Inlcusion4Schools

Iskola-közösségi partnerség az egyenlőtlenségek és kirekesztés visszafordításáért

 

Az Inlcusion4Schools név mögött a társadalmi kohézió és integráció gondolata húzódik meg.  Az Inclusion4Schools központi célja a hátrányos helyzetű régiókban található szegregált iskolák támogatása a közvetlen társadalmi környezetükkel való kapcsolat kialakításában. A projekt konzorciumi partnerei Albániából, Bulgáriából, Magyarországról és Szlovákiából származnak. Iskolánk, a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola is a magyarországi partnerek egyike.

Az iskoláknak jelentős szerepe van a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésében, de önmagában egy iskola nem tud csodát tenni.  Az iskolákhoz szorosan kapcsolódó  közösségeknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az iskolák támogatásában, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A szolidaritás erősítése nélkül nem tudunk megbirkózni a közeljövő kihívásaival. Az előrelátható környezeti, gazdasági és társadalmi válságok a társadalmi egyenlőtlenségek elmélyüléséhez fognak vezetni.

  1. augusztusában vette fel a kapcsolatot iskolánkkal az Inlcusion4Schools projekt munkatársa. Az első csoportos találkozásra 2022. február végén került sor, amikor is a projekthez tartozó szakemberek – közöttük Horváth Aladár is – megismerkedtek iskolánkkal. Egy nemzetiségi óra megtekintése után a helyi problémákról beszélgettünk. Majd az Inclusion4Schools projekt keretén belül Magyarországon elsőként 2022. április 28-án Taktakenézen valósult meg a Nyitott Iskola Tudásmegosztó fórum. A közösség képviseletében a helyi pedagógusok, szülők, a helyi önkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzat képviselői is részt vettek. Az előadók voltak:
  • Molnár Tiborné, intézményvezető - Petőfi Sándor Ált. Isk., Taktakenéz – Hogyan készítjük mi föl a diákokat a továbbtanulásra?
  • Tarnóczi Eszter, családsegítő – Milyen akadályokkal szembesülnek továbbtanuló diákjaink szülei?
  • Derdák Tibor, igazgatója - Ámbédkar Iskola, Miskolc - Egy fajta út - lehetőségek bemutatása
  • Bukta Márta, főigazgató - Szerencsi Szakképzési Centrum - Karrier - és rugalmas tanulási utak a szakképzésben - a szakképzés átalakulás 2020 óta

Az előadások után jó hangulatú műhelymunka következett 3 csoportban 3 témát feldolgozva:

  1. Milyen közösségi megoldásokban gondolkodhat a középiskola és a közösség a diákok lemorzsolódásának megelőzésében?
  2. Mit tud nyújtani a helyi, taktakenézi általános iskola a középiskolában továbbtanuló diákoknak?
  3. Mit tehet a középiskola az egyes diákok iskolában tartása terén a tanuló szintjén? A család szintjén?

A projektben való munka folytatódik a következő tanévben is.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright