Szervezetfejlesztési programot is működtetünk

Mivel minden intézménynek megvannak a már kialakult saját értékei, belső folyamatai, amelyek alapvetően meghatározzák az intézmény gyakorlatát, a stratégiai cél megvalósításához ezekre lehet építeni, feltéve, ha ezek jó alapot képeznek.  Nálunk erős alapok vannak és tudunk rá építeni. A nevelőtestület jól képzett, innovatív, jól együttműködő. Pozitívan állnak minden dologhoz, szeretik a kihívásokat, szeretik a gyerekeket, tudnak bánni velük. Ha kell, felzárkóztatnak, konfliktust kezelnek, bemutató órát tartanak, tehetséget gondoznak, versenyre mennek. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának kialakítása érdekében és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében Szervezetfejlesztési program kidolgozását és  működtetését tűztük ki célul. Ennek a programnak szerves része a már elindított Nevelőtestületi napok, melyek biztosítják a nevelőtestület együtt gondolkodását, egymás megismerését, elfogadását, a jó hangulat biztosítását. A nevelőtestületi továbbképzések is mindig jó hangulatban telnek el, segítenek a közösség összekovácsolásában. Gyakoriak az „ünnepi percek” . Köszöntjük a névnaposokat, megemlékezünk a jubilálókról, gratulálunk a szakvizsgán vagy minősítésen átesett kollégáknak.

Jó iskolát csak jól motivált, jól felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus pedagógusokkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni!

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright