PÁLYAORIENTÁCIÓS CSALÁDI NAP

Pályaorientációs családi napunk célja az volt, hogy elősegítsük tanulóink ismereteinek, tapasztalatainak bővítését a különböző iskolatípusokról, szakmákról, a munka világáról, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát. A programba a tanulók szüleit is bevontuk. A program arra kínált megoldást, hogy pontosabb képet kapjanak az érintettek az előttük álló lehetőségekről. A pályaorientációs napon közel 50 tanuló szülője jelent meg és kapott megerősítést az eddigi elképzeléséhez vagy újabb információt és más alternatívát a pályaválasztáshoz. A családi napunkra partnereinket is meghívtuk – családsegítőt, védőnőt, önkormányzat képviselőjét, vezető óvónőt, egyesületek képviselőit.

A megnyitón a továbbtanulás változásait, lehetőségeit szemléltettük a megjelent szülőknek. Az új szakképzési törvény által megvalósítandó legfontosabb célokra hívtuk fel figyelmüket, melyek a következők:

  • a képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában igazodjon a gazdaság igényeihez,
  • a szakképzési intézményrendszer és a térségi integrált szakképző központ rendszere átláthatóan, koordináltan és költség-hatékonyan működjön,
  • a szakképzés szerepének erősítése a társadalmi felzárkózásban, a hátrányos helyzetű fiatalok képzésben tartásában, annak érdekében, hogy szakképzett munkavállalóként lépjenek be a munkaerőpiacra,
  • a fiatalok a munkaerőpiacra történő belépés feltételéül szolgáló, államilag elismert első szakképesítésüket az iskolai rendszerű szakképzésben szerezzék meg.

A megnyitó után különböző szekciókba vártuk a szülőket, ahol gyermekükkel együtt dolgozhattak. .

Az 5-6. osztályosoknak és szüleiknek  meghívott szakemberek – rendőr, védőnő, bolti eladó – beszéltek munkájukról. Úgy gondoltuk, hogy a személyes tapasztalatok elindítanak egy gondolkodási folyamatot majd a tanulóknál és a családoknál.

A 7. osztályosok az iskolánkban az éven bevezetett pályaorientációs program gyakorlati részét mutatták be a szülőknek.  A fiúk madáretetőket készítettek, a lányok palacsintát sütöttek.

A 8. osztályosok és szüleik egy „world cafe” módszerrel megvalósított együtt gondolkodási és beszélgetési műhelyen vettek részt, ahol 3 csoportban, 3 - iskolánk továbbtanuló diákjaira jellemző - lemorzsolódási problémát gondoltak végig és próbáltak megoldást találni rá. A 3 probléma a következő volt:

  • igazolatlan hiányzások okai
  • bejárás vagy kollégium
  • 250 órát meghaladó hiányzás buktatói

A pályaorientációs programok kísérő programja volt az alsó  osztályosoknál  a szülőkkel közös játszóház és  kézműves foglalkozás.  Kipróbálhatták az ügyességüket, a gazdasági jártasságukat,  kommunikációs készségüket a különböző  társasjátékok terén.

A pályaorientációs foglalkozásokon készített tablókból és gyermekmunkákból kiállítást rendeztünk, melyet érdeklődéssel néztek meg a szülők.  A kiállítás megtekintése után egy közös palacsintázásra és teázásra hívtuk meg vendégeinket. 

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright