ELKEZDŐDTEK A PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOK ISKOLÁNKBAN

A pályaorientáció az Idegen szavak és kifejezések szótára alapján tájékozódást, eligazodást jelent a különböző szakmák között. A fogalom jelentése ennél azonban tágabb: azoknak a személyes kompetenciáknak, készségeknek a megszerzését jelenti, amelyek a pályaválasztást segítik. Ide tartozik még  az önismeret, a pályaismeret, a munkaerő piaci ismeretek megszerzése is. Pályaorientációs foglalkozások folyamatosan vannak az iskolánkban, különösen kiemelve a 7-8. osztályosokat.

ÉLMÉNYNAP A MISKOLCI EGYETEMEN

A Tanítsunk Magyarországért programhoz 2000. februárban csatlakozott a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola.

Egyetemi mentorok érkeznek minden héten a 7-8. osztályos gyerekekhez, akik azon igyekeznek, hogy tanulóink számára is elérhető közelségbe kerüljenek azok a karrierutak, amelyek a szociális és földrajzi helyzetük miatt számukra nehezebben elérhetőek. A mentorok feladata, hogy segítsenek nekik a tanulásban, és megmutassák a gyerekeknek, milyen lehetőségek vannak számukra a továbbtanulás által.

  1. osztályosaink már a tanév 2. napján egy élménynapra kaptak meghívást a Miskolci Egyetemre, ahol megismerkedtek az egyetemmel és leendő mentoraikkal. Nagyon szép élményekkel tértek haza.

ORSZÁGOS PÁLYAORIENTÁCIÓS VIZSGÁLAT

Október elején 8. osztályos tanulóink elvégezték azt a központi pályaorientációs vizsgálatot, amely a továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciákat méri. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanulók számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességeik alapján számukra javasolhatók.

ISMERKEDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL

A legtöbb középiskola szervez nyílt napokat, melyre a leendő diákokat és szüleiket várja. Tanulóink is szívesen vesznek részt ezeken a napokon, mert megismerhetik személyesen a választott iskolákat.  

Októberben a  Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pályaorientációs napot rendezett, melyre mi is elvittük azokat a tanulókat, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdasághoz kapcsolódó foglalkozások iránt. Figyelmesen hallgatták a tanulók a szakmák bemutatását és az iskola nyújtotta lehetőségeket. A legérdekesebb a gyakorlat volt, amikor ők maguk is beülhettek a traktorokba és vezethették azokat.

SZABAD A PÁLYA! PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 

„Szabad a pálya” címmel rendeztek pályaválasztási kiállítást október 25-26-án a Miskolci Egyetemen a 7. és 8. osztályos diákok számára. Iskolánk 7-8. osztályos tanulói is részt vehettek ezen az eseményen. A kiállításon több mint 60 kiállító várta az érdeklődő diákokat és szüleiket.  A középiskolák mellett pályaválasztási tanácsadók és gazdasági szereplők is részt vettek az eseményen, segítve a fiatalokat abban, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni a jövőjükről. Ahhoz, hogy jó döntést hozhassanak ebben a fontos kérdésben, négy dolog feltétlenül szükséges:

  • Széleskörű ismeretek a választható szakmákról.
  • A munkaerőpiaci környezet ismerete.
  • A képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek.
  • Önismeret, azoknak a képességeknek, készségeknek a feltérképezése, melyek a későbbi pálya betöltéséhez szükségesek.

Tanulóink kihasználták a kiállítás nyújtotta lehetőségeket, tájékozódtak a szakmákról, a munkaerőpiaci lehetőségekről és a képzést nyújtó iskolákról is.

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROJEKTNAP

A pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat,  mely a megfelelő döntést készíti elő a pályaválasztáshoz. Ez a folyamat a megfelelő önismeret megszerzésével kezdődik. Tudniuk kell, hogy mik az erősségeik, melyek a fő készségeik, milyen érdeklődésűek.

Pályaorientációs projektnapunk ebben próbált segíteni tanulóinknak. Míg az 5-6. osztályosok csapatokban dolgoztak, rejtvényeket fejtettek, „Mesterségem címere” játékot játszottak, addig a 7-8. osztályosok önállóan kutattak, prezentációkat készítettek, középiskolákat térképeztek fel, a kollégium és bejárás előnyeit és hátrányait gyűjtötték csokorba.

A projektnappal a 7-8. osztályosoknál az eddigi programok összefoglalása történt meg, míg az 5-6. osztályosokkal ezzel nyitottuk meg a rájuk váró pályaorientációs programokat.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright