 • rátámadt az emberre
 • elszaladt

 

Mit kért a szent ember az állattól?

 • éljen békében az emberrel
 • hagyja el a várost
 • ne jöjjön többet a városba

 

Miért volt ilyen vad az állat?

 • anya nélkül nőtt fel
 • az éhség miatt volt vérszomjas
 • bántották az emberek

 

Mit tettek az emberek, hogy megszelídítsék az állatot?

 • rendszeresen simogatták
 • rendszeresen beszélgettek vele
 • rendszeresen etették

 

Mit prédikált a szent az ember és állat kapcsolatáról ezek után?

 • Az emberiségnek kötelessége etetni az állatokat
 • Az emberiségnek kötelessége védeni és élvezni a természetet.
 • Az emberiségnek kötelessége szeretni a természetet.

 

A legenda szerint, amikor haldoklott a szent, halálos ágyán megköszönte kedves állatának, hogy egész életében szolgálta őt. Milyen állat volt ez?

 • a kutyája
 • a lova
 • a szamara

 

SZERESD TE IS AZ ÁLLATOKAT!

 

 

A Tisza-tavi Ökocentrum felfedezése

Szeptember végén lehetőséget kaptunk a helyi önkormányzattól, hogy Poroszlóra kiránduljunk. Mivel Taktakenéz Tisza-menti falu, a gyerekekhez közel áll a folyó környezet- és állatvilága, de ezen a kiránduláson sok olyan dolgot tudhattak meg, amiről soha nem hallottak.

A Tisza-tavi Ökocentrum egy magyarországi állatkert és szabadidős élményközpont, amely a Tisza-tó élővilágát és a helyi bioszféra működését mutatja be. A több mint 50 féle hazai hal mellett látható még közel 14 féle kétéltű- és 13 féle hüllőfaj. A tárlat hazánkban egyedülálló.  Ismeretterjesztő, oktató, nevelő szerepe kiemelkedő.

Az épületbe lépve, egy sejtelmes víz alatti világ fogadott bennünket. Itt találkozhattunk Magyarország ismert, ám annál ritkábban látott védett halaival, mint pl. a magyar bucó, petényi márna, lápi póc. A leglátványosabb látnivaló az üvegalagútnál várt bennünket, ahol a Magyarországon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhattuk meg, amint 1,5-2 méteres példányai a fejünk fölött úsztak át.

Amit felfedezhettünk még:

 • A makrovilág - ahol mikroszkóp,  tv, üvegpadló segítségével az apró vízi lények világába jutottunk.
 • A földinfó segítségével bepillantás nyertünk bolygónk rejtett szegletébe a technika segítségével
 • Az elvarázsolt vízi világban a játék és a tudomány találkozott.
 • A földszinten a „Földön, vízen, levegőben” címmel megnézhettünk egy tematikus kiállítást. Az akváriumokban és terráriumokban megtekinthettük Magyarország kétéltű- és hüllőfaunájának szinte összes képviselőjét. A Tisza-tó terepasztal „madártávlatból” mutatta meg nekünk hazánk második legnagyobb tavát, ahol az üvegjárdaként funkcionáló „nyílt víztükör” alatt újra bepillanthattunk a pinceszinten elhelyezett akvárium életébe.
 • A földszint üvegfalán keresztül az épület körül létrehozott mesterséges tó életét kísérhettük figyelemmel – a kormoránokat, jégmadarakat, rózsás gödényeket.

A tanulók TOTÓ-val a kezükben járták végig az ökocentrumot, mely a látott eseményeket segített rögzíteni. Egy igazi élményekkel teli projektnapot tudhattunk magunkénak a nap végére.

TISZA-TAVI TOTÓ

 

Hol található a Tisza-tavi Ökocentrum?

 • Tiszafüred
 • Poroszló
 • Sarud

 

Mikor nyitotta meg kapuit az Ökocentrum?

 • 2012
 • 2013
 • 2015

 

Hány szintes az épület?

 • 2
 • 3
 • 4

 

Az édesvízi akváriumnak mekkora az össztérfogata?

 • 7350 liter
 • 73500 liter
 • 735000 liter

 

Melyek  itt látható védett halak nevei?

 • magyar bucó
 • magyar bakó
 • petényi pápa
 • petényi máma
 • lápi póc
 • lápi pók

 

Hogy hívják a Magyarországon egykoron élt halóriást?

 • csuka
 • viza
 • vidra

 

Mekkora ez a halóriás?

 • 1-1,5 méter
 • 1,5-2 méter
 • 2-3 méter

 

Mi a neve az I. emeleten található apró vízi lények világát bemutató kiállításnak?

 • mikrovilág
 • makrovilág
 • ökovilág

 

Mi a neve a gyerekek részére kialakított játszó-pihenő kaland teremnek?

 • elvarázsolt világ
 • elvarázsolt természet
 • elvarázsolt vízi világ

 

Mi a címe a földszinten található állandó jellegű kiállításnak, amely madártávlatból enged bepillantást a Tisza-tavat ábrázoló terepasztalra?

 • Földön, vízen, levegőben
 • Tisza-tó madártávlatból
 • Tisza-tavi ökoszisztéma

 

Mi az akvárium és a terrárium közötti különbség?

 • ugyanazt jelenti mindkettő
 • mindkettő üvegfalú tartály, de az akváriumot vízzel töltik fel, a terráriumot földdel, forgáccsal bélelik kisebb állatok számára
 • az akvárium üvegből, a terrárium fából készül

Mi a neve ennek a kedves színes madárnak?

 • hómadár
 • kékmadár
 • jégmadár

 

A kormoránok közepes és nagy méretű, erős testfelépítésű vízimadarak. milyen színű lehet a tollazatuk?

 • fekete vagy barna
 • fekete és fehér
 • fekete és vörös

 

Melyik egy madár neve?

 • rózsás gödény
 • sárga kikerics
 • kék lagúna

 

Milyen állat a dámvad?

 • szarvas féle
 • őz
 • hegyi kecske

 

Milyen agancsa van?

 • nincs agancsa
 • lapátagancsa van
 • ágas-bogas agancsa van

 

 

 

KÖRNYEZETTUDATOSAN AZ ERZSÉBET-TÁBORBAN IS

A tábor 3. napjának tematikája a környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés volt. Reggel az iskola és környezetének szépítésével kezdtünk. Beszélgettünk a sziklakertről, annak készítéséről, a sziklakertbe ültethető növényekről. Kövirózsát ültettünk. Még a délelőtt folyamán a helyi adottságokhoz kötődően a Tisza bemutatására került sor. Ehhez a témához meghívtuk a felsős földrajz, ének szakos tanárnőt, ezáltal kapcsolódtunk az átmeneti programunkhoz. Ebéd után a szabad játék idejében önfeledt játék következett: foci, labdázás, tollasozás.

A délután egyik témája a környezetvédelem és fogyasztóvédelem. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtésről, a környezettudatos vásárlásról, az egészséges életmódról. Ezt követte egy környezetvédelmi kvízsor, melyet közösen beszéltünk meg. Majd a gyerekek által szelektíven gyűjtött hulladékból többféle ötletes alkotást készítettek. Ez a feladat nagyon tetszett a gyerekeknek.

Az uzsonna után a népi gyógymódok megismerése, hagyományápolás következett.

Végül gyógyteát készítettünk: citromfű és menta levelekből, melyet közösen el is fogyasztottunk. Mindenkinek ízlett és nagyon jól esett így együtt teázni a nap végén, s megtervezni a másnapi kirándulást a természetbe.

 

Másnap külső buszos kirándulás következett  a Zempléni hegységbe. Kovácsvágáson a János vára kilátóhoz mentünk fel 1050 tagos fenyődeszkákból épített lépcsősoron. Eléggé elfáradtunk mire a kilátóhoz felértünk. Kárpótolt minket a panoráma ami elénk tárult, gyönyörű rálátás nyílt a hegyközi falvakra. Útközben többször megpihentünk és beszélgettünk az erdő élővilágáról.

Pálházán fagyiztunk, majd az erdei kisvasúttal Kőkapura utaztunk, mely Magyarország legrégebbi erdei vasútja. A vadregényes természeti környezet megérintett minket, a csónakázó tó partján, a sziklaszirten magasodó kastélyépület látványa pedig magával is ragadott. Megtekintettük a honfoglaló vezéreinket valamint a nagy uralkodóinkat megformázó fa szoborcsoportot.

A kirándulás a tanulóknak sok-sok élményt nyújtott, sokat tanulhattak, nagyon jó hangulatban telt. Kicsit fáradtan, de jó érzéssel térhettünk haza.

 

 

SZÜLŐFÖLDEM

Környezeti nevelési projekthét

Nyári élménytáborunk egyik csoportja a szülőföldet, azaz Magyarországot ismerte meg és járta be képzeletben a nagy tájait, híres városait. Az is célunk volt a projekttel, hogy a gyermekek felfigyeljenek a természet szépségére, érezzék a felfedezés örömét, izgalmát, amikor számukra ismeretlen dolgokkal találkoznak.

Egy lepedőre készítették el az ország térképét és minden nap kiszínezték azt a tájat, amelyet képzeletben bejártak. Az ország domborzata, hegyei, folyói, tavai mind-mind ismertekké váltak a kirándulás során. Míg a tájakat megismerték, folyamatosan beszéltek a természet fontosságáról, az ott élő állatok és növények és az ember kapcsolatáról.

A környezeti nevelést nagyon fontosnak tartjuk a természeti környezetünk megőrzése szempontjából, de nagyon lényeges a gyermek egész személyiségének alakulása szempontjából is. Segít a személyes felelősség tudatának kialakításában, és abban, hogy a személyiségük egészségesen fejlődjön. A környezeti nevelésen keresztül ráébreszthetjük a gyermekeket a természet szépségének észrevételére, megfigyelésére.

A környezeti nevelésnél használt feladatok segíthetik a gyermekek érzelmi és esztétikai nevelését is. Mindannyian megelégedéssel tekintettek produktumaik felé és valamennyien örömmel zártuk a projekthetet.

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright