TOLERANCIA VILÁGNAPJA

Az UNESCO kezdeményezésére 1996 óta minden évben november 16-án ünnepeljük a tolerancia világnapját. Ezen alkalomból játékra hívom az osztályokat! A játékhoz először is szükséged lesz arra, hogy tudd, mit is jelent toleránsnak lenni!

Célom, hogy néhány idegen szóval gazdagabb legyen a szókincsetek és bízom abban, hogy tulajdonságokban is gazdagodtok a játék végére.

A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, szexuális viselkedése, illetve más egyebek iránt. A tolerancia nem egymás szeretetét jelenti, hanem egymás békés elviselését.

A tolerancia az elfogadásnál kevesebb. Azokban az iskolákban, ahol a gyerekek elfogadják egymást, ott nem akarják mindenáron megváltoztatni a másikat, nem rekesztenek ki valakit valamilyen különbözősége, mássága miatt. A másság az átlagostól eltérő, a tömegízlésnek nem megfelelő megjelenési formát jelent. Megértést, de minimum türelmet tanúsítanak a másik iránt. Az inklúzió – befogadás – a kirekesztés és kirekesztettség mindenfajta formájának megelőzése. Az iskolai befogadó környezet azt jelenti, hogy a nevelésben résztvevő valamennyi személy (tanárok, diákok, szülők) a kölcsönös együttműködés szellemében együttesen munkálkodnak- kooperálnak-  a közös cél érdekében. Az együttműködések során alakulhat ki konfliktus, azaz nézetkülönbség, vita, ellentét és olykor a sikeres együttműködés érdekében a feleknek kompromisszumot, azaz egyességet  kell kötni.

A legfontosabb, hogy illendően egymáshoz tudjunk szólni, beszélgetni, vitázni, legyünk türelmesek és elfogadóak, és közösen tudjuk megoldani a problémákat!

 

Ha, Ti ilyenek vagytok, akkor jöhet a játék!

 

A játék szabálya

 

  • Az osztályok együttműködésén alapszik a játék
  • Egy hétig tart (hétfőtől péntekig)
  • Minden nap feladatot kapnak az osztályok, melyet közösen. együttműködve, azaz kooperálva kell megoldani és tanítás végén az igazgatóiba leadni
  • Az osztály valamennyi tagja „pirosötöst” kaphat a játék végén, ha minden feladatot jól oldottak meg és mindenki toleráns volt a héten, nem voltak konfliktusok és mindenki hajlandó volt kompromisszumra. Ezeket azzal mérem, hogy nem kerül a magatartástáblára semmiféle fekete és senki nem késik el a tanításról!
  • Ha ez mégis megtörténik, ő kiesik a játékból és sajnos az osztály többi tagja is bűnhődik! Nem kaphatják meg automatikusan a „pirosötöst”, hanem vigaszágra kerülnek és digitális feladatok megoldásával juthatnak célba!
  • A napi feladatok megoldásához jelszóval – melyek az idegen szavak lesznek – segítséget kérhetnek majd az osztályok kijelölt pedagógusoktól!

Remélem, tetszik a játék?

 

SOK SIKERT AZ OSZTÁLYOKNAK!

LÁSSUK, MELYIK OSZTÁLY A LEGTOLERÁNSABB ÉS LEGKOOPERATÍVABB!

KIKNÉL NINCS KONFLIKTUS, KÉPESEK A KOMPROMISSZUMRA ÉS AZ INKLÚZIÓRA!

 

Üdvözlettel: Molnár Tiborné igazgató

https://learningapps.org/watch?v=pno512jvn20

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright