ÚJABB MÓDSZEREKKEL GAZDAGODOTT A NEVELŐTESTÜLET

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” című projekt keretében a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai az alábbi, a Miskolci Egyetem által szervezett pedagógus-továbbképzéseken vettek részt:

 

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal

A LEGO WeDo 2.0 alsó tagozatos tanulóknak szánt, projektalapú tanítási eszköz, amely a természettudományos kompetenciák és a 21. századi kompetenciák, illetve a programozási képesség fejlesztését segíti.  A készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projektfeladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókkal az algoritmikus gondolkodás lényegét és komplex  feladatokkal fejlesszék tudásukat. Az elkészített eszközök nagy motiváló erővel bírnak az alsós tanulók figyelmének fenntartásában is.

A LEGO Mindstorms EV3 eszközkészletet tanórán, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozáson egyaránt alkalmazhatjuk, de már algoritmikus gondolkodást igényel, ezért a felsős tanulóknak ajánlott. A LEGO-val végzett gyakorlatok alkalmasak a problémamegoldás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az együttműködés, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére.

Iskolánk 8 pedagógusa vett részt a képzésen, és elsajátította a robotika oktatás alapjait.

 

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás

A Komplex Instrukciós Program (KIP) egy olyan speciális módszer, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. A program tulajdonképpen egy speciális kooperatív technikát foglal magában, ahol a gyerekek csoportokban dolgoznak, s mindenki képességének megfelelő feladatot kap. Így a program képes arra, hogy sikerélményeken keresztül javítsa a tanulók  tanuláshoz való viszonyát. A programba való belépés feltétele, hogy az iskola tanárai részt vegyenek egy 30 vagy 60 órás képzésben, és az elsajátított módszert a tanórák 10-20%-ban alkalmazzák.

Iskolánk valamennyi pedagógusa elvégezte a 30 órás képzést és vállalta hogy a továbbképzéseken szerzett módszertani tudást pedagógiai munkájuk során alkalmazni fogja.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright