ROBOTOK FORRADALMA AZ ISKOLÁBAN

A BEE-BOT, AZAZ A ROBOTMÉHECSKE

A robotikai eszközök használata - mint bármely más IKT-eszközé is -  az eddigi tapasztalataink szerint kiemelkedően motiváló hatású a gyerekek körében. Számos robot eszköz létezik ma már, ezek közül gondos figyelmet igényel az életkori sajátosságoknak megfelelő eszköz kiválasztása. Mi igyekeztünk egy kedves és egyszerű robottal kezdeni az ismerkedést. A választásunk egy robotméhecskére esett. A Bee-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre. Segítségével fejleszthető az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás egyaránt. Az eszköz többféle tanórán is jól használható. Tanulóink az első félévben szakkör formájában és informatika órákon gyakorolták a méhecskék programozását, de az alsós osztályokban szeretnénk több órán is használni az eszközöket, hogy tanulóinkat még motiváltabbá tegyük a XXI. századnak megfelelő tudás elsajátításában.

A robotméhecskékkel történő gondolkodásfejlesztés lehetőségei lehetnek:

  • Matematika órán: számok, alakzatok felismerése, sorba rendezése;
  • Informatika órán: egyszerű és összetettebb algoritmusok készítése, különböző megoldások keresése, nyitott végű problémák megoldása;
  • Környezetismeret órán: távolságmérés, irányok, tér- és időbeli tájékozódás;
  • Magyar nyelv és irodalom órán a robotok segítségével történetek is feldolgozhatók, amelyben akár az egyes szereplők, akár egy-egy olvasmány helyszíne is bevonható a tevékenységbe.
  • Rajz és technika órákon: saját pályák készítése a robotok számára, egyéni vagy csoportmunkával. A pályák elkészítése szintén számos kompetenciát fejleszt a közös alkotás és együttműködés révén.

 

LEGO ROBOTOK

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” pályázaton iskolánk nagyszerű LEGO oktatási eszközökkel gazdagodott.

Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan és jól tudjuk használni, először nekünk pedagógusoknak is meg kell tanulni a robot világ különös nyelvezetét, a robotok  programozását. Ami a mai digitális gyerekeknek egyértelmű, sajnos nekünk tanulással jár. Így iskolánk 8 pedagógusa is részt vett azon a 3 alkalommal megrendezett online oktatáson, melyet a kapott csomagok használatáról tartottak. A kapott csomagok a következők:

LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

 

A LEGO már közkedvelt oktatási eszköz iskolánk alsó tagozatán. Tanulóink szívesen alkotnak segítségükkel, de az új eszközök már programozhatóak is.

LEGO® Education egy komplett oktatási rendszer, amelyet készítői a játékon történő tanulás elvét követve fejlesztettek ki. Széles körű szakmai támogatással rendelkezik és olyan tananyagok kapcsolódnak hozzá, amelyek összhangban vannak az alaptantervekkel. A diákokat - és egyenlőre még a tanárok többségét is - kihívások elé állítja. A digitális eszközök arra ösztönöznek bennünket, hogy használjuk a képzeletünket, javítsuk a problémamegoldó készségünket.  A feladatok megoldásánál előnyt jelent a közös gondolkodás és közös munka, így a LEGO a másokkal való együttműködésre is késztet bennünket. 

 

https://youtu.be/SpsmARxET7Q

https://youtu.be/Y9wiMjoySJg

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright