ŐSZI NEVELÉSI ÉRTEKEZLET, SZAKMAI NAP ISKOLÁNKBAN

„Az oktatás nem egy csöbör megtöltése, hanem a tűz fellobbantása!”

William Butler Yeats

ŐSZI NEVELÉSI ÉRTEKEZLET, SZAKMAI NAP ISKOLÁNKBAN

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megtartottuk őszi szakmai napunkat, melynek témáját mindig az aktuális problémák közül, a tanév kiemelt feladatait követve választjuk ki.

A szakmai nap egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy a fejlesztő értékelés  akkor töltheti be szerepét, ha a fejlesztő értékelés kultúráját beépítjük a mindennapi oktató-nevelő munkánkba. Ez segítheti a tanulási folyamatot azzal, hogy  visszacsatolást ad a tanulók számára saját képességeiknek a fejlődéséről és motiváló hatással bír. A hatékony tanulás szempontjából a tanulók motivációja kulcsfontosságú és az osztályfőnökök szerepe a tanulók motiválásánál elengedhetetlen. A játékos, tevékenytető feladatok is jól motiválják tanulóinkat.

Szakmai napunk másik fontos témája volt az energiatakarékosság. Számba vettük,  hogy az iskolában milyen lehetőségeink vannak a takarékosságra. Elhatároztuk, hogy példát mutatva, tudatosan energiatakarékosságra neveljük a tanulóinkat.

A Szakmai nap programját a Tématerületi munkacsoport állította össze és prezentálta a nevelőtestület tagjainak. Fontos téma volt az energiagazdálkodás is, melyet műhelymunkában dolgoztak fel a csoportok. Szakmai napunk címe és előadói voltak:

A FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS, MINT A MOTIVÁLÓ TANÍTÁS ALAPKÖVE

 „Legyen öröm a tanulás!”-komplex fejlesztő program és a fejlesztő értékelés összekapcsolása

Előadó: Szabóné Sallai Judit

Az osztályfőnökök motivációs lehetőségei

Előadók: Battáné Tóth Krisztina és  Halász Tamás

Komplex digitális eszközökkel és más oktatóprogramokkal bővített feladatgyűjtemény bemutatása

Előadó: Halászné Mitró Csilla

 „Adjunk második esélyt!”

Csak családról ne! című dokumentumfilm megtekintése

„A kapcsolati erőszak jelei és kezelésének lehetőségei” című továbbképzés tanulságai

Előadó: Vargáné Kozsik Judit

Az Intézményi Energiamegtakarítási Intézkedési Terv bemutatása és megbeszélése

Előadó: Gulyás Istvánné

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright