JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK RENDJE

 AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de erre vonatkozó utasításig nem kötelező.
 5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A szünetekben az udvarra felváltva mennek az alsósok és a felsősök.
 6. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek, bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet! Az osztályok váltása között a szaktantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 8. A rendezvények megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
  1. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  2. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  3. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 9. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
 10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett lehetségesek. A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA vagy a kialakított Facebook csoportokban küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő van elhelyezve. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét vagy  alaposan mosson kezet.
 2. A belépők testhőmérsékletét minden esetben mérik az ügyeletes asszisztensek.
 3. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
 5. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
 2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos aktuális járványügyi intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje határozza meg. Ennek megfelelően a COVID-19 gyanús páciensek esetében az otthoni elkülönítés elrendelése és a gyermek állapotának nyomon követése a háziorvos/házi gyermekorvos  feladata. A kontaktok felkutatása és izolálása a járványügyi hatóság jogköre és kötelessége.
 2. Az igazolások formátumának és tartalmának megválasztása az azt kiállító orvos joga.
 3. Az igazolásokon a gyermek személyi azonosító adatain kívül a betegség időtartamának szerepelni kell.
 4. A különböző betegségek, vagy észlelt tünetek miatti otthon tartózkodás időtartamát az nevelési/oktatási intézmény nem írhatja elő.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 2. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 4. Amennyiben hazaküldés történik az intézményből, az osztályfőnök hazaadási igazolással, “kilépővel” látja el a tanulót, amelyen szerepel a hazaküldés dátuma és oka.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 1. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
 2. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 3. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.
 4. A digitális munkarend megszervezését a munkaterv tartalmazza.

 

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright