Iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (111.10.) EMMI határozata alapján történik.

 

A Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában működő Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2021/2022. tanévre az Nkt.50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás idejét a következőképpen határozom meg:

 

  1. április 15. (csütörtök) 8:00-17:30 óra között
  2. április 16.(péntek) 8:00-17:00 óra között

 

A beiratkozás helye:               Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola

                                               3924 Taktakenéz, Fő út 18.

 

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022.  nevelési  évre,  illetve  tanévre történi beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban  a szülőnek/gondviselőnek nem  szükséges  feltétlenül  személyesen  megjelennie  az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.  (https://eugyintezes.e­ kreta.hu/kezdolap).  Ebben az esetben  a szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát elegendő a tanév első napján benyújtani.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása -előírásai az irányadóak.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a tanköteles korú gyermekek beíratása csak online módon történhet, úgy a következő módon lesz rá lehetőség:

  • óvodai nyilvántartás alapján elektronikusan, személyes kontaktus nélkül történik a beírás
  • a szülő legkésőbb két héten belül nyilatkozzon, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri
  • a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül sor

 

Adategyeztetés és  tájékozódás telefonon keresztül ill. e-mail formájában lehetséges. Elérhetőség:

Tel.:                +36-47/588-004

E-mail:           petosuli@gmail.com

 

 

Taktakenéz, 2021. március 14.

Molnár Tiborné

igazgató

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright