Online oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában

A március 16-i iskolabezárás mindenkit váratlanul ért, de a digitális oktatást nem problémaként, hanem inkább kihívásként élték meg a pedagógusok. A nevelőtestület minden tagja rendelkezik saját laptoppal és mindenkinek meg volt az a digitális kompetenciája, amely az elinduláshoz szükséges volt. Ez a kompetencia az elmúlt 3 hónap alatt nagyon sokat fejlődött a pedagógusoknál és a gyerekeknél egyaránt.  A digitális oktatás feltétele a technológia mellett egy új fajta pedagógiai módszertani váltást is igényelt, melyet a szükség most kialakított és reméljük, hogy a továbbiakban is megmarad.

Az első hét volt a legnehezebb, míg megszerveztük a csoportokat, kiadtuk az iskolában maradt könyveket, füzeteket, felmértük a lehetőségeinket. A PDCA ciklust menet közben többször is alkalmazni kellett, mert a terveink nem mindig hozták a várt eredményeket. A heti feladatkiosztás az alsóban jól működött a szülői irányítással, de a felsősök szinte mindent az utolsó percre hagytak és elvesztek a feladatok között. Így 2 hét elteltével újra gondoltuk az órarendet. Egy napra 4 tantárgyat tettünk és 16.00 órára kértük vissza a megoldásokat. Sikerült rendszerességet vinni a napjainkba, hamar megszokták a rendet a gyerekek is.

Sajnos, csak okos telefon van a családokban, így olyan programok jöhettek számításba, ami telefonon működik. A számítógépen működő programokat el kellett felejtenünk, de örültünk annak is, hogy az iskola tanulóinak 75 %-a rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges bármilyen feltétellel. A digitális kompetencia fejlesztése elengedhetetlen a 21. századi gyermeknél. Akinek nem lesz megfelelő ez a kompetenciája, az  később sokkal nehezebben boldogulhat a munkaerőpiacon.

Akiknek nem volt internet, papíralapon kapták a feladatokat. Minden szaktanár elküldte osztályra bontva a heti feladatot, amit az iskolatitkár összefűzött, a pedagógiai asszisztensek pedig kiosztottak a szülőknek. A megoldásokat 1 hét múlva behozták, az iskolatitkár lefotózta és küldte a szaktanároknak.

A szaktanároktól, osztályfőnököktől rendszeresen beszámoltak a tanulók aktivitásáról. A problémás tanulók szüleit rendszeresen értesítettük, megemlítve, hogy milyen vonzata lehet, ha a tanuló nem teljesíti a követelményeket. Május végén felmértük a gyengén teljesítőket, bukásra állókat és két hetes felzárkóztató foglalkozást szerveztünk számukra. Közben a digitális oktatás is zökkenőmentesen folyt. A felzárkóztatók is tervezetten történtek, minden pedagógus heti 2 alkalommal lehetőséget kapott, hogy saját tantárgyát erősítse a felzárkóztatásra szorult gyerekeknél. Osztályonként 4-6 gyerek volt a foglalkozásokon. Az 1. és 2. osztályos tanulókat olvasásból és matematika alapműveletekből felmértük, hogy lássuk, szeptemberben tudunk-e építeni az alapokra.

Úgy gondolom, jól vettük az akadályokat. Nem lesznek rossz emlékeink a digitális oktatásról. Tisztában vagyunk azzal, hogy digitális korban élünk. Azoknak a gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, akiket gyermekkoruk óta digitális technológia vesz körül, természetes ez a  digitális világ. Sajnos, nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben nőjön fel, még a XXI. században sem, de az apró lépések művészete itt is segítség lehet!

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright