HORIZONTÁLIS TANULÁS - JÓ GYAKORLATOK ÁTADÁSA

Rohanó világunkban egyre kevesebb időnk van a változások követésére. Ha mégis sikerül a változásokat követnünk,  a legújabb  információk megléte  nem fogja hatékonyan segíteni a munkánkat. A lehető leggyorsabban kell alkalmazni azokat és beilleszteni a gyakorlatunkba. Ezért kap egyre nagyobb szerepet életünkben az egymástól való tanulás módszere – a  horizontális tanulás.  Legfontosabb jellemzője az, hogy bevált, jó gyakorlatokat közvetít. A saját rendszerünk jobbítása érdekében így rengeteg idő és energia takarítható meg és együttműködési lehetőségeink is gazdagabbak lesznek.

A tanév előkészítését mi is horizontális tanulással kezdtük. A nevelőtestületi napokat olyan játékos feladatok egészítették ki, melyek a pedagógusok megküzdőképességének segítését célozták meg.

 

IKT fejlesztő munkacsoport segíti a digitális kompetenciák fejlődését

 

Az IKT kompetencia terület alapvető célja, hogy a tanulók minél szélesebb körben tudják alkalmazni a mindennapi tevékenységük során a számítógépet és a digitális programokat.
Alakuljon ki bennük az a készség, hogy a számítógép nem csak szórakoztató elektronika, hanem munkaeszköz.

Elhatároztuk, hogy külön figyelmet  fordítunk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megerősítésére. Ennek érdekében létrehoztunk egy IKT fejlesztő munkacsoportot, akiknek feladata,  a pedagógusok digitális kompetenciájának segítése, s ezáltal - az IKT-t egyes tantárgyak oktatásába integrálva - a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése.

Éves ütemtervükben szerepel a jó gyakorlatok bemutatása, digitális feladatbank létrehozása, digitális munkarend esetén a kollégák segítése. A tanévet is úgy indítottuk, hogy digitális jó gyakorlatainkat átadtuk egymásnak, segítve ezzel az esetleges online oktatásra való felkészülést.

 

Az iskolai lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás megelőzésére tett intézkedések

 

Vállaltuk egy belső mérés-értékelés rendszer működtetését is és  megfelelő időben releváns adatok szolgáltatását a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében. Ennek érdekében a következő feladatok várnak ránk:

  • Az aktuális adatok alapján a helyi köznevelési rendszer szegregációs tendenciáinak, az oktatási szegregáció és az iskolai lemorzsolódás helyi összefüggéseinek megismertetése a nevelőtestülettel. Belső mérések tervezése féléves bontásban.
  • A belső mérési adatok és az aktuális adatszolgáltatás eredményeinek összesítése, vizsgálata a korai iskolaelhagyás körében. Nevelőtestület tájékoztatása.
  • Nevelőtestületi javaslatok összegyűjtése a fejlődés segítése érdekében.

 

Augusztusban a Mérés-értékelés munkacsoport segítségével elemeztük tanulóink OKM méréseken, helyi méréseken nyújtott teljesítményeit, a lemorzsolódási értékünket, mely 8% volt a legutóbbi félévben. Az egymásnak átadott jó gyakorlatok a tanulói kompetenciák fejlesztését helyezték előtérbe. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat és tervezik meg a pedagógusok a tanmeneteiket.

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright