INNOVATÍV OKTATÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK KIALAKÍTÁSA

A pedagógusok digitális kompetenciája

Iskolánk vezetősége A pedagógusok digitális kompetenciájának mérése - önértékelés, tanfelügyelet, minősítés című online tájékoztatón vett részt az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési – értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás publikálása óta a köznevelést meghatározó alapdokumentumok, tantervek központi fogalma a kompetencia lett. Ezen kulcskompetenciák közé tartozik a digitális kompetencia is. A digitális kompetencia ma már nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a tanításhoz az iskolai oktatásban.  Éppen ezért fontos tudni azt, hogy hogyan fejleszthető. Ehhez nyújtott segítséget az online előadás és az azt követő szekciók.

Az iskola, mint intézmény a társadalmi és technológiai fejlődés következtében folyamatosan kihívásokkal szembesül. Az iskola igazgatója kulcsszereplő a digitális pedagógia tekintetében is. Tanulmányokból kiderül, hogy azokban az iskolákban sikeresebb a digitális technológia alkalmazása, amelyekben az iskola vezetése felkészült, elkötelezett e tekintetben, és maga is digitálisan képzett. Ez a nevelőtestület attitűdjének alakulását nagyban befolyásolja. Ilyen esetben a pedagógusok szívesebben fogadják a korszerű pedagógiai módszerek beépítését a mindennapi munkába és a folyamatos továbbképzéseket.

Az első szekció az intézményvezetőknek nyújtott segítséget az intézményi dokumentumokban, az iskola elvárásrendszerében hogyan jelenjenek meg a pedagógusok digitális kompetenciájának mérési eszközei, hogyan segíthetjük, hogy a tanórákban az IKT eszközök minél nagyobb szerephez jussanak.  

A második szekció a pedagógusok digitális kompetenciái fejlesztésének lehetőségeit tárta fel egy  ötletbörzén keresztül.

Iskolánk nevelőtestülete innovatívan áll a kihívások elé, mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, a tanulás és a tanítás pedagógiai módszertanának megújítása elengedhetetlen 21. századi feladat.

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright