SZAKMAI MUNKA A 2019-20. TANÉVBEN

A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések

A tanévben 16 kiemelt fejlesztési terület szerepelt munkatervünkben, melyekre nagy súlyt fektettünk. Nagyobb prioritást kaptak a következő területek:

 • Tanulóink önismeretének és pályaismeretének fejlesztése pályaorientációs foglalkozások bevezetésével.
 • A lemorzsolódások minimálisra csökkentése: a félévi mérések értékelése, elemzése és eredményeinek felhasználása a tanulók fejlődésének érdekében – mivel részt veszünk az OH EFOP-3-1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektjében.
 • Egészséges életmódra és környezettudatosságra nevelés – mivel a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola és az ÖKO-iskola címet is elnyertük.
 • Élményszerű tanulás gyakorlata – a tanítás befejezése után 2 hetes élmény-napok programot hirdettünk meg a gyerekeknek, mely nagyon jól sikerült, de év közben is voltak projektnapok és témahetek az iskolában

 

Iskolai programok

Szokatlan, kihívásokkal teli tanévet zártunk. A kormány döntése értelmében március 16-tól új munkarend, tantermen kívüli digitális oktatás lépett életbe. Az új munkarend kezdetéig a munkatervben szereplő iskolai programok, témahetek, témanapok, ünnepségek rendben zajlottak, színvonalasok voltak. Tanulóink délutánonként a kötelező programokon túl, versenyeken, szabadidős szórakoztató rendezvényeken vehetnek részt. Hetente két alkalommal modern tánc, egy alkalommal rajzoktatás folyik, melyet művészeti iskolák / T-Dance, HON Alapfokú Művészetoktatási Intézmény / pedagógusai tartanak.

Kiemelt programjaink a következők voltak:

 • Augusztus 22-én részt vettünk a Csokifesztiválon Szerencsen, ahol tanítványaink is szerepeltek.
 • Tantestületi napunk volt augusztus 28-án.
 • Szeptember 7-én községünkben falunapot tartottak, ahol kézlenyomatokat gyűjtöttünk és felügyeltük a programokat.
 • Szeptember 13-án tantestületünk 2 napos továbbképzésen vett részt Mezőkövesden.
 • Szeptember 26 -án Aggtelekre kirándultak dolgozóink.
 • Kalandra fel! - program keretén belül Nyíregyházi Vadasparkba kirándultunk október 3-án.
 • Október 4-én az Állatok világnapján érdekes feladatokkal készültünk tanulóinknak.
 • Október 7-9.-ig 20 tanuló sporttáborban volt Simán.
 • A Petőfi-napok rendezvénysorozatának témája Petőfi és az őszi Tisza volt. A versenyek, műhelyfoglalkozások és a tervezett túra jól sikerült.
 • Intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet, melyet Molnár Tiborné intézményvezető vett át 2019. 10.18-án.
 • Elindult a Lázár Ervin program, mely néven, az általános iskolások kulturális eseményeken való részvételét támogatta a kormány. Iskolánkból hat osztály részese volt ennek. A járványügyi helyzet miatt a 6. és 8. osztályosok programja maradt el.
 • Az önkormányzattól bábelőadást kaptak gyerekeink karácsonyra.
 • Színvonalas ünnepi műsorral emlékeztünk meg október 6. és október 23. jeles napjaira.
 • Novemberben a 7. és 8. osztály tanulói Pályaválasztási kiállításra utaztak Miskolcra.
 • Pályaválasztási fórum és előadások segítették a végzős gyerekeket és szüleiket a megfelelő középiskola kiválasztásában.
 • Az őszi nevelési értekezlet és a szakmai napok témája a következő volt: „Tehetségek azonosítása az intézményünkben” és a „Pályaorientáció és pályaválasztás, mint a lemorzsolódás egyik segítője”. A tavaszi szakmai nap elmaradt.
 • Tantestületünk valamennyi pedagógusa „Problémás iskolai helyzetek kezelése” c. 30 órás továbbképzésen vett részt.
 • Az EFOP-3.1.8-17 Testvérként a Taktakenézi Iskolával pályázati programba bevont diákok Dobsinára utaztak a Scooltúra szervezésében, ellátogattak a testvériskolába és szép helyekre kirándultak.
 • A Szerencsi Tankerület által szervezett jótékonysági bálon az intézményvezető és a helyettes képviselte iskolánkat. Lakatos Alex 7. osztályos tanuló sporteredményei elismeréseként a tankerülettől jutalmat kapott, melyet intézményünk vezetője adott át tanítványunknak.
 • Duna TV felvételt készített, iskolánk életébe pillantott bele.
 • A különleges bánásmódú gyerekek segítése céljából BTMN-es szaktanácsadót hívtunk az intézménybe, illetve a részükre szervezett foglalkozások a következők voltak:
  • Középiskolai előkészítők – 7-8. osztály
  • Szakkörök: íjászat, ÖKO, kézműves-modellező, énekkar-dráma, sport, informatika
  • Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások a gyengébben teljesítőknek.
  • LEGO matematika órák alsó osztályokban
 • A digitális oktatás szervezése zökkenőmentesen zajlott, jól kezeltük a helyzetet. Igyekeztünk segíteni a tanulók munkáját. A szülőkkel, a fenntartóval folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.
 • Összegző beszámoló elkészítése az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projektben végzett tevékenységekről
 • Június első két hetében felzárkóztatókat szerveztünk a lemaradó gyerekeknek, mely után élménytáborral zártuk a tanévet. Az élménynapok jól sikerültek. Az 1-2.osztályosok Meseországba látogattak, a 3-4.osztályosok szülőföldünkön, a nagyobbak a világ különböző országaiban jártak.

 

Tanulmányi versenyek

A tanévben két körzeti versenyt hirdettünk meg. Teremlabdarúgó tornára és népdaléneklési versenyre hívtuk az iskolák tanulóit. A versenyeken 5 illetve 11 iskola képviselte magát.

Házi versenyt 16 alkalommal szerveztünk, területi versenyen 15 alkalommal voltunk.  12 alkalommal a tankerület iskoláiban, de  1 megyei versenyen és 2 országos versenyen is  részt vettünk.

Tanulóink  a következő eredményeket érték el:

Országos verseny:

Bozsik program - Tanévindító Fesztivál Telkiben:  I. hely + gólkirály + legjobb kapus

Fébész Országos fogyasztóvédelmi verseny. VI. Hely

Megyei verseny.

Megyei Könyvtár  - Olvasók királya – különdíj

Tankerületi versenyek:

 1. hely 4 alkalom
 2. hely 1 alkalom

III.hely  2 alkalom

különdíj:  4 alkalom

 

Ellenőrzések a tanévben

A tanévben az ellenőrzések folyamatosak voltak, melyben részt vettek a munkaközösség vezetők, az igazgató helyettes és az igazgató is. Tapasztalataikat a KRÉTA e-naplójában lejegyezték és az érintettekkel megbeszélték.

Félévkor elemeztük az iskolai és országos mérések eredményeit és levontuk a tanúságokat. Év végi mérésekre a digitális oktatás miatt most nem került sor. Önértékelés az éven nem volt. 1 pedagógus minősítése történt meg, aki PII. fokozatba lépett és a nyár folyamán gyakornoki vizsgára is sor került, melynek eredményét még nem tudjuk.

Szaktanácsadói látogatás elmaradt a vírushelyzet miatt.

 

Továbbképzések

Kihasználtuk a továbbképzések adta lehetőségeket

Sorszám

Megnevezés

Képzési idő

1.       

1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében

 

30 óra

2.       

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

műhelymunka

3.       

Tevékenységközpontú tanulásszervezés az alsó tagozatban

műhelymunka

4.       

Problémás iskolai helyzetek kezelése – fókuszban a megoldás

30 óra

5.       

Szakvizsga

 

6.       

Könyvtáros alapképzés

16 óra

7.       

Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló Ösztöndíjprogramban

30 óra

8.       

POK által szervezett Őszi Pedagógiai Napok plenáris ülése

műhelymunka

9.       

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés

35 óra

10.   

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

35óra

11.   

Közoktatási vezetői szakvizsga

4 félév

12.   

Floorball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos OKM mérések eredményei

 

 

 

2017

2018

Matematika

 iskola

országos

%

iskola 

országos

%

6. évfolyam

1481

1497

99

1448

1499

97

8. évfolyam

1521

1612

94

1501

1614

93

Szövegértés

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam

1403

1503

93

1308

1492

88

8. évfolyam

1362

1571

87

1303

1602

81

 

Különösen   a szövegértési eredmények  maradnak el az országos átlagtól. Sajnos tanulóink keveset olvasnak, kevés a kitartásuk a hosszú szövegekhez, nehezen fogalmaznak meg saját véleményeket. Igyekszünk erre megoldást találni.

A 2017-es eredményeink javulást mutatnak az előző évhez képest, különösen a CSH index alapján teljesítettünk jól, de sok függ az osztály összetételétől is, így a fejlesztő munkának nincs vége, tovább folytatjuk  az intézkedési terv alapján. A családi háttérkérdőívek kitöltésével (CSH index) általában sikerült kimutatnunk, hogy rengeteg munka van így is az eredményeinkben. A szövegértés területén fontos a javítás, ehhez szaktanácsadó segítségét is kértük, de a vírushelyzet miatt a konzultáció elmaradt.

 

Pályázataink

A következő pályázatokban vettünk részt a tanévben:

 • EFOP-3.2.4.-16-2016-0001 Digitális Kompetencia fejlesztése
 • EFOP-3.3.2-16 Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért pályázati program március 31-ig tartott.
 • EFOP-3-1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása program június 30-án véget ér.
 • EFOP-3.1.8-17-2017-00048 Együtt, testvérként iskolaközi szemléletformáló program befejeződött január 31-én.
 • HAT-17-01-2017-00128 Határtalanul –Kalandozások a Kárpátok bércein- várható időpontja: szept 5. – szept. 8.
 • Útravaló ösztöndíjprogram
 • Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében
 • Pályázatot nyújtottunk be Erzsébet, napközis táborra. Sikeres elbírálás esetén augusztus utolsó hetében 26 gyerek és 3 pedagógus táborozhat.

Az Útravaló Pályázatba 19 fő tanuló került be a 7. és a 8. osztályból, velük 8 mentor foglalkozott.

 

Az iskola év végi statisztikája

            Tanulmányi helyzet:

 

Létszám

Kiemelkedő/

Kitűnő/

Jeles/ fő

 

Bukott/fő

Az iskola

tanulmányi átlaga

115

9

4

5

2 évismétlő

5 jav.vizsga

3.81

 

            Tanulókra vonatkozó adatok:

 

 Létszám

Ebből

SNI

Hátrányos helyzetű tanuló

Halmozottan hátrányos h.

tanuló

Mulasztás

óra/fő

Igazolatlan

mulasztás

óra/fő

115

9

0

108

80,2

3.1

 

Továbbtanulás

Iskola típusa

Létszám

Arány%

Létszámból halmozottan hátrányos

HHH-s %

Gimnázium

1

11%

1

11%

Szakgimnázium

1

11%

1

11%

Szakközépiskola

7

78%

6

67%

Nem tanul tovább

-

-

-

-

Évfolyamot ismétel

-

-

-

-

ÖSSZESEN

9

100%

8

89%

 

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright